Compensatie variabele rente doorlopende kredieten

Heeft u vanaf 1 januari 2008 gebruik gemaakt van een doorlopend consumptief krediet met variabele rente? Dan krijgt u mogelijk compensatie. Klanten die in aanmerking komen, krijgen van ons automatisch bericht. U hoeft geen contact met ons op te nemen. Bent u geen klant meer? Dan verwachten we dat u zich halverwege 2022 kunt aanmelden voor de compensatieregeling. Schrijf u in voor de e-mail updates, dan informeren we u hierover. Lees hieronder meer over de compensatieregeling.  
 

Wat kunt u verwachten?

Heeft u een doorlopend consumptief krediet met een variabele rente? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor compensatie. Het verschil tussen wat u heeft betaald en had moeten betalen tellen we, maand voor maand, bij elkaar op. Is dit € 50 of meer? Dan krijgt u compensatie.

Wanneer krijgt u bericht van ons?

We gaan alle klanten die in aanmerking komen voor compensatie benaderen in de periode december 2021 tot en met september 2022. Bent u geen klant meer bij ons? We verwachten dat u zich halverwege 2022 kunt aanmelden voor de compensatieregeling. Via de e-mail updates houden we u hiervan op de hoogte.

Waarom deze regeling?

Volgens het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft ABN AMRO in bepaalde gevallen de rente op de doorlopende consumptieve kredieten met een variabele rente te weinig laten meebewegen met de marktrente. Samen met de Consumentenbond hebben we een compensatieregeling getroffen voor alle klanten van ABN AMRO, ALFAM en ICS die hierdoor benadeeld zijn.

Wat kunt u verwachten?

Heeft u een doorlopend consumptief krediet met een variabele rente? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor compensatie. Het verschil tussen wat u heeft betaald en had moeten betalen tellen we, maand voor maand, bij elkaar op. Is dit € 50 of meer? Dan krijgt u compensatie.

Wanneer krijgt u bericht van ons?

We gaan alle klanten die in aanmerking komen voor compensatie benaderen in de periode december 2021 tot en met september 2022. Bent u geen klant meer bij ons? We verwachten dat u zich halverwege 2022 kunt aanmelden voor de compensatieregeling. Via de e-mail updates houden we u hiervan op de hoogte.

Waarom deze regeling?

Volgens het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft ABN AMRO in bepaalde gevallen de rente op de doorlopende consumptieve kredieten met een variabele rente te weinig laten meebewegen met de marktrente. Samen met de Consumentenbond hebben we een compensatieregeling getroffen voor alle klanten van ABN AMRO, ALFAM en ICS die hierdoor benadeeld zijn.
 

Wanneer weet u of u compensatie krijgt?

De berekening van de compensaties is ingewikkeld en kost tijd, want die is voor elke klant uniek. We doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te informeren. Dat doen we in de volgorde die u hieronder ziet. Komt u in aanmerking voor compensatie en bent u aan de beurt? Dan krijgt u automatisch bericht via Bankmail of brief. U hoeft zelf nu niets te doen. Bent u geen klant meer bij ons en denkt u in aanmerking te komen voor compensatie? Schrijf u in voor de e-mail updates. We informeren u zodra u zich kunt aanmelden voor de compensatieregeling.

Tijdlijnen compensatieregeling

 1. Flexibel Krediet

  Heeft u vanaf 1 januari 2008 gebruikgemaakt van een Flexibel Krediet? En komt u in aanmerking voor compensatie? Dan laten we u tussen december 2021 en maart 2022 weten hoeveel geld u van ons terugkrijgt. U hoeft hierover geen contact met ons op te nemen. 
 2. Flexibel Hypotheek Krediet

  Heeft u vanaf 1 januari 2008 gebruikgemaakt van een Flexibel Hypotheek Krediet? En komt u in aanmerking voor compensatie? Dan laten we u tussen januari 2022 en juni 2022 weten hoeveel geld u van ons terugkrijgt. U hoeft hierover geen contact met ons op te nemen.
 3. Privélimiet Plus en Studentenlimiet

  Heeft u vanaf 1 januari 2008 gebruikgemaakt van een Privélimiet Plus of een Studentenlimiet? En komt u in aanmerking voor compensatie? Dan laten we u tussen april 2022 en september 2022 weten hoeveel geld u van ons terugkrijgt. U hoeft hierover geen contact met ons op te nemen. 

