Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

extra aflossen hypotheek

Een nieuw systeem voor onze pensioenproducten

Wat betekent dit voor u?

In november 2022 is onze administratie overgezet naar een nieuw systeem. Hierdoor krijgt u meer inzicht in uw product in Internet Bankieren. Wilt u een nieuwe Pensioenaanvulling, Leefrente of Gouden Handdruk Leefrekening openen, dan kunt u dat eenvoudig zelf via Internet Bankieren doen.

Veelgestelde vragen over de Jaaropgave 2022 banksparen

Door de overzetting naar een nieuw systeem ontvangt u twee of meer jaaropgaves 2022. U krijgt vanuit de beide uitvoerders (Visma/Raet en HR2Day) een overzicht van hoe uw uitkering(en) verloond zijn over 2022.

 • Over de periode januari tot en met oktober verstuurt Visma/Raet één jaaropgave. Hierin zijn alle uitkeringen van uw uitkerende product(en) bij elkaar opgeteld.
 • Over de periode november en december krijgt u vanuit ABN AMRO één of meerdere jaaropgaves. Dit komt door een andere verwerking. HR2DAY verwerkt uw uitkerende producten apart, waardoor u voor elk uitkerend product een aparte jaaropgave krijgt.

Door de bedragen van de jaaropgaves over 2022 bij elkaar op te tellen, kunt u de aangifte van de Belastingdienst controleren of wijzigen.

N.B. Op de jaaropgave van januari tot en met oktober staat dat u de andere jaaropgave(s) vóór 1 maart ontvangt. Dit is niet juist: u ontvangt de jaaropgave(s) over november en december vóór 23 maart.

De jaaropgave(s) over 2022 van uw uitkerende bankspaarrekening(en) zijn per 15 maart zichtbaar binnen Internet Bankieren via Zelf Regelen > Financieel Jaaroverzicht.

De jaaropgaves kunt u per post verwachten op uiterlijk 23 maart 2023.

N.B. Op de jaaropgave van januari tot en met oktober staat dat u de andere jaaropgave(s) vóór 1 maart ontvangt. Dit is niet juist: u ontvangt de jaaropgave(s) over november en december vóór 23 maart.

U hebt uw jaaropgave ontvangen over de periode november en december 2022. Daarin tonen de bruto uitkering, ingehouden loonheffing, ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) en netto uitkering een bedrag van € 0,00. Door uw uitkeringsfrequentie (per kwartaal of halfjaar) heeft u in deze maanden geen uitkeringen gehad.

U heeft eerder ook een jaaropgave 2022 ontvangen vanuit Visma/Raet over de periode januari tot en met oktober 2022. Deze twee jaaropgaves moet u bij elkaar optellen en in de aangifte opgeven.

De arbeidskorting is in combinatie met de groene tabel niet van toepassing. Vandaar dat we deze niet meer tonen op de jaaropgave.

Helaas is bij het printen van de jaaropgave de opmaak verkeerd toegepast. We werken aan een oplossing, zodat we volgend jaar een duidelijk overzicht kunnen sturen.

Veelgestelde vragen over het Financieel Jaaroverzicht 2022 banksparen

Sinds november 2022 staan uw bankspaarrekeningen in een nieuw administratiesysteem. Hierdoor zijn uw rekening en rekeningstructuur aangepast. Meer informatie over de migratie vindt u verderop op deze pagina.

De volgorde van uw bankspaarproducten is als volgt: eerst ziet u de rekening(en) zoals geadministreerd in ons nieuwe administratiesysteem en daaronder ziet u de rekening(en) zoals geadministreerd in ons oude systeem.

 

Afbeelding FAQ Financieel Jaaroverzicht 1

Hieronder vindt u de nieuwe naam van de rekening:

Oude naam Nieuwe naam
   
Leefrente Leefrente
Leefrente 2008-2013 Leefrente
Pensioenaanvulling met variabele rente Pensioenaanvulling
Pensioenaanvulling met vaste rente Spaardeposito
Pensioenaanvulling Inleg Pensioenaanvulling 2008-2013
Pensioenaanvulling 2008-2013 Pensioenaanvulling 2008-2013
Pensioenaanvulling Inbreng Pensioenaanvulling 2008-2013
Pensioenaanvulling Inbreng met vaste rente Spaardeposito
Gouden Handdruk Opbouw Gouden Handdruk Opbouw
Gouden Handdruk Opbouw met variabele rente Gouden Handdruk Opbouw met variabele rente
Gouden Handdruk Opbouw rentevast Spaardeposito
Gouden Handdruk Leefrekening Gouden Handdruk Leefrekening
Uitgestelde Hypotheekaflossing box 1 Uitgestelde Hypotheekaflossing box 1  
Hypotheekaflossing uit Vermogen box 3 Hypotheekaflossing uit Vermogen box 3

Deze producten hebben de naam Pensioenaanvulling 2008-2013 gekregen. De verschillende rekeningen 2008-2013 met variabele rente zijn samengevoegd. Het saldo op de verschillende rekeningen en de opgebouwde rente zijn samengevoegd op de Pensioenaanvulling 2008-2013-rekening.

Ja, de beleggingsdepots van uw Pensioenaanvulling 2008-2013 zijn samengevoegd tot één nieuw beleggingsdepot.

U ziet uw rekening(en) niet in het blok Fiscaal Sparen, als er op de rekening(en) geen bij- en/of afschrijvingen hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar.

