Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Man in keuken kijkend naar telefoon

Wat is de derde pensioenpijler?

Ons pensioensysteem bestaat grofweg uit de volgende 5 onderdelen, ook wel pijlers genoemd. In dit blog leest u wat de derde pijler voor pensioen is en hoe u die kunt gebruiken om later te blijven genieten van het leven zoals u dat nu gewend bent. 

De 5 pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel zijn:

 1. AOW (basispensioen)

 2. werkgeverspensioen

 3. aanvullend pensioen dat u zelf regelt

 4. extra aflossen op de hypotheek, sparen of beleggen

 5. doorwerken na uw pensioenleeftijd

 

De pijlers van het pensioenstelsel

Officieel bestaat het pensioenstelsel uit 3 pijlers:

 1. de AOW
 2. werkgeverspensioen
 3. pensioen dat u zelf kunt opbouwen

In de derde pijler spaart u met een pensioenproduct op een geblokkeerde rekening die uiterlijk tot uitkering moet komen als u de AOW-gerechtigde leeftijd plus 5 jaar heeft bereikt. Bouwt u in de derde pijler pensioen op, dan gelden mogelijk een aantal fiscale voordelen.

Illustratie 2 3e pensioenpijler

Vierde en vijfde pijler

De vierde pijler richt zich op vermogen opbouwen (denk aan beleggen of investeren in vastgoed), de vijfde pijler houdt in dat u (deels) blijft doorwerken na uw pensioen.

Het vermogen dat u opbouwt in de vierde pijler is vrij opneembaar. Dat betekent dat als u op uw 60ste met pensioen wilt, u (een deel van) uw vermogen kunt gebruiken om te genieten van uw oude dag. Dit in tegenstelling tot het fiscaal opbouwen van uw pensioen in pijler 1, 2 of 3. Dat geld komt in principe pas tot uitkering als u de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt.  

 

De tweede en derde pensioenpijler

De tweede pensioenpijler

Dit is het werkgeverspensioen, een collectieve pensioenregeling voor alle medewerkers van een bedrijf. Dat gaat via een pensioenuitvoerder, (bijvoorbeeld een pensioenfonds of een verzekeraar). Vaak zijn er aan het pensioen nog extra verzekeringen gekoppeld voor het risico van arbeidsongeschiktheid of voor een nabestaandenuitkering. De hoogte van uw pensioen hangt onder andere af van uw salaris, uw pensioenregeling en de periode van pensioenopbouw. De uitkering van uw werkgeverspensioen begint als u met pensioen gaat. De uitkering is levenslang.

De derde pensioenpijler: opbouwfase

Naast de AOW en het eventuele werkgeverspensioen kunt u zelf extra pensioen regelen bij een bank of verzekeraar. Heeft u vorig jaar te weinig pensioen opgebouwd, dan heeft u een pensioengat. Met dit pensioengat ontstaat er jaarruimte. Dit is de ruimte waarbinnen u met mogelijk belastingvoordeel uw pensioen mag aanvullen. Heeft u in de afgelopen 10 jaar niet volledig gebruikgemaakt van uw jaarruimte? Dan kunt u mogelijk nog een extra bedrag sparen met belastingaftrek. Dit noemen we reserveringsruimte. Bereken daarom altijd voordat u uw pensioen gaat aanvullen of u reserveringsruimte heeft. 

De derde pensioenpijler: uitkeringsfase

U bepaalt zelf (binnen de fiscale mogelijkheden) wanneer de uitkering moet ingaan. Dit moet uiterlijk voor AOW-leeftijd plus 5 jaar zijn. Ook kiest u in beginsel zelf hoelang de uitkering moet doorlopen (5, 10, 20 jaar, levenslang). 

Illustratie 3e pensioenpijler

Het grootste verschil tussen de tweede en derde pensioenpijler

Het werkgeverspensioen in de tweede pijler is een collectieve regeling die in principe verplicht is voor alle medewerkers. Pensioensparen in de derde pijler is geheel vrijwillig, er is geen verplichting tot storten.

Sommige werkgevers bieden geen pensioenregeling. En ondernemers hebben geen werkgever en bouwen dus ook geen werkgeverspensioen in de tweede pijler op. In sommige gevallen zijn er wel verplichte bedrijfstakpensioenfondsen (bijvoorbeeld bij huisschilders). Ondernemers en zzp’ers kunnen wel zelf in de derde pensioenpijler sparen voor een pensioen. Dat kan bijvoorbeeld met de Pensioenaanvulling.

Wilt u berekenen hoeveel pensioen u later krijgt en of dit genoeg zal zijn? Doe dan de Pensioencheck.

Illustratie van vrouw op bank

Sparen voor uw pensioen: fiscale voordelen

Het geld dat u inlegt op uw Pensioenaanvulling kunt u in aftrek brengen op uw inkomstenbelasting. Later, wanneer uw pensioen wordt uitgekeerd, betaalt u wel belasting over dit geld. Maar vaak heeft u dan een lager inkomen en zal dit tegen een lager belastingtarief zijn. 

Over aanvullend pensioen in de derde pijler hoeft u geen belasting in box 3 te betalen. Wel moet u kunnen aantonen dat u een pensioengat (jaarruimte) heeft en dat u spaart voor uw pensioen.

Spaarvarken

Derde pensioenpijler: banksparen voor uw pensioen bij ABN AMRO

Met Pensioenaanvulling kunt u extra sparen om later te blijven genieten van het leven zoals u dat nu gewend bent. Check uw jaarruimte en open een pensioenrekening.

 • U spaart op een bankspaarrekening die bedoeld is voor uw pensioen. Daarom kunt u er niet zomaar geld van opnemen. Zo komt u ook niet in de verleiding.
 • Het geld dat u opzijzet mag u in aftrek brengen van uw inkomen in box 1 bij uw belastingaangifte.
 • U betaalt geen vermogensbelasting over het bedrag dat op uw bankspaarrekening staat.
 • Pensioenaanvulling valt onder het depositogarantiestelsel.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde pensioenvragen.
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.

Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde pensioenvragen.
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.

Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.