Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Uitvaartverzekering / Nationale Nederlanden Flexgarant

Uit de verkoop

Met de Uitvaartverzekering van ABN AMRO krijgen de begunstigden na overlijden een bedrag uitgekeerd. Met dit bedrag kunnen zij de begrafenis of crematie betalen.
 

Niet meer aangeboden

U kunt de Uitvaartverzekering niet meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Neem contact op met een adviseur.

Hieronder vindt u een opsomming van alle voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.

Algemene voorwaarden

Uitvaartverzekering:

Uitvaartverzekering-1212

Uitvaartverzekering-1108

Uitvaartverzekering 2010

Zo werkt de Uitvaartverzekering

Bij het afsluiten van de verzekering heeft u de hoogte van het verzekerde bedrag vastgelegd. U kon zich verzekeren voor bedragen tussen € 4.000 en € 15.000. Het verzekerde bedrag wordt bij overlijden van de verzekerde uitbetaald aan de begunstigden of aan een Nederlandse uitvaartverzorger*. Met het geld kunnen uw nabestaanden de begrafenis of crematie regelen. 

*Bij Monuta ontvangt 10% korting op uw uitvaart.

Indexatie

Heeft u bij het afsluiten van de verzekering gekozen voor levenslange premiebetaling met indexatie? Dan wordt het verzekerd bedrag ieder jaar verhoogd. 

Is de ingangsdatum van uw verzekering op of na 1 augustus 2011? Dan is deze indexatie gelijk aan de gemiddelde kostenstijging van een crematie of begrafenis bij Monuta. Dit wordt berekend over de 10 jaren daaraan voorafgaand. 

Heeft uw verzekering een eerdere ingangsdatum? Dan is deze indexatie gelijk aan het CBS prijsindexcijfer. De premie verandert elk jaar mee met de verhoging van het verzekerde bedrag. U kunt de indexering stopzetten. 

Heeft u gekozen voor tijdelijke premiebetaling (20 - 30 jaar)? Dan verhoogt de verzekeraar het verzekerde bedrag jaarlijks (zolang u premie betaalt) met 3%. De premie verandert niet. Bij tijdelijke premiebetaling kunt u de indexering niet stopzetten.

Uw verzekering aanpassen

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op de Uitvaartverzekering:

  • Stopzetten indexatie (bij levenslange premiebetaling)
  • Stopzetten verzekering
  • Stoppen met premie betalen
  • Begunstiging wijzigen

Belastingen

De premie van de verzekering kunt u niet aftrekken van de inkomsten in box 1. Wel telt de opgebouwde waarde mee als vermogen in box 3 en is er een vrijstelling voor uitvaartverzekeringen in box 3 tot € 7.913 (belastingjaar 2023). Het bedrag van de opgebouwde waarde staat vermeld op het jaarlijks overzicht dat u ontvangt. De uitkering bij overlijden is niet belast in box 1. De uitkering bij overlijden kan belast zijn met erfbelasting.

Veelgestelde vragen

Als de verzekerde overlijdt wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd. De uitkering wordt betaald aan de begunstigde of de uitvaartverzorger. Wie de begunstigde is, staat op de polis. 

U kunt een overlijden melden via de ABN AMRO Uitvaartlijn, via telefoonnummer 026 - 400 23 40. De ABN AMRO Uitvaartlijn kan u direct helpen bij het regelen van een uitvaart en zal het overlijden melden bij de Nabestaandendesk van ABN AMRO.

Voor verzekeringen gesloten vanaf 21 december 2012

Kinderen tot 3 maanden zijn gratis meeverzekerd. ABN AMRO Levensverzekering betaalt de kosten van de uitvaart als het kind overlijdt. Ook een uitvaart voor een levenloos geboren kind is gratis meeverzekerd. Zijn de uitvaartkosten voor het kind hoger dan het verzekerde bedrag dat voor de ouder geldt? Dan betaalt ABN AMRO Levensverzekering maximaal het verzekerde bedrag en dus niet alle kosten voor de uitvaart van het kind. Zijn beide ouders verzekerd? En geldt voor hen een verschillend verzekerd bedrag? Dan betaalt ABN AMRO Levensverzekering maximaal het hoogste verzekerde bedrag. 

