Beleggingsnieuws

Focus op inflatie

 

Per saldo ontwikkelden de aandelenmarkten zich deze week tamelijk vlak. De rente ging ietwat omlaag, zowel in Europa als in de VS. Het consumentenvertrouwen en de economische bedrijvigheid (gemeten door de inkoopmanagersindex) in de eurozone daalden naar een lager niveau dan verwacht. 

De Amerikaanse aandelenmarkten stegen iets, terwijl Europese aandelen vlak bleven en aandelen in de opkomende markten daalden. Op sectorniveau zagen we dat gezondheidszorg het beter bleef doen dan andere sectoren. De winstgroei van bedrijven in de gezondheidszorg wordt deels door patenten beschermd, een ondersteunende factor voor deze sector. Daarnaast is de vraag stabiel en is de sector een stuk minder afhankelijk van de economische cyclus dan bepaalde andere sectoren. De sector IT herstelde van de week enigszins, terwijl basismaterialen, industrie en nutsbedrijven achterbleven.

Fed-voorzitter Jerome Powell zei bij een bijeenkomst van de Senate Banking Committee dat het erg belangrijk is om de prijsstabiliteit te herstellen en de inflatie weer terug naar 2% te krijgen. Ook kan het volgens hem zeer lastig worden om een zachte landing van de economie te bewerkstelligen (en daarmee een recessie te voorkomen). Powell benadrukte verder het belang van de taak van de Fed om de prijsstabiliteit te herstellen. Die voorkeur van de Fed voor prijsstabiliteit in plaats van economische groei vormt een grote uitdaging voor de aandelenmarkten. Normaal grijpt de Fed in als de economische groei hapert; deze keer zal de Fed minder bereid zijn om dat te doen.

Ook het bedrijfsleven houdt zich bezig met de gevolgen van de inflatie. Martin Brudermüller, de CEO van BASF, waarschuwde deze week voor het effect van de hoge inflatie op de consumentenvraag. Volgens hem kan het bedrijf in het tweede halfjaar met een forse neergang te maken krijgen. De hoge inflatie kan tot een zwakkere consumentenvraag leiden, wat van invloed zou zijn op BASF. Door problemen in de toeleveringsketens van concurrenten heeft BASF vooralsnog de hogere prijzen aan de klant kunnen doorberekenen. Brudermüller verwacht echter dat de toeleveringsproblemen in de loop van de tijd afnemen. Voor BASF zou dat kunnen resulteren in minder ‘pricing power’ (pricing power: de mogelijkheid om prijsverhogingen door te voeren zonder dat de vraag daardoor afneemt). In combinatie met een daling van de consumentenvraag kan dat de resultaten van BASF raken.