Naar de navigatie Naar de inhoud

Stel zelf uw Rechtsbijstandverzekering samen

Bepaal zelf wat u verzekert

Met de Rechtsbijstandverzekering van ABN AMRO bepaalt u zelf wat u verzekert. U kunt kiezen uit één van de onderstaande dekkingen. Zo verzekert u alleen dat wat u nodig heeft.

Verkeer

U bent wereldwijd verzekerd voor juridische hulp en advies in het verkeer. De meeste klanten kiezen deze Rechtsbijstandverzekering. Een autorechtsbijstandverzekering is niet meer nodig.
U krijgt juridische hulp bij:

 • Conflicten na een fout in het verkeer die iemand anders heeft gemaakt, waarbij u schade oploopt of gewond raakt.

 • U wordt beschuldigd een fout te hebben gemaakt in het verkeer, waarna u strafrechtelijk wordt vervolgd voor dood of letsel door schuld.

 • Uw rijbewijs wordt ingevorderd door de overheid of de overheid legt beslag op uw motorrijtuig

Wilt u de volledige dekking lezen? Download de polisvoorwaarden (pdf, 368kB)

Consument en Wonen

U bent verzekerd als consument, huiseigenaar of huurder.

Consument
Bijvoorbeeld:

 • Conflicten bij aankoop/afname van producten en diensten. Dit geldt ook voor online-aankopen en conflicten over onderwijs.

 • Conflicten met bedrijven over de garantie en reparatie van geleverde producten en diensten.

 • Iemand verwondt u of beschadigt uw bezittingen.

U bent verzekerd binnen de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland.

Wonen
Bijvoorbeeld:

 • Conflict met uw buren over geluidsoverlast of over het plaatsen van een schutting.

 • Conflict met de overheid over uw woning, zoals een bouwvergunning of een bestemmingsplan dat wijzigt.

 • Conflicten over de aankoop, huur of (ver)bouw van een woning of vakantiewoning.

De verzekering geldt niet voor conflicten over het verhuur van uw (vakantie)woning.
U bent verzekerd in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland

Wilt u de volledige dekking lezen? Download de polisvoorwaarden (pdf, 368kB)

Medisch, Familie en Mediation bij echtscheiding

U bent verzekerd voor juridische hulp en advies bij zaken over uw gezondheid en uw familie.

Medisch en Familie
Bijvoorbeeld: 

 • Conflicten als gevolg van verkeerd medisch handelen.

 • Conflicten over een erfenis.

U bent verzekerd binnen de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland.

Mediation bij echtscheiding
U bent verzekerd voor 'mediation'. U krijgt daarbij gezamenlijk advies over en praktische hulp bij:

 • Het vastleggen van afspraken over de financiële, juridische en praktische afwikkeling van de scheiding.

 • Het opstellen van een scheidingsconvenant.

Mediation bij echtscheiding wordt verzorgd door Scheidingsexpert Nederland.

Let op: de verzekering geldt alleen als u 3 jaar of langer verzekerd bent voor dit onderdeel. U moet een geregistreerd partnerschap hebben of getrouwd zijn.

Wilt u de volledige dekking lezen? Download de polisvoorwaarden (pdf, 368kB)

Werk en Inkomen

U bent verzekerd van juridische hulp en advies bij conflicten die te maken hebben met uw werk in loondienst, uw uitkering of pensioen.

Arbeidsgeschillen
Bijvoorbeeld:

 • Conflicten over uw loon, bijvoorbeeld uw salaris of vakantiegeld.

 • Conflicten over uw arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld als u gedwongen wordt minder te gaan werken en/of ander werk te doen en/of het werk in een andere plaats moet doen. Ook als statutair directeur.

 • Conflicten als gevolg van een klacht of als er een tucht- of strafzaak tegen u dreigt.

U bent verzekerd binnen de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland.

Let op: als u als zzp'er werkt, zijn conflicten met een opdrachtgever niet verzekerd.

Pensioen en Sociale Zekerheid

U bent verzekerd van juridische hulp en advies bij conflicten die te maken hebben met uw uitkering of pensioen.
Bijvoorbeeld:

 • Conflicten met uw huidige of vorige werkgever en/of een uitvoeringsorganisatie over uw pensioen.

 • Conflicten over een uitkering op grond van sociale verzekeringswetten, bijvoorbeeld met de SVB (de instelling die uw AOW uitbetaalt).

 • Conflicten over studiefinanciering.

 • Conflicten als vrijwillige bestuurder van een vereniging.

U bent verzekerd binnen de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland.

Als u kiest voor de dekking 'Pensioen en Sociale Zekerheid', kunt u niet kiezen voor de dekking 'Werk en Inkomen'.

Wilt u de volledige dekking lezen? Download de polisvoorwaarden (pdf, 368kB).

Fiscaal en Vermogen

U bent verzekerd voor juridische hulp en advies bij conflicten over belastingaanslagen, vermogen, beleggingsverzekeringen en beleggingen. Dit geldt voor particuliere transacties die via een officieel erkende instantie in Nederland zijn uitgevoerd.

Fiscaal
Bijvoorbeeld:

 • Wanneer u in beroep wilt gaan over een beslissing over loon- of inkomstenbelasting.

Vermogen
Bijvoorbeeld: 

 • Conflicten over de verkoop, verhuur en het beheer van obligaties en spaardeposito's.

 • Conflicten over beleggingsverzekeringen.

 • Conflicten over uw eigen (vakantie)woning in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland.

De verzekering geldt niet voor conflicten over het verhuur van uw (vakantie)woning.

Wilt u de volledige dekking lezen? Download de polisvoorwaarden (pdf, 368kB).

Heeft u een vraag of wilt u advies? Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week.

0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten)

Inboedelverzekering

Nooit te laag verzekerd

Iedereen is goed verzekerd met de Inboedelverzekering

 • Bij schade door brand, diefstal en storm
 • 24/7 schadehulp
 • Eerste jaar 20% hypotheekkorting