Voor verzekeringen gesloten tussen 1 augustus 2011 en 21 december 2012

Kinderen tot 3 maanden zijn gratis meeverzekerd. Daarbij geldt het volgende:

  • Voor een kind dat na 26 weken zwangerschap geboren wordt, betaalt ABN AMRO Levensverzekering de kosten voor de uitvaart tot maximaal het verzekerde bedrag dat geldt voor de ouder. Zijn beide ouders verzekerd en zijn de uitvaartkosten voor het kind hoger dan het hoogste verzekerde bedrag? Dan betaalt ABN AMRO maximaal dat hoogste verzekerde bedrag. 
  • Voor levenloos geboren kinderen vanaf 26 weken zwangerschap betaalt ABN AMRO Levensverzekering het verzekerde bedrag dat geldt voor de ouder. Zijn beide ouders verzekerd? En zijn de uitvaartkosten voor het kind hoger dan het hoogste verzekerde bedrag? Dan betaalt ABN AMRO Levensverzekering maximaal dat hoogste verzekerde bedrag. De uitvaartkosten voor een kind dat voor 26 weken zwangerschap overlijdt zijn niet gedekt. 
 

Voor verzekeringen gesloten voor 1 augustus 2011

Kinderen tot 3 maanden zijn gratis meeverzekerd. Daarbij geldt het volgende: 

  • Voor een kind dat na minimaal 26 weken zwangerschap geboren wordt, betaalt ABN AMRO Levensverzekering de kosten voor de uitvaart tot maximaal 60% van het verzekerde bedrag dat geldt voor de ouder. Zijn beide ouders verzekerd? En zijn de kosten van de uitvaart hoger dan het hoogste verzekerde bedrag? Dan betaalt ABN AMRO Levensverzekering maximaal 60% van het hoogste verzekerde bedrag. 
  • Voor levenloos geboren kinderen vanaf 26 weken zwangerschap betaalt ABN AMRO Levensverzekering het verzekerde bedrag dat geldt voor de ouder. Zijn beide ouders verzekerd? Dan betaalt ABN AMRO Levensverzekering het hoogst verzekerde bedrag van één van de ouders. 
  • Voor kinderen tot 3 maanden betaalt ABN AMRO Levensverzekering het verzekerde bedrag dat geldt voor de ouder. Zijn beide ouders verzekerd? Dan betaalt ABN AMRO Levensverzekering het hoogst verzekerde bedrag van één van de ouders.

ABN AMRO Levensverzekering brengt kosten in rekening. 

Administratiekosten
U betaalt bij een ingangsdatum vanaf 1 augustus 2011 en een levenslange premiebetaling €13,00 administratiekosten per jaar. Bij een eerdere ingangsdatum zijn deze kosten €16,50 per jaar. Bij tijdelijke premiebetaling betaalt u tijdens de duur van de premiebetaling €15,00 administratiekosten per jaar. Daarna €2,00 per jaar. 

Assurantiebelasting
U betaalt geen assurantiebelasting over de Uitvaartverzekering.

Elk jaar stuurt ABN AMRO Levensverzekering u een opgave van de kosten van een gemiddelde begrafenis of crematie bij Monuta. Wilt u nu al weten of het bedrag waarvoor u verzekerd bent genoeg is om de begrafenis of crematie te betalen? U kunt dit op de website van Monuta bekijken.
 

Overgang naar FlexGarant Assuradeuren

Vanaf 1 oktober 2022 administreert FlexGarant Assuradeuren uw uitvaartverzekering. FlexGarant Assuradeuren is gespecialiseerd in het beheer van onder andere uitvaartverzekeringen.