Inboedelverzekering tot mei 2019

Uit de verkoop

Per 19 mei is er een nieuwe inboedelverzekering met andere voorwaarden en dekkingen. Bekijk de verschillen tussen de voorwaarden. Of lees alles terug over uw oude inboedelverzekering. Uw verzekering aanpassen naar de nieuwe inboedelverzekering? U hoeft alleen maar te bellen.
 

Informatie en voorwaarden

Al uw oude voorwaarden nog eens rustig teruglezen? Geen probleem. Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft. Zoals wat er wel en niet is verzekerd bij uw oude verzekering.

U bent verzekerd voor onder andere:

 • schade aan inboedel in uw woning, veroorzaakt door onder andere brand, diefstal en storm
 • tuinmeubels in uw tuin
 • inboedel in uw garage of schuurtje
 • inboedel in een afgesloten motorrijtuig of vaartuig en uit het zicht 

Er gelden maximum bedragen voor bijvoorbeeld inboedel buiten uw woning. 

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden .

U bent nooit verzekerd voor schade:

 • aan inboedel die onder andere is ontstaan door opzet of ernstige nalatigheid
 • door het bewerken, repareren of schoonmaken van inboedel
 • door neerslag via openstaande deuren of ramen
 • doordat uw inboedel uit zichzelf stuk gaat of het uit zichzelf niet meer doet
 • aan een motorrijtuig, (zonne)bril of gehoorapparaat

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden .

Verplicht eigen risico

De ABN AMRO Inboedelverzekering heeft verplichte eigen risico's:

 • voor waterschade geldt een eigen risico van € 225
 • voor de steden Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Heerlen, Kerkrade, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht geldt een eigen risico van € 225 bij diefstal. Dit eigen risico van € 225 vervalt als uw woning is beveiligd tegen inbraak. De beveiliging moet voldoen aan de normen van de stichting BORG of het Politiekeurmerk Veilig Wonen

Heeft u een buitenshuisdekking met daarin verzekerd uw computerapparatuur, randapparatuur, laptop, foto-, film-, videoapparatuur, smartwatches, e-readers, smartphones of tablets? Dan heeft u een verplicht eigen risico van € 100 . Kiest u voor een allriskverzekering? Dan heeft u een verplicht eigen risico van € 100 per gebeurtenis

Bij één schadegebeurtenis wordt nooit meer dan één verplicht eigen risico berekend. De oorzaak van de gebeurtenis bepaalt welk verplicht eigen risico van toepassing is. 

Vrijwillig eigen risico

U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dan krijgt u korting op de premie. Hoe hoger uw eigen risico, hoe minder premie u betaalt. U kunt kiezen uit de volgende bedragen voor het vrijwillig eigen risico:

 • € 100
 • € 250
 • € 500  

Het vrijwillig eigen risico tellen wij op bij een eventueel verplicht eigen risico.

Premie

De premie hangt af van wat u wilt verzekeren. Wilt u ook uw kostbaarheden binnen de woning verzekeren of wilt u een buitenshuisdekking? Bel voor een premieberekening met een van onze adviseurs via  0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten) .

Provisie

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgen we een vergoeding van 25% van de premie. Lees meer over onze dienstverlening: Informatieblad Schadeverzekeringen

Poliskosten

U krijgt één polis per verzekering. De poliskosten zijn € 4,39 (inclusief assurantiebelasting). Heeft u al een ABN AMRO schadeverzekering? Dan betaalt u geen extra poliskosten als u een inboedelverzekering afsluit in dit pakket. 

Administratiekosten

Is dit de eerste ABN AMRO schadeverzekering die u afsluit? Dan betaalt u € 0,69 (inclusief assurantiebelasting) voor het afschrijven van de premie. Dat kan per maand of per jaar zijn. Heeft u al andere ABN AMRO schadeverzekeringen? Dan betaalt u niet opnieuw administratiekosten. 

Assurantiebelasting

Over de premie van de ABN AMRO Inboedelverzekering en de kosten betaalt u assurantiebelasting van 21%. U ziet dit terug in uw premieberekening.

U heeft voor uw inboedel een garantie tegen onderverzekering. Dat betekent dat de schade die wordt vergoed bij totaalverlies nooit lager is dan de echte waarde van uw inboedel. 

