Update uitspraak Kifid Commissie van Beroep over rente op een Flexibel Krediet

Op donderdag 4 maart publiceerde het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid) een bindende uitspraak van de Commissie van Beroep over een individuele klacht van een particuliere klant van ABN AMRO over de hoogte van de variabele rente op zijn doorlopend krediet. Op deze pagina informeren wij u over de laatste stand van zaken.
 
Laatst bijgewerkt op 17 maart 2021
 

ABN AMRO in gesprek met Consumentenbond

Het Kifid oordeelde dat consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de referentierente. Het Kifid vergelijkt de krediet rente met een referentierente van DNB. Het Kifid oordeelde dat ABN AMRO een deel van de betaalde rente aan de klant moet terugbetalen, omdat de rente op het krediet volgens het Kifid de marktrente onvoldoende heeft gevolgd. Inmiddels hebben we de uitspraak bestudeerd en we volgen de uitspraak voor deze klant.

ABN AMRO neemt signaal serieus

Met deze uitspraak geeft de Commissie van Beroep een belangrijk signaal over het belang van voldoende uitlegbare rentetarieven. Wij nemen dit signaal serieus, vooral met het oog op de belangen van u en onze andere klanten. We kijken daarom terug naar ons prijsbeleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast hebben we de uitnodiging geaccepteerd van de Consumentenbond Claimservice om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De terugblik op ons prijsbeleid nemen we mee in onze gesprekken met de Consumentenbond. 

Tegelijkertijd vinden we het teleurstellend dat het Kifid niet voldoende is ingegaan op onze bezwaren ten aanzien van de referentierente. Voor het bepalen van de rente op een doorlopend krediet spelen namelijk ook andere elementen een rol, niet alleen het verloop van de markrente. Het Kifid gaat hieraan voorbij en vindt dat er geen betere referentierente voorhanden is. Omdat we het niet eens zijn met de gebruikte methodiek en referentierente vragen we de civiele rechter zich hierover uit te spreken.

Tot slot

We hebben er vertrouwen in dat de gesprekken met de Consumentenbond constructief zullen verlopen. Het is een complex proces dat we zo snel mogelijk willen doorlopen. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? 

 

Schrijf u in voor de laatste updates

We begrijpen dat u mogelijk vragen heeft over wat de uitspraak van de Commissie van Beroep en de reactie hierop van ABN AMRO voor u betekent. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u in voor onze e-mail updates. Of bezoek regelmatig deze pagina. 

Veelgestelde vragen

We kijken terug naar ons prijsbeleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast hebben we de uitnodiging geaccepteerd van de Consumentenbond Claimservice om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De terugblik op ons prijsbeleid nemen we mee in onze gesprekken met de Consumentenbond. 

We volgen de uitspraak van de Commissie van Beroep voor deze klant. We gaan verder niet in op individuele gevallen. 

We kijken terug naar ons prijsbeleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast hebben we de uitnodiging geaccepteerd van de Consumentenbond Claimservice om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De terugblik op ons prijsbeleid nemen we mee in onze gesprekken met de Consumentenbond. 

We vinden het teleurstellend dat het Kifid niet voldoende is ingegaan op onze bezwaren ten aanzien van de referentierente. Voor het bepalen van de rente op een doorlopend krediet spelen namelijk ook andere elementen een rol, niet alleen het verloop van de marktrente. Het Kifid gaat hieraan voorbij en vindt dat er geen betere referentierente voorhanden is. Omdat we het niet eens zijn met de gebruikte methodiek en referentierente vragen we de civiele rechter zich hierover uit te spreken.
Nee, deze uitspraak is alleen van toepassing op een specifieke aangespannen individuele zaak op het product Flexibel Krediet (doorlopend krediet) met een variabele rente. Deze uitspraak is niet van toepassing op zakelijke kredieten.
De uitspraak geldt niet voor een Persoonlijke Lening. De rente van de Persoonlijke Lening staat vast. Tijdens de looptijd wijzigt de rente dus niet. U betaalt ons elke maand hetzelfde bedrag. Dit bedrag bestaat uit aflossing en rente. De uitspraak van de Commissie van Beroep ziet toe op een individuele klant met een Flexibel Krediet met een variabele rente en is dus niet toepasbaar op een Persoonlijke Lening. 