 4. Andere producten

  Ook andere (oudere) vormen van doorlopende kredieten nemen we mee in de compensatieregeling. Kijk hieronder bij veelgestelde vragen onder “Wanneer kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling?” om welke producten het gaat. Heeft u vanaf 1 januari 2008 gebruikgemaakt van één van deze producten? En komt u in aanmerking voor compensatie? Dan laten we u tussen oktober 2021 en september 2022 weten hoeveel geld u van ons terugkrijgt. U hoeft hierover geen contact met ons op te nemen. 

 5. Oud-klanten van ABN AMRO

  Bent u geen klant meer bij ABN AMRO en denkt u in aanmerking te komen voor compensatie? We verwachten dat u zich halverwege 2022 kunt aanmelden voor de compensatieregeling. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en precies weten wanneer u zich kunt aanmelden? Schrijf u in voor onze e-mail updates.

Veelgestelde vragen compensatieregeling

Het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid) oordeelde eerder dat diverse banken, waaronder ABN AMRO, bij de berekening van de variabele rente de marktrente onvoldoende hebben gevolgd. Naar aanleiding van deze uitspraak, heeft de Consumentenbond ons uitgenodigd om gezamenlijk tot een oplossing te komen. We hebben vastgesteld dat bij een deel van de klanten de marktrente niet goed gevolgd is. Deze klanten bieden wij een compensatieregeling aan. De inhoud van die compensatieregeling hebben wij afgesproken met de Consumentenbond. Het is voor ABN AMRO erg belangrijk geweest om samen met de Consumentenbond tot een goede en uitvoerbare compensatieregeling te komen.

Samen met de Consumentenbond hebben we een regeling vastgesteld. De regeling is dat klanten die vanaf 1 januari 2008 een doorlopend krediet hadden en klanten met een doorlopend krediet dat na 1 januari 2008 is afgesloten, in aanmerking komen voor compensatie van te veel in rekening gebrachte rente. Verder is voor de compensatieregeling afgesproken dat ABN AMRO:   

 • De door Kifid bepaalde methodiek hanteert en de door Kifid bepaalde marktrentes volgt. Voor de Privélimiet Plus en het Flexibel Hypotheek Krediet kan dit een andere marktrente worden. Hierover lopen nog procedures bij het Kifid. We zullen bij deze producten het oordeel van het Kifid volgen.    
 • Uitkeert vanaf € 50.  
 • Het compensatiebedrag verhoogt met een opslag van 5%. 
Ondanks dat het Kifid dit niet vraagt, vermeerderen we uw compensatiebedrag met 5% opslag. Een proactieve en geautomatiseerde uitvoering van de regeling kan zowel voor- als nadelen hebben voor de hoogte van uw compensatie. Eventuele nadelen willen we met deze 5% opslag wegnemen. Vanwege deze 5% opslag vergoeden wij geen wettelijke rente of een andere rentevergoeding.
Nee, de compensatieregeling geldt ook voor klanten van:

De compensatieregeling geldt voor particuliere (oud-)klanten van ABN AMRO die vanaf 1 januari 2008 een doorlopend krediet met een variabele rente hadden of op dit moment nog hebben én die te veel rente hebben betaald. In totaal gaat het hier om 15% van de (oud-)klanten die vanaf 1 januari 2008 de volgende producten hebben (gehad):   

 • Flexibel Krediet   
 • Privé Limiet Plus   
 • Studentenlimiet   
 • Flexibel Hypotheek Krediet   
 • Woningverbetering (Krediet)   
 • Internet Voordeel Krediet   
 • Vrije Leven Krediet   
 • Masterlening   
 • Spaarwinst Krediet   
 • Betalingsregeling   
 • Ledenbewijzen Krediet   
 • Spaarwinst Krediet   
 • Service Lening   
 • Studentenrekening (met limiet)  
 • Studenten Krediet   
 • Studenten Limiet Betalingsregeling   
 • Studenten Krediet Betalingsregeling   
 • Medisch Anticipatie Krediet   
 • Privé Limiet Plus Private Banking   
 • Privé Limiet Plus Young Professional   
 • Privé Limiet Plus Young Professional Betalingsregeling   
 • Doorlopende kredieten van ALFAM (100% dochter van ABN AMRO). ALFAM heeft de volgende labels: DEFAM, Credivance, en Alpha Credit Nederland. 
 • Doorlopend Krediet van International Card Services (ICS)  

Producten van ABN AMRO waarvoor de compensatieregeling niet geldt zijn alle zakelijke producten en overige particuliere producten zoals onder andere Rood Staan, een Persoonlijke Lening, alle hypotheken en producten die zijn gekoppeld aan een referentierente (zoals Euribor, Libor, AAEBR).