Heeft u een product met variabele rente, dan wordt de ontvangen rente over 2022 eenmalig niet getoond. Door de migratie naar een nieuw administratiesysteem per 6 november is het niet mogelijk gebleken deze informatie op te nemen in uw Financieel Jaaroverzicht. De ontvangen rente over 2022 is wel bijgeschreven op 1-1-2023, maar deze wordt eenmalig niet getoond. De ontvangen rentebijschrijving van 1-1-2023 kunt u terugvinden in Internet Bankieren onder bij- en afschrijvingen.

Door de migratie naar een nieuw administratiesysteem per 6 november 2022 is het niet mogelijk gebleken om de rente over het vierde kwartaal van 2022 op te nemen in uw Financieel Jaaroverzicht. U ziet op het overzicht de ontvangen rente van de eerste drie kwartalen van 2022. De ontvangen rente over het vierde kwartaal is wel bijgeschreven op 1-1-2023, maar deze wordt eenmalig niet getoond. De ontvangen rentebijschrijving van 1-1-2023 kunt u terugvinden in Internet Bankieren onder bij- en afschrijvingen.

Het eerste nummer (IBAN) dat u ziet onder de Leefrente (2008-2013) en/of Gouden Handdruk Leefrekening is de uitkeringsrekening; u ziet dit nummer niet als er geen bij- en afschrijvingen hebben plaatsgevonden.  Het nummer daaronder is de rekening waarop uw geld geadministreerd is met de vaste rente.

Afbeelding FAQ Financieel Jaaroverzicht 2

Voorheen zag u uw bankspaarrekening met vaste rente met een 9-cijferig rekeningnummer. Dit was een losstaande rekening.

In het nieuwe administratieve systeem zijn deze rekeningen met vaste rente een deposito met een 6-cijferig nummer geworden. Dit ziet u als module onder uw bankspaarrekening met variabele rente. Als er geen bij- en/of afschrijvingen zijn geweest op de rekening met variabele rente, dan is deze rekening met variabele rente niet zichtbaar. U ziet dan direct het deposito.

Afbeelding FAQ Financieel Jaaroverzicht 3

U had een beleggingsrekening met een 9-cijferig nummer. Door de overgang naar een nieuw administratief systeem is uw beleggingsrekening een module geworden bij uw bankspaarrekening. Wij noemen de beleggingsrekening voortaan een effectendepot, met een 6-cijfer nummer). Dit ziet u als module onder uw bankspaarrekening met variabele rente. Zijn er geen bij- en/of afschrijvingen geweest op de rekening met variabele rente, dan is deze rekening met variabele rente niet zichtbaar.

Afbeelding FAQ Financieel Jaaroverzicht 4

Uw Hypotheekaflossing uit Vermogen Box 3 vindt u onder het blok ‘Beleggingen’ én ‘Betalen en Sparen’. U ziet steeds eerst de rekeningen uit ons nieuwe administratiesysteem en daaronder het oude systeem. Voorheen zag u in het blok ‘Betalen en Sparen’ een ‘sparen’ én ‘storten’ rekening, dit is nu alleen ‘Hypotheekaflossing uit Vermogen Box 3’ geworden. Dit is hetzelfde rekeningnummer als wat voorheen de rekening ‘Storten’ was.

Veelgestelde vragen over het nieuwe administratieve systeem

Bij de overgang op ons nieuwe administratiesysteem is uw pensioensaldo van uw oude rekening naar uw nieuwe rekening overgeboekt. Hierdoor staat het saldo op uw oude rekening op 0. U ontvangt meerdere afschriften van uw oude rekening. Dit zijn afboekingen van uw saldo en de rente.

Uw pensioensaldo staat op uw rekening binnen het nieuwe systeem. De afschriften van boekingen op uw nieuwe rekening ontvangt u nog. Aan het eind van het jaar wordt, zoals u gewend bent, de gehele rente over uw saldo op uw nieuwe rekening bijgeschreven.

U kunt uw nieuwe pensioenrekening inzien en beheren via Internet Bankieren. We leggen hier uit hoe u dat doet.

Bij de overgang naar ons nieuwe systeem is uw saldo overgeboekt naar uw rekening in het nieuwe systeem. Dit is een administratieve handeling die geen gevolgen heeft voor uw saldo. Uw pensioensaldo staat op uw rekening in het nieuwe systeem.

Wilt u weten hoe u uw bankspaarproduct(en) kunt inzien via Internet Bankieren? We leggen het u hier uit.

Bij de overgang naar ons nieuwe systeem is uw saldo overgeboekt naar uw rekening in het nieuwe systeem. Hierdoor ziet u een aantal bij- en afschrijvingen op uw rekening. Hier krijgt u rekeningafschriften van. Deze ontvangt u helaas niet gelijktijdig. Hierdoor kan verwarring ontstaan over uw saldo. Het actuele saldo ziet u op Internet Bankieren.

Wilt u weten hoe u uw bankspaarproduct(en) kunt inzien via Internet Bankieren? We leggen het u hier uit.

U ziet uw actieve pensioenrekening met saldo op Internet Bankieren bij Rekeningen. Als u op het product klikt komt u direct in het scherm waar het saldo en de detail gegevens van uw rekening te vinden zijn.

Dit is de eerste stap die we met de omzetting naar het nieuwe rekeningsysteem hebben gemaakt. In de toekomst zullen we op basis van de wensen van de rekeninghouders verdere aanpassingen maken.

U ontvangt uiterlijk medio december een rekeningafschrift, waarop de bijschrijving van het saldo in het nieuwe administratiesysteem zichtbaar is.

Klopt, het is op dit moment niet mogelijk om uw bankspaarrekening in te zien in de ABN AMRO app.

