Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Business meeting payment

Pensioen voor zzp'ers

Uw inkomen voor later

Variabele rente
1,90%
 • Opneembaar bij langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Inleg mogelijk aftrekbaar bij uw belastingaangifte

Pensioen voor zzp’ers

Als zzp’er bouwt u geen pensioen op via een werkgever. U moet daarom zelf uw inkomen voor later regelen. Pensioen regelen wordt nog wel eens uitgesteld. Maar hoe later u hiermee begint, hoe groter de kans op een pensioengat. Regel daarom uw pensioen op tijd.

Hoe werkt ZZP Pensioen?

Met ZZP Pensioen spaart u voor later met een variabele rente van 1,90% . Dit gebeurt op een geblokkeerde bankspaarrekening, zodat u het geld ook echt pas gebruikt wanneer u met pensioen bent. 

Hoe eerder u begint, hoe hoger uw pensioen

Hoe eerder u begint, hoe hoger uw pensioen

Wanneer u vroeg begint met pensioenopbouw, heeft u langer de tijd om te sparen. Ook bouwt u hierdoor meer pensioen op vanwege het rente-op-rente-effect: legt u € 1000 in, en behaalt u daar 1,90% rente op, maakt dat € 1019. Vervolgens ontvangt u weer 1,90% rente over € 1019. Zo behaalt u rente over uw eerder behaalde rente, waardoor het bedrag steeds sneller zal stijgen.

Pensioen voor ondernemers

Als ondernemer bouwt u geen pensioen op via een werkgever. U moet zelf uw pensioen regelen. Er zijn verschillende manieren om extra pensioen op te bouwen. Een van de mogelijkheden is middels banksparen, maar u kunt er ook voor kiezen om te beleggen of extra af te lossen op uw hypotheek.

Waarom aanvullend pensioen opbouwen bij ABN AMRO?

Lage kosten bij online afsluiten

Wij zijn wettelijk verplicht u kosten te rekenen voor het openen van de rekening. Dit is eenmalig € 40 .

Inleg mogelijk aftrekbaar

U mag uw inleg, maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte, aftrekken bij uw belastingaangifte.

Gratis oriëntatiegesprek

Kijkt u liever samen met een specialist naar uw situatie? Dat kan tijdens een gratis oriëntatiegesprek.

De fiscale voordelen voor u als zzp’er

 • Uw jaarruimte is mogelijk aftrekbaar in uw belastingaangifte en dat kan u belastingvoordeel opleveren
 • Uw pensioenaanvulling valt in box 1 in plaats van box 3, waardoor u hier geen vermogensrendementsheffing over afdraagt.

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie is Pensioenaanvulling?
 • U wilt graag extra pensioen opbouwen zodat u later ook leuke dingen kunt blijven doen. 
 • U heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt en kunt uw jaarruimte gebruiken voor belastingaftrek binnen de fiscale grenzen. 
 • U kunt uw reserveringsruimte gebruiken voor belastingaftrek binnen de fiscale grenzen. 
 • U heeft al voor een aanvullend pensioen gespaard, bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling en wilt het bedrag overboeken naar een geblokkeerde bankspaarrekening bij ABN AMRO. 
 • U bent zelfstandig ondernemer en u wilt graag (met uw oudedagsreserve en/of stakingswinst) inkomen voor later opbouwen.
 • U bent een DGA en wilt uw oudedagsverplichting overboeken naar een geblokkeerde bankspaarrekening bij ABN AMRO.
 • U wilt eerder stoppen met werken.
Zo vraagt u Pensioenaanvulling aan

Voor het aanvragen van Pensioenaanvulling heeft u een ABN AMRO bankrekening nodig.

Pensioenaanvulling kunt u zelf eenvoudig online afsluiten in 4 stappen:

 1. Een kennistest om er zeker van te zijn dat u voldoende met het product bekend bent om het af te sluiten.
 2. Toevoegen van opgebouwd vermogen, zoals jaar- of reserveringsruimte, banksparen bij een andere bank, lijfrente bij een verzekeraar, stakingswinst of oudedagsvoorziening. Dit kan geld van binnen of buiten ABN AMRO zijn.
 3. Betaalrekening koppelen.
 4. Voorwaarden ontvangen, lezen en digitaal ondertekenen.
Belastingvoordeel
 • U mag uw inleg, maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte, bij uw belastingaangifte aftrekken van uw inkomen in box 1. 
 • U betaalt over het bedrag dat u heeft opgebouwd met de ABN AMRO Pensioenaanvulling geen vermogensrendementsheffing in box 3.
 • U betaalt inkomstenbelasting en sociale premies over de uitkeringen op het moment dat u ze ontvangt. Als u op dat moment in een lagere belastingschaal valt, heeft u een belastingvoordeel. Let op: mogelijk is het nu aftrekken van de belasting in een lagere schaal nadelig als straks de uitkeringen in een hogere schaal vallen.  
Rente en kosten