Overzicht verloop

 1. 17 MAART 2021 - Reactie ABN AMRO

  Op 17 maart 2021 heeft ABN AMRO in een reactie laten weten dat we de uitspraak van de Commissie van Beroep voor deze betreffende klant volgen. Daarnaast gaat ABN AMRO in gesprek met de Consumentenbond Claimservice. Samen kijken we terug naar ons prijsbeleid en de uitvoering daarvan. 

  Tegelijkertijd vindt ABN AMRO het teleurstellend dat het Kifid niet voldoende is ingegaan op onze bezwaren ten aanzien van de referentierente. Voor het bepalen van de rente op een doorlopend krediet spelen namelijk ook andere elementen een rol, niet alleen het verloop van de markrente. Het Kifid gaat hieraan voorbij en vindt dat er geen betere referentierente voorhanden is. Omdat we het niet eens zijn met de gebruikte methodiek en referentierente vragen we de civiele rechter zich hierover uit te spreken.  

  Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor onze e-mail updates. Of bezoek deze pagina.

 2. 3 MAART 2021 - Uitspraak Commissie van Beroep

  Op 3 maart 2021 heeft de Commissie van Beroep van het Kifid uitspraak gedaan. We hebben de uitspraak ontvangen en bestuderen deze nu zorgvuldig. Op dit moment weten we nog niet welke vervolgstappen we nemen en wat de gevolgen ervan zijn voor de betrokken klanten.
 3. 7 DECEMBER 2020 - Hoger beroep behandeld

  Op 7 december 2020 vond de mondelinge behandeling van het hoger beroep bij de Commissie van Beroep van Kifid plaats. 
 4. 2 OKTOBER 2020 – Kifid: Deel klachten over rente op doorlopend krediet voorlopig aangehouden

  Aanhouden van klachten 
  O.a. door ABN AMRO is afzonderlijk beroep ingesteld tegen uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid over het rentetarief op doorlopend krediet. Het Kifid heeft daarom besloten dat klachten die hier betrekking op hebben voorlopig aangehouden worden. Dit betekent dat de klacht niet inhoudelijk behandeld wordt in afwachting van het hoger beroep dat nu loopt. Lees hier meer over in het persbericht van het Kifid .
 5. 25 AUGUSTUS 2020 – ABN AMRO dient hoger beroep in

  Hoger beroep ABN AMRO is het niet eens met de uitspraken en stelt daarom hoger beroep in bij de Commissie van Beroep. Hier zullen wij beargumenteren waarom wij het niet eens zijn met deze uitspraken. Het hoger beroep wordt begin december 2020 behandeld.
 6. 15 JULI 2020 - Uitspraak Geschillencommissie - ABN AMRO

  De uitspraak   
  Op 15 juli 2020 heeft de Kifid Geschillencommissie in een individueel geval geoordeeld dat ook bij ABN AMRO de rente van het Flexibel Krediet de gemiddelde marktrente moet volgen. Dit is in lijn met de eerdere uitspraak van de Commissie van Beroep. Lees meer hierover op de website van Kifid .   

  De Geschillencommissie is hierbij niet ingegaan op de argumenten van ABN AMRO. Mede hierom hebben we het hoger beroep bij de Commissie van Beroep ingediend.
 7. 5 FEBRUARI 2020 - Uitspraak Commissie van Beroep inzake Interbank

  De uitspraak     
  De Commissie van Beroep van Kifid doet in een individuele zaak tegen Interbank de volgende uitspraak: de consument mocht verwachten dat de variabele rente tijdens de looptijd in de pas zou blijven met de gemiddelde marktrente.     

  Wat is de gemiddelde marktrente? 
     
  De Commissie van Beroep maakt voor de gemiddelde marktrente gebruik van de publieke beschikbare gemiddelde marktrente (“referentierente”; een combinatie van de rente die het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) en De Nederlandse Bank (DNB) hanteren).       

  Wat houdt de uitspraak in? 
     
  De rente van het doorlopend krediet moet gedurende de hele looptijd in de pas blijven met de referentierente. Een voorbeeld: is bij het begin van de overeenkomst de verschuldigde rente 2% hoger dan deze referentierente? Dan mag de rente tijdens de hele looptijd niet meer dan 2% hoger zijn dan de referentierente