De ingestelde periodieke overboeking vanaf uw betaalrekening is eenmalig niet geaccepteerd. U kunt de niet-uitgevoerde periodieke overboeking zelf overboeken naar uw Pensioenaanvulling, Uitgestelde Hypotheekaflossing en Hypotheekaflossing uit Vermogen. Het IBAN van uw bankspaarrekening is gelijk gebleven. De periodieke overboeking gaat het eerstvolgende moment weer de boeking aanbieden en zal dan geaccepteerd worden door uw bankspaarrekening.

ABN AMRO stuurt 2 jaaropgaven over 2022 van uw Leefrente en/of Gouden Handdruk Leefrekening.

 • In februari 2023 ontvangt u een jaaropgave over de eerste 10 maanden van 2022.
 • In februari 2023 ontvangt u de jaaropgave over de maanden november en december 2022.

De meest actuele informatie over het nieuwe rekeningsysteem vindt u op deze pagina.

Daarnaast heeft u mogelijk rond 16 december via een e-mail nog aanvullende informatie ontvangen en rond 25 november per post een brief met aanvullende informatie.

Wat verandert er voor uw product?

Pensioenaanvulling

Om het voor u zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk te maken hebben wij gekozen voor één naam voor dit product. Deze naam zult u ook terugvinden binnen Internet Bankieren.

Via Internet Bankieren is het vanaf 7 november 2022 mogelijk om meer details van uw Pensioenaanvulling in te zien.

Heeft u nog geen Internet Bankieren en wilt u meer weten over hoe het werkt, bekijk dan onze handleiding voor Internet Bankieren. Hier vindt u meer uitleg en krijgt u hulp bij inloggen.

Handleiding Internet Bankieren

Een keer per jaar ontvangt u een papieren versie van de jaarlijkse update van uw Pensioenaanvulling. In deze update ziet u uw saldo en hoeveel u het afgelopen jaar heeft ingelegd. Ook krijgt u een schatting van uw uitkering na het bereiken van uw AOW-leeftijd. 

Vanaf 7 november is het mogelijk om de details van uw Pensioenaanvulling in te zien via Internet Bankieren.

Per 7 november 2022 zijn er een tweetal wijzigingen. Deze zijn een aanvulling op, of komen in plaats van de afspraken in uw Voorwaarden Pensioenaanvulling. Deze wijzigingen zijn:

 • Voortaan gebruiken we voor Pensioenaanvulling-producten met vaste of variabele rente simpelweg de naam Pensioenaanvulling. Deze naam zult u ook zo tegenkomen in Internet Bankieren.
 • Via Internet Bankieren is het vanaf 7 november mogelijk om de details van uw Pensioenaanvulling in te zien.

Via onderstaande link vindt u meer informatie en uitleg over Pensioenaanvulling. Hier leest u ook welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Meer informatie over Pensioenaanvulling

Ja, dat kan. Daarbij moet u het volgende weten:

 • Het tegoed kan alleen maar worden overgemaakt als uw huidige bank en de  bank, beleggingsinstelling of verzekeringsmaatschappij waar u het tegoed naar overboekt een aantal gegevens krijgt. De bank waar u uw tegoed naar over wil boeken zal u laten weten welke gegevens zij nodig heeft.
 • Als u het saldo van uw Pensioenaanvulling met vaste rente laat overmaken vóór de afgesproken einddatum, kan het zijn dat u de bank een vergoeding moet betalen. Meer daarover kunt u lezen in de Aanvullende voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente onder punt 4 en 5.

Pensioenaanvulling 2008-2013, Pensioenaanvulling Inleg, Pensioenaanvulling Inbreng

Om het voor u zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk te maken hebben wij gekozen voor één naam voor dit product. Deze naam zult u ook terugvinden binnen Internet Bankieren.

Pensioenaanvulling Inleg en Inbreng waren geblokkeerde spaar- en beleggingsrekeningen waarmee klanten de ingangsdatum van de periodieke uitkeringen konden uitstellen. Ze bouwden verder vermogen op om later periodieke uitkeringen aan te kopen als aanvulling op hun pensioen.

Sinds januari 2014 mag er niet meer worden ingelegd vanuit de jaar- en/of reserveringsruimte op de oude Pensioenaanvulling Inleg. Daarvoor hebben we nu Pensioenaanvulling met variabele rente.

Via onderstaande link vindt u meer informatie en uitleg over Pensioenaanvulling. Hier leest u ook welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Lees meer over Pensioenaanvulling 2008-2013

De oorspronkelijke voorwaarden Pensioenaanvulling Inleg, Pensioenaanvulling Inbreng en Pensioenaanvulling 2008-2013 blijven op uw product van toepassing.

Voortaan gebruiken we voor alle Pensioenaanvulling-producten die in de periode 2008-2013 zijn geopend, de naam Pensioenaanvulling 2008-2013. Deze naam zult u ook zo tegenkomen in Internet Bankieren.

Via Internet Bankieren is het vanaf 7 november 2022 mogelijk om meer inzicht en details van uw Pensioenaanvulling in te zien.

Heeft u nog geen Internet Bankieren en wilt u meer weten over hoe het werkt, bekijk dan onze handleiding voor Internet Bankieren. Hier vindt u meer uitleg en krijgt u hulp bij inloggen.

Handleiding Internet Bankieren

Een keer per jaar ontvangt u een papieren versie van de jaarlijkse update van uw Pensioenaanvulling 2008-2013. In deze update ziet u uw saldo en hoeveel u het afgelopen jaar heeft ingelegd. Ook krijgt u een schatting van uw uitkering na het bereiken van uw AOW-leeftijd.