Variabele rente

ABN AMRO Pensioenaanvulling is een bankspaarrrekening met een variabele spaarrente van  1,90% (op jaarbasis). Deze rente kan gewijzigd worden en krijgt u ieder jaar op 31 december op uw Pensioenaanvulling gestort.

Afhandelingskosten

U betaalt € 40 afhandelingskosten voor onze werkzaamheden om uw product administratief in orde te maken. Wij zijn wettelijk verplicht u kosten te rekenen voor het openen van de rekening.

Voor het overboeken van het saldo naar een andere bank of verzekeraar brengen we € 150 in rekening.

Geld inleggen

U kunt jaarlijks uw jaarruimte en/of reserveringsruimte bijstorten. De jaarruimte is het bedrag dat u jaarlijks in aftrek kunt brengen op uw inkomen als u een tekort aan pensioenopbouw heeft.

Heeft u de afgelopen jaren uw jaarruimte niet benut, dan kunt u uw reserveringsruimte benutten. De reserveringsruimte is de jaarruimte van de afgelopen 10 jaren die u niet heeft gebruikt. U kunt het bedrag direct op uw Pensioenaanvullingrekening storten.

Lees meer over de jaar- en reserveringsruimte

Heeft u een lijfrenteverzekering, bankspaarrekening bij een verzekeraar of andere bank? Dan kunt u deze inbrengen in uw Pensioenaanvulling. Ook een stakingswinst of oudedagsreserve uit uw onderneming kunt u inbrengen in uw Pensioenaanvulling.

Bij het openen van de Pensioenaanvulling kunt u aangeven wat u wilt inleggen:

 • het bedrag van uw jaar- of reserveringsruimte
 • en/of een bankspaarproduct of levensverzekering bij een andere bank of verzekeraar
 • en/of uw stakingswinst of oudedagsreserve

Lees meer hierover in de productwijzer .

Omzetten naar een periodieke pensioenuitkering

Met het vermogen dat u op uw AOW-gerechtigde leeftijd heeft opgebouwd, koopt u een periodieke uitkering aan. Dit kan ABN AMRO Leefrente zijn of een uitkerend product bij een andere bank of verzekeraar.

U kunt ook verder sparen tot en met 5 jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd. Gebruikt u het geld niet voor de periodieke pensioenuitkeringen, dan betaalt u belasting en sociale premies over het opgenomen bedrag én een boete aan de belastingdienst.

Bij Leefrente ontvangt u een vaste rente. De rente wordt samen met uw vermogen omgezet in een vaste uitkering over de looptijd die u bepaalt. Overlijdt u voor het einde van de looptijd? Dan gaat de resterende uitkering naar uw erfgenamen.

Wilt u meer weten over uitkeren bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, overlijden of scheiden, kijk dan op de uitgebreide informatiepagina over Pensioenaanvulling of lees de productwijzer .

Kan ik het geld van mijn Pensioenaanvulling opnemen?

Wilt u het geld op uw Pensioenaanvulling in één keer opnemen? Dit heet afkoop. Het is mogelijk, maar meestal niet gunstig.

Het is belangrijk dat u hier goed over nadenkt, omdat er afkoopkosten aan verbonden zijn. Bovendien betaalt u belasting en mogelijk een boete aan de Belastingdienst over het afkoopbedrag. Dat komt doordat u de inleg van uw inkomen heeft afgetrokken. Bij afkoop krijgt u dus veel minder uitgekeerd dan wat er op dit moment op uw rekening staat.

Overweegt u geld op te nemen, maak dan een afspraak.

