Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Ralph Wessels

Wat beweegt de beurs?

4 beursfactoren die elke belegger moet kennen

De beurs is altijd in beweging. Waardoor komt dat en hoe kunnen beleggers daarvan profiteren? ABN AMRO-beleggingsstrateeg Ralph Wessels onderscheidt 4 factoren die van belang zijn voor beurs en belegger.

 

Ralph Wessels: "Er zijn allerlei factoren van invloed op de beurs. Als het om beleggen gaat, is het zaak om in de gaten te houden wat de economie als geheel doet, hoe de rente zich ontwikkelt, wat het beleid van centrale banken is, en welk beeld bedrijfswinsten laten zien." De stand van de economie en hoe bedrijven presteren, houden vaak, maar niet altijd gelijke tred. Als de economie slecht draait, wil dat niet zeggen dat het ook per se slecht gaat met een bedrijf. Daarnaast heeft de rente invloed op zowel de economie als hoe aandelen en obligaties gewaardeerd worden. "Belangrijk is wel dat beleggen uiteindelijk draait om verwachtingen en in hoeverre die wijzigen."

 1. Macro-economie

  Veel macro-economische factoren (factoren die slaan op de economie als geheel, bijvoorbeeld bruto binnenlands product of werkgelegenheid) zijn van invloed op de koersen. "Maar veel macrocijfers kijken eigenlijk terug, naar wat al is geweest", waarschuwt Ralph. "Je wilt juist weten wat er gaat komen. Daarom is het verstandig om te kijken naar cijfers met een voorspellende waarde. Het producentenvertrouwen in de verwerkende industrie - de zogenaamde PMI-data - is daarvoor bijvoorbeeld geschikt. Over die cijfers schrijven financiële media met regelmaat. Daarnaast zijn we door de coronacrisis ook veel meer gaan kijken naar data die heel actueel zijn, zoals mobiliteitsdata van Apple of Google en pintransacties bij banken”.

  Niet alle cijfers zijn altijd even belangrijk. Ralph illustreert dat met de huizencijfers: “Tijdens de bankencrisis werd bijvoorbeeld veel sterker gelet op de Amerikaanse huizenverkopen dan normaal. Dit doordat die crisis voor een belangrijk deel samenhing met de Amerikaanse huizenmarkt. Tijdens corona lag de focus op de wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de VS. Met het naderende economische herstel zal de focus verschuiven naar inflatie. Gaat het toenemen of niet en passen centrale banken hun rentebeleid aan?"

 2. Bedrijfsresultaten

  De stand van de economie zegt veel, maar niet alles over hoe een bepaald bedrijf en het aandeel presteren. Bedrijfscijfers hebben een eigen verhaal te vertellen. Ralph: "Let erop hoe het met de winst en de kasstromen gaat en hoe de vooruitzichten zijn. Kijk daarnaast hoe sterk de balans is en - heel belangrijk - wat de visie en samenstelling van het management is. De managementvisie is cruciaal, die heeft namelijk ook een bepaalde voorspellende waarde voor de toekomst van het bedrijf. Let dus op jaarverslagen en houd in de gaten wat het management communiceert. Daarnaast is het goed om te letten op de prestaties ten opzichte van de verwachte prestaties. Ook de prestaties ten opzichte van concurrenten zijn van belang. Idealiter doet een bedrijf het in beide gevallen beter."

 3. Valuta- en grondstoffenprijzen

  Valuta- en grondstoffenprijzen hebben ook hun weerslag op de aandelenkoersen, maar hebben niet in elke sector dezelfde invloed. Het ligt voor de hand dat de olieprijs een effect heeft op een aandeel van Shell. Ook valutakoersen hebben invloed op aandelenkoersen. Ralph: "In 2017 verzwakte de dollar, dat heeft een grote impact voor de belegger in bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven die veel zakendoen in de VS. Het effect is in sommige gevallen echter omgekeerd: als een valuta daalt, kunnen aandelenkoersen stijgen en een deel van de valutadaling compenseren en vice versa. Een voorbeeld hiervan is het brexitreferendum.  De dag na het referendum ging het pond onderuit, maar dat verstevigde de concurrentiepositie van Britse bedrijven. Als gevolg daarvan zag je dat Britse beursindices, zoals de FTSE 100, al snel een groot gedeelte van hun verliezen goedmaakten."

 4. Momentum

  Ralph: "Beleggen is in de toekomst proberen te kijken, daarom zijn trends zo belangrijk." Het gaat erom of een bedrijf de wind in de rug heeft en in de juiste sector zit. "Met de opkomst van digitalisering, automatisering en robotisering heeft de IT-sector momenteel een gezonde positieve trend. Dit is nog eens versneld door de coronapandemie. Sowieso heeft corona voor enkele structurele veranderingen gezorgd. Let daarmee op met je beleggingen en blijf niet te lang hangen in ‘dat het straks allemaal wel weer goed komt’. Overigens kan dat wel. Neem telecombedrijven die al enige tijd een negatieve trend zien. Hun aandeel in beursindices is steeds geringer geworden. Het niet meer bellen per minuut etc. hielp hun verdienmodel niet. Dit kan op termijn weer draaien als bijvoorbeeld 5G winstgevender wordt dan 4G”. 

  Als analisten hun verwachtingen minder negatief maken, zijn dat mogelijk de eerste tekenen van bodem - het dieptepunt is bereikt - of herstel. Dit kan wellicht voor u een moment zijn om in te stappen.