Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Wat is duurzaam beleggen en wat is ESG-beleggen bij ABN AMRO?

 

Wat is duurzaam beleggen?

Bij duurzaam beleggen draait het niet alleen om financieel rendement, maar ook om de duurzame impact van uw portefeuille. Bij het samenstellen van uw portefeuille kiest u voor bedrijven die goed presteren op menselijk, milieu- of maatschappelijk vlak. 
 
Een duurzame belegging is:
  • Een belegging die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling of een sociale doelstelling.
  • Daarnaast mag het bedrijf waarin u belegt geen negatief effect hebben op andere milieudoelstellingen of maatschappelijke doelen. Als voorbeeld, beleggen in windmolens levert een positieve bijdrage aan een milieudoelstelling. Maar gebeurt dit in een natuurgebied, dan heeft dit nadelige gevolgen voor de biodiversiteit. 
  • Ook moet het bedrijf verantwoord bestuurd worden. 
Voldoet een belegging aan deze drie criteria, dan noemen we dit een duurzame belegging. Naast duurzame beleggingen hebben wij ook ESG beleggingen. ESG staat voor environmental (milieu), social (maatschappij) en governance (bestuur). Deze beleggingen voldoen aan een aantal duurzaamheidscriteria, maar niet aan alle criteria waar duurzame beleggingen aan moeten voldoen.
 

Wat is ESG-beleggen?

Duurzaam beleggen kan het best omschreven worden als beleggen waarbij naast financiële kenmerken ook duurzaamheidsaspecten worden meegewogen bij beleggingsbeslissingen. Een veel voorkomende term is ESG, dat staat voor environmental (milieu), social (maatschappij) en governance (bestuur).

Environmental - milieu

Bij het duurzaamheidsaspect ‘milieu’ gaan we na hoe een bedrijf bijdraagt aan en presteert op het gebied van milieu-uitdagingen. Hoe zet een bedrijf zich in om bijvoorbeeld CO2-uitstoot, watergebruik en afval te verminderen? Doet het bedrijf aan recyclen? Rapporteert het bedrijf over de eigen impact op het milieu?

Social - maatschappij

Bij het duurzaamheidsaspect ‘maatschappij’ kijken we naar hoe een bedrijf zijn mensen behandelt. Zorgt een bedrijf voor veilige werkomstandigheden en een goede beloning voor de werknemers? Is er beleid tegen bijvoorbeeld discriminatie? Hoe gaat het bedrijf om met haar toeleveranciers? Wat doet het bedrijf om kinderarbeid uit haar productieproces te weren?

Governance - bestuur

Bij het duurzaamheidsaspect ‘bestuur’ onderzoeken we hoe een bedrijf bestuurd wordt. Is het bedrijf gevoelig voor corruptie? Hoe is de raad van commissarissen samengesteld? Doet het bedrijf aan lobbyen bij de overheid en heeft het bedrijf daar transparant beleid op gemaakt? Hoe transparant is het bedrijf over het beleid en haar activiteiten?

Aan beleggen zijn risico’s verbonden

Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg daarom met geld dat u overheeft, naast uw buffer voor  onvoorziene uitgaven . Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico's van beleggen voor u op een rij gezet.

Komt u er niet uit?

Heeft u een vraag over beleggen? Of wilt u contact opnemen met één van onze ervaren beleggingsexperts? Kijk voor de antwoorden en alle contactmogelijkheden op de pagina Veelgestelde vragen over beleggen. We helpen u graag verder.