Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

compensatieregeling uitleg

Hoe werkt de compensatieregeling?

Van berekening tot uitkering

Heeft u vanaf 2001 gebruikgemaakt van een doorlopend consumptief krediet met variabele rente? Dan heeft u misschien te veel rente betaald. Als dat het geval is, gaan we u compenseren. Lees hieronder hoe we dit compensatiebedrag berekenen en hoe we dit aan u betalen.
 

Belangrijk bericht: compensatieregeling wordt aangepast!

ABN AMRO heeft op 5 september 2022 besloten de compensatieregeling aan te passen. Als u in aanmerking komt voor compensatie, krijgt u nu ook een vergoeding voor . Heeft u inmiddels al compensatie gekregen en komt u in aanmerking voor een nabetaling? Dan krijgt u opnieuw bericht van ons. U hoeft zelf niets te doen. Als we meer informatie hebben, dan leest u dat hier. Houd daarom deze pagina de komende dagen in de gaten. 

 

Hoe berekenen we uw compensatie?

We kijken naar:

 1. Het verloop van de rente van uw lening 
  Wanneer en hoeveel steeg en daalde uw rente? 
 2. Het verloop van de marktrente op vergelijkbare producten 
  Hoeveel steeg en daalde de marktrente in diezelfde periode?
 3. Hoe zou uw rente zich hebben moeten ontwikkelen?  
  Heeft de rente op uw lening voldoende meebewogen met de marktrente op vergelijkbare producten?  
 4. Welke rente had u moeten betalen?  
  Als uw rente had meebewogen met de marktrente: hoeveel zou u dan elke maand betaald hebben? Hierbij houden we rekening met .
 5. Hoeveel heeft u te veel betaald? 
  Wat is het verschil tussen wat u betaald heeft en wat u betaald zou hebben als uw rente met de marktrente had meebewogen? Voor elke maand berekenen we hoeveel u te veel of te weinig betaald heeft. De verschillen verwerken we de maand erop in het saldo van uw schuld. In de berekening voor de hoogte van het compensatiebedrag houden we rekening met het “rente-op-rente effect”. 
 6. Genoten voordelen
  Heeft u eerder geld van ons teruggekregen? Bijvoorbeeld in de vorm van compensaties, verlagingen of kwijtscheldingen? Dan trekken we deze bedragen af van het compensatiebedrag.
 7. Uw compensatiebedrag verhogen we daarna met een opslag van 5%
Voorbeeld van het renteverloop variabele rente

Belangrijk om te weten bij de berekening

 

Meer over de berekening

 • Heeft u eerder geld van ons teruggekregen? Bijvoorbeeld in de vorm van compensaties, verlagingen of kwijtscheldingen? Dan brengen wij deze bedragen in mindering op het compensatiebedrag.  
 • Hebben we eerder uw rente verlaagd? Of een doorlopend krediet omgezet in een servicelening met lagere rente? Dan kan het zijn dat uw rente (tijdelijk) lager is geweest dan deze had moeten zijn op basis van de marktrente. Hierdoor kan uw compensatiebedrag lager uitvallen.
 • Waar we uw volledige gegevens hebben, berekenen we de compensatie vanaf 2001. Waar we niet de volledige gegevens hebben, doen we zo goed mogelijk ons best een inschatting te maken van het compensatiebedrag. 
 • Wilt u een meer gedetailleerde berekening van uw compensatiebedrag? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Meer over de rente

 • We gebruiken voor de berekening dezelfde marktrente als het Kifid. De marktrente is gebaseerd op gegevens van De Nederlandse Bank (DNB) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). 
 • De rente die u had moeten betalen is niet de marktrente op vergelijkbare producten die we bij de berekening gebruiken. Die marktrente gebruiken we alleen om te beoordelen waar deze gestegen of gedaald is. Uw rente had hetzelfde verloop moeten laten zien. ABN AMRO stelt voor elk kredietproduct de rente vast en kijkt daarvoor naar verschillende zaken. Bijvoorbeeld de prijs van geld op de markt, risicokosten, operationele kosten en winst. De hoogte bij ABN AMRO kan daardoor hoger of lager zijn dan de hoogte van de marktrente. 
 • Naar aanleiding van de uitspraak van de Commissie van Beroep Kifid nemen we het mee in onze berekeningen.
 

