Het coronavirus en uw rechten

Uw rechten bij aanpassingen door corona

De overheid heeft maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de gevolgen daarvan. Daarom hebben we de belangrijke vragen rondom corona en uw rechten voor u verzameld.

 

Voor de rechtsbijstandverzekering werken we samen met ARAG. ARAG behandelt uw verzekerde juridische conflicten. Juridische bijstand wordt in het algemeen alleen vergoed bij conflicten die zijn ontstaan uit onvoorziene  gebeurtenissen. U krijgt dus geen vergoeding als u uw verzekering heeft afgesloten na de gebeurtenis waardoor het conflict ontstaat. Op dit moment zien we conflicten die zijn ontstaan door de coronacrisis niet langer als onvoorzien. Voor deze conflicten krijgt u bij een nieuwe verzekering daarom geen vergoeding. ARAG zal per gemeld conflict bepalen of juridische bijstand vergoed wordt.   

Bijvoorbeeld: u werkt bij een restaurant dat is gesloten door het coronavirus. Uw werkgever maakt gebruik van de NOW-regeling. Toch wordt u ontslagen. U bent het hier niet mee eens en wilt juridische bijstand, dus sluit u een rechtsbijstandverzekering af. In dit geval wordt juridische bijstand niet vergoed. Het coronavirus wordt door ARAG namelijk niet meer gezien als onvoorzien.

 1. Kan mijn werkgever mij verplichten om verlof of vakantie(uren) op te nemen, omdat er minder werk is door het coronavirus?

  Nee, uw werkgever kan u niet verplichten vakantiedagen op te nemen. De hoofdregel is dat verlof wordt gepland op verzoek van de werknemer. Uw werkgever mag dus niet zonder uw toestemming de dagen waarop u niet kunt werken, rekenen als vakantiedagen. 

  Soms is in de schriftelijke regeling of CAO bepaald dat de werkgever vakantiedagen mag aanwijzen. Dat mag alleen met instemming van de Ondernemingsraad.

 2. Mijn kind zou een examentraining volgen, maar nu gaan de schoolexamens niet door. Kan ik mijn geld terugkrijgen?

  Heeft uw kind nog geen examentraining gevolgd? Dan heeft u recht op teruggave van het hele bedrag. Heeft uw kind wel al een deel van de training gevolgd? Of heeft de organisatie waar u de training heeft geboekt andere kosten gemaakt? Dan krijgt u dit deel van de kosten niet terug. Overleg met de organisatie of u het ongebruikte deel van de kosten kunt terugkrijgen. Zeg in beide gevallen de overeenkomst schriftelijk op. 

 3. Is mijn werkgever verplicht om mijn loon te blijven betalen als het bedrijf tijdelijk is gesloten?

  Als uw werkgever besluit tijdelijk te sluiten vanwege het coronavirus, moet hij uw salaris door blijven betalen. Ook al is er geen of minder werk.
 4. Is mijn werkgever verplicht al het mogelijke te doen om mijn werkplek coronavrij te houden?

  Uw werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dus moet hij maatregelen nemen om de kans op besmetting te beperken. Daarnaast moet hij duidelijk communiceren over hygiënemaatregelen.
 5. Mag mijn werkgever mijn werktijden aanpassen?

  Ja. Vanwege de maatregelen van de overheid moeten werkgevers voor de komende periode de werktijden van werknemers spreiden. Dat kan betekenen dat u tijdelijk andere werktijden krijgt. Het is wel de bedoeling dat uw werkgever dit eerst met u overlegt.
 6. Mijn collega is besmet, dus wil ik nu liever niet gaan werken. Kan mijn baas mij verplichten?

  Ja, dat kan. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te werken, voor zover dat mogelijk is. De meeste werkgevers staan dit toe. Maar als uw werkgever vindt dat u naar werk moet komen, bent u toch verplicht te gaan. Tenzij u een goede reden heeft om niet te gaan. Bijvoorbeeld als u zelf verkouden bent. Dan moet u namelijk binnenblijven volgens de richtlijnen van het RIVM.
 

Andere vragen?

Heeft u vragen over de gevolgen van het coronavirus voor uw reisverzekering? Lees de pagina over reizen en het coronavirus

Heeft u nog een andere vraag? Neem dan contact met ons op via 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten) .

Vanwege voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus zijn er minder medewerkers aanwezig om u te woord te staan. Daarom is de wachttijd langer dan normaal. Ook kan er wat meer achtergrondgeluid zijn, omdat er medewerkers vanuit huis werken in verband met gesloten scholen.