Een hypotheek als startende medicus

Wilt u als startende medicus een huis kopen? Dan is het handig om te weten wat uw opties zijn en waar u rekening mee moet houden. Wij hebben de belangrijkste zaken voor u op een rij gezet.

 1. Uit welke aflosvormen kan ik kiezen?

  Om gebruik te maken van hypotheekrenteaftrek moet u volgens de wet uw hypotheek in uiterlijk dertig jaar hebben afgelost. Dit moet op z’n minst via een annuïtaire aflossingsvorm, maar sneller mag natuurlijk ook. Dat betekent dat u tegenwoordig maar uit twee aflossingsvormen kan kiezen, namelijk: annuïtair of lineair.

  Voor een lineaire hypotheek betaalt u over de looptijd minder dan voor een annuïteitenhypotheek. Dat komt omdat u bij een annuïteitenhypotheek minder snel uw lening aflost en daardoor meer rente betaalt. De maandlasten zijn bij een annuïteitenhypotheek wel lager.

  Zo betaalt u bij een hypotheek van € 200.000,- met een rente van 1,19% (1,14% 10 jaar NHG per 18 november 2020) en een looptijd van 30 jaar in het begin bruto € 87,- minder per maand met een annuïteitenhypotheek. Na gemiddeld 10 tot 15 jaar gaat u met een lineaire hypotheek minder betalen dan bij een annuïteitenhypotheek. In het begin houdt u bij annuïtair aflossen dus per maand meer over voor andere uitgaven.

  Men zegt vaak dat een lineaire hypotheek goedkoper is dan een annuïteitenhypotheek. Maar dat hangt van een paar dingen af. Bij lineair aflossen lost u meer af in het begin en daardoor betaalt u minder rente. Maar als u minder rente betaalt, kunt u ook minde rente aftrekken van de inkomstenbelasting. Bij een lineaire hypotheek heeft u over een periode van 30 jaar in het algemeen minder betaald dan voor een annuïteitenhypotheek. Hoeveel minder hangt af van het hypotheekbedrag en de rente.

  Het voordeel van een annuïteitenhypotheek is dat u in het begin per maand meer geld overhoudt. Dan is het natuurlijk de vraag wat u met dit geld doet. Wanneer u met dit geld gaat investeren in een studie of wanneer u ermee gaat beleggen kan dit financieel ook voordelig zijn. Vaak kiezen starters voor een annuïteitenhypotheek omdat ze verwachten dat hun inkomen de komende jaren zal stijgen, waardoor de hogere maandlasten later minder pijn zullen doen. Uiteraard kunt u het geld dat u overhoudt ook gebruiken om extra af te lossen op uw hypotheek. 

  Het voordeel van een lineaire hypotheek is dat u de zekerheid hebt dat u in het begin meer aflost. Zo verkleint u de kans op een restschuld en bent u flexibeler om op korte termijn weer te gaan verhuizen.

 2. Hoeveel kan ik lenen op basis van mijn inkomen?

  Door de Gedragscode Hypothecaire Financieringen zal er in de praktijk niet veel verschil zitten tussen het maximale leenbedrag bij verschillende hypotheekverstrekkers. Wanneer u als zzp’er geld wilt lenen zult u wel meer verschillen gaan zien. Het maximale leenbedrag, ookwel de leencapaciteit genoemd wordt vastgesteld op basis van uw toetsinkomen. Voor zzp‘ers wordt het toetsinkomen berekend op basis van de jaarcijfers van de afgelopen jaren. Vaak nemen geldvertrekkers een bepaald percentage van het inkomen van het afgelopen jaar of de afgelopen jaren. Heeft u nog geen jaarcijfers omdat u bijvoorbeeld pas net bent gestart? Dan kunt u vaak een prognose op laten stellen door uw boekhouder of accountant.

  Belangrijk om te weten, is dat de volgende financiële zaken het maximale leenbedrag kunnen verminderen:

  • (studie)leningen
  • partneralimentatie
  • rood kunnen staan/creditcards/kredieten (mits geregistreerd bij BKR)
  • erfpachtcanon (gerelateerd aan de woning)
  • lening bij ouders
  • private lease

  Bij ABN AMRO gelden voor medici soepelere acceptatiecreteria bij het afsluiten van een hypotheek. Wilt u weten hoeveel u ongeveer kunt lenen? Bereken dan nu een indicatie van uw maximale hypotheek. 