Maximale bedragen

 • geld of geldswaardig papier in uw woning tot maximaal € 1.250
 • uw inboedel in een ander gebouw heeft een extra uitgebreide dekking tot maximaal € 5.000 per gebeurtenis (alleen in Nederland)
 • uw inboedel die uit het zicht is opgeborgen in een afgesloten motorrijtuig of vaartuig heeft een extra uitgebreide dekking. Tot maximaal € 500 per gebeurtenis (alleen in Nederland)

Wilt u weten wat uw spullen nog waard zijn? In de afschrijvingslijst ziet u per product wat de gemiddelde levensduur is en welk afschrijvingspercentage per jaar ABN AMRO Schadeverzekering N.V. gebruikt.

Voor kostbare inboedel in de woning bent u standaard per categorie voor € 7.000 tegen dagwaarde verzekerd. Het gaat hierbij om:

 • categorie 1: sieraden
 • categorie 2: beeld-, geluids-, zend-, en ontvangstapparatuur
 • categorie 3: kunst en verzamelingen met een zeldzaamheidswaarde of antiek (met uitzondering van antieke meubels)
 • categorie 4: muziekinstrumenten of sportuitrusting
 • categorie 5: computerapparatuur, randapparatuur, laptop, foto-, film- en videoapparatuur, smartwatches, e-readers, smartphones, tablets of mobiele telefoons

Is de standaarddekking niet voldoende voor één of meer van de hierboven genoemde categorieën? Dan kunt u deze kostbare inboedel voor een hoger bedrag in de woning verzekeren. U betaalt dan een extra premie. Neem hiervoor contact met ons op via 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten) . 

Wilt u uw kostbare spullen tegen taxatiewaarde verzekeren? U betaalt dan een extra premie. Dat geldt voor alle kostbare spullen in de betreffende categorie. 

Kijk voor een volledig overzicht van de verzekerde bedragen op pagina 2 en 3 in de voorwaarden .

Allrisk

Met een allriskdekking is uw inboedel in de woning ook verzekerd tegen schade als gevolg van alle andere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld schade die u per ongeluk aan uw inboedel veroorzaakt door vallen of stoten. Er zijn ook schades die nooit zijn gedekt. 

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden

Let op: bij een allriskverzekering heeft u een verplicht eigen risico van € 100 per schade. 

Glasdekking

U kunt ook kiezen voor een glasdekking. Deze dekking is een allriskdekking. U krijgt de vervangingskosten van glas door plotselinge en onvoorziene breuk bij normaal gebruik. Ook bijzonder glas zoals het glas in 'glas in lood ramen' vergoeden wij tot maximaal € 1.000.

Let op dat u zich niet dubbel verzekert. Bijvoorbeeld als:

 • u een koopwoning heeft en u uw glas bij uw opstalverzekering heeft verzekerd
 • uw verhuurder al een glasverzekering heeft 

Bij de ABN AMRO Opstalverzekering met allriskdekking is glas altijd meeverzekerd. 

Heeft u glasschade? Met het unieke Direct Schadeherstel regelt ABN AMRO binnen 2 uur vakkundig herstel van uw glasschade. Na uw schademelding wordt binnen 2 uur contact met u opgenomen.

Buitenshuisdekking

Met de buitenshuisdekking zijn uw kostbaarheden wereldwijd allrisk verzekerd tegen onder andere schade, verlies en diefstal. Dit is mogelijk voor de volgende categorieën:

 • categorie 1: sieraden
 • categorie 4: muziekinstrumenten of sportuitrusting
 • categorie 5: computerapparatuur, randapparatuur, laptop, foto-, film- en videoapparatuur, smartwatches, e-readers, smartphones, tablets of mobiele telefoons. Er geldt een verplicht eigen risico van € 100 voor categorie 5 

U kunt deze kostbaarheden buitenshuis tot maximaal € 7.000 per categorie verzekeren. U betaalt hiervoor een extra premie. Standaard bent u verzekerd tegen de dagwaarde. U kunt bij categorie 1 en 4 ook kiezen om uw kostbaarheden te verzekeren tegen aankoopwaarde/taxatiewaarde. Dit geldt dan voor alle kostbare spullen in de betreffende categorie. Voor verzekeren tegen aankoopwaarde en taxatiewaarde betaalt u een hogere premie dan voor verzekeren tegen dagwaarde. Neem hiervoor contact met ons op via 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten) . 

