Uw pensioen en vermogen bij een scheiding

Als u gaat scheiden moet u afspraken maken over de verdeling van het pensioen en vermogen. In het echtscheidingsconvenant legt u deze afspraken vast met uw partner. Informeer bij uw pensioenuitvoerder welke mogelijkheden er zijn en maak een afspraak met onze adviseur. U leest hieronder waar u rekening mee moet houden.

image not availabale

Ouderdomspensioen

U heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat uw ex-partner heeft opgebouwd tijdens het huwelijk. Andersom geldt dit ook. Dit is een vast bedrag. Wettelijke regeling waarbij het ouderdomspensioen dat tijdens de huwelijkse periode is opgebouwd, wordt verdeeld tussen u en uw partner. Op het moment dat de pensioendatum van de pensioengerechtigde is bereikt, krijgt ieder de helft van het ouderdomspensioen uitbetaald. U kunt hiervan afwijken door hier samen met uw partner afspraken over te maken en vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Heeft u in het verleden huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan kunnen ook hierin afwijkende afspraken zijn vastgelegd.. Wilt u uw deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van de pensioenuitvoerder krijgen? Meld dit binnen 2 jaar na de scheiding. Doet u dit niet? Dan moet uw partner uw deel aan u overmaken.

image not availabale

Partnerpensioen of nabestaandenpensioen

De hoogte van het partnerpensioen of nabestaandenpensioen na een scheiding hangt niet af van de duur van uw huwelijk. U en uw ex-partner krijgen elkaars volledige opgebouwde partnerpensioen tot het moment van de scheiding.

  • Heeft u ook pensioen opgebouwd voordat u trouwde? Dan telt het opgebouwde partnerpensioen van die jaren ook mee.
  • Gaat u hertrouwen? Dan heeft uw nieuwe partner recht op het partnerpensioen dat na de scheiding is opgebouwd. 
  • Heeft u een Pensioenvorm waarbij u geen kapitaal opbouwt. U betaalt alleen premie, zoals bij een verzekering. Daarom vervalt dit type partnerpensioen bij een echtscheiding.? Dan wordt partnerpensioen wel opgebouwd tijdens de relatie, maar dit vervalt bij echtscheiding. Dit betekent dat de ex-partner geen partnerpensioen ontvangt bij overlijden.
image not availabale

Overige afspraken

  • U kunt met uw partner afspreken dat zijn of haar ouderdomspensioen en partnerpensioen worden omgezet in een ouderdomspensioen voor uzelf. Dit heet conversie. U bent dan niet langer afhankelijk van uw partner. U krijgt dan geen partnerpensioen of alimentatie als uw partner overlijdt.
  • Bouwt u of uw partner extra vermogen op als aanvulling op uw pensioen? Of een bankspaarrekening? Maak hierover afspraken in het convenant.
Tip
image not availabale

Getrouwd in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?

Bij de verdeling van uw vermogen is van belang hoe u getrouwd bent.

  • Getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan is het hele vermogen gemeenschappelijk, dus ook uw bankproducten en eventuele schulden. Dit geldt niet als er vermogen is geschonken of geërfd met een uitsluitingsclausule.
  • Getrouwd vóór 1 januari 2018 onder huwelijkse voorwaarden? Verdeel uw vermogen volgens die afspraak. Dit geldt niet bij schenkingen met een uitsluitingsclausule of als er sprake is van een Hierin legt u vast dat u jaarlijks berekent hoeveel vermogen u gezamenlijk heeft opgebouwd, om dit bedrag vervolgens te verdelen, bijvoorbeeld precies door de helft. In de praktijk wordt dit verrekenbeding vaak niet nageleefd. Daarom moet er bij een scheiding vastgesteld worden waar ieder recht op heeft. De wetgever stelt dat het totale vermogen in de verrekening betrokken moet worden, tenzij u anders kunt aantonen.
  • Getrouwd na 1 januari 2018? Het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, wordt bij de scheiding verdeeld.

Vragen of advies?

Maak een afspraak

Wilt u advies over wat een echtscheiding betekent voor uw bankzaken? Maak een afspraak.

U belt ons

Bel ons op 020 628 00 07. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Wij bellen u

Laat uw nummer achter en u wordt teruggebeld wanneer het u uitkomt.