Rentedatum en boekdatum

De boekdatum is de dag dat een bedrag op uw rekening komt of van uw rekening afgaat. De rentedatum gebruiken we voor het berekenen van rente. Soms verschillen de boekdatum en rentedatum van elkaar.

Wat is de rentedatum?

U ontvangt rente over het geld dat op uw rekening staat. Haalt u geld van uw rekening? Dan ontvangt u vanaf de rentedatum geen rente meer over dit bedrag. Of u betaalt vanaf de rentedatum debetrente als u rood staat doordat u geld van uw rekening afhaalt.

Soms verschilt de boekdatum van de rentedatum. Bekijk hieronder wanneer dat zo is:

  • Bij betalingen uit het buitenland: als u geld uit het buitenland ontvangt, boeken we het bedrag direct op uw rekening zodra ABN AMRO hierover bericht ontvangt. Dit doen we ook als de rentedatum van deze inkomende betaling in de toekomst ligt. Zodat u direct weet dat het geld is overgemaakt. Let op: als u dit bedrag voor de rentedatum overboekt naar een andere rekening, kan het zijn dat u debetrente moet betalen.
  • Bij betaling van beleggingstransacties, lening- en hypotheekaflossingen en verrekening van kosten van bankdiensten. De rentedatum is dan vastgelegd in een contract. De boeking kan later plaatsvinden.
  • Bij correctieboekingen: bijvoorbeeld als u een automatische incasso terugboekt.

Wat is de boekdatum?

De boekdatum is de datum waarop het bedrag op uw rekening staat, of van uw rekening afgaat.

Als de boekdatum van een bijschrijving vóór de rentedatum ligt en u een groot bedrag overmaakt, kan het zijn dat u rood komt te staan. U moet dan rente betalen. Dit heet debetrente.