 3. Hoe zwaar telt een studieschuld mee?

  Voor het bepalen van het maximale leenbedrag wordt ook gekeken naar een mogelijke studieschuld. Daarbij wordt gekeken naar de oorspronkelijke studieschuld. Van de studieschuld wordt 0,45% in de berekening meegenomen voor het bepalen van uw leencapaciteit. Heeft u nog een studieschuld via de oude regeling? Dan wordt er gerekend met 0,75% van de oorspronkelijke studieschuld. U bent verplicht om uw studieschuld bij DUO te melden. Sommige mensen verzwijgen hun studieschuld omdat deze schuld ook niet geregistreerd staat bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Dat kan later als u mogelijk betaalproblemen zou krijgen, problemen opleveren bij de afhandeling met de geldvertrekker. Vanaf 2021 worden overigens de lasten van de studielening bepaald aan de hand van de actuele rente van de lening en dan zal de invloed van een studielening minder worden.

  Rekenvoorbeeld
  Stel u heeft een studieschuld van € 50.000,-. Geldverstrekkers gaan dan uit van extra maandelijkse lasten van € 225 per maand (0,45% van € 50.000,-) of via het oude regeling € 375,- per maand (0,75% van € 50.000,-).

  En de overige leningen?
  Hiervoor telt u alle leningen bij elkaar op. Hierbij horen ook de limiet op uw creditcard, bedragen die u rood mag staan en aankopen op afbetaling. Van dit bedrag neemt u 2% mee. Dat is het bedrag wat mee wordt genomen voor het berekenen van het maximale hypotheekbedrag.

 4. Hoeveel kan ik lenen op basis van de waarde van de woning?

  Ook de waarde van de woning (marktwaarde) bepaalt hoeveel u kunt lenen. De woning is namelijk ook het onderpand van de hypotheek. Vanaf 2018 kunt u maximaal 100% lenen van de marktwaarde van de woning.

  Een taxateur stelt de marktwaarde vast van een bestaande woning. Bent u van plan om te verbouwen? Dan bepaalt de taxateur ook de marktwaarde van de woning na de verbouwing.

  Bij nieuwbouw is de marktwaarde vrijwel altijd gelijk aan de stichtingskosten. Dit zijn alle kosten inclusief grond en eventueel meerwerk bij elkaar opgeteld.

  Waarom moet ik eigen geld inbrengen?
  U kunt op dit moment maxiaal 100% van de koopsom van de woning lenen. Maar naast de koopsom moet de koper ook nog de kosten kopen (k.k.) betalen. Dit zijn de aankoopkosten en de financieringskosten en deze zijn gemiddeld zo’n 5 à 6% van de aankoopprijs van een woning. De kosten koper bestaan uit overdrachtsbelasting (2%), kosten voor de notaris, het taxatierapport en de kosten van de hypotheekverstrekker. Omdat u deze kosten niet kan meefinancieren moeten ze uit eigen geld en/of via een schenking worden betaald.

 5. Kan ik financiële hulp krijgen bij het aankopen van een woning?

  Ja dat kan. Heeft u een woning gevonden, maar komt u tekort in de financiering? Dan mogen mensen in uw directe omgeving (ouders, grootouders, etc.) u financieel helpen. Er zijn mogelijkheden om een schenking te ontvangen tot een bedrag van € 103.643 (belastingcijfers 2020) als u dit bedrag gebruikt om een eigen woning aan te kopen en/of om een verbouwing te kunnen doen in uw eigen woning. Natuurlijk mag dat ook een lager bedrag zijn.

  U kunt ook een bedrag lenen bij een familielid. Dat kan handig zijn als een bedrag ineens schenken teveel is of omdat u ook nog broers en/of zussen heeft. Dat wordt ook wel een familiebank-hypotheek genoemd. Dit kan wel invloed hebben op uw maximale hypotheek bij de bank. Raadpleeg een adviseur of maak een afspraak met de bank om te kijken wat er voor u mogelijk is.

-

Hypotheek voor medici

Bent u AIOS, ANIOS of (startende) medisch ondernemer? Dan kan het lastig zijn om een hypotheek te krijgen. Bij ABN AMRO is er meer mogelijk omdat wij uw carrière begrijpen.

-

Net afgestudeerd en een huis kopen

Voor Anna Odintsova (27) staat al tijdens haar studie Tandheelkunde vast dat ze liever een huis koopt dan huurt. ‘Zonder de acceptatiecriteria van ABN AMRO had ik drie jaar moeten wachten.’

Hypotheek voor medici met een studieschuld

Hypotheek voor medici met een studieschuld

Ook met een studieschuld kunt u gewoon een hypotheek krijgen. Uw studieschuld heeft wel invloed op het maximaal te lenen bedrag. Bij ABN AMRO zijn er voor medici gunstigere acceptatiecriteria.