Vanaf 7 november is het mogelijk om de details van uw Pensioenaanvulling in te zien via Internet Bankieren.

De voorwaarden Pensioenaanvulling 2008-2013 blijven voor u ongewijzigd.

Voortaan gebruiken we voor alle Pensioenaanvulling-producten die in de periode 2008-2013 zijn geopend, de naam Pensioenaanvulling 2008-2013. Deze naam zult u ook zo tegenkomen in Internet Bankieren.

Ja, dat is mogelijk. Als u bedragen voor 2014 in een lijfrenteverzekering of bestaande bankspaarrekening had opgebouwd, kon u deze bedragen via waardeoverdracht overboeken naar een (nieuwe) Pensioenaanvulling 2008-2013. Ook voor dit product voeren wij de naam ‘Pensioenaanvulling 2008-2013’.

Ja, dat kan. Daarbij moet u het volgende weten:

 • De bank zal over het algemeen meewerken aan het overmaken van het saldo naar de andere bank, beleggingsinstelling of verzekeringsmaatschappij.
 • Heeft u beleggingen binnen uw Pensioenaanvulling 2008-2013? Dan verkopen wij eerst uw beleggingen en schrijven de opbrengst bij op uw spaarrekening. Daarna kunnen wij het saldo van de spaarrekening overboeken naar de andere bank.
 • Het saldo kan alleen maar worden overgemaakt als de bank van u en de andere bank, beleggingsinstelling of verzekeringsmaatschappij een aantal gegevens krijgt. De bank zal u laten weten welke gegevens zij nodig heeft

Naast de wijziging met betrekking tot de naam van uw product zullen wij ook de verschillende rekeningen 2008-2013 met variabele rente samenvoegen. Het saldo op de verschillende rekeningen en de opgebouwde rente wordt samengevoegd op de Pensioenaanvulling 2008-2013-rekening.

Nee, de opgebouwde rente wordt op het gebruikelijke tijdstip bijgeschreven. In de regel is dit aan het eind van het jaar.

Ja, de beleggingsdepots van uw Pensioenaanvulling 2008-2013 worden samengevoegd tot een nieuw beleggingsdepot.

Uw beleggingen zijn op 7 november overgeboekt van uw oude beleggingsdepot(s) naar uw nieuwe beleggingsdepot.

U kunt op de gebruikelijke manier beleggen in uw Pensioenaanvulling 2008-2013.

Let op: dit is tijdelijk niet mogelijk van 24 oktober 2022 tot 7 november 2022. In deze periode worden er dus geen effecten voor u aangekocht of verkocht. Beleggingsopdrachten die vóór 24 oktober bij ons binnen zijn, zullen door ons op de gebruikelijke wijze worden verwerkt. Opdrachten die na deze datum binnenkomen worden op 7 november uitgevoerd. 

Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente | Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente | Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Om het voor u zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk te maken, hebben wij gekozen voor één naam voor dit product. Deze naam zult u ook terugvinden binnen Internet Bankieren.

Via internet Bankieren is het vanaf 7 november 2022 mogelijk om meer inzicht en details van uw Gouden Handdruk Opbouwrekening in te zien.

Heeft u nog geen Internet Bankieren en wilt u meer weten over hoe het werkt, bekijk dan onze handleiding voor Internet Bankieren. Hier vindt u meer uitleg en krijgt u hulp bij inloggen.

Handleiding Internet Bankieren

Een keer per jaar ontvangt u een papieren versie van de jaarlijkse update van uw Gouden Handdruk Opbouwrekening. In deze update ziet u uw saldo en hoeveel u het afgelopen jaar heeft ingelegd. Ook krijgt u een schatting van uw uitkering na het bereiken van uw AOW-leeftijd.

Vanaf 7 november is het mogelijk om de details van uw Gouden Handdruk Opbouwrekening in te zien via Internet Bankieren.

De oorspronkelijke voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente, Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente, Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen blijven op uw product van toepassing.

Via onderstaande link vindt u meer informatie en uitleg over de Gouden Handdruk Opbouwrekening. Hier leest u ook welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Lees meer over Gouden Handdruk Opbouwrekening

Ja, dat kan. Daarbij moet u het volgende weten:

 • De bank zal over het algemeen meewerken aan het overmaken van het saldo naar die andere bank, beleggingsinstelling of verzekeringsmaatschappij.
 • Het saldo kan alleen maar worden overgemaakt als de bank van u en de andere bank, beleggingsinstelling of verzekeringsmaatschappij een aantal gegevens krijgt. De bank zal u laten weten welke gegevens zij nodig heeft.

Naast de wijziging van de naam van uw product zullen wij ook de verschillende rekeningen met variabele rente samenvoegen. Het saldo op de verschillende rekeningen en de opgebouwde rente wordt samengevoegd op de Gouden Handdruk Opbouwrekening. 

Nee, de opgebouwde rente wordt op het gebruikelijke tijdstip bijgeschreven. In de regel is dit aan het eind van het jaar.

Ja, de Gouden Handdruk Opbouwrekening beleggingsdepots worden samengevoegd tot een nieuw beleggingsdepot.

Uw beleggingen zijn op 7 november overgeboekt van uw oude beleggingsdepot(s) naar uw nieuwe beleggingsdepot.

De Gouden Handdruk Opbouwrekeningen met vaste rente komen als depositorekeningen onder de Gouden Handdruk Opbouwrekening te hangen. De vaste rente en looptijd blijft gelijk aan de eerder gemaakte afspraken. U krijgt nieuwe depositorekeningnummers.