Overstappen naar ABN AMRO

Waardeoverdracht

Heeft u een bankspaarproduct bij een andere bank, een lijfrente bij een verzekeraar, een oudedagsvoorziening of stakingswinst? Dan kunt u deze inbrengen in uw ABN AMRO Pensioenaanvulling. Dit heet ook wel waardeoverdracht. Een reden om over te stappen kan zijn omdat uw levensverzekering of bankspaarproduct afloopt, waardoor het saldo vrijvalt. Of u vindt de voorwaarden en rente bij ABN AMRO beter dan bij uw huidige bank of verzekeraar. Overweegt u waardeoverdracht, dan raden wij u aan dit af te stemmen met een financieel adviseur of fiscalist.

Als u via Internet Bankieren een Pensioenaanvulling opent, kunt u de bronnen die u inbrengt opgeven.

Hoe u inlegt op uw Pensioenaanvulling, hangt ervan af wat u wilt inbrengen. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Vanuit een ander lijfrenteproduct (polis, bankspaartegoed)
  Wilt u geld inbrengen vanuit een (aflopende) polis of wilt u uw bankspaartegoed vanaf een andere bank overboeken naar ons? Dan kunt u het bedrag niet zelf overmaken. U geeft tijdens het aanvragen van het product aan dat u de waarde wilt laten overdragen. Wij vragen dan de waarde van uw lijfrenteproduct op bij uw huidige financiële instelling en boeken het bedrag daarna door naar uw Pensioenaanvulling. Zo voorkomen we dat de storting door de Belastingdienst wordt aangemerkt als ‘afkoop’. En blijft de fiscale regelgeving van uw lijfrente van kracht. Staat uw huidige financiële instelling niet in het keuzemenu? Neem dan contact op met één van onze medewerkers. Wij helpen u graag verder.
 • Vanuit jaarruimte, reserveringsruimte en/of stakingswinst
  U kunt het bedrag vanuit uw jaarruimte en/of reserveringsruimte zelf via een betalingsopdracht overmaken. Dit geldt ook voor stakingswinst, als u ondernemer bent geweest. Wij geven de stortingen automatisch door aan de Belastingdienst.
 • Overmaken vanuit uw onderneming: (fiscale) oudedagsreserve of oudedagsverplichting
  U kunt als ondernemer uw (fiscale) oudedagsreserve over laten maken op de Pensioenaanvulling. U mag echter niet zelf deze storting op de Pensioenaanvulling doen. Hiervoor maakt u gebruik van een tussenrekening bij ABN AMRO. Wij zorgen dan dat uw (fiscale) oudedagsreserve op uw Pensioenaanvulling wordt geboekt. Dit voorkomt dat wij uw storting automatisch als fiscale aftrekpost doorgeven aan de Belastingdienst.
  U kunt de storting van uw (fiscale) oudedagsreserve als volgt uitvoeren: maak het bedrag over naar rekeningnummer NL98 ABNA 0112 1123 66 op naam van ABN AMRO onder vermelding van uw voorletters, achternaam en geboortedatum. 
Hulp nodig bij uw pensioen?

Gratis oriëntatiegesprek

Wilt u meer weten? In een gratis oriëntatiegesprek bespreken wij uw financiële situatie, uw wensen, uw doelen en de mogelijke risico's. Maak een afspraak.

Zo veilig is uw geld

Pensioenaanvulling valt onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat uw geld automatisch is beschermd als de bank failliet gaat, tot een bedrag van maximaal € 100.000 per persoon. Deze bescherming geldt voor het totale bedrag dat u op uw rekeningen heeft staan bij ABN AMRO Bank N.V. 

Meer informatie over het depositogarantiestelsel leest u op abnamro.nl/garantieregeling.

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie is Pensioenaanvulling?

 • U wilt graag extra pensioen opbouwen zodat u later ook leuke dingen kunt blijven doen. 
 • U heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt en kunt uw jaarruimte gebruiken voor belastingaftrek binnen de fiscale grenzen. 
 • U kunt uw reserveringsruimte gebruiken voor belastingaftrek binnen de fiscale grenzen. 
 • U heeft al voor een aanvullend pensioen gespaard, bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling en wilt het bedrag overboeken naar een geblokkeerde bankspaarrekening bij ABN AMRO. 
 • U bent zelfstandig ondernemer en u wilt graag (met uw oudedagsreserve en/of stakingswinst) inkomen voor later opbouwen.
 • U bent een DGA en wilt uw oudedagsverplichting overboeken naar een geblokkeerde bankspaarrekening bij ABN AMRO.
 • U wilt eerder stoppen met werken.

