Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Gouden Handdruk Opbouwrekening

Dit product is niet meer beschikbaar

Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen en Beleggen kunt u niet langer bij ABN AMRO aanvragen. Vanaf 2014 is het niet meer mogelijk om uw ontslagvergoeding onder te brengen in een stamrecht. Als u wordt ontslagen, kunt u een ontslagvergoeding niet meer onbelast laten omzetten in een Gouden Handdruk Opbouwrekening.

 

Zo werkt Gouden Handdruk Opbouwrekening

Gouden Handdruk Opbouwrekening is een bankspaarproduct. U kunt met belastingvoordeel vermogen opbouwen voor een aanvulling op uw inkomen of pensioen. Gouden Handdruk Opbouwrekening is een geblokkeerde rekening. Dit betekent dat u het geld niet zomaar kunt opnemen. U kunt Gouden Handdruk Opbouwrekening omzetten in een periodieke uitkering, zoals Gouden Handdruk Leefrekening.

Hoe kan ik het regelen

U kunt op elk gewenst moment starten met uitkeren. U kunt ervoor kiezen om:

 • met het volledige saldo uitkeringen aan te kopen
 • met een deel van het saldo een uitkering aan te kopen, en de rest nog even te laten staan om op een later tijdstip uit te keren
 • een deel van het saldo in één keer te ontvangen en uitkeringen aan te kopen met het restant
 • het volledige saldo in één keer uit te laten betalen

U moet vóór 31 december van het kalenderjaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt één van bovenstaande keuzes hebben gemaakt. U moet voor die datum ook de 1e uitkering of het totale bruto kapitaal hebben ontvangen onder inhouding van loonbelasting en sociale premies. Kiest u voor een uitkering? Dan moet u zich houden aan de minimale looptijden die in de Wet inkomstenbelasting staan:

Leeftijd bij start uitkeringen Minimale looptijd van de uitkeringen
0 - 25 18
26 - 30 15
31 - 35 12
36 - 40 9
41 - 45 6
46 - 50 4
51 - 55 3
56 - 60 2
60 - AOW-leeftijd 1

U kunt de periodieke uitkering via een verzekeraar of bank laten lopen. Bij ABN AMRO kan dat met de Gouden Handdruk Leefrekening.

Aanvullende informatie vindt u in de productwijzer .

U kunt uw Gouden Handdruk Opbouwrekening in 1 keer afkopen. Maar dat is in veel gevallen financieel ongunstig.

U betaalt voor de opname € 50 administratiekosten. Deze kosten halen wij af van het brutobedrag dat u wilt opnemen. Heeft u een vaste rentecomponent, dan kopen we deze altijd in zijn geheel af. De rentedervingskosten houden we in op het bedrag. 

Gevolgen voor de belasting

ABN AMRO Bank N.V. houdt de loonheffingen in op het bedrag dat u opneemt, volgens de groene tabel Bijzonder Tarief. Dit bedrag dragen wij rechtstreeks af aan de Belastingdienst. Houden wij te veel belasting in? Dan kunt u dit verrekenen met de Belastingdienst via uw aangifte. Let op: over een eenmalige afkoop/opname in een kalenderjaar betaalt u geen bijdrage aan de Zorgverzekeringswet (Zvw). Maar heeft u in dit kalenderjaar ook uitkeringen via ABN AMRO Bank N.V. vanuit Banksparen (Leefrente of Gouden Handdruk Leefrekening)? Dan moeten wij ook Zvw inhouden. Betaalt u daardoor te veel Zvw omdat deze ook bij andere inkomsten wordt ingehouden, dan kunt u dat terugvragen bij de Belastingdienst.

 • Zet u het uitgekeerde netto bedrag op een spaarrekening? Houdt u dan rekening met het volgende:
 • Het bedrag valt onder de vermogensrendementsheffing in box 3. Of het voordelig is om een deel van uw tegoed op te nemen hangt af van uw persoonlijke situatie.
 • Deze opname verhoogt uw jaarinkomen. Het kan zijn dat u daardoor in een hogere belastingschaal terecht komt. Een hoger jaarinkomen kan gevolgen hebben voor toeslagen die u nu ontvangt zoals bijvoorbeeld huursubsidie, zorgtoeslag of kindgebonden budget.
 • Gevolgen voor uw periodieke uitkeringen in de toekomst. Doordat u nu (een deel van) uw tegoed op uw ABN AMRO Gouden Handdruk rekening opneemt vermindert uw tegoed op deze rekening. Houdt u er rekening mee dat de uitkeringen die u later koopt met het tegoed dat blijft staan lager zijn of dat de looptijd van de uitkeringen minder lang is dan u wellicht voor ogen had.

