Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Inboedelverzekering uit de verkoop

Afgesloten tussen april 2012 en mei 2019. Aanpassingen niet meer mogelijk

Met de ABN AMRO Inboedelverzekering is schade aan uw inboedel door onder meer brand, diefstal en storm gedekt.

 

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Bij het afsluiten van uw ABN AMRO Inboedelverzekering heeft u deze voorwaarden ontvangen.

In Internet Bankieren vindt u sinds juni 2021 de voorwaarden van de nieuwste ABN AMRO Inboedelverzekering. Deze zijn ook al voor uw inboedelverzekering van toepassing. Geven uw oudere voorwaarden toch een betere dekking? Dan krijgt u voorlopig bij schade deze dekking. U krijgt dus het beste uit alle voorwaarden. Bij de eerstkomende herzieningsdatum van uw verzekeringspakket wordt u hierover nader geïnformeerd.

Kijk voor wat verzekerd is ook naar de informatie op uw polis.

Zo werkt de inboedelverzekering

De extra uitgebreide dekking dekt een groot aantal schadeoorzaken, zoals bijvoorbeeld brand en storm.

Met een allriskdekking is uw inboedel ook verzekerd tegen schade als gevolg van alle andere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld schade die u per ongeluk aan uw inboedel veroorzaakt door vallen of stoten. Er zijn ook schades die nooit zijn gedekt.

U heeft standaard een garantie tegen onderverzekering als u schade aan uw inboedel heeft door een gebeurtenis die verzekerd is.

Heeft u een gedekte schade? Dan worden ook bijkomende kosten vergoed.

Uw inboedelverzekering kunt u niet meer aanpassen

Wilt u uw huidige inboedelverzekering wijzigen of bijvoorbeeld een buitenshuisdekking bijsluiten? U moet uw inboedelverzekering dan omzetten naar de nieuwste inboedelverzekering.

We hebben de verschillen tussen de oude en de nieuwe verzekering voor u op een rijtje gezet. Bekijk het verschillenoverzicht .

Lees meer over de nieuwe inboedelverzekering.

Heeft u vragen over uw lopende polis of wilt u uw polis aanpassen? Neem dan contact op met een adviseur. We helpen u graag verder.

Extra zekerheid bij de omzetting naar de nieuwste inboedelverzekering

Heeft u schade en is de dekking die u had vóór de overgang naar het nieuwe product beter? Dan vergoedt ABN AMRO Schadeverzekering de schade tot 1 jaar na het ingaan van uw nieuwe inboedelverzekering volgens uw oude dekking.

Wat doet de verzekeraar met uw gegevens?

Bekijk de privacyverklaring van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Hierin leest u wat ze doen met uw gegevens.

Meer informatie

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgt ze een vergoeding van ABN AMRO Schadeverzekering. Lees meer over wie we zijn en waar onze dienstverlening uit bestaat in het Informatieblad Schadeverzekeringen .

U bent verzekerd voor onder andere:

 • Schade aan inboedel in uw woning, veroorzaakt door onder andere brand, diefstal en storm
 • Diefstal van tuinmeubels uit uw tuin
 • Inboedel in uw garage of schuurtje
 • Inboedel in een afgesloten motorrijtuig of vaartuig en uit het zicht 

Er gelden maximum bedragen voor bijvoorbeeld inboedel buiten uw woning. 

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden .

Allrisk

Met een allriskdekking is uw inboedel in de woning ook verzekerd tegen schade als gevolg van alle andere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld schade die u per ongeluk aan uw inboedel veroorzaakt door vallen of stoten. Er zijn ook schades die nooit zijn gedekt.

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden .

Let op: bij een allriskverzekering heeft u een verplicht eigen risico van € 100 per schade.

Glasdekking

U kon ook kiezen voor een glasdekking. Deze dekking is een allriskdekking. U krijgt de vervangingskosten van glas door plotselinge en onvoorziene breuk bij normaal gebruik. Ook bijzonder glas zoals het glas in 'glas in lood ramen' vergoeden we tot maximaal € 1.000. Let op dat u zich niet dubbel verzekert. Bijvoorbeeld als:

 • u een koopwoning heeft en u uw glas bij uw opstalverzekering heeft verzekerd
 • uw verhuurder al een glasverzekering heeft

Bij de ABN AMRO Opstalverzekering met allriskdekking is glas altijd meeverzekerd.

Heeft u glasschade? Met het unieke Direct Schadeherstel regelt ABN AMRO binnen 2 uur vakkundig herstel van uw glasschade. Na uw schademelding wordt binnen 2 uur contact met u opgenomen.