Zo vraagt u Pensioenaanvulling aan

Voor het aanvragen van Pensioenaanvulling heeft u een ABN AMRO bankrekening nodig.

Pensioenaanvulling kunt u zelf eenvoudig online afsluiten in 4 stappen:

 1. Een kennistest om er zeker van te zijn dat u voldoende met het product bekend bent om het af te sluiten.
 2. Toevoegen van opgebouwd vermogen, zoals jaar- of reserveringsruimte, banksparen bij een andere bank, lijfrente bij een verzekeraar, stakingswinst of oudedagsvoorziening. Dit kan geld van binnen of buiten ABN AMRO zijn.
 3. Betaalrekening koppelen.
 4. Voorwaarden ontvangen, lezen en digitaal ondertekenen.

Belastingvoordeel

 • U mag uw inleg, maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte, bij uw belastingaangifte aftrekken van uw inkomen in box 1. 
 • U betaalt over het bedrag dat u heeft opgebouwd met de ABN AMRO Pensioenaanvulling geen vermogensrendementsheffing in box 3.
 • U betaalt inkomstenbelasting en sociale premies over de uitkeringen op het moment dat u ze ontvangt. Als u op dat moment in een lagere belastingschaal valt, heeft u een belastingvoordeel. Let op: mogelijk is het nu aftrekken van de belasting in een lagere schaal nadelig als straks de uitkeringen in een hogere schaal vallen.  

Rente en kosten

Variabele rente

ABN AMRO Pensioenaanvulling is een bankspaarrrekening met een variabele spaarrente van  1,90% (op jaarbasis). Deze rente kan gewijzigd worden en krijgt u ieder jaar op 31 december op uw Pensioenaanvulling gestort.

Afhandelingskosten

U betaalt € 40 afhandelingskosten voor onze werkzaamheden om uw product administratief in orde te maken. Wij zijn wettelijk verplicht u kosten te rekenen voor het openen van de rekening.

Voor het overboeken van het saldo naar een andere bank of verzekeraar brengen we € 150 in rekening.

Geld inleggen

U kunt jaarlijks uw jaarruimte en/of reserveringsruimte bijstorten. De jaarruimte is het bedrag dat u jaarlijks in aftrek kunt brengen op uw inkomen als u een tekort aan pensioenopbouw heeft.

Heeft u de afgelopen jaren uw jaarruimte niet benut, dan kunt u uw reserveringsruimte benutten. De reserveringsruimte is de jaarruimte van de afgelopen 10 jaren die u niet heeft gebruikt. U kunt het bedrag direct op uw Pensioenaanvullingrekening storten.

Lees meer over de jaar- en reserveringsruimte

Heeft u een lijfrenteverzekering, bankspaarrekening bij een verzekeraar of andere bank? Dan kunt u deze inbrengen in uw Pensioenaanvulling. Ook een stakingswinst of oudedagsreserve uit uw onderneming kunt u inbrengen in uw Pensioenaanvulling.

Bij het openen van de Pensioenaanvulling kunt u aangeven wat u wilt inleggen:

 • het bedrag van uw jaar- of reserveringsruimte
 • en/of een bankspaarproduct of levensverzekering bij een andere bank of verzekeraar
 • en/of uw stakingswinst of oudedagsreserve

Lees meer hierover in de productwijzer .

Omzetten naar een periodieke pensioenuitkering

Met het vermogen dat u op uw AOW-gerechtigde leeftijd heeft opgebouwd, koopt u een periodieke uitkering aan. Dit kan ABN AMRO Leefrente zijn of een uitkerend product bij een andere bank of verzekeraar.

U kunt ook verder sparen tot en met 5 jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd. Gebruikt u het geld niet voor de periodieke pensioenuitkeringen, dan betaalt u belasting en sociale premies over het opgenomen bedrag én een boete aan de belastingdienst.

Bij Leefrente ontvangt u een vaste rente. De rente wordt samen met uw vermogen omgezet in een vaste uitkering over de looptijd die u bepaalt. Overlijdt u voor het einde van de looptijd? Dan gaat de resterende uitkering naar uw erfgenamen.

Wilt u meer weten over uitkeren bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, overlijden of scheiden, kijk dan op de uitgebreide informatiepagina over Pensioenaanvulling of lees de productwijzer .

Kan ik het geld van mijn Pensioenaanvulling opnemen?

