Vooruitzichten Accenture minder aantrekkelijk dan gedacht

Houden
25-09-2020

De resultaten van Accenture (Houden) over het vierde kwartaal van het boekjaar waren minder dan waar analisten gemiddeld op hadden gerekend. Dat geldt zowel voor de omzet als de aangepaste winst per aandeel. De resultaten vielen wel binnen de door de onderneming aangegeven bandbreedte.

 

De resultaten waren gemengd. Het consulting-onderdeel van Accenture zag de omzet dalen. Maar er was sprake van groei bij het onderdeel dat zich richt op outsourcing.

De vooruitzichten voor 2021 zijn minder rooskleurig dan waar we eerder op rekenden. Dit is echter te verklaren gegeven de onzekere economische tijden. De onderneming rekent nu op een herstel van de groei van voor de uitbraak van het Covid-19-virus in de tweede helft van volgend jaar.

We houden vast aan onze reële waarde inschatting voor het aandeel van 187 dollar. Daarbij houden we rekening met een lagere omzetgroei en een lager rendement voor het boekjaar 2021. We hebben ook onze ramingen voor latere jaren verlaagd.

Na het bekendmaken van de resultaten daalde de koers van Accenture met circa 7%. Maar we beschouwen het aandeel met een koers van rond de 214 dollar nog altijd als overgewaardeerd. We kennen Accenture een ruim concurrentievoordeel toe.

De omzet in het vierde kwartaal van het boekjaar daalde met 2% naar 10,8 miljard dollar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Daarmee komt de omzet voor het hele boekjaar uit op 44,3 miljard dollar. Dat is in dollars een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar.

De omzetdaling in het vierde kwartaal werd veroorzaakt door het gebrek aan terug te vorderen reiskosten. De inkomsten uit consulting daalden met 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ze kwamen uit op 5,68 miljard dollar. Dat heeft te maken met het feit dat deze inkomsten een minder dwingend karakter hebben. De divisie die zich richt op outsourcing zag de omzet met 6% stijgen. De omzet kwam afgelopen kwartaal uit op 5,15 miljard dollar.

Het bruto rendement kwam afgelopen kwartaal uit op 31,8%. In de vergelijkbare periode vorig jaar was dit nog 31,1%. We denken dat dit vooral veroorzaakt wordt door de lagere reiskosten.

Het operationele rendement steeg afgelopen kwartaal met 10 basispunten naar 14,3% in vergelijking met het vierde kwartaal van boekjaar 2019. Dat was vooral het gevolg van de stijging van het bruto rendement. Het zorgde er al met al voor dat de aangepaste winst per aandeel uitkwam op 1,70 dollar.

Morningstar

 

  • Morningstar verzorgt alle research voor individuele grote aandelen wereldwijd.
  • ABN AMRO Markets levert de input en opinie voor aandelen uit de Benelux.
  • Het Duitse researchhuis Independent Research voert dit uit voor een aantal Duitse aandelen.