U kunt op de gebruikelijke manier blijven storten op uw Gouden Handdruk Opbouwrekening middels een waardeoverdracht.

Let op: dit is tijdelijk niet mogelijk van 31 oktober tot 7 november 2022. De stortingen die wij in deze periode ontvangen op de tussenrekening (waardeoverdracht), boeken wij voor 14 november 2022 door op uw Gouden Handdruk Opbouwrekening. Wij vergoeden rente over de stortingen vanaf het moment dat de stortingen op onze tussenrekening zijn geboekt.

 

U kunt op de gebruikelijke manier beleggen in uw Gouden Handdruk Opbouwrekening.

Let op: dit is tijdelijk niet mogelijk van 24 oktober 2022 tot 7 november 2022. In deze periode worden er dus geen effecten voor u aangekocht of verkocht. Beleggingsopdrachten die vóór 24 oktober bij ons binnen zijn, zullen door ons op de gebruikelijke wijze worden verwerkt. Opdrachten die na deze datum binnenkomen worden op 7 november uitgevoerd.

Uw IBAN blijft gelijk voor de Gouden Handdruk Opbouwrekening. U kunt echter alleen middels een waardeoverdracht storten op deze rekening. 

Nee, de Gouden Handdrukleefrekening kan alleen vast en gelijkmatig periodiek uitkeren. U kunt verschillende Gouden Handdruk Leefrekeningen aankopen met verschillende looptijden en zo een hoog-laag of een laag-hoog constructie maken.

Leefrente

Om het voor u zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk te maken hebben wij gekozen voor één naam voor dit product. Deze naam zult u ook terugvinden binnen Internet Bankieren.

Via Internet Bankieren is het vanaf 7 november 2022 mogelijk om meer inzicht en details van uw Leefrente in te zien en eventueel te wijzigen.

Vanaf 7 november is het mogelijk om de details van uw Leefrente te bekijken en te wijzigen via Internet Bankieren.

Heeft u nog geen Internet Bankieren en wilt u meer weten over hoe het werkt, bekijk dan onze handleiding voor Internet Bankieren. Hier vindt u meer uitleg en krijgt u hulp bij inloggen.

Handleiding Internet Bankieren

U ontvangt de informatie op het (papieren) rekeningoverzicht, zowel van de uitbetaling van uw Leefrente als bij de ontvangst op uw (betaal)rekening. 

Omdat wij overstappen naar een ander administratief systeem, zullen wij andere kosten in rekening brengen. U gaat € 1,50 per uitkering betalen.

Wij zijn overgegaan op een andere uitkerende instantie. Door deze overgang kan er geen rekening worden gehouden met de belasting- en sociale premie-inhoudingen tot en met oktober. Dit komt doordat voor de nieuwe uitkerende instantie het kalenderjaar begint op het moment van het starten van uw uitkering. Hierdoor kunnen er verschillen in uw uitkering plaatsvinden. U kunt een lagere of hogere uitkering ontvangen. Deze verschillen zullen over het algemeen klein zijn. Met uw belastingaangifte over 2022 worden deze eventuele verschillen verrekend.

Met veel landen zijn afspraken gemaakt over de inhoudingen van de zorgbijdrage. Woont u bijvoorbeeld in Spanje, dan betaalt u een ander bedrag aan zorgbijdrage dan u in Nederland betaalt. Maar als wij als bank niet weten dat u in Spanje woont, dan wordt de zorgbijdrage voortaan in rekening gebracht alsof u in Nederland woont. Als u uw juiste adres aan ons heeft doorgegeven kunnen wij er voor zorgen dat de juiste zorgbelasting wordt ingehouden.

Wij hebben voor u een overzicht gemaakt wanneer u uw (maandelijkse) uitkering gaat ontvangen. In onderstaand overzicht ziet u de data t/m 31-12-2023.

Overzicht uitkeringsdata 2022 en 2023
   
Donderdag 24-11-2022 Maandag 26-06-2023 
Vrijdag 23-12-2022 Maandag 24-07-2023
Dinsdag 24-01-2023 Donderdag 24-08-2023
Vrijdag 24-02-2023 Maandag 25-09-2023 
Vrijdag 24-03-2023 Dinsdag 24-10-2023
Maandag 24-04-2023 Vrijdag 24-11-2023
Woensdag 24-05-2023 Vrijdag 22-12-2023 

Vanaf 7 november 2022 zal er meer informatie toegevoegd worden aan uw periodieke uitkeringsoverzicht. U kunt daar meer informatie vinden over uw contractgegevens en het eerstvolgende uitkeringsmoment. Ook worden eventuele loonheffingskorting en vrijstelling hier weergegeven wanneer deze van toepassing zijn. 

Per 7 november 2022 zijn er een tweetal wijzigingen. Deze zijn een aanvulling op, of komen in plaats van de afspraken in uw oorspronkelijke Voorwaarden Leefrente. Deze wijzigingen zijn

 • Per uitkeringsmoment betaalt u na 7 november (maximaal) € 1,50 per uitkering.
 • De periodieke uitbetaling ontvangt u voortaan een dag eerder, namelijk op de 24e van de maand. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt wanneer u uw (maandelijkse) uitkering gaat ontvangen. In onderstaand overzicht ziet u de data t/m 31-12-2023.
Overzicht uitkeringsdata 2022 en 2023
   