Wilt u het geld op uw Pensioenaanvulling in één keer opnemen? Dit heet afkoop. Het is mogelijk, maar meestal niet gunstig.

Het is belangrijk dat u hier goed over nadenkt, omdat er afkoopkosten aan verbonden zijn. Bovendien betaalt u belasting en mogelijk een boete aan de Belastingdienst over het afkoopbedrag. Dat komt doordat u de inleg van uw inkomen heeft afgetrokken. Bij afkoop krijgt u dus veel minder uitgekeerd dan wat er op dit moment op uw rekening staat.

Overweegt u geld op te nemen, maak dan een afspraak.

Overstappen naar ABN AMRO

Waardeoverdracht

Heeft u een bankspaarproduct bij een andere bank, een lijfrente bij een verzekeraar, een oudedagsvoorziening of stakingswinst? Dan kunt u deze inbrengen in uw ABN AMRO Pensioenaanvulling. Dit heet ook wel waardeoverdracht. Een reden om over te stappen kan zijn omdat uw levensverzekering of bankspaarproduct afloopt, waardoor het saldo vrijvalt. Of u vindt de voorwaarden en rente bij ABN AMRO beter dan bij uw huidige bank of verzekeraar. Overweegt u waardeoverdracht, dan raden wij u aan dit af te stemmen met een financieel adviseur of fiscalist.

Als u via Internet Bankieren een Pensioenaanvulling opent, kunt u de bronnen die u inbrengt opgeven.

Hoe u inlegt op uw Pensioenaanvulling, hangt ervan af wat u wilt inbrengen. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Vanuit een ander lijfrenteproduct (polis, bankspaartegoed)
  Wilt u geld inbrengen vanuit een (aflopende) polis of wilt u uw bankspaartegoed vanaf een andere bank overboeken naar ons? Dan kunt u het bedrag niet zelf overmaken. U geeft tijdens het aanvragen van het product aan dat u de waarde wilt laten overdragen. Wij vragen dan de waarde van uw lijfrenteproduct op bij uw huidige financiële instelling en boeken het bedrag daarna door naar uw Pensioenaanvulling. Zo voorkomen we dat de storting door de Belastingdienst wordt aangemerkt als ‘afkoop’. En blijft de fiscale regelgeving van uw lijfrente van kracht. Staat uw huidige financiële instelling niet in het keuzemenu? Neem dan contact op met één van onze medewerkers. Wij helpen u graag verder.
 • Vanuit jaarruimte, reserveringsruimte en/of stakingswinst
  U kunt het bedrag vanuit uw jaarruimte en/of reserveringsruimte zelf via een betalingsopdracht overmaken. Dit geldt ook voor stakingswinst, als u ondernemer bent geweest. Wij geven de stortingen automatisch door aan de Belastingdienst.
 • Overmaken vanuit uw onderneming: (fiscale) oudedagsreserve of oudedagsverplichting
  U kunt als ondernemer uw (fiscale) oudedagsreserve over laten maken op de Pensioenaanvulling. U mag echter niet zelf deze storting op de Pensioenaanvulling doen. Hiervoor maakt u gebruik van een tussenrekening bij ABN AMRO. Wij zorgen dan dat uw (fiscale) oudedagsreserve op uw Pensioenaanvulling wordt geboekt. Dit voorkomt dat wij uw storting automatisch als fiscale aftrekpost doorgeven aan de Belastingdienst.
  U kunt de storting van uw (fiscale) oudedagsreserve als volgt uitvoeren: maak het bedrag over naar rekeningnummer NL98 ABNA 0112 1123 66 op naam van ABN AMRO onder vermelding van uw voorletters, achternaam en geboortedatum. 

Hulp nodig bij uw pensioen?

Gratis oriëntatiegesprek

Wilt u meer weten? In een gratis oriëntatiegesprek bespreken wij uw financiële situatie, uw wensen, uw doelen en de mogelijke risico's. Maak een afspraak.

Zo veilig is uw geld

Pensioenaanvulling valt onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat uw geld automatisch is beschermd als de bank failliet gaat, tot een bedrag van maximaal € 100.000 per persoon. Deze bescherming geldt voor het totale bedrag dat u op uw rekeningen heeft staan bij ABN AMRO Bank N.V. 

Meer informatie over het depositogarantiestelsel leest u op abnamro.nl/garantieregeling.

