Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

vrouw aan tafel werkend achter laptop

Wat moet u weten over de aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt schade waar u wettelijk aansprakelijk voor bent. Bijvoorbeeld omdat u iets van een ander hebt beschadigd. Of omdat iemand door u letselschade heeft. Lees hoe de aansprakelijkheidsverzekering werkt.

man laat doos vallen tijdens verhuizing

Waarom is een aansprakelijkheidsverzekering handig?

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet wettelijk verplicht. Als u schade maakt aan iemand anders kunt u hiervoor wettelijk aansprakelijk worden gesteld. De kosten voor de schade worden dan op u verhaald. Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u in die gevallen verzekerd voor deze kosten.

man aan tafel met mobiel in zijn hand

Wat moet ik doen bij schade?

Om aanspraak te maken op de aansprakelijkheidsverzekering moet u door iemand anders aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Heeft iemand dit gedaan? Meld dit dan zo snel mogelijk bij ABN AMRO Verzekeringen. Zij zullen dan met u vaststellen wat er precies is gebeurd, of de schade gedekt is en hoe groot de schade is.

Geen opzet of bewust risico

Een belangrijke voorwaarde van de aansprakelijkheidsverzekering is dat u niet met opzet schade maakt of bewust risico neemt. Opzet geldt bijvoorbeeld als u geweld gebruikt en daarmee iemand letselschade bezorgt. Een voorbeeld van bewust risico nemen is voetballen met een bril op. Als uw bril tijdens het voetballen beschadigd raakt door een bal op uw gezicht is deze schade niet gedekt.

Veelgestelde vragen

Heel algemeen gezegd dekt de aansprakelijkheidsverzekering alle schade waar u wettelijk aansprakelijk voor bent. Dit kan een kleine schade zijn zoals een kind dat een krasje maakt op een geparkeerde auto of uw jonge hond die onverhoopt wat struiken vernielt bij de buren. Maar ook letselschade waardoor iemand arbeidsongeschikt raakt.

De schadebehandelaars van ABN AMRO Verzekeringen bepalen per situatie of de schade onder de dekking valt. Wordt u door iemand aansprakelijk gesteld voor een schade? Meld dit dan zo snel mogelijk aan ons.

Stoot uw kind of hond de televisie om als u bij iemand op visite bent? Ook thuiswonende kinderen en huisdieren vallen onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Hetzelfde geldt voor uitwonende voltijd studerende kinderen of kinderen in een verzorgings- of verpleegtehuis. Schade die zij veroorzaken wordt dus ook gedekt.

Het is wel belangrijk om bij het afsluiten van de verzekering aan te geven dat u kinderen heeft. Verandert uw gezinssituatie tijdens de looptijd van de verzekering? Vergeet dit dan niet aan ons door te geven.

Nee, de aansprakelijkheidsverzekering dekt alleen schade die u veroorzaakt aan anderen of aan spullen van anderen. Heeft u per ongeluk, maar wel door eigen toedoen schade aan uw eigen spullen? Dan is dit niet gedekt. Dit geldt voor de spullen van iedereen die meeverzekerd is. Dus ook uw partner en kinderen. Hiervoor kunt u wel een allrisk inboedelverzekering afsluiten. Heeft u door iemand anders schade aan uzelf of uw eigendommen? Dan moet u dit verhalen op de ander.