U vindt meer informatie in de productwijzer

U kunt de aanvraag doen door onderstaand formulier in te vullen:

Naar het formulier

U kunt uw spaarsaldo altijd online inzien via Internet Bankieren. Als u een schriftelijk overzicht van uw spaarsaldo wilt, dan kunt u dit downloaden via Internet Bankieren. Heeft u geen Internet Bankieren? Dan ontvangt u altijd een schriftelijk overzicht. Elk jaar ontvangt u van ons een Financieel Overzicht met daarop de begin- en eindstand over het afgelopen jaar.

Log in bij Internet Bankieren

Als u gaat scheiden, maakt u met uw ex-partner afspraken over de verdeling van het vermogen. Het bedrag op uw Gouden Handdruk Opbouwrekening valt hier ook onder. U kunt (een deel van) het bedrag op uw rekening aan uw ex-partner toewijzen. Deze verdeling is opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Er zijn dan 2 mogelijkheden:

 1. U neemt (een deel van) het saldo van de Gouden Handdruk Opbouwrekening op en verrekent dat met uw ex-partner. Uw ex-partner opent een eigen Gouden Handdruk Opbouwrekening voor het bedrag dat aan hem of haar is toegewezen. Op beide rekeningen moet wel minimaal € 5.000 blijven staan. Uw ex-partner kan de looptijd, de periode en de hoogte van de periodieke uitkeringen niet veranderen.
 2. Uw ex-partner kan ervoor kiezen de periodieke uitkeringen bij een andere bank of verzekeringsmaatschappij voort te zetten. 

We rekenen hier administratiekosten voor. De betaling hiervan vindt plaats voor verdeling.

Om dit te regelen maakt u een afspraak met een medewerker bij de bank.

Maak een afspraak

Bij overlijden gaat het vermogen in de Gouden Handdruk Spaarrekening nooit verloren. Het gespaarde bedrag gaat naar uw erfgenaam of erfgenamen.

Uw nabestaanden kunnen uw overlijden via onze website melden. Meer informatie hierover vindt u op onze informatiepagina. We informeren hen over de stappen die ze moeten nemen en welke documenten wij nodig hebben om de melding correct te verwerken. 

Meer informatie vindt u in de productwijzer .

Verhuist u tijdens de looptijd van uw Gouden Handdruk Opbouwrekening naar het buitenland? Het opgebouwde bedrag kan op de rekening blijven staan. Op de einddatum kunt u van het bedrag periodieke uitkeringen kopen bij een bank of verzekeraar in Nederland. Wilt u het kapitaal laten uitkeren in uw nieuwe vestigingsland? Dan gelden er speciale belastingregels. Een belastingadviseur kan u hierover informeren.

Wij kunnen uitsluitend uitkeren in landen die gebruik maken van IBAN-rekeningnummers

Wilt u de waarde van uw Gouden Handdruk Opbouw overdragen naar een andere instelling? Dat doet u als volgt:

 • U opent een rekening bij de andere financiële instelling en verzoekt ABN AMRO om een uitgaande waardeoverdracht.
 • U geeft de bank of verzekeraar opdracht om de waarde over te laten boeken. Banken en verzekeraars hebben onderling afspraken gemaakt hoe hier mee om te gaan en onder welke voorwaarden. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Waardeoverdrachten (PSK).

Wilt u meer weten over waardeoverdracht? Kijk dan op onze informatiepagina. Ook op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken vindt u hierover uitgebreide informatie.

Voor het overboeken van het bedrag voor de fiscale einddatum naar een andere bank of verzekeraar betaalt u € 150 euro administratiekosten.

 

Variabele rente

Op de Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente ontvangt u een variabele rente. Tijdens de looptijd kan de rente wijzigen. De variabele rente is nu 1,90% .

Beleggingen

Mogelijk heeft u uit het verleden beleggingen in uw Gouden Handdruk Opbouwrekening. Wilt u hier meer over weten of wijzigingen aanbrengen? Lees meer op de pagina Beleggen binnen bankspaarproducten.

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie is Gouden Handdruk Opbouwrekening?

Wie voor 2014 een ontslagvergoeding ontving, kon deze onderbrengen in een Gouden Handdrukrekening, -verzekering of stamrecht-bv.

U moet het opgebouwde vermogen uiterlijk omzetten in uitkeren in het kalenderjaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt.

Wat is het fiscale voordeel van Gouden Handdruk Opbouwrekening?
 • U betaalt geen vermogensrendementsheffing (in box 3) over het tegoed op de Gouden Handdruk Opbouwrekening.
 • U betaalt inkomstenbelasting en sociale premies op het moment dat u de uitkeringen ontvangt.
Wat gebeurt er op de (fiscale) einddatum?