Voorwaarden en meer informatie

Pensioenaanvulling voor zzp'ers - man en vrouw pratend bij een balie in een winkel

Opneembaar bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid biedt Pensioenaanvulling de mogelijkheid om uw gespaarde geld boetevrij op te nemen. Uiteraard moet er over het opgenomen bedrag wel belasting betaald worden. Maar de boete vervalt dan in deze situatie.

Vermogensadvies

Persoonlijk gesprek over uw pensioen?

Stelt u starten met pensioen opbouwen steeds weer uit? Wij begrijpen dat het regelen van uw pensioen een grote opgave kan zijn. Daarom staan wij voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en uw persoonlijke wensen en mogelijkheden te bespreken. Maak nu een afspraak met een medewerker.

Veelgestelde vragen

 • Als zzp’er bouwt u geen pensioen op via een werkgever. U kunt zich ook niet individueel bij een pensioenfonds aansluiten. U moet dus zelf uw pensioen regelen. Dit kunt u doen door te sparen op een spaarrekening. Echter behaalt u op dit moment geen rente over uw spaargeld en betaalt u vermogensrendementsheffing over het bedrag (box 3). U kunt ook kiezen voor beleggen. Dit kan rendement, maar ook verlies met zich meebrengen.
 • Door pensioen op te bouwen via Pensioenaanvulling (ook wel banksparen genoemd) spaart u op een geblokkeerde rekening met mogelijk belasting voordeel. U kunt uw inleg in aftrek brengen bij uw inkomstenbelastingaangifte en u betaalt geen vermogensrendementsheffing over het bedrag (box 1).
 • Een vuistregel voor het inkomen dat u nodig heeft wanneer u stopt met werken, is 70% van uw laatst verdiende bruto salaris voordat u met pensioen ging. Dit komt omdat u dan vaak al de hypotheek heeft afgelost en de eventuele kinderen al uit huis zijn.
 • Iedere situatie is anders, en daarom geldt er niet 1 regel voor iedereen. Kijk dus naar uw kosten, uitgaven en uw persoonlijke wensen.

In geval van faillissement wordt de bankspaarrekening (lijfrentespaarrekening) door de huidige wetgeving (faillissementswet) beschermd. Hierdoor valt deze bij een faillissement buiten de boedel en kan dan niet worden afgekocht.

U werkt voor uzelf en misschien wisselt de hoogte van uw inkomen daardoor af en toe. Dan heeft u een manier nodig om flexibel te sparen voor uw pensioen. Sparen met de Pensioenaanvulling geeft u de keuze om te bepalen wanneer en hoeveel geld u stort (binnen uw jaarruimte/reserveringsruimte).

Jaarruimte is het bedrag dat u jaarlijks mag inleggen op uw pensioenrekening. Over dit bedrag hoeft u geen inkomstenbelasting af te dragen op dat moment. Dit hoeft pas wanneer het wordt uitgekeerd na uw pensionering, tegen een mogelijk lager belastingtarief.

U kunt uw jaarruimte berekenen via deze tool.

Jaarruimte is de jaarlijkse ruimte die u als privépersoon van de overheid krijgt om fiscaal vriendelijk (aanvullend) pensioen op te bouwen. De oudedagsreserve (OR) is een fiscale reserve op de balans van de onderneming die bedoeld is om in de toekomst te gebruiken voor (aanvulling van) het pensioen van de ondernemer. 

Om de jaarruimte/reserveringsruimte af te mogen trekken, dient deze ook echt in de Pensioenaanvulling te worden ingelegd. Dat was niet zo bij de OR, die aftrekbaar was van de winst van uw bedrijf en een reserve op de balans vormde.

De OR-regeling is per 1 januari 2023 afgeschaft. U kunt dus geen OR meer vormen en mag ook geen bedragen toevoegen aan een bestaande OR. De tot en met 2022 opgebouwde OR mag u nog wel volgens de oude voorwaarden gebruiken voor uw oudedagsvoorziening, door bijvoorbeeld een lijfrente aan te kopen.

Ja. U kunt bijvoorbeeld maandelijks een vast bedrag inleggen op uw pensioenrekening. Bereken hiervoor wel altijd uw jaarruimte. Het totale bedrag dat u jaarlijks inlegt mag niet hoger zijn dan uw jaarruimte.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde pensioenvragen.
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.

Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde pensioenvragen.
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.

Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.