Pensioen opbouwen voor medici

Uw pensioen is nog ver weg en u denkt er liever nog niet over na. Toch komt bijna iedere medicus tekort als hij of zij stopt. Ook al is er wat geregeld, vrijwel geen enkele medicus haalt de 70% van het laatstverdiende brutosalaris. En juist dan hebt u eindelijk de vrije tijd om het uit te geven.

 

Op het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, ontvangt u van de overheid een AOW uitkering. Maar is dit inkomen, in combinatie met het door u zelf opgebouwde pensioen wel voldoende voor de gewenste financiële vrijheid voor later? En wat heeft u in de jaren voor uw pensioen nog meer opgebouwd? Een goed en volwaardig ouderdomspensioen opbouwen is een hele uitdaging, wacht dus niet af en zorg nu voor uw inkomen voor later.

Inzicht in uw huidige situatie

Om te zorgen voor een goed pensioen, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de huidige én toekomstige financiële situatie. Wat is er nu al geregeld? Dit is onder andere te vinden via www.mijnpensioenoverzicht.nl . Ook bieden wij als ABN AMRO een het Financieel Inzicht aan. Het Financieel Inzicht is geheel vrijblijvend en kunt u zonder extra kosten aanvragen. Dit rapport geeft u:

 • Overzicht van uw huidige én toekomstige financiële situatie.
 • Inzicht in de risico’s.
 • Meer duidelijkheid over de toekomst.

Wat is er per beroepsgroep al geregeld?

Huisarts in loondienst
Als huisarts in loondienst bouwt u verplicht pensioen op bij de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SHP).

 • Door de lange opleidingsperiode maakt u, zeker aan het begin van uw loopbaan, een beperkte inkomensontwikkeling door. Dit heeft een negatief effect op het te bereiken ouderdomspensioen.
 • De pensioengrondslag (uw inkomen minus de franchise) is gemaximeerd. Over het inkomen boven € 144.170 (2020) bouwt u geen pensioen op. In 2020 is de maximale pensioenopbouw € 900,96. 
 • SPH houdt de AOW-gerechtigde leeftijd aan als pensioendatum. Wilt u eerder stoppen met werken met behoud van een goed inkomen? Dan zult u zelf een aanvullend pensioen moeten opbouwen.

Tandarts in loondienst
Als tandarts in loondienst bouwt u geen verplicht pensioen op.

 • Sinds 1997 is het Pensioenfonds voor Tandartsen (SPT) een gesloten fonds. Er worden geen deelnemers meer toegelaten en de bestaande deelnemers betalen geen premie meer.
 • Het SPT heeft al diverse kortingen moeten doorvoeren. Zowel op de ingegane pensioenuitkeringen als de opgebouwde pensioenrechten van de deelnemers die nog niet met pensioen zijn.
 • Er is geen CAO. Wellicht moet u zelf pensioen opbouwen.

Fysiotherapeut in loondienst
Een fysiotherapeut in loondienst is verplicht deelnemer van de basisregeling van het Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF).

 • Boven een inkomen van € 35.800 bouwt u geen pensioen op.
 • In 2020 is de maximale pensioenopbouw € 133. Bij een gelijkblijvende opbouw gedurende 40 jaar, bouwt u een ouderdomspensioen op van maximaal € 5.313 bruto per jaar.
 • U kunt bij het SPF een extra pensioen opbouwen tegen een aanvullende premie van 11, 22 of 33% van de basispremie.

Welke mogelijkheden om een pensioen op te bouwen heb ik?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen. Naast het recht op een AOW-uitkering en het aangesloten zijn bij een (verplicht) pensioenfonds, zijn er meer mogelijkheden om pensioen op te bouwen:

 • Langer doorwerken. Werkt u langer, dan bouwt u meer pensioen op én maakt u later gebruik van uw pensioen.
 • Sparen in een lijfrente. Een lijfrente is een rekening of verzekering met (in de meeste gevallen) een belastingvoordeel. De inleg is, onder voorwaarden, fiscaal aftrekbaar. Met het opgebouwde vermogen op einddatum dient een periodieke (bruto) uitkering te worden aangekocht.
 • "Gewoon" sparen of beleggen om een netto kapitaal op te bouwen om uw inkomen ná pensioen aan te vullen.
 • Extra aflossen op uw hypotheek kan voordelig zijn. Als uw lasten omlaag gaan, heeft u minder inkomen nodig om hetzelfde uitgavenpatroon te behouden.
 • Verduurzamen van uw woning met lagere woonlasten (nu en in de toekomst) als resultaat.

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande mogelijkheden? Wij denken graag met u mee en geven advies op maat.

Meer over pensioen

Werk zelf toe naar een vervroegd pensioen

Misschien wilt u wel eerder stoppen met werken. Nuttert Oosting, pensioenexpert van ABN AMRO, raadt aan om geld opzij te zetten. "Hóe u begint is minder belangrijk dan dát u begint."

Bekijk de tips

Andries geniet van zorgeloos pensioen

Oud-bestuurder in de zorg Andries Paats (67) uit Alphen aan den Rijn ging 5 jaar geleden met pensioen. Hij geniet, maar wijst er ook op dat je tijdens je pensioen niet opeens kunt doen en laten wat je wilt.

Lees het verhaal van Andries

Woning kopen als pensioenaanvulling

Bouwt u geen of weinig pensioen op? Bijvoorbeeld omdat u ondernemer bent? Misschien is een woning voor verhuur interessant voor u. Bereken vast hoeveel u kunt lenen, wat het u kost en kan opleveren.