Wilt u buitenshuis voor meer dan € 7.000 per categorie verzekeren? Sluit dan de ABN AMRO Kostbaarhedenverzekering af naast uw inboedelverzekering. Bel hiervoor met een van onze adviseurs via 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten) .

Vergoeding voor bijkomende kosten - zonder overleg

Deze kosten krijgt u vergoed bij een gedekte schade, zonder dat u met ABN AMRO Schadeverzekering N.V. hoeft te overleggen:

 • Kosten van Stichting Salvage (eerste hulp na brand)
 • Kosten van deskundigen, als deze redelijk zijn
 • Kosten die u maakt om schade te verminderen of te voorkomen

Vergoeding voor bijkomende kosten - met overleg

Deze kosten krijgt u vergoed bij een gedekte schade als u met ABN AMRO Schadeverzekering N.V. overlegt en zij het hiermee eens zijn. Kosten voor:

 • het herstel van uw tuin: als deze kosten een gevolg zijn van schade aan uw inboedel door brand, bliksem, ontploffing, aanrijding door een motorrijtuig of aanvaring door een vaartuig.
 • het herstel van zaken met een huurdersbelang of eigenaarsbelang, als u die moet betalen
 • vervangende woonruimte als u niet meer in de woning kunt wonen
 • het opruimen van uw inboedel, als dat nodig is
 • het vervangen van uw sloten als uw huissleutel is gestolen uit uw woning. Let op: dit wordt tot € 500 per gebeurtenis vergoed

Kijk voor een volledig overzicht in  de voorwaarden .

Hypotheekkorting

Heeft u een hypotheek bij ABN AMRO? Dan kunt u 10% korting krijgen op de premie voor:

 • de Extra Uitgebreide Dekking of Allriskdekking
 • de uitbreiding met glasdekking

De hypotheekkorting wordt niet berekend over de premie voor de uitbreidingen voor kostbaarheden binnen en buiten de woning. 

Geef bij uw aanvraag aan dat u een hypotheek bij ABN AMRO heeft. Dan ziet u direct uw korting. Heeft u deze inboedelverzekering al zonder hypotheekkorting en sluit u later een hypotheek bij ABN AMRO af? Bel dan met 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten) . Uw hypotheekkorting gaat dan vanaf de volgende premievervaldatum in en u betaalt dan een lagere premie. 

Preventiekorting

Als uw woning is beveiligd tegen inbraak, ontvangt u 20% korting op de premie voor:

 • de extra uitgebreide of allriskdekking
 • de uitbreiding met glasdekking 

De preventiekorting wordt niet berekend over de premie voor de uitbreidingen voor kostbaarheden binnen en buiten de woning. 

De beveiliging moet aan de voorwaarden van ABN-AMRO Schadeverzekeringen voldoen. U moet uw beveiligingscertificaten naar ABN AMRO Schadeverzekering N.V. opsturen. 

Korting bij vrijwillig eigen risico

Kiest u voor een vrijwillig eigen risico? Dan krijgt u korting op uw premie voor:

 • de extra uitgebreide of allriskdekking
 • de uitbreidingen voor kostbaarheden binnen en buiten de woning

Pakketkorting

U krijgt tot 5% pakketkorting als u 3 of meer verzekeringen bij ABN AMRO heeft.

Heeft u uw inboedelverzekering tussen 2006 en 2012 afgesloten? Dan kunt u alle informatie en voorwaarden over uw inboedelverzekering nog eens rustig teruglezen.
ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgt zij een vergoeding van ABN AMRO Schadeverzekering. Lees meer over wie wij zijn en waar onze dienstverlening uit bestaat in het Informatieblad Schadeverzekeringen .
Man meldt waterschade via zijn inboedelverzekering

Uw inboedelverzekering aanpassen

Liever uw oude inboedelverzekering aanpassen naar de nieuwe? Geen probleem. Bekijk eerst nog even alle voorwaarden van de nieuwe inboedelverzekering. En neem contact met ons op bij vragen.