Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Aandachtspunten Documenten

Aandachtspunten aanleveren documenten

Uw leningaanvraag snel verwerkt

U wilt ons de documenten sturen voor uw aanvraag van een lening. Het is belangrijk om uw documenten goed aan te leveren. Zo kunnen we uw aanvraag zo snel mogelijk verwerken.

 

Aandachtspunten voor aanlevering:

Zo levert u uw documenten goed aan

 • Maak van elk document een goed leesbare digitale kopie in één van deze bestandsformaten: pdf, png, jpg, jpeg.
 • Zorg dat de kopie alle pagina’s van het document bevat en dat er geen gegevens zijn doorgestreept.
 • Controleer of alle gegevens kloppen.
 • Bewaar een kopie voor uw eigen administratie.

Bijzonderheden

Voor een aantal documenten zijn er extra aandachtspunten. Handig om even door te nemen zodat uw aanvraag geen vertraging oploopt.

Meest voorkomende documenten

 • Maak een digitale kopie (pdf) van uw arbeidscontract
 • Op het contract moeten uw gegevens staan en ook die van uw werkgever
 • Uw contract moet ondertekend zijn door u en door uw werkgever

We hebben dit document van uw nodig, als bewijs dat u een lening kunt terugbetalen. Voor uw privacy mogen we deze informatie niet zelf opzoeken en gebruiken. Heeft u een rekening bij ABN AMRO? Dan kunt u het bankafschrift downloaden vanuit Internet Bankieren. Bij 2 aanvragers ontvangen we graag de afschriften van uw privé en gezamenlijke rekeningen. Het overzicht mag niet ouder zijn dan 2 maanden. Download minimaal 1 maand aaneengesloten dagen uit uw overzicht. Een foto van uw overzicht is niet geldig; dit document moet een download zijn van de bank.

Op het overzicht moet vermeld staan:

 • Uw IBAN
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Betaalt u onderstaande kosten van verschillende rekeningen? Stuur dan van elk van deze rekeningen een overzicht
 • De volgende bij- en afschrijvingen moeten vermeld zijn:
  • Bijschrijving van uw inkomen
  • Afschrijving van uw hypotheek of huur of kostgeld
  • Afschrijving van uw levensverzekering
  • Afschrijving van alimentatie
  • Afschrijving DUO.
Bankiert u bij een andere bank? Bekijk dan bij uw eigen bank hoe u een bankafschrift download:
 • Zorg dat zowel u als eventuele mede-aanvrager de overeenkomst ondertekenen
 • Onderteken ook de Machtiging incasso
 • Vul de datum van ondertekenen in.
Heeft u de kredietovereenkomst digitaal ondertekend binnen Internet Bankieren van ABN AMRO? Dan hoeft u deze niet meer aan te leveren.
 • Maak een digitale kopie van de voor- en achterkant van uw legitimatiebewijs
 • Uw Burgerservicenummer (BSN) moet vermeld zijn
 • Upload een digitale kopie van één van de volgende documenten:
  • een geldig paspoort
  • een geldige identiteitskaart of Nederlands vreemdelingendocument (geen rijbewijs)

Met deze machtiging geeft u ABN AMRO Kredieten BV toestemming om het maandbedrag van uw persoonlijke lening af te schrijven. Deze machtiging is te vinden in de e-mail die u gekregen heeft direct na uw online aanvraag.
Heeft u de machtiging digitaal ondertekend binnen Internet Bankieren van ABN AMRO? Dan hoeft u deze niet meer aan te leveren.

 • Maak een digitale kopie (pdf) van uw meest recente salarisstrook
 • De salarisstrook mag niet ouder dan 2 maanden zijn
 • Op de salarisstrook moeten uw gegevens en die van uw werkgever staan

Overige documenten

Maak een digitale kopie (pdf) van de complete aangifte inkomstenbelasting (zonder doorhalingen) over de laatste 2 beschikbare kalenderjaren.

 • Maak een digitale kopie (pdf) van uw aanslag over de laatste 2 kalenderjaren (zonder doorhalingen) 
 • Stuur de definitieve aanslag inkomstenbelasting over het eerste jaar mee 
 • Heeft u uw definitieve aanslag van het tweede jaar jaar nog niet ontvangen? Stuur dan uw voorlopige aanslag in.
 • Maak een digitale kopie (pdf) van het aflosbewijs van elke lening die u volledig heeft afgelost
 • Op het aflosbewijs moeten de naam, het adres en de woonplaats van de rekeninghouders staan
 • Ook moet de naam van de kredietverstrekker op het aflosbewijs staan

Maak een digitale kopie (pdf) van de afrekennota van uw notaris. Zo toont u aan dat de leningen zijn of worden ingelost d.m.v. de hypotheek.

We hebben dit document van uw nodig, als bewijs dat u een lening kunt terugbetalen. Voor uw privacy mogen we deze informatie niet zelf opzoeken en gebruiken.

Graag ontvangen we het meest recente afschrift(en) (niet ouder dan 1 maand) van de in te lossen lening(en) voorzien van o.a. een tenaamstelling, contractnummer en openstaand saldo. Heeft u een lopend krediet bij ABN AMRO? Dan kunt u het afschrift downloaden vanuit Internet Bankieren.

 • Op het bewijs (pdf) moet de naam en het rekeningnummer staan van uw werkgever
 • Ook moet het bedrag dat u nog moet terugbetalen vermeld zijn
 • En vergeet niet een bedrijfsstempel te laten zetten

Maak een digitale kopie (pdf) van het echtscheidingsconvenant incl. eventueel ouderschapsplan.