Donderdag 24-11-2022 Maandag 26-06-2023 
Vrijdag 23-12-2022 Maandag 24-07-2023
Dinsdag 24-01-2023 Donderdag 24-08-2023
Vrijdag 24-02-2023 Maandag 25-09-2023 
Vrijdag 24-03-2023 Dinsdag 24-10-2023
Maandag 24-04-2023 Vrijdag 24-11-2023
Woensdag 24-05-2023 Vrijdag 22-12-2023 

Via onderstaande link vindt u meer informatie en uitleg over Leefrente. Hier leest u ook welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Meer informatie over Leefrente

Ja, dat kan. Daarbij moet u het volgende weten:

 • De bank zal over het algemeen meewerken aan het overmaken van het saldo naar de andere bank, beleggingsinstelling of verzekeringsmaatschappij. Die moet dan wel in Nederland gevestigd zijn.
 • Het saldo kan alleen maar worden overgemaakt als de bank van u en de andere bank, beleggingsinstelling of verzekeringsmaatschappij een aantal gegevens krijgt. De bank zal u laten weten welke gegevens zij nodig heeft

Dat is mogelijk, maar het zal altijd op uw initiatief en onder uw verantwoordelijkheid zijn. U moet daarbij wel aan een aantal (fiscale) voorwaarden voldoen. Voor u is het onder andere van belang dat u het resterende beschikbare kapitaal volledig inzet voor de nieuwe uitkering. Daarnaast geldt voor de Leefrente ook dat oorspronkelijke overeengekomen looptijd en frequentie bij de nieuwe aanbieder gecontinueerd moet worden. In deze hele specifieke situatie is de enige variabele de hoogte van de uitkering (vanwege de hogere rente).

Wordt er niet aan de fiscale voorwaarden voldaan, dan kan dat nadelige fiscale gevolgen voor u hebben. Laat u daarom bij de overdracht begeleiden door een financieel/fiscaal adviseur en stem vooraf goed af met de overnemende instelling of zij aan alle voorwaarden kunnen voldoen voor een ‘geruisloze overdracht’. Wij geven u hier geen advies over en zijn niet verantwoordelijk voor een ‘geruisloze overdracht’.

Nee, u kunt dit jaar nog kosteloos overstappen naar een andere aanbieder. Let op: uw verzoek moet uiterlijk op 31 december 2022 bij ons binnen zijn.

Leefrente 2008-2013

Wij voerden de namen Leefrente 2008-2013 en Leefrente. Om het voor u zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk te maken hebben wij gekozen voor één naam voor dit product. U zult de naam Leefrente ook terugvinden binnen Internet Bankieren.

Omdat wij overstappen naar een ander administratief systeem zullen wij andere kosten in rekening brengen. U gaat € 1,50 per uitkering betalen.

Wij zijn overgegaan op een andere uitkerende instantie. Door deze overgang kan er geen rekening worden gehouden met de belasting- en sociale premie-inhoudingen tot en met oktober. Dit komt doordat voor de nieuwe uitkerende instantie het kalenderjaar begint op het moment van het starten van uw uitkering. Hierdoor kunnen er verschillen in uw uitkering plaatsvinden. U kunt een lagere of hogere uitkering ontvangen. Deze verschillen zullen over het algemeen klein zijn. Met uw belastingaangifte over 2022 worden deze eventuele verschillen verrekend.

Wij hebben voor u een overzicht gemaakt wanneer u uw (maandelijkse) uitkering gaat ontvangen. In onderstaand overzicht ziet u de data t/m 31-12-2023.

Overzicht uitkeringsdata 2022 en 2023
   
Donderdag 24-11-2022 Maandag 26-06-2023 
Vrijdag 23-12-2022 Maandag 24-07-2023
Dinsdag 24-01-2023 Donderdag 24-08-2023
Vrijdag 24-02-2023 Maandag 25-09-2023 
Vrijdag 24-03-2023 Dinsdag 24-10-2023
Maandag 24-04-2023 Vrijdag 24-11-2023
Woensdag 24-05-2023 Vrijdag 22-12-2023 

Vanaf 7 november 2022 zal er meer informatie toegevoegd worden aan uw periodieke uitkeringsoverzicht. U kunt daar meer informatie over uw contract vinden, waaronder de contractgegevens en informatie over het eerstvolgende uitkeringsmoment. Ook zullen eventuele loonheffingskortingen en vrijstelling hier weergegeven worden wanneer deze van toepassing zijn. Verder is er een specificatie van de uitkering te vinden, waarin u zowel de bruto uitkering als de netto uitkering kunt vinden.

Per 7 november 2022 zijn er een tweetal wijzigingen. Deze zijn een aanvulling op, of komen in plaats van de afspraken in uw oorspronkelijke Voorwaarden Leefrente 2008-2013. Deze wijzigingen zijn:

 • Per uitkeringsmoment betaalt u na 7 november (maximaal) € 1,50 per uitkering.
 • De periodieke uitbetaling ontvangt u voortaan een dag eerder, namelijk op de 24e van de maand. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt wanneer u uw (maandelijkse) uitkering gaat ontvangen. In onderstaand overzicht ziet u de data t/m 31-12-2023.
Overzicht uitkeringsdata 2022 en 2023
   
Donderdag 24-11-2022 Maandag 26-06-2023 
Vrijdag 23-12-2022 Maandag 24-07-2023
Dinsdag 24-01-2023 Donderdag 24-08-2023
Vrijdag 24-02-2023 Maandag 25-09-2023 
Vrijdag 24-03-2023 Dinsdag 24-10-2023
Maandag 24-04-2023 Vrijdag 24-11-2023
Woensdag 24-05-2023 Vrijdag 22-12-2023 

Via Internet Bankieren is het vanaf 7 november 2022 ook mogelijk om meer inzicht en details van uw Leefrente 2008-2013 in te zien en eventueel te wijzigen. Bijvoorbeeld wanneer u uw uitkering op een andere rekening wilt ontvangen.

