Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

extra aflossen hypotheek

De belangrijkste hypotheekwijzigingen

De hypotheekregels voor 2023

De hypotheekregels veranderen elk jaar. Wilt u in 2023 een huis kopen? Of heeft u al een hypotheek? Lees dan wat de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2023 voor u kunnen betekenen. Wilt u weten wat de wijzigingen voor uw persoonlijke situatie betekenen? Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs.

De belangrijkste wijzigingen voor bestaande hypotheek

Als uw jaarinkomen hoger is dan € 73.031 (in box 1) heeft u per 1 januari 2023 minder voordeel van de hypotheekrenteaftrek: het aftrekpercentage daalt van 40% naar 36,93%. Ook de rente over restschulden, betaalde alimentatie en giften zijn tegen dit lagere percentage aftrekbaar. Hierdoor neemt het maandbedrag van uw hypotheek mogelijk toe. 

Lees meer over hypotheekrenteaftrek

Als huiseigenaar moet u een bepaald percentage van de WOZ-waarde bij uw inkomen in box 1 optellen (eigenwoningforfait), waarover u inkomstenbelasting betaalt. Als peildatum geldt daarbij de waarde op 1 januari van het voorafgaande jaar. Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.200.000 gaat verder omlaag met 0,05%-punt. In 2023 komt het bijtellingspercentage daarmee uit op 0,35%. Is de WOZ-waarde meer dan € 1.200.000 dan blijft de inkomensbijtelling 2,35%.

De landelijk gemiddelde WOZ-waarde van woningen is tussen de peildata 1 januari 2020 en 1 januari 2021 met 9,5% gestegen. In 2021 zijn huizenprijzen opnieuw fors gestegen. De verwachting is dat de WOZ-waarde van woningen in 2023, met peildatum 1 januari 2022, gemiddeld zo’n 15% à 16% hoger zullen liggen dan een jaar daarvoor (bron: waarderingskamer.nl ). De gemeente gebruikt de WOZ-waarde van uw woning om de hoogte van de gemeentelijke belastingen te bepalen, zoals rioolheffing, waterschapsbelasting en onroerende zaakbelasting (OZB). Daarom is het belangrijk om uw WOZ-waarde goed te controleren en eventueel bezwaar te maken als deze onjuist is vastgesteld.

Lees meer over WOZ-waarde

Heeft u geen of een kleine hypotheekschuld? Dan is uw eigenwoningforfait hoger dan uw aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrente. Volgens de Wet Hillen heeft u dan recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Deze aftrek wordt sinds 2019 in 30 jaar afgebouwd. Vanaf 1 januari 2019 wordt de aftrek voor de kleine woningschuld over 30 jaar afgebouwd. Het percentage neemt ieder jaar af met 3,33%. Vanaf 1 januari 2048 vervalt de aftrek helemaal. Dit betekent dat u in 2021 90% en in 2022 nog maar 86,67% van het verschil tussen uw eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten voor uw eigen woning als aftrek krijgt.

Sommige vermogenden hebben ervoor gekozen om een hypotheekschuld niet in box 1 maar in box 3 te laten vallen. Ook dit gaat wijzigen. Die is ontstaan uit de aanpassingen in box 3. Waar tot op heden de volledige schuld in aftrek komt op het vermogen in box 3, mag in 2023 alleen nog een voorgeschreven rente (2,46% in 2022) in aftrek worden gebracht op het inkomen in box 3 (van maximaal 5,53% in 2022). Afgerond levert deze wijziging een nadeel op van ongeveer 1% over het schuldbedrag in box 3.

De belangrijkste wijzigingen voor nieuwe hypotheek

Per 1 januari 2023 gaat de kostengrens Nationale Hypotheek Garantie naar € 405.000. Deze is nu € 355.000. Met het toepassen van bepaalde energie besparende maatregelen wordt de kostengrens in 2023 € 429.300.

Lees meer over Nationale Hypotheek Garantie.

Huizenkopers betalen normaal gesproken 2% overdrachtsbelasting over de waarde van de woning, als de woning bestemd is voor zelfbewoning (hoofdverblijf). Koopt u een eigen huis en bent u tussen de 18 en 35 jaar op het moment van overdracht bij de notaris? Dan kunt u eenmalig gebruikmaken van een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Ook als u al eerder een eigen huis kocht. In 2022 geldt als voorwaarde dat de waarde van de woning niet hoger is dan € 400.000. In 2023 wordt deze grens verhoogd naar € 440.000.

In 2022 telt bij tweeverdieners het inkomen van de minst verdienende partner voor 90% mee bij het bepalen van het maximale hypotheekbedrag. Vanaf 2023 tellen beide inkomens volledig mee, wat een positief invloed heeft op de leencapaciteit van tweeverdieners.

Huizenkopers die volgend jaar meer inkomen gaan ontvangen, kunnen ongeveer dezelfde hypotheek afsluiten als in 2022. Verandert het inkomen niet, dan kunnen kopers volgens de nieuwe normen iets minder lenen. Huiseigenaren of huizenkopers met een inkomen tot € 31.000,- kunnen volgend jaar flink minder lenen. Wijzigingen in de hoogte van de rente hebben ook invloed op de hoogte van de hypotheek. Het afgelopen jaar is de hypotheekrente gestegen wat invloed heeft gehad op het maximale leenbedrag.

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.947. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord. Indien u nog gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, dan is het verstandig om op tijd actie te ondernemen.

Hoeveel hypotheek kunt u krijgen met uw inkomen?

Hypotheekofferte Woning Hypotheek langer geldig

Sinds 1 december is de maximale geldigheidsduur van offertes voor de Woning Hypotheek met drie maanden verlengd. De offerte is bij acceptatie van de aanvraag voortaan automatisch twaalf maanden geldig. Het verschil in rentetarief met de Budget Hypotheek wordt per 1 december 0,15% (en kan wekelijks veranderen).

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Korting op uw hypotheekrente

Mogelijk 0,20% huisbankkorting bij een ABN AMRO-betaalpakket. En tot 0,15% duurzaamheidskorting bij kopen of verduurzamen van energiezuinige woning.

Gratis oriëntatiegesprek

Benieuwd naar uw mogelijkheden? Maak een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek. Waar en wanneer u wilt, makkelijk via een videogesprek.

Zelf uw hypotheek beheren

In Internet Bankieren kunt u zelf uw hypotheek bekijken en aanpassen. Hulp nodig? Stel uw vraag aan chatbot Anna , of neem contact met ons op.