 • Maak een digitale kopie (pdf) van uw meest recente huurovereenkomst
 • Zorg dat de naam van uw verhuurder vermeld is
 • En zorg dat uw naam, het adres van de woning en de huurprijs vermeld zijn

Maak een digitale kopie (pdf) van de notariële akte waarin uw huwelijkse voorwaarden staan.

 • Maak een digitale kopie (pdf) van uw hypotheekakte
 • Is uw akte nog niet gepasseerd? Stuur ons dan de getekende hypotheekofferte

Maak een digitale digitale kopie (pdf) van de getekende hypotheekofferte, waarin de nieuwe maandlast is opgenomen.

 • Maak een digitale kopie (pdf) van de intentieverklaring
 • De verklaring mag niet ouder zijn dan 2 maanden
 • Laat uw werkgever de verklaring ondertekenen
 • En vergeet niet een bedrijfsstempel te laten zetten

Maak een digitale kopie (pdf) van uw jaaropgave over het afgelopen jaar.

 • Maak een digitale kopie (pdf) van uw jaarrekening 
 • De naam van uw boekhouder/accountant moet op uw jaarrekening staan
 • Zorg dat uw jaarcijfers volledig zijn. Uw jaarcijfers bestaan uit: 
 1. De balans 
 2. De winst- en verliesrekening 
 3. De toelichting 
 • Maak een digitale kopie (pdf) van elke overeenkomst die u heeft bij andere kredietverstrekkers
Voor de leningen die u wilt opzeggen bij andere kredietverstrekkers hebben wij een ingevulde opzegbrief nodig. Per lening of krediet is 1 ingevulde opzegbrief nodig.
 • Maak een digitale kopie (pdf) van uw opzegbrieven
 • Zorg dat de adresgegevens van de kredietverstrekker vermeld zijn
 • De brief moet ondertekend zijn door alle aanvragers van de nieuwe lening
 • Het contractnummer van de lopende lening moet vermeld zijn

Maak een digitale kopie (pdf) van de notariële akte waarin uw partnerschapsvoorwaarden staan.

Graag ontvangen wij een recent pensioenbewijs. Dit is een bewijs van het pensioen dat u op dit moment ontvangt.

 • Uw naam, adres en woonplaats moeten vermeld zijn.
 • Het bewijs mag niet ouder zijn dan 2 maanden.
 • Maak een digitale kopie van  mijnpensioenoverzicht.nl
 • Uw gegevens moeten vermeld zijn
 • Het bewijs mag niet ouder zijn dan 2 maanden.
 • Maak een digitale kopie waarop het openstaande bedrag staat dat u nog moet terugbetalen.
 • De opgave mag niet ouder zijn dan 1 maand.
 • Zorg dat naam, adres en woonplaats van alle aanvragers is vermeld op de opgave.
 • Ook de naam van de kredietverstrekker moet vermeld zijn.
 • Maak een digitale kopie (pdf) van uw samenlevingscontract
 • Maak een digitale kopie (pdf) van de verklaring van de belastingdienst dat u gebruik maakt van de 30%-regeling

Met de uitbetalingsspecificatie geeft u aan welke lening(en) wij moeten inlossen.

 • Maak een digitale kopie (pdf) van uw uitbetalingsspecificatie.
 • Vul uw specificatie volledig in.
 • Onderteken uw specificatie.
 • Zorg dat het totaalbedrag niet hoger is dan uw aangevraagde kredietbedrag.
 • Maak een digitale kopie (pdf) van uw uitkeringsbesluit.
 • Zorg dat uw gegevens en de gegevens van het UWV vermeld zijn.
 • Zorg dat de duur van de uitkering vermeld is.
 • Maak een digitale kopie van uw meest recente uitkeringsspecificatie.
 • Op de uitkeringsspecificatie moeten uw gegevens en de uitkeringsinstantie staan.
 • De uitkeringsspecificatie mag niet ouder dan 2 maanden zijn.
 • Maak een digitale kopie (pdf) van uw uittreksel GBA. 
 • U kunt een uittreksel opvragen van de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen GBA, bij de gemeente waar u woont.
 • Maak een digitale kopie (pdf) van de voor- en achterkant van uw document
 • Maak een digitale kopie (pdf) van uw verklaring incassobureau
 • Zorg dat uw gegevens en die van het incassobureau of gerechtsdeurwaarder vermeld zijn
 • Het bedrag dat u nog moet terugbetalen, moet erop staan
 • De gegevens van uw schuldeiser moeten ook vermeld zijn
 • De verklaring mag niet ouder zijn dan 2 maanden
 • Maak een digitale kopie (pdf) van de verklaring waarop staat dat u weer volledig werkt
 • Zorg dat uw naam, adres en woonplaats vermeld zijn
 • Zorg dat de naam, adres, woonplaats, handtekening en bedrijfsstempel van uw werkgever
 • Maak een digitale kopie (pdf) van de verklaring dat uw werkgever voor uw woonlast betaalt 
 • Zorg dat uw naam, adres en woonplaats vermeld zijn 
 • Zorg dat de naam, adres, woonplaats, handtekening en bedrijfsstempel van uw werkgever vermeld zijn
 • Maak een digitale kopie (pdf) van de verkoopakte van uw vorige woning
 • Maak een digitale kopie (pdf) van het vonnis en het convenant
 • Als u deze heeft opgesteld, hebben we ook het ouderschapsplan nodig
 • Laat uw werkgever de verklaring ondertekenen
 • En laat een bedrijfsstempel zetten
 • De verklaring mag niet ouder dan 2 maanden zijn