Hoe werkt de compensatieregeling?

Van berekening tot uitkering

Heeft u vanaf 1 januari 2008 gebruikgemaakt van een doorlopend consumptief krediet met variabele rente? Dan heeft u misschien te veel rente betaald. Als dat het geval is, gaan we u compenseren. Lees hieronder hoe we dit compensatiebedrag berekenen en hoe we dit aan u betalen.
 

Hoe berekenen we uw compensatie?

We kijken naar:

 1. Het verloop van de rente van uw lening 
  Wanneer en hoeveel steeg en daalde uw rente? 
 2. Het verloop van de marktrente op vergelijkbare producten 
  Hoeveel steeg en daalde de marktrente in diezelfde periode?
 3. Hoe zou uw rente zich hebben moeten ontwikkelen?  
  Heeft de rente op uw lening voldoende meebewogen met de marktrente op vergelijkbare producten?  
 4. Welk bedrag aan rente had u moeten betalen?  
  Als uw rente had meebewogen met de marktrente: hoeveel zou u dan elke maand betaald hebben? 
 5. Hoeveel heeft u te veel betaald? 
  Wat is het verschil tussen wat u betaald heeft en wat u betaald zou hebben als uw rente met de marktrente had meebewogen? Voor elke maand berekenen we hoeveel u te veel of te weinig betaald heeft. De verschillen tellen we bij elkaar op en trekken we van elkaar af. De uitkomst is uw compensatiebedrag. Let op: misschien hebben we al eerder afspraken gemaakt over aanpassing van uw lening. Het voordeel dat u daarbij heeft gekregen, kunnen we in mindering brengen op uw compensatiebedrag.  
 6. Uw compensatiebedrag verhogen we daarna met een opslag van 5%
Voorbeeld van het renteverloop variabele rente

Belangrijk om te weten bij de berekening

 

Meer over de berekening

 • Heeft u eerder geld van ons teruggekregen? Bijvoorbeeld in de vorm van compensaties, verlagingen of kwijtscheldingen? Dan brengen wij deze bedragen in mindering op het compensatiebedrag.  
 • Hebben we eerder uw rente verlaagd? Of een doorlopend krediet omgezet in een servicelening met lagere rente? Dan kan het zijn dat uw rente (tijdelijk) lager is geweest dan deze had moeten zijn op basis van de marktrente. Hierdoor kan uw compensatiebedrag lager uitvallen.
 • Heeft u gebruikgemaakt van de Corona-betaalpauze? Dan nemen we die periode niet mee in de berekening van de door u betaalde rente, omdat u toen geen rente heeft betaald. 

Meer over de rente

 • We gebruiken voor de berekening dezelfde marktrente als het Kifid. Voor het Flexibel Krediet en de doorlopende kredieten van ALFAM en ICS is dat een marktrente gebaseerd op gegevens van De Nederlandse Bank (DNB) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Voor de Privélimiet Plus en het Flexibel Hypotheek Krediet kan dit een andere marktrente worden. Hierover lopen nog procedures bij het Kifid. We zullen bij deze producten het oordeel van het Kifid volgen.  
 • De rente die u had moeten betalen is niet de marktrente op vergelijkbare producten die we bij de berekening gebruiken. Die marktrente gebruiken we alleen om te beoordelen waar deze gestegen of gedaald is. Uw rente had hetzelfde verloop moeten laten zien. ABN AMRO stelt voor elk kredietproduct de rente vast en kijkt daarvoor naar verschillende zaken. Bijvoorbeeld de prijs van geld op de markt, risicokosten, operationele kosten en winst. De hoogte bij ABN AMRO kan daardoor hoger of lager zijn dan de hoogte van de marktrente. 
 

Vanaf welke datum wordt de compensatie berekend?

De compensatie berekenen we vanaf 1 januari 2008, tenzij u uw krediet later bent aangegaan. Dan berekenen we vanaf de startdatum van uw krediet. 

Heeft u op dit moment nog een bedrag openstaan? Dan berekenen we de compensatie tot het moment dat we voor uw lening een nieuwe rente hebben vastgesteld in lijn met deze regeling. Het kan zijn dat ook de rente die u op dit moment betaalt nog niet de marktrente volgt. Dat passen we binnenkort aan. De compensatie berekenen we tot het moment dat we uw rente hebben aangepast.   

Waarom is 1 januari 2008 als startdatum gekozen?

Het is vooral vanaf 1 januari 2008 geweest dat de rente die klanten betaalden en de marktrente uit elkaar zijn gelopen. Daarnaast heeft de bank niet meer alle oudere gegevens of deze zijn niet in de geautomatiseerde systemen van de bank beschikbaar. Omdat we de regeling goed en geautomatiseerd willen uitvoeren, hebben we 1 januari 2008 als startdatum afgesproken.
 

Hoe betalen we uit?

Is het compensatiebedrag € 50 of hoger?

Is het compensatiebedrag, na aftrek van eventueel eerdere voordelen, € 50 of hoger? Dan betalen we zo uit:  
 
 • Heeft u betalingsachterstand(en)? Dan brengen we het compensatiebedrag eerst in mindering op deze betalingsachterstand(en).
 • Heeft u nog een openstaand bedrag op uw doorlopend krediet? Dan verlagen we dit bedrag met uw compensatie. 
 • Hebben we het openstaand bedrag geheel afgelost met uw compensatie? Dan maken we het resterende bedrag aan u over. 
 • Heeft u op dit moment geen openstaand bedrag meer? Dan maken we het compensatiebedrag aan u over.
Dit doen we binnen 10 werkdagen nadat u akkoord bent gegaan met ons aanbod. 

Is het compensatiebedrag minder dan € 50?

Is uw compensatiebedrag minder dan € 50, dan heeft de rente die u betaald heeft vrijwel volledig meebewogen met de marktrente. In overleg met de Consumentenbond is besloten dat € 50 een redelijk bedrag is om als grens te gebruiken voor uitkering.   

Goed om te weten!

Als u het aanbod accepteert, dan verleent u ons finale kwijting. Dat betekent dat u geen klacht meer kunt indienen of een procedure kan starten over de betaalde rente op het betreffende product.

Waarom krijgt u de compensatie in de vorm van verlaging van uw uitstaande schuld?

Elk krediet moet uiteindelijk afgelost worden. We vinden het belangrijk dat u het krediet niet langer gebruikt dan nodig. Een verlaging van uw uitstaande schuld ter hoogte van het compensatiebedrag past bij dat uitgangspunt. Heeft u toch behoefte aan meer financiële ruimte? Vraag dan opnieuw een lening aan. Dan beoordelen wij uw aanvraag aan de hand van uw actuele situatie.
 

Wanneer weet u hoeveel geld u krijgt?

De berekening van de compensaties is ingewikkeld en kost tijd, want die is voor elke klant uniek. Bovendien gaat het om een grote hoeveelheid klanten, die wij niet allemaal tegelijk kunnen behandelen. We hebben de regeling zo opgezet, dat we die zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. We doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te informeren. Als u aan de beurt bent, krijgt u automatisch bericht via Bankmail of brief. U hoeft zelf nu niets te doen. Bent u geen klant meer bij ons? Schrijf u dan in voor de e-mail updates. We informeren u zodra u zich kunt aanmelden voor de compensatieregeling. We verwachten dat we eind 2022 iedere klant die daarvoor in aanmerking komt een persoonlijk aanbod hebben verstuurd. 

 

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 088 - 226 26 09 (gebruikelijke belkosten). U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00-21:00 en op zaterdag van 09:00-17:30.