De ICS Gespreid Betalen Faciliteit gekoppeld aan de creditcard valt ook niet onder de compensatieregeling. 

Bent u klant bij ABN AMRO en komt u in aanmerking voor compensatie? Dan krijgt u automatisch bericht van ons. U hoeft zich niet aan te melden. Ook als u klant bent, maar uw doorlopend krediet al heeft afgelost hoeft u zich niet aan te melden. 

Bent u geen klant meer bij ABN AMRO en denkt u in aanmerking te komen voor compensatie? Dan vragen we u zich in te schrijven voor onze e-mail updates. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de planning en uitvoering van de compensatieregeling voor oud-klanten. We verwachten dat u zich halverwege 2022 online kunt aanmelden voor de compensatieregeling. Zodra er meer duidelijk is, krijgt u bericht van ons via de e-mail updates.  

Schrijf u in voor onze e-mail updates

Bent u klant bij ABN AMRO en komt u in aanmerking voor compensatie? Dan ontvangt u hierover via een brief of Bankmail automatisch bericht van ons tussen oktober 2021 en september 2022. U hoeft dus zelf geen contact met ons op te nemen. Ook als u klant bent, maar uw doorlopend krediet al heeft afgelost, hoeft u zelf geen contact met ons op te nemen.    

Bent u geen klant meer bij ABN AMRO en denkt u in aanmerking te komen voor de compensatie? Dan kunt u zich via inschrijven voor onze e-mail updates. Via deze updates houden wij u op de hoogte. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de planning en uitvoering van de compensatieregeling voor oud-klanten. We verwachten dat u zich halverwege 2022 online kunt aanmelden voor de compensatieregeling. Zodra er meer duidelijk is, krijgt u bericht van ons via de e-mail updates.  

Schrijf u in voor onze e-mail updates

Als u bij ons een krediet heeft afgesloten, heeft u elke maand rente betaald. Met de Consumentenbond is overeengekomen dat we een andere rente hadden moeten gebruiken. Volgens die afspraak hebben we opnieuw berekend hoeveel rente u vanaf 1 januari 2008 had moeten betalen. Het compensatiebedrag is het verschil tussen de rente die u heeft betaald en die u had moeten betalen. Lees verder voor alle details over de compensatieregeling en hoe we het bedrag berekenen.

Op dit moment kunt u nog nergens zien hoe hoog uw compensatiebedrag wordt. Bent u klant bij ABN AMRO en komt u in aanmerking voor compensatie? Dan ontvangt u tussen oktober 2021 en september 2022 een brief of Bankmail waarin staat hoe hoog uw compensatie is. Dat geldt ook als u klant bent, maar uw doorlopend krediet al heeft afgelost.     

Bent u geen klant meer bij ABN AMRO en denkt u in aanmerking te komen voor de compensatie? Dan kunt u zich inschrijven voor onze e-mail updates. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de planning en uitvoering van de compensatieregeling voor voormalig klanten. We verwachten dat u zich halverwege 2022 online kunt aanmelden voor de compensatieregeling. Zodra er meer duidelijk is, krijgt u bericht van ons via de e-mail updates.   

Schrijf u in voor onze e-mail updates

Bent u klant bij ABN AMRO, komt u in aanmerking voor compensatie en heeft u Internet Bankieren?  Dan ontvangt u tussen oktober 2021 en september 2022 een Bankmail. Op het moment dat u de Bankmail heeft ontvangen staat in Internet Bankieren of uw ABN AMRO app ons aanbod voor compensatie voor u klaar. Daar kunt u het aanbod accepteren. Daarna wordt het compensatiebedrag vanaf € 50 binnen 10 werkdagen als volgt uitbetaald:   

 • Heeft u nog een openstaand bedrag op uw doorlopend krediet waarvoor u compensatie ontvangt? Dan verminderen we dit met uw compensatie.    
 • Hebben we het openstaande bedrag geheel afgelost met uw compensatie? Dan maken we het resterende bedrag aan u over.    
 • Heeft u geen openstaand bedrag meer? Dan maken we het compensatiebedrag aan u over.    
 • Heeft u eerder geld van ons teruggekregen? Bijvoorbeeld in de vorm van compensaties, verlagingen of kwijtscheldingen? Dan brengen wij deze bedragen in mindering op het compensatiebedrag.