Vanaf 7 november 2022 is het mogelijk om uw Leefrente 2008-2013 te bekijken en te wijzigen via Internet Bankieren.

Gouden Handdruk Leefrekening

Om het voor u zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk te maken hebben wij gekozen voor één naam voor dit product. Deze naam zult u ook terugvinden binnen Internet Bankieren.

Via Internet Bankieren is het vanaf 7 november 2022 mogelijk om meer inzicht en details van uw Gouden Handdruk Leefrekening in te zien en eventueel te wijzigen.

Omdat wij overstappen naar een ander administratief systeem zullen wij andere kosten in rekening brengen. U gaat € 1,50 per uitkering betalen.

Wij zijn overgegaan op een andere uitkerende instantie. Door deze overgang kan er geen rekening worden gehouden met de belasting- en sociale premie-inhoudingen tot en met oktober. Dit komt doordat voor de nieuwe uitkerende instantie het kalenderjaar begint op het moment van het starten van uw uitkering. Hierdoor kunnen er verschillen in uw uitkering plaatsvinden. U kunt een lagere of hogere uitkering ontvangen. Deze verschillen zullen over het algemeen klein zijn. Met uw belastingaangifte over 2022 worden deze eventuele verschillen verrekend.

Wij hebben voor u een overzicht gemaakt wanneer u uw (maandelijkse) uitkering gaat ontvangen. In onderstaand overzicht ziet u de data t/m 31-12-2023.

Overzicht uitkeringsdata 2022 en 2023
   
Donderdag 24-11-2022 Maandag 26-06-2023 
Vrijdag 23-12-2022 Maandag 24-07-2023
Dinsdag 24-01-2023 Donderdag 24-08-2023
Vrijdag 24-02-2023 Maandag 25-09-2023 
Vrijdag 24-03-2023 Dinsdag 24-10-2023
Maandag 24-04-2023 Vrijdag 24-11-2023
Woensdag 24-05-2023 Vrijdag 22-12-2023 

Vanaf 7 november 2022 zal er meer informatie toegevoegd worden aan uw periodieke uitkeringsoverzicht. U kunt daar meer informatie over uw contract vinden, waaronder de contractgegevens en informatie over het eerstvolgende uitkeringsmoment. Ook zullen eventuele loonheffingskortingen en vrijstelling hier weergegeven worden wanneer deze van toepassing zijn. Verder is er een specificatie van de uitkering te vinden waar de bruto uitkering naar de verhouding van de netto uitkering zal worden gesplitst.

Per 7 november 2022 zijn er een tweetal wijzigingen. Deze zijn een aanvulling op, of komen in plaats van de afspraken in uw Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening. Deze wijzigingen zijn:

 • Per uitkeringsmoment betaalt u na 7 november (maximaal) € 1,50 per uitkering.
 • De periodieke uitbetaling ontvangt u voortaan een dag eerder, namelijk op de 24e van de maand. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt wanneer u uw (maandelijkse) uitkering gaat ontvangen. In onderstaand overzicht ziet u de data t/m 31-12-2023.
Overzicht uitkeringsdata 2022 en 2023
   
Donderdag 24-11-2022 Maandag 26-06-2023 
Vrijdag 23-12-2022 Maandag 24-07-2023
Dinsdag 24-01-2023 Donderdag 24-08-2023
Vrijdag 24-02-2023 Maandag 25-09-2023 
Vrijdag 24-03-2023 Dinsdag 24-10-2023
Maandag 24-04-2023 Vrijdag 24-11-2023
Woensdag 24-05-2023 Vrijdag 22-12-2023 

Vanaf 7 november 2022 is het mogelijk om uw Gouden Handdruk Leefrekening te bekijken en te wijzigen via Internet Bankieren.

Wij hebben voor u een overzicht gemaakt wanneer u uw (maandelijkse) uitkering gaat ontvangen. In onderstaand overzicht ziet u de data t/m 31-12-2023.

Overzicht uitkeringsdata 2022 en 2023
   
Donderdag 24-11-2022 Maandag 26-06-2023 
Vrijdag 23-12-2022 Maandag 24-07-2023
Dinsdag 24-01-2023 Donderdag 24-08-2023
Vrijdag 24-02-2023 Maandag 25-09-2023 
Vrijdag 24-03-2023 Dinsdag 24-10-2023
Maandag 24-04-2023 Vrijdag 24-11-2023
Woensdag 24-05-2023 Vrijdag 22-12-2023 

Vanaf 7 november 2022 zal er meer informatie toegevoegd worden aan uw periodieke uitkeringsoverzicht. U kunt daar meer informatie vinden over uw contractgegevens en het eerstvolgende uitkeringsmoment. Ook zullen eventuele loonheffingskorting en vrijstelling hier weergegeven worden wanneer deze van toepassing zijn. 

Via onderstaande link vindt u meer informatie en uitleg over Gouden Handdruk Leefrekening. Hier leest u ook welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Meer informatie over Gouden Handdruk Leefrekening

Ja, dat kan. Daarbij moet u het volgende weten:

 • De bank zal over het algemeen meewerken aan het overmaken van het saldo naar de andere bank, beleggingsinstelling of verzekeringsmaatschappij. Die moet dan wel in Nederland gevestigd zijn.
 • Het saldo kan alleen maar worden overgemaakt als de bank van u en de andere bank, beleggingsinstelling of verzekeringsmaatschappij een aantal gegevens krijgt. De bank zal u laten weten welke gegevens zij nodig heeft

Heeft u nog geen Internet Bankieren en wilt u meer weten over hoe het werkt, bekijk dan onze handleiding voor Internet Bankieren. Hier vindt u meer uitleg en krijgt u hulp bij inloggen.

