Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Uw pensioen en vermogen bij een scheiding

Als u gaat scheiden moet u afspraken maken over de verdeling van het pensioen en vermogen. In het echtscheidingsconvenant legt u deze afspraken vast met uw partner. Informeer bij uw pensioenuitvoerder welke mogelijkheden er zijn. U leest hieronder waar u rekening mee moet houden.

 

Ouderdomspensioen

U heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat uw ex-partner heeft opgebouwd tijdens het huwelijk. Andersom geldt dit ook. Dit is een vast bedrag.  . Wilt u uw deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van de pensioenuitvoerder krijgen?  Meld dit binnen 2 jaar na de scheiding . Doet u dit niet? Dan moet uw partner uw deel aan u overmaken.

Partnerpensioen of nabestaandenpensioen

De hoogte van het partnerpensioen of nabestaandenpensioen na een scheiding hangt niet af van de duur van uw huwelijk. U en uw ex-partner krijgen elkaars volledige opgebouwde partnerpensioen tot het moment van de scheiding.

  • Heeft u ook pensioen opgebouwd voordat u trouwde? Dan telt het opgebouwde partnerpensioen van die jaren ook mee.

  • Gaat u hertrouwen? Dan heeft uw nieuwe partner recht op het partnerpensioen dat na de scheiding is opgebouwd. 

  • Heeft u een  ? Dan wordt partnerpensioen wel opgebouwd tijdens de relatie, maar dit vervalt bij echtscheiding. Dit betekent dat de ex-partner geen partnerpensioen ontvangt bij overlijden.

Uw pensioen en vermogen bij een scheiding

Overige afspraken

  • U kunt met uw partner afspreken dat zijn of haar ouderdomspensioen en partnerpensioen worden omgezet in een ouderdomspensioen voor uzelf. Dit heet conversie. U bent dan niet langer afhankelijk van uw partner. U krijgt dan geen partnerpensioen of alimentatie als uw partner overlijdt.

  • Bouwt u of uw partner extra vermogen op als aanvulling op uw pensioen? Of een bankspaarrekening? Maak hierover afspraken in het convenant.

icoon
 

Getrouwd in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?

Bij de verdeling van uw vermogen is van belang hoe u getrouwd bent.

  • Getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan is het hele vermogen gemeenschappelijk, dus ook uw bankproducten en eventuele schulden. Dit geldt niet als er vermogen is geschonken of geërfd met een uitsluitingsclausule

  • Getrouwd vóór 1 januari 2018 onder huwelijkse voorwaarden? Verdeel uw vermogen volgens die afspraak. Dit geldt niet bij schenkingen met een uitsluitingsclausule of als er sprake is van een 

  • Getrouwd na 1 januari 2018? Het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, wordt bij de scheiding verdeeld.