Pensioen in zicht: wilt u doorwerken na uw pensioen?

Jacques Hogerwerf
Expert Kenniscentrum ABN AMRO
13-07-2021

Als uw pensioendatum in zicht komt, is dat een goed moment om uw pensioeninkomen en uw vermogenspositie op een rij te zetten. Heeft u genoeg pensioen opgebouwd?  Of wilt u graag uw pensioen nog verder aanvullen? Dan kunt u overwegen om langer door te werken. Wat zijn dan de financiële gevolgen voor uw AOW en uw pensioen?

 

In 2020 is de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers gestegen naar 65 jaar en 6 maanden ( Bron: CBS ). Tot 2007 lag de gemiddelde pensioenleeftijd nog rond 61 jaar. Bij deze ontwikkeling speelt de stijgende AOW-leeftijd ook een belangrijke rol. In 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. In 2024 zal de AOW-leeftijd zijn opgelopen tot 67 jaar.

Uw AOW blijft gelijk

Het maakt niet uit of u wel of niet stopt met werken. Als u de AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u een AOW-uitkering. Als u doorwerkt, verandert de hoogte van de AOW-uitkering niet en u kunt een AOW-uitkering ook niet uitstellen.

Wilt u langer doorwerken?

Vaak is de pensioenleeftijd niet gelijk aan de AOW-leeftijd. Informatie hierover kunt u vinden op mijnpensioenoverzicht.nl . Veel mensen kiezen ervoor om hun pensioen gelijk met hun AOW in te laten gaan. Voelt u zich vitaal en wilt u langer doorwerken? Dan heeft u meestal de volgende mogelijkheden:

  • U laat uw pensioen uitkeren, terwijl u verder doorwerkt.
  • U laat een deel van uw pensioen uitkeren als aanvulling op uw inkomen. Bij een deeltijdpensioen kunt u voor bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week met pensioen gaan, terwijl u de andere dagen nog doorwerkt. 
  • U laat uw pensioen nog niet uitkeren, zolang u werkt. Hoe later u uw pensioen laat uitkeren, hoe hoger de pensioenuitkering kan zijn. U bouwt immers langer pensioen op en de periode dat u pensioen ontvangt wordt korter. U mag uw pensioen uitstellen tot maximaal 5 jaar na uw AOW-leeftijd. 

In veel CAO’s en individuele arbeidsovereenkomsten is geregeld, dat het dienstverband afloopt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Soms kunt u bij uw huidige werkgever doorwerken na het bereiken van uw AOW-leeftijd of u kiest voor een andere werkgever. Als u na uw AOW-leeftijd doorwerkt, moet u meestal een nieuw (tijdelijk) arbeidscontract afsluiten. 

Als u blijft doorwerken, is het mogelijk dat u nog steeds pensioen opbouwt en pensioenpremie betaalt. Informeer hiernaar bij uw pensioenuitvoerder.  U bent ook niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Wordt u als AOW-gerechtigde ziek? Dan moet uw werkgever uw loon maximaal 13 weken doorbetalen.

Premievoordeel

Vanaf de AOW-leeftijd gaat u tot een belastbaar inkomen van € 35.130 minder inkomstenbelasting in de eerste belastingschijf van box 1 betalen. U betaalt dan geen AOW-premie (17,9%) meer, waardoor het belastingtarief in de eerste belastingschijf daalt van 37,1% naar 19,2%.

Bent u geboren op of na 1 januari 1946 en krijgt u in 2021 AOW? Dan gelden voor u de volgende tarieven in box 1: 

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 tot € 35,130 19,20%
2 vanaf € 35.130 tot € 68.508 37,10%
3 vanaf € 68.508 49,50%

Het premievoordeel dat ontstaat bij het bereiken van de AOW-leeftijd, kan oplopen tot ongeveer € 6.300 netto per jaar. In het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt, is het voordeel afhankelijk van de maand waarin u voor het eerst een AOW-uitkering ontvangt. 

Zelf pensioen aanvullen

Verwacht u dat uw belastbaar inkomen uit uw AOW-uitkering en uw pensioen lager zijn dan € 35.130? Dan kunt u overwegen om zelf extra pensioen op te bouwen door hiervoor te sparen via een bankspaarrekening. Nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u uw pensioen aanvullen door het opgebouwde bankspaartegoed om te zetten in vaste pensioenuitkeringen. U ontvangt dan elke maand of elk jaar een bedrag over een vooraf afgesproken periode of tot het moment van overlijden.

Heffingskortingen

Tegenover het premievoordeel staat dat sommige heffingskortingen vervallen of lager worden vanaf de AOW-leeftijd. Heffingskortingen zijn kortingen op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Als u de AOW-leeftijd bereikt, wordt de algemene heffingskorting lager. De arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting vervallen. Blijft u doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd? Dan houdt u recht op de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Tegelijk met pensioen

Met de toename van het aantal tweeverdieners wordt de afstemming van pensioenplannen tussen partners belangrijker. Overheidsmaatregelen om vervroegd pensioen te ontmoedigen en de AOW-leeftijd te verhogen, kunnen invloed hebben bij uw financiële afweging om tegelijk met pensioen te gaan. Als de intentie om gelijktijdig met pensioen te gaan sterk leeft, zal vaak de jongere partner tot een inkomensoffer bereid moeten zijn door eerder te stoppen met werken. Soms is het mogelijk dat de oudere partner doorwerkt, totdat de jongere partner de AOW-leeftijd heeft bereikt om dan tegelijk met pensioen te gaan.

 

Wanneer moet u beslissen?

U kunt éénmalig de keuze maken wanneer u uw pensioen laat ingaan. U maakt uw keuze uiterlijk vlak voor uw pensioenleeftijd. Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Maak gerust een afspraak met een van onze adviseurs voor een gratis oriëntatiegesprek. Bespreek samen met de adviseur uw mogelijkheden en krijg antwoord op uw vragen.

Preferred Banking

Bijeenkomsten over inkomen voor later

Wilt u meer informatie over het opbouwen van inkomen voor later? Meld u dan nu aan voor een van onze digitale bijeenkomsten of maak een afspraak met een adviseur.

Andere suggesties voor u

Eerder met pensioen of minder werken: hoe bouwt u pensioen op?

Veel Nederlanders blijven tot hun AOW-leeftijd werken. Maar misschien wilt u eerder met pensioen gaan of minder gaan werken. In dat geval is het verstandig om daar bij de opbouw van uw vermogen rekening mee te houden. Hoe eerder u hiermee begint, hoe beter u bent voorbereid.

Pensioensparen of hypotheek aflossen

Wilt u (een deel van) uw spaargeld een andere bestemming geven? Dan kunt u overwegen om als alternatief voor sparen bijvoorbeeld uw pensioen verder aan te vullen of uw hypotheek extra af te lossen. 

Wat zijn uw mogelijkheden als uw lijfrente vrijkomt?

Valt het kapitaal van uw lijfrenteverzekering binnenkort vrij? Dan ontvangt u van uw bank of verzekeraar een brief waarin de uitkering van uw lijfrente wordt aangekondigd. U moet dan gaan bedenken wat u met dit geld wilt doen. Bekijk de mogelijkheden.