Stel uw Rechtsbijstandverzekering samen

Kies uw dekkingen

Met een rechtsbijstandverzekering verzekert u zich tegen de kosten van juridische hulp. Denk hierbij aan hulp van een advocaat bij een conflict.

 

Direct verzekerd

Vraagt u een Rechtsbijstandverzekering aan? Dan bent u direct verzekerd van juridische hulp bij conflicten in de toekomst. Heeft u al een bestaand conflict? Dan is dit niet verzekerd.

U kunt kiezen uit een van de dekkingen hieronder:

Meest gekozen: Verkeer

U bent wereldwijd verzekerd voor juridische hulp en advies bij conflicten in het verkeer als:

 • u schade oploopt of gewond raakt na een fout van iemand anders in het verkeer
 • u strafrechtelijk wordt vervolgd voor dood of letsel door schuld nadat u bent beschuldigd van een fout in het verkeer
 • uw rijbewijs wordt ingevorderd door de overheid of de overheid beslag legt op uw motorrijtuig

Consument en Wonen

Consument

U bent verzekerd van juridische hulp en advies bij conflicten als:

 • u een conflict heeft bij aankoop/afname van producten en diensten. Ook bij online aankopen
 • u een conflict heeft met bedrijven over de garantie en reparatie van geleverde producten en diensten
 • u door iemand wordt verwond of uw bezittingen worden beschadigd 

U bent verzekerd als consument in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland.

Wonen

U bent verzekerd van juridische hulp en advies bij conflicten als u onenigheid heeft:

 • met uw buren over geluidsoverlast of over het plaatsen van een schutting
 • met de overheid over uw woning, zoals een bouwvergunning of een bestemmingsplan dat wijzigt
 • over de aankoop, huur of (ver)bouw van een woning of vakantiewoning in Nederland.

Let op: de verzekering geldt niet voor conflicten over de verhuur van uw (vakantie)woning.

U bent verzekerd als consument in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland.

Medisch, Familie en Mediation bij echtscheiding

U bent onder andere verzekerd bij conflicten:

 • door verkeerd medisch handelen
 • over een erfenis 

U bent verzekerd binnen de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland.

Kiest u voor de dekking Medisch en Familie? U kunt dan ook voor de extra dekking Mediation kiezen. Zo bent u verzekerd voor bemiddeling bij een echtscheiding. U krijgt dan gezamenlijk advies over en praktische hulp bij:

 • het maken van afspraken over de financiële, juridische en praktische afwikkeling van de scheiding
 • het opstellen van een scheidingsconvenant 

De dekking geldt alleen als u 3 jaar of langer hiervoor verzekerd bent en een geregistreerd partnerschap heeft of getrouwd bent.

U bent verzekerd binnen de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland.

Werk en Inkomen

U bent verzekerd van juridische hulp en advies bij conflicten die te maken hebben met uw werk in loondienst, uw uitkering of pensioen. U bent onder andere verzekerd bij conflicten:

 • over uw loon, bijvoorbeeld uw salaris of vakantiegeld
 • over uw arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld als u gedwongen wordt minder te gaan werken en/of ander werk te doen en/of het werk in een andere plaats moet doen. Ook als statutair directeur
 • door een klacht of als er een tucht- of strafzaak tegen u dreigt als (ex) werknemer bij het uitvoeren van werk 

U bent verzekerd binnen de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland.

Als u als zzp'er werkt, zijn conflicten met een opdrachtgever niet verzekerd.

Pensioen en Sociale Zekerheid

U bent verzekerd van juridische hulp en advies bij conflicten die te maken hebben met uw uitkering of pensioen. U bent onder andere verzekerd bij conflicten:

 • met uw huidige of vorige werkgever en/of een uitvoeringsorganisatie over uw pensioen
 • over een uitkering op grond van sociale verzekeringswetten, bijvoorbeeld met de SVB (de instelling die de AOW uitkering uitbetaalt)
 • als onbetaald bestuurder van een vereniging 

Let op: als u kiest voor de dekking 'Pensioen en Sociale Zekerheid', kunt u niet kiezen voor de dekking 'Werk en Inkomen'. Werk en inkomen dekt pensioen en sociale zekerheid al.

U bent verzekerd binnen de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland.

Fiscaal en Vermogen

U bent verzekerd voor juridische hulp en advies bij conflicten over belastingaanslagen, vermogen, beleggingsverzekeringen en beleggingen. Dit geldt voor particuliere transacties die via een officieel erkende instantie in Nederland zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld wanneer u in beroep wilt gaan over een beslissing over loon- of inkomstenbelasting.

U bent onder andere verzekerd bij conflicten:

 • over de verkoop, verhuur en het beheer van obligaties en spaardeposito's
 • over beleggingsverzekeringen
 • over uw eigen (vakantie)woning in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland 

De verzekering geldt niet voor conflicten over het verhuur van uw (vakantie)woning.