Aandachtspunten eerder stoppen met werken

Jacques Hogerwerf
Expert Kenniscentrum ABN AMRO
22-04-2021

Heeft u genoeg pensioen opgebouwd? De keuze om eerder te stoppen met werken of minder te gaan werken heeft invloed op uw financiën. En als u stopt met werken begint u aan een nieuwe levensfase. Hoe gaat u uw vrije tijd invullen? Wij zetten voor u enkele aandachtspunten op een rij.

 

Waarom eerder stoppen met werken?

Er zijn verschillende redenen om eerder te stoppen met werken of om minder te gaan werken. Meer kunnen genieten van het leven wordt nog wel eens als reden genoemd. Het kan ook zijn dat een van de partners ouder is dan de ander en men tegelijk wil stoppen. Andere redenen kunnen zijn dat iemand al op jonge leeftijd begonnen is met werken, het werk fysiek of mentaal te belastend wordt of er een wens is om meer tijd met de familie door te brengen. Tot slot speelt de langzaam stijgende AOW-leeftijd een rol. In 2024 is de AOW-leeftijd opgelopen tot 67 jaar. Niet iedereen wil tot de AOW-leeftijd doorwerken.

Wat heeft u nodig om eerder te stoppen met werken?

Eerder stoppen met werken of minder werken kost geld. Vanaf het moment dat u vroegtijdig stopt of minder gaat werken heeft u minder inkomen. Uw pensioenuitkering wordt lager. Misschien kunt u een periode overbruggen met aanvullingen uit uw vermogen. Het is verstandig om u tijdig te verdiepen in uw financiële mogelijkheden en wensen. Hierbij kunnen de volgende vragen aan de orde komen

 • Hoe staat uw huidige inkomen en vermogen er voor?
 • Wat kost uw huidige levensstandaard en zijn er besparingen mogelijk?
 • Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd?
 • Hoeveel eerder wilt u stoppen met werken of minder gaan werken?
 • Wat is de verwachte ontwikkeling van uw inkomen en uw vermogen?
 • Zijn er aanvullingen uit uw vermogen nodig?

Als u in de toekomst eerder wilt stoppen met werken of minder wilt gaan werken is een goede financiële planning onmisbaar om de gevolgen hiervan in kaart te brengen. Als u een goed inzicht in uw geldzaken heeft, kunt u op tijd bepalen welke maatregelen u moet nemen om uw financiële wensen te realiseren.

Een nieuwe levensfase

Eerder stoppen met werken of minder werken is niet alleen een financiële stap. Vaak wordt te weinig stil gestaan bij de sociale gevolgen. Hoe gaat u de tijd invullen die u niet meer op uw werk doorbrengt? Zijn uw partner en u hierop voldoende voorbereid? En is uw sociale netwerk buiten uw werk groot genoeg? Dit zijn enkele vragen om over na te denken als u zich erop voorbereidt om eerder te stoppen met werken. 

Een goede  voorbereiding  begint ruim voordat u met pensioen gaat. Hoe gaat u deze nieuwe levensfase invullen? Hoe blijft u actief en waar haalt u voldoening uit? Misschien bent u van plan om een nieuwe hobby op te pakken of overweegt u te beginnen met een studie. Veel mensen willen na hun pensioendatum hun kennis, ervaring en netwerk blijven inzetten voor anderen. Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden.

 • Vrijwilligerswerk
  Twee op de vijf Nederlanders doen vrijwilligerswerk. Misschien heeft u er al eens over nagedacht om uw tijd in te zetten voor een goed doel. Goede doelen zijn actief op een breed terrein. Denk aan bescherming van natuur, dierenwelzijn en ontwikkelingssamenwerking. Maar ook in organisaties als muziek- en sportverenigingen zijn veel vrijwilligers actief. 
 • Optreden als bestuurder
  De meeste verenigingen en stichtingen kunnen alleen bestaan, omdat mensen bereid zijn als vrijwilliger zitting te nemen in het bestuur. Als bestuurder bekleedt u een officiële functie. Het bestuur van een instelling vertegenwoordigt die instelling, geeft er leiding aan en zorgt voor het goed functioneren van de instelling. Een bestuurder heeft een beleidsbepalende taak. Uit een bestuurdersrol kunnen specifieke aansprakelijkheden voortvloeien, waarvoor u zich kunt verzekeren.
 

Tot slot

Eerder stoppen met werken of minder werken heeft niet alleen financiële gevolgen maar ook   sociale gevolgen. Een goede voorbereiding op deze nieuwe levensfase is belangrijk. Daarbij kan een goed overzicht van uw geldzaken niet worden gemist. Bespreek uw huidige situatie en toekomstwensen met uw adviseur en ontvang een Financieel Inzicht rapport. Als klant van ABN AMRO kunt u dat via de website aanvragen.

Preferred Banking

Bijeenkomsten over inkomen voor later

Wilt u meer informatie over het opbouwen van inkomen voor later? Meld u dan nu aan voor een van onze digitale bijeenkomsten of maak een afspraak met een adviseur.

Eerder met pensioen of minder werken: hoe bouwt u pensioen op?

Veel Nederlanders blijven tot hun AOW-leeftijd werken. Maar misschien wilt u eerder met pensioen gaan of minder gaan werken. In dat geval is het verstandig om daar bij de opbouw van uw vermogen rekening mee te houden. Hoe eerder u hiermee begint, hoe beter u bent voorbereid.

Weet u al hoe uw pensioen eruit gaat zien?

Begint uw pensioen in zicht te komen? Dan is dit een goed moment om te bekijken of u uw geldzaken op orde heeft. Als u overzicht heeft over uw inkomen en uw vermogen, weet u waar u aan toe bent.

Wat zijn uw mogelijkheden als uw lijfrente vrijkomt?

Valt het kapitaal van uw lijfrenteverzekering binnenkort vrij? Dan ontvangt u van uw bank of verzekeraar een brief waarin de uitkering van uw lijfrente wordt aangekondigd. U moet dan gaan bedenken wat u met dit geld wilt doen. Bekijk de mogelijkheden.