Hoe werkt de compensatieregeling?

Hoe werkt de compensatieregeling?

Van berekening tot uitkering

Heeft u vanaf 2001 gebruikgemaakt van een doorlopend consumptief krediet met variabele rente? Dan heeft u misschien te veel rente betaald. Als dat het geval is, gaan we u compenseren. Lees hieronder hoe we dit compensatiebedrag berekenen en hoe we dit aan u betalen.
 

Hoe berekenen we uw compensatie?

We kijken naar:

 1. Het verloop van de rente van uw lening 
  Wanneer en hoeveel steeg en daalde uw rente? 
 2. Het verloop van de marktrente op vergelijkbare producten 
  Hoeveel steeg en daalde de marktrente in diezelfde periode?
 3. Hoe zou uw rente zich hebben moeten ontwikkelen?  
  Heeft de rente op uw lening voldoende meebewogen met de marktrente op vergelijkbare producten?  
 4. Welk bedrag aan rente had u moeten betalen?  
  Als uw rente had meebewogen met de marktrente: hoeveel zou u dan elke maand betaald hebben? 
 5. Hoeveel heeft u te veel betaald? 
  Wat is het verschil tussen wat u betaald heeft en wat u betaald zou hebben als uw rente met de marktrente had meebewogen? Voor elke maand berekenen we hoeveel u te veel of te weinig betaald heeft. De verschillen tellen we bij elkaar op en trekken we van elkaar af. De uitkomst is uw compensatiebedrag. 
 6. Genoten voordelen
  Heeft u eerder geld van ons teruggekregen? Bijvoorbeeld in de vorm van compensaties, verlagingen of kwijtscheldingen? Dan trekken we deze bedragen af van het compensatiebedrag.
 7. Uw compensatiebedrag verhogen we daarna met een opslag van 5%
Voorbeeld van het renteverloop variabele rente

Belangrijk om te weten bij de berekening

 

Meer over de berekening

 • Heeft u eerder geld van ons teruggekregen? Bijvoorbeeld in de vorm van compensaties, verlagingen of kwijtscheldingen? Dan brengen wij deze bedragen in mindering op het compensatiebedrag.  
 • Hebben we eerder uw rente verlaagd? Of een doorlopend krediet omgezet in een servicelening met lagere rente? Dan kan het zijn dat uw rente (tijdelijk) lager is geweest dan deze had moeten zijn op basis van de marktrente. Hierdoor kan uw compensatiebedrag lager uitvallen.
 • Waar we uw volledige gegevens hebben, berekenen we de compensatie vanaf 2001. Waar we niet de volledige gegevens hebben, doen we zo goed mogelijk ons best een inschatting te maken van het compensatiebedrag. 

Meer over de rente

 • We gebruiken voor de berekening dezelfde marktrente als het Kifid. Voor het Flexibel Krediet en de doorlopende kredieten van ALFAM en ICS is dat een marktrente gebaseerd op gegevens van De Nederlandse Bank (DNB) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Voor het Flexibel Hypotheek Krediet kan dit een andere marktrente worden. Hierover lopen nog procedures bij het Kifid. We zullen bij deze producten het oordeel van het Kifid volgen.  
 • De rente die u had moeten betalen is niet de marktrente op vergelijkbare producten die we bij de berekening gebruiken. Die marktrente gebruiken we alleen om te beoordelen waar deze gestegen of gedaald is. Uw rente had hetzelfde verloop moeten laten zien. ABN AMRO stelt voor elk kredietproduct de rente vast en kijkt daarvoor naar verschillende zaken. Bijvoorbeeld de prijs van geld op de markt, risicokosten, operationele kosten en winst. De hoogte bij ABN AMRO kan daardoor hoger of lager zijn dan de hoogte van de marktrente. 
 

Vanaf welke datum wordt de compensatie berekend?

De compensatie berekenen we vanaf 2001, tenzij u uw krediet later bent aangegaan. Dan berekenen we vanaf de startdatum van uw krediet. 