Vanaf welke datum wordt de compensatie berekend?

De compensatie berekenen we vanaf 2001, tenzij u uw krediet later bent aangegaan. Dan berekenen we vanaf de startdatum van uw krediet. 

Heeft u op dit moment nog een bedrag openstaan? Dan berekenen we de compensatie tot het moment dat we voor uw lening een nieuwe rente hebben vastgesteld in lijn met deze regeling. Het kan zijn dat ook de rente die u op dit moment betaalt nog niet de marktrente volgt. Dat passen we binnenkort aan. De compensatie berekenen we tot het moment dat we uw rente hebben aangepast.   

Waarom hanteert ABN AMRO 2001 als startdatum?

De startdatum 1 januari 2001 is bepaald op basis van de wettelijke verjaringstermijn van 20 jaar. Dit betekent dat ABN AMRO in de compensatieberekening tot 20 jaar terug moet gaan, gerekend vanaf het jaar waarin de compensatieregeling tot stand is gekomen. Omdat de onderhandelingen met de Consumentenbond zijn begonnen in het begin van 2021, en wij toen afspraken hebben gemaakt over de verjaring van vorderingen van klanten, is gekozen voor 1 januari 2001 als startdatum voor de compensatieregeling.
 

Hoe betalen we uit?

Is het compensatiebedrag € 50 of hoger?

Is het compensatiebedrag, na aftrek van eventueel eerdere voordelen, € 50 of hoger? Dan betalen we zo uit:  
 
 • Heeft u betalingsachterstand(en)? Dan brengen we het compensatiebedrag eerst in mindering op deze betalingsachterstand(en).
 • Heeft u nog een openstaand bedrag op uw doorlopend krediet? Dan verlagen we dit bedrag met uw compensatie. 
 • Hebben we het openstaand bedrag geheel afgelost met uw compensatie? Dan maken we het resterende bedrag aan u over. 
 • Heeft u op dit moment geen openstaand bedrag meer? Dan maken we het compensatiebedrag aan u over.
Dit doen we binnen 7 weken nadat het aanbod volledig geaccepteerd en ondertekend is.  

Is het compensatiebedrag minder dan € 50?

Is uw compensatiebedrag minder dan € 50, dan heeft de rente die u betaald heeft vrijwel volledig meebewogen met de marktrente. In overleg met de Consumentenbond is besloten dat € 50 een redelijk bedrag is om als grens te gebruiken voor uitkering.   

Goed om te weten!

Als u het aanbod accepteert, dan verleent u ons finale kwijting. Dat betekent dat u geen klacht meer kunt indienen of een procedure kan starten over de betaalde rente op het betreffende product.

Waarom krijgt u de compensatie in de vorm van verlaging van uw uitstaande schuld?

Elk krediet moet uiteindelijk afgelost worden. We vinden het belangrijk dat u het krediet niet langer gebruikt dan nodig. Een verlaging van uw uitstaande schuld ter hoogte van het compensatiebedrag past bij dat uitgangspunt. Heeft u toch behoefte aan meer financiële ruimte? Vraag dan opnieuw een lening aan. Dan beoordelen wij uw aanvraag aan de hand van uw actuele situatie.
 

Wanneer weet u hoeveel geld u krijgt?

Op dit moment kunt u nog nergens zien hoe hoog uw compensatiebedrag wordt. Bent u klant bij ABN AMRO en komt u in aanmerking voor compensatie? U ontvangt dan een bericht via Internet Bankieren, de ABN AMRO app of een brief. U hoeft dus zelf geen contact met ons op te nemen. Ook als u klant bent, maar uw doorlopend krediet al heeft afgelost, hoeft u zelf geen contact met ons op te nemen. Op dit moment compenseren we klanten met een Flexibel Krediet en Privélimiet Plus. Dit loopt door tot later in het jaar. Voor Flexibel Hypotheek Krediet verwachten we in de loop van 2023 te starten met compenseren

 

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 088 - 226 26 09 (gebruikelijke belkosten). U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.30.