Buitenshuisdekking

Met de buitenshuisdekking zijn uw kostbaarheden wereldwijd allrisk verzekerd tegen onder andere schade, verlies en diefstal. Dit is mogelijk voor de volgende categorieën:

 • categorie 1: sieraden
 • categorie 4: muziekinstrumenten of sportuitrusting
 • categorie 5: computerapparatuur, randapparatuur, laptop, foto-, film- en videoapparatuur, smartwatches, e-readers, smartphones, tablets of mobiele telefoons. Er geldt een verplicht eigen risico van € 100 voor categorie 5

U kon deze kostbaarheden buitenshuis tot maximaal € 7.000 per categorie verzekeren. U betaalt hiervoor een extra premie. Standaard was u verzekerd tegen de dagwaarde. U kon bij categorie 1 en 4 ook kiezen om uw kostbaarheden te verzekeren tegen aankoopwaarde/taxatiewaarde. Dit gold voor alle kostbare spullen in de betreffende categorie. Voor verzekeren tegen aankoopwaarde en taxatiewaarde betaalt u een hogere premie dan voor verzekeren tegen dagwaarde. Neem contact met ons op.

U bent nooit verzekerd voor schade:

 • Aan inboedel die onder andere is ontstaan door opzet of ernstige nalatigheid
 • Door het bewerken, repareren of schoonmaken van inboedel
 • Door neerslag via openstaande deuren of ramen
 • Doordat uw inboedel uit zichzelf stuk gaat of het uit zichzelf niet meer doet
 • Aan een motorrijtuig, (zonne)bril of gehoorapparaat

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden .

Verplicht eigen risico

De ABN AMRO Inboedelverzekering heeft verplichte eigen risico's:

 • voor waterschade geldt een eigen risico van € 225
 • voor de steden Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Heerlen, Kerkrade, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht geldt een eigen risico van € 225 bij diefstal. Dit eigen risico van € 225 vervalt als uw woning is beveiligd tegen inbraak. De beveiliging moet voldoen aan de normen van de stichting BORG of het Politiekeurmerk Veilig Wonen

Heeft u een buitenshuisdekking met daarin verzekerd uw computerapparatuur, randapparatuur, laptop, foto-, film-, videoapparatuur, smartwatches, e-readers, smartphones of tablets? Dan heeft u een verplicht eigen risico van € 100 . Kiest u voor een allriskverzekering? Dan heeft u een verplicht eigen risico van € 100 per gebeurtenis.

Bij één schadegebeurtenis wordt nooit meer dan één verplicht eigen risico berekend. De oorzaak van de gebeurtenis bepaalt welk verplicht eigen risico van toepassing is. 

Vrijwillig eigen risico

U kunt kiezen voor een vrijwillig risico van € 100, € 250 of € 500. Heeft u een vrijwillig eigen risico? Dan krijgt u korting op de premie. Hoe hoger uw eigen risico, hoe minder premie u betaalt. 

Het vrijwillig eigen risico tellen we op bij een eventueel verplicht eigen risico.

Premie

De premie hangt af van wat u verzekerd heeft. Hoe hoger het verzekerd bedrag, hoe meer premie u gaat betalen.

Provisie

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgen we een vergoeding van 25% van de premie. Lees meer over onze dienstverlening: Informatieblad Schadeverzekeringen

Assurantiebelasting

Over de premie van de ABN AMRO Inboedelverzekering en de kosten betaalt u assurantiebelasting van 21%. U ziet dit terug in uw premieberekening.

Hypotheekkorting

Heeft u een hypotheek bij ABN AMRO? Dan kunt u 10% korting krijgen op de premie voor:

 • de extra uitgebreide dekking of allriskdekking
 • de uitbreiding met glasdekking

De hypotheekkorting wordt niet berekend over de premie voor de uitbreidingen voor kostbaarheden binnen en buiten de woning.

Preventiekorting

Als uw woning is beveiligd tegen inbraak, ontvangt u 20% korting op de premie voor:

 • de extra uitgebreide dekking of allriskdekking
 • de uitbreiding met glasdekking

De preventiekorting wordt niet berekend over de premie voor de uitbreidingen voor kostbaarheden binnen en buiten de woning. De beveiliging moet aan de voorwaarden van ABN-AMRO Schadeverzekeringen voldoen. U moet uw beveiligingscertificaten naar ABN AMRO Schadeverzekering N.V. opsturen.

Korting bij vrijwillig eigen risico

Heeft u een vrijwillig eigen risico? Dan krijgt u korting op de premie voor:

 • de extra uitgebreide dekking of allriskdekking
 • de uitbreidingen voor kostbaarheden binnen en buiten de woning

Pakketkorting

U krijgt 3 tot 5% pakketkorting als u 3 of meer verzekeringen bij ABN AMRO heeft.

Man meldt waterschade via zijn inboedelverzekering

Uw inboedelverzekering aanpassen

Liever uw oude inboedelverzekering aanpassen naar de nieuwe? Geen probleem. Bekijk eerst nog even alle voorwaarden van de nieuwe inboedelverzekering. En neem contact met ons op bij vragen.