Heeft u op dit moment nog een bedrag openstaan? Dan berekenen we de compensatie tot het moment dat we voor uw lening een nieuwe rente hebben vastgesteld in lijn met deze regeling. Het kan zijn dat ook de rente die u op dit moment betaalt nog niet de marktrente volgt. Dat passen we binnenkort aan. De compensatie berekenen we tot het moment dat we uw rente hebben aangepast.   

Waarom is 2001 als startdatum gekozen?

We hebben in eerste instantie in overleg met de Consumentenbond gekozen voor een uitvoerbare compensatie-aanpak vanaf 1 januari 2008. Hiermee konden we een grote groep digitaal en redelijk snel compenseren. Uit verschillende onderzoeken in de afgelopen maanden hebben we gezien dat het met extra inspanningen mogelijk is om gegevens van klanten uit de periode van vóór 2008 te achterhalen of reconstrueren. Daarom hebben we besloten om daar waar dat kan de compensatie vanaf 2001 aan te bieden. Waar we niet de volledige gegevens hebben, doen we zo goed mogelijk ons best een goede inschatting te maken. Waar we geen enkele gegevens hebben, kunnen we geen inschatting maken en dus geen compensatie aanbieden. 
 

Hoe betalen we uit?

Is het compensatiebedrag € 50 of hoger?

Is het compensatiebedrag, na aftrek van eventueel eerdere voordelen, € 50 of hoger? Dan betalen we zo uit:  
 
 • Heeft u betalingsachterstand(en)? Dan brengen we het compensatiebedrag eerst in mindering op deze betalingsachterstand(en).
 • Heeft u nog een openstaand bedrag op uw doorlopend krediet? Dan verlagen we dit bedrag met uw compensatie. 
 • Hebben we het openstaand bedrag geheel afgelost met uw compensatie? Dan maken we het resterende bedrag aan u over. 
 • Heeft u op dit moment geen openstaand bedrag meer? Dan maken we het compensatiebedrag aan u over.
Dit doen we binnen 10 werkdagen nadat het aanbod volledig geaccepteerd en ondertekend is.  

Is het compensatiebedrag minder dan € 50?

Is uw compensatiebedrag minder dan € 50, dan heeft de rente die u betaald heeft vrijwel volledig meebewogen met de marktrente. In overleg met de Consumentenbond is besloten dat € 50 een redelijk bedrag is om als grens te gebruiken voor uitkering.   

Goed om te weten!

Als u het aanbod accepteert, dan verleent u ons finale kwijting. Dat betekent dat u geen klacht meer kunt indienen of een procedure kan starten over de betaalde rente op het betreffende product.

Waarom krijgt u de compensatie in de vorm van verlaging van uw uitstaande schuld?

Elk krediet moet uiteindelijk afgelost worden. We vinden het belangrijk dat u het krediet niet langer gebruikt dan nodig. Een verlaging van uw uitstaande schuld ter hoogte van het compensatiebedrag past bij dat uitgangspunt. Heeft u toch behoefte aan meer financiële ruimte? Vraag dan opnieuw een lening aan. Dan beoordelen wij uw aanvraag aan de hand van uw actuele situatie.
 

Wanneer weet u hoeveel geld u krijgt?

De berekening van de compensaties is ingewikkeld en kost tijd, want die is voor elke klant uniek. Bovendien gaat het om een grote hoeveelheid klanten, die wij niet allemaal tegelijk kunnen behandelen. We hebben de regeling zo opgezet, dat we die zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. We doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te informeren. Als u aan de beurt bent, krijgt u automatisch bericht via Bankmail of brief.  Als u aan de beurt bent, krijgt u automatisch bericht via Internet Bankieren, de ABN AMRO app of een brief. U hoeft zelf nu niets te doen.Het streven is dat u hierover in 2022 een bericht ontvangt. Voor Flexibel Hypotheek Krediet wachten we nog op de uitkomst van een lopende procedure bij het Kifid. Hierdoor kunnen we nog niet precies aangeven hoelang het duurt voordat u van ons hoort. 

Bent u geen klant meer bij ons? Dan kunt u zich aanmelden voor de compensatieregeling. 

 

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 088 - 226 26 09 (gebruikelijke belkosten). U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.30.