Handleiding Internet Bankieren

Ja dat kan. U kunt dit jaar nog kosteloos overstappen naar een andere aanbieder. Let op: uw verzoek moet uiterlijk op 31 december 2022 bij ons binnen zijn. U kunt bij de andere aanbieder nieuwe afspraken maken over onder andere de rente. De looptijd zal ook bij de nieuwe aanbieder moeten voldoen aan de minimumeisen die zijn gebaseerd op uw leeftijd. Het is aan te raden u bij de overdracht te laten begeleiden door een financieel/fiscaal adviseur en vooraf goed af te stemmen met de overnemende instelling of zij aan alle voorwaarden kunnen voldoen.

Uitgestelde Hypotheekaflossing

Binnen Internet Bankieren kunt u dezelfde informatie terugvinden als u gewend bent. Maar deze informatie wordt wel op een andere manier getoond. 

Heeft u nog geen Internet Bankieren en wilt u meer weten over hoe het werkt, bekijk dan onze handleiding voor Internet Bankieren. Hier vindt u meer uitleg en krijgt u hulp bij inloggen.

Handleiding Internet Bankieren

Periodiek ontvangt u een papieren versie van de update van uw Uitgestelde Hypotheekaflossing. In deze update (kwartaaloverzicht en Financieel Jaaroverzicht) ziet u uw saldo en hoeveel u het afgelopen jaar heeft ingelegd. 

Vanaf 7 november is het mogelijk om de details van uw Uitgestelde Hypotheekaflossing in te zien via Internet Bankieren.

Via onderstaande link vindt u meer informatie en uitleg over Uitgestelde Hypotheekaflossing. Hier leest u ook welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Meer informatie over Uitgestelde Hypotheekaflossing

 

Ja, dat kan. Wel moet u de waarde gebruiken om de eigen woningschuld af te lossen. Doet u dat niet, dan schendt u de fiscale voorwaarden. Het rendement dat u heeft opgebouwd, is dan progressief belast in box 1.

Via onderstaande link vindt u meer informatie en uitleg over Uitgestelde Hypotheekaflossing.

Meer informatie over Uitgestelde Hypotheekaflossing

 

Het rekeningnummer waar u op inlegt blijft ongewijzigd. U kunt op dit nummer blijven inleggen. Het rekeningnummer van uw beleggingsdepot wijzigt wel. U krijgt een nieuw depotnummer.

Uw beleggingen worden in de week van 7 november overgeboekt van uw oude beleggingsdepot naar uw nieuwe beleggingsdepot.

U kunt op de gebruikelijke manier beleggen in uw Uitgestelde Hypotheekaflossing.

Let op: dit is tijdelijk niet mogelijk van 24 oktober 2022 tot 7 november 2022. In deze periode worden er dus geen effecten voor u aangekocht of verkocht. Beleggingsopdrachten die vóór 24 oktober bij ons binnen zijn, zullen door ons op de gebruikelijke wijze worden verwerkt. Opdrachten die na deze datum binnenkomen worden op 7 november uitgevoerd.

Hypotheekaflossing uit Vermogen

Binnen Internet Bankieren kunt u dezelfde informatie terugvinden als u gewend bent. Maar deze informatie wordt wel op een andere manier getoond. 

Heeft u nog geen Internet Bankieren en wilt u meer weten over hoe het werkt, bekijk dan onze handleiding voor Internet Bankieren. Hier vindt u meer uitleg en krijgt u hulp bij inloggen.

Handleiding Internet Bankieren

Periodiek ontvangt u een papieren versie van de update van uw Hypotheekaflossing uit Vermogen. In deze update (kwartaaloverzicht en Financieel Jaaroverzicht) ziet u uw saldo en hoeveel u het afgelopen jaar heeft ingelegd. 

Vanaf 7 november is het mogelijk om de details van uw Hypotheekaflossing uit Vermogen in te zien via Internet Bankieren.

Via onderstaande link vindt u meer informatie en uitleg over Hypotheekaflossing uit Vermogen. Hier leest u ook welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Meer informatie over Hypotheekaflossing uit Vermogen

Ja, dat kan. Maar het kan zijn dat uw Hypotheekaflossing uit Vermogen is verpand aan uw hypotheek. Uw hypotheekverstrekker zal dan verzoeken het opgebouwde saldo af te lossen op uw hypotheek.

 

 

Het rekeningnummer waar u op inlegt blijft ongewijzigd. U kunt op dit nummer blijven inleggen. Het rekeningnummer van uw beleggingsdepot wijzigt wel. U krijgt een nieuw depotnummer.

Uw beleggingen worden in de week van 7 november overgeboekt van uw oude beleggingsdepot naar uw nieuwe beleggingsdepot.

U kunt op de gebruikelijke manier beleggen in uw Hypotheekaflossing uit Vermogen. Let op: dit is tijdelijk niet mogelijk van 24 oktober 2022 tot 7 november 2022. In deze periode worden er dus geen effecten voor aangekocht of verkocht. Beleggingsopdrachten die vóór 24 oktober bij ons binnen zijn, zullen door ons op de gebruikelijke wijze worden verwerkt. Opdrachten die na deze datum binnenkomen worden op 7 november uitgevoerd.