Uw bitcoins en de belastingaangifte

Peter Pleijsant
Expert Kenniscentrum ABN AMRO
26-02-2021

Vraagt u zich af of u uw bitcoins en eventueel andere cryptovaluta in uw aangifte inkomstenbelasting moet vermelden? En maakt het dan uit hoe u hieraan kwam en of u er inkomsten uit haalt? Lees waar u op moet letten.

 

Wat zijn bitcoins?

Cryptovaluta, zoals bitcoins, zijn digitale ruilmiddelen waar geen (officiële) centrale tegenpartij zoals een bank aan te pas komt. De meeste transacties in cryptovaluta vinden plaats via zogenoemde omwisselplatforms. 

Het maakt voor uw belastingaangifte inderdaad uit hoe u eraan kwam en wat u ermee doet. Heeft u ze bijvoorbeeld alleen in bezit of bent u daar actief mee bezig, doordat u ze maakt of erin handelt? 

Bent u particulier en bezit u bitcoins?

Als u bitcoins bezit, behoren ze tot uw ‘ overige bezittingen ’ in box 3 van de inkomstenbelasting. Had u ze ook al op de peildatum 1 januari 2020 om 0.00 uur? Dan geeft u de waarde in het economische verkeer van uw bitcoins op dat moment aan in uw aangifte inkomstenbelasting over 2020. U neemt daarbij de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform. 

Bent u particulier en maakt u bitcoins of handelt u erin?

Was u in 2020 actief om bitcoins te maken (‘minen’)? Dan kan de opbrengst belast zijn in box 1 als inkomsten uit overig werk of als winst uit onderneming in uw aangifte inkomstenbelasting over 2020. De Belastingdienst gaat er vanuit dat de kosten die daarmee samenhangen, zo hoog zijn dat niet snel sprake is van een voordeel. U hoeft de opbrengst van het minen dan niet op te geven in uw belastingaangifte. Let op als de opbrengst hoger is dan uw kosten! Dan kan sprake zijn van inkomsten uit overig werk of als winst uit onderneming. U moet uw inkomsten dan wel opgeven in box 1 in uw belastingaangifte. 

Een vergelijkbare regeling geldt bij het handelen in bitcoins. Als u belegt in bitcoins en u speculeert op koerswinst, hoeft u de opbrengst van de handel niet op te geven. Maar als u bijvoorbeeld met wat extra inspanning, bovenop uw beleggingsactiviteiten, vaak extra inkomsten verdient, ligt het anders. Dan zijn die inkomsten wel belast, als inkomsten uit overig werk of als winst uit onderneming , afhankelijk van de situatie.

Op de pagina ‘ Cryptovaluta (zoals bitcoins) ’ van de Belastingdienst leest u meer over deze en enkele andere situaties. 

Wat heeft u vastgelegd over bitcoins?

Los van uw belastingaangifte is ook belangrijk wat u heeft vastgelegd over uw bitcoins. Heeft u het goed geregeld als u bitcoins of andere cryptovaluta bezit voor als u komt te overlijden? In het bericht ‘ Bitcoins gaan vaak verloren bij overlijden’ leest u daar meer over. 

Het kan raadzaam zijn om met een fiscalist of notaris te overleggen hoe u moet omgaan met bitcoins en andere cryptovaluta, zowel voor uw belastingaangifte als voor een toekomstige overdracht bij overlijden.

Stel uw vermogensvraag

Hoe staat u er financieel voor?

Met het Financieel Inzicht weet u hoe u er financieel voor staat, wat er met uw inkomen na uw pensioen gebeurt en welke risico's u loopt. Of wilt u verder praten over uw financiële situatie? Plan een gratis oriëntatiegesprek.

Andere suggesties voor u

Eerste hulp bij uw belastingaangifte

Veel belastingbetalers vinden het niet zo moeilijk om belastingaangifte te doen. Lastiger is het als er in 2020 iets is veranderd ten opzichte van 2019. Zoals een wijziging van de hypotheek, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, echtscheiding, ziekte of overlijden. Deze gebeurtenissen hebben vaak gevolgen voor de belastingaangifte.

Uw vakantiehuis en de belastingaangifte

Vraagt u zich af of u uw vakantiehuis in uw aangifte inkomstenbelasting moet vermelden? En maakt het dan nog uit of dat vakantiehuis in Nederland of in het buitenland staat? Lees waar u op moet letten.

Erfrechtelijke aanspraken in de belastingaangifte

Bij het overlijden van een ouder krijgen kinderen vaak een niet-opeisbare vordering op hun langstlevende ouder. Dat is een bezitting, ook al krijgt het kind nog niet daadwerkelijk geld in handen. Hoe pakt dat uit voor de heffing van inkomstenbelasting? Moet het kind daar wel of niet belasting over betalen?