De fiscale einddatum is 31 december van het kalenderjaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. U moet stoppen met sparen voor de fiscale einddatum en binnen 6 maanden starten met uitkeren.

Bij de aanvraag van uw Gouden Handdruk Opbouwrekening is geen einddatum afgesproken. U bepaalt dus zelf wanneer u voor de fiscale einddatum wilt starten met uitkeren. Jaarlijks informeren wij u over de stand van zaken op uw rekening. Ongeveer 4 maanden voor de fiscale einddatum ontvangt u een bericht over de mogelijkheden. 

Wat gebeurt er als ik op de fiscale einddatum niets heb gedaan?

Heeft u op de fiscale einddatum nog niets gedaan, dan bent u te laat. Dan start de periode die de Belastingdienst de ‘redelijke termijn’ noemt. Dat betekent dat u nog maximaal 6 maanden de tijd heeft om uw uitkering(en) aan te kopen.

Heeft u daarna nog steeds geen uitkeringen gekocht? Dan vindt automatisch afkoop plaats. Dit betekent dat ABN AMRO onder inhouding van het maximale tarief aan loonbelasting en sociale premies het saldo in één keer aan u uitkeert. Dit kan mogelijk nadelige gevolgen hebben voor eventuele toeslagen. Mogelijk te veel ingehouden loonbelasting en sociale premies kunt u verrekenen in uw aangifte Inkomstenbelasting.

Meer informatie over afkoop vindt u in de productwijzer

Wat zijn de kosten van Gouden Handdruk Opbouwrekening?

U betaalt onderstaande afhandelingskosten voor onze werkzaamheden om uw product administratief in orde te maken. Wij zijn wettelijk verplicht u kosten te rekenen voor het openen van de rekening.

Online € 40

U betaalt € 150 administratiekosten als u Gouden Handdruk Opbouwrekening voor de einddatum overmaakt naar een andere bank of verzekeraar. Meer hierover leest u in de voorwaarden.

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie is Gouden Handdruk Opbouwrekening?

Wie voor 2014 een ontslagvergoeding ontving, kon deze onderbrengen in een Gouden Handdrukrekening, -verzekering of stamrecht-bv.

U moet het opgebouwde vermogen uiterlijk omzetten in uitkeren in het kalenderjaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt.

Wat is het fiscale voordeel van Gouden Handdruk Opbouwrekening?

 • U betaalt geen vermogensrendementsheffing (in box 3) over het tegoed op de Gouden Handdruk Opbouwrekening.
 • U betaalt inkomstenbelasting en sociale premies op het moment dat u de uitkeringen ontvangt.

Wat gebeurt er op de (fiscale) einddatum?

De fiscale einddatum is 31 december van het kalenderjaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. U moet stoppen met sparen voor de fiscale einddatum en binnen 6 maanden starten met uitkeren.

Bij de aanvraag van uw Gouden Handdruk Opbouwrekening is geen einddatum afgesproken. U bepaalt dus zelf wanneer u voor de fiscale einddatum wilt starten met uitkeren. Jaarlijks informeren wij u over de stand van zaken op uw rekening. Ongeveer 4 maanden voor de fiscale einddatum ontvangt u een bericht over de mogelijkheden. 

Wat gebeurt er als ik op de fiscale einddatum niets heb gedaan?

Heeft u op de fiscale einddatum nog niets gedaan, dan bent u te laat. Dan start de periode die de Belastingdienst de ‘redelijke termijn’ noemt. Dat betekent dat u nog maximaal 6 maanden de tijd heeft om uw uitkering(en) aan te kopen.

Heeft u daarna nog steeds geen uitkeringen gekocht? Dan vindt automatisch afkoop plaats. Dit betekent dat ABN AMRO onder inhouding van het maximale tarief aan loonbelasting en sociale premies het saldo in één keer aan u uitkeert. Dit kan mogelijk nadelige gevolgen hebben voor eventuele toeslagen. Mogelijk te veel ingehouden loonbelasting en sociale premies kunt u verrekenen in uw aangifte Inkomstenbelasting.

Meer informatie over afkoop vindt u in de productwijzer

Wat zijn de kosten van Gouden Handdruk Opbouwrekening?

U betaalt onderstaande afhandelingskosten voor onze werkzaamheden om uw product administratief in orde te maken. Wij zijn wettelijk verplicht u kosten te rekenen voor het openen van de rekening.

Online € 40

U betaalt € 150 administratiekosten als u Gouden Handdruk Opbouwrekening voor de einddatum overmaakt naar een andere bank of verzekeraar. Meer hierover leest u in de voorwaarden.