Ben u klant bij ABN AMRO, komt u in aanmerking voor compensatie en heeft u geen Internet Bankieren? Dan ontvangt u tussen oktober 2021 en september 2022 een brief met daarin ons aanbod voor compensatie. Dit aanbod kunt u ondertekenen en naar ons terugsturen. Daarna wordt het compensatiebedrag vanaf € 50 binnen 10 werkdagen als volgt uitbetaald:   

 • Heeft u nog een openstaand bedrag op uw doorlopend krediet? Dan verminderen we dit met uw compensatie.    
 • Hebben we het openstaande bedrag geheel afgelost met uw compensatie? Dan maken we het resterende bedrag aan u over.    
 • Heeft u geen openstaand bedrag meer? Dan maken we het compensatiebedrag aan u over.      
 • Heeft u eerder geld van ons teruggekregen? Bijvoorbeeld in de vorm van compensaties, verlagingen of kwijtscheldingen? Dan brengen wij deze bedragen in mindering op het compensatiebedrag.

Bent u geen klant meer bij ABN AMRO en denkt u in aanmerking te komen voor compensatie? Dan kunt u zich inschrijven voor onze e-mail updates. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de planning en uitvoering van de compensatieregeling voor oud- klanten. Zodra er meer duidelijk is, krijgt u bericht van ons via de e-mail updates.

Schrijf u in voor onze e-mailupdates

We vinden het belangrijk dat al onze klanten op dezelfde manier behandeld worden. We hebben afgesproken met de Consumentenbond dat ze u geen vergoeding vragen voor deelname aan de collectieve claim. ABN AMRO betaalt de vergoeding aan de Consumentenbond. U hoeft zelf niets te doen.
Tot nu toe hebben de banken die hebben aangeven dat ze hun klanten gaan compenseren aangekondigd op hoofdlijnen de uitspraken van het Kifid te zullen volgen. Doordat de producten en voorwaarden per bank kunnen verschillen en andere afspraken kunnen zijn gemaakt over de manier van compensatie, kunnen er verschillen zijn tussen de regelingen van verschillende banken. Omdat wij de inhoud van de regeling van andere banken niet in detail kennen, is niet te zeggen wat de verschillen voor individuele klanten precies betekenen.
De compensatieregeling is een optelsom van plussen en minnen. Omdat wij de inhoud van de regeling van andere banken niet kennen, is niet te zeggen wat de verschillen voor individuele klanten precies betekenen.
Volgens een uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) mag u verwachten dat de rente voor uw doorlopend consumptief krediet meebeweegt met de marktrente. We wijzigen de rente, zodat deze aansluit bij de uitspraak van het Kifid. Iedere drie maanden beoordelen we of uw rente moet worden aangepast. Als dat nodig is, verhogen of verlagen we de rente. Uiteraard stellen we u hiervan vooraf op de hoogte.   

Veelgestelde vragen Persoonlijk Aanbod

Finale kwijting betekent dat u na acceptatie van het aanbod geen klacht of claim meer kunt indienen tegen ABN AMRO over de variabele rente op uw krediet. Daarnaast kunt u geen hogere vergoeding krijgen dan we u bieden. Ook niet als dat zou volgen uit een uitspraak van een rechter of geschillencommissie in een collectieve of individuele procedure tegen de bank. Voor ABN AMRO geldt ook finale kwijting. We kunnen het aanbod niet intrekken, veranderen of er een rechtszaak over beginnen.
We willen graag duidelijkheid over de afspraken die we met u maken. Door elkaar finale kwijting te verlenen, hebben we beiden zekerheid over de compensatie. Daarnaast voorkomen we een eventueel juridisch conflict over de variabele rente die u in het verleden betaald heeft.
Vindt u dat de regeling voor uw situatie niet klopt en voelt u zich hierdoor benadeeld? Of twijfelt u of er voldoende rekening is gehouden met bijzondere zaken rond uw contract of persoonlijke situatie? Bel ons dan: 088 – 226 26 09 (gebruikelijke belkosten). We bespreken graag uw situatie om te kijken of we tot een passende oplossing kunnen komen.
 

Staat uw vraag hier niet tussen?

Bel ons gerust: 088-226 26 09 (gebruikelijke belkosten). U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 - 17.30 uur.