Naar de navigatie Naar de inhoud

Kenmerken Huurgarantie

Alles over Huurgarantie

Wat is een huurgarantie?

Wilt u geen waarborgsom betalen en uw verhuurder toch zekerheid bieden? Dat doet u met een huurgarantie.

Daarmee verplicht ABN AMRO zich tegenover de verhuurder om, als u niet aan de huurverplichtingen voldoet, te betalen:

  • het huurbedrag dat u aan de verhuurder verschuldigd bent volgens de huurovereenkomst;

en/of

  • eventuele (schade-)vergoedingsvorderingen van de verhuurder.

Voor wie?

  • Huurders van een woning in Nederland. 
  • Verhuurders die in Nederland wonen of waarvan het bedrijf in Nederland is gevestigd.


Wilt u graag een huurgarantie voor een huis in het buitenland? Neem dan contact op met de Servicedesk Garanties via 010 - 402 37 00. Dat kan elke werkdag van 8.00 tot 17.30 uur (gebruikelijke belkosten).

Hoe werkt het?

U betaalt geen waarborgsom aan uw verhuurder, maar wij blokkeren het bedrag op uw Bankgarantie Dekkingsrekening. Dit bedrag kan tijdens de looptijd niet worden gebruikt. Voldoet u niet aan uw verplichtingen tegenover de verhuurder? Dan kan de verhuurder een claim indienen. Als de claim juist is, betalen wij het geclaimde bedrag aan de verhuurder. Wij zullen hiervoor uw Bankgarantie Dekkingsrekening aanspreken.

Looptijd

De looptijd van een particuliere huurgarantie van ABN AMRO is altijd onbepaald en wordt niet met een einddatum afgegeven.

Alleen de begunstigde van de huurgarantie kan deze beëindigen door de originele garantie en een schriftelijke afstandsverklaring aan ons te retourneren. In de schriftelijke afstandsverklaring moet de begunstigde aangeven dat ABN AMRO van haar verplichtingen is ontslagen.

Op deze afstandsverklaring moet het referentienummer van de garantie vermeld staan. Ook moet de afstandsverklaring rechtsgeldig zijn ondertekend door de begunstigde.

De afstandsverklaring kan opgestuurd worden naar: 


ABN AMRO Bank N.V.
T.a.v. Servicedesk Garanties
Postbus 949
3000 DD Rotterdam


Zodra de originele garantie en de afstandsverklaring door de bank zijn ontvangen, kan de begunstigde geen rechten meer ontlenen aan deze garantie. U kunt hieronder de tekst van onze standaard afstandsverklaring downloaden. 

Download de afstandsverklaring (pdf, 388kB)

Kosten

De tarieven voor huurgaranties vindt u in onderstaand overzicht.

Tarievenoverzicht Garanties (pdf, 72kB)

Geld opnemen

  • De Bankgarantie Dekkingsrekening wordt gebruikt als dekking voor de huurgarantie. U kunt hiervan dus geen geld opnemen.

  • Het geld op deze rekening staat geblokkeerd tijdens de looptijd van de garantie.

Verhuizing huurder

Verhuist u? En heeft u voldaan aan uw huurverplichtingen? Dan moet de verhuurder tegenover de bank verklaren dat de huurgarantie kan worden beëindigd. Na beëindiging kunt u weer over het geblokkeerde geld beschikken.

Nieuwe verhuurder

Verkoopt uw verhuurder de woning? Dan gaat de huurgarantie automatisch over naar de nieuwe verhuurder. De garantie hoeft hiervoor niet te worden gewijzigd, tenzij uw nieuwe verhuurder hier nadrukkelijk om vraagt.

Heeft u nog vragen over de huurgarantie?

Neem dan contact op met de Servicedesk Garanties via 010 - 402 37 00. Dat kan elke werkdag van 8.00 tot 17.30 uur (gebruikelijke belkosten).

Hulp nodig? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Liever 4G dan openbare wifi

Bedenk welk netwerk u gebruikt

10 tips voor Veilig Mobiel Bankieren

Wist u dat slimme criminelen makkelijk kunnen 'meekijken' op openbare wifi, en wifi waarvan iedereen het wachtwoord kan krijgen? Gebruik liever uw eigen 4G netwerk. Dat is vaak nog sneller ook.