Wijzigingen in voorwaarden Spaar Deposito

Op 1 januari 2020 veranderen de voorwaarden van de Spaar Deposito’s
 

Dit zijn de nieuwe voorwaarden voor de Spaar Deposito’s per 1 januari 2020: 

Voorwaarden Spaar Deposito per 1 januari 2020

U vindt de laatste versie van de voorwaarden altijd op:
abnamro.nl/spaardeposito

Veelgestelde vragen

  • Inlegstop: als bank kunnen we (tijdelijk) een inlegstop hanteren. Tijdens de inlegstop kunt u geen geld inleggen op uw Spaar Deposito rekening. Er verandert niets voor het geld dat al op de rekening staat (de lopende deposito’s). Als we de inlegstop opheffen dan kunt u weer inleggen.
  • Geen maandrente: we bieden alleen nog Spaar Deposito’s aan met een jaarlijkse rente-uitkering.
  • Geen rente-op-rente: we bieden alleen nog Spaar Deposito’s aan waarbij de rente standaard wordt uitgekeerd op uw tegenrekening. De tegenrekening is de rekening die u zelf opgegeven heeft, bijvoorbeeld uw betaalrekening.
  • Spaar Deposito’s zijn alleen bedoeld voor particulieren en particuliere pensioen bv’s. Verenigingen, stichtingen en ondernemingen kunnen geen Spaar Deposito meer openen.
De nieuwe voorwaarden gaan vanaf 1 januari 2020 in.
Uw Spaar Deposito’s met een lopend contract (afgesproken rente en termijn) lopen gewoon door tot de einddatum zoals ze zijn. Nieuwe inleg vanaf 1 januari 2020 (binnen uw bestaande contract) kan eventueel wel te maken krijgen met een inlegstop.
Heeft u een Spaar Deposito met maandrente of rente-op-rente? U kunt dan vanaf 1 januari 2020 geen nieuwe inleg meer doen op die rekening. U kunt wel een Spaar Deposito met jaarrente aanvragen. De rente wordt dan standaard uitgekeerd op uw tegenrekening. De tegenrekening is de rekening die u zelf opgegeven heeft, bijvoorbeeld uw betaalrekening.

Ondernemingen, verenigingen en stichtingen mogen vanaf 1 januari 2020 geen nieuw Spaar Deposito openen of een inleg doen op een bestaand Spaar Deposito. 

Uw Spaar Deposito’s met een lopend contract (afgesproken rente en termijn) lopen gewoon door tot de einddatum zoals ze zijn. 

  • U kunt als ondernemer wel als particulier een Spaar Deposito openen. 
  • U kunt als onderneming, vereniging of stichting wel een ander spaarproduct openen zoals een Termijndeposito
  • Met deze aanpassing brengen we de voorwaarden in lijn met onze overige spaarrekeningen bestemd voor particulieren. 
  • De vraag bij ondernemers en verenigingen en stichtingen naar dit product is laag.