Naar de navigatie Naar de inhoud

Startzekerverzekering: uit de verkoop

Startzekerverzekering

Deze verzekering zorgt voor een gegarandeerde uitkering als de verzekerde(n) op de einddatum in leven is. Bij eerder overlijden keert de verzekeraar, als er gekozen is voor een uitkering bij overlijden, een bedrag uit. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van wat is afgesproken bij het begin van de verzekering en staat op de polis. 
De Startzekerverzekering is gekoppeld aan de ABN AMRO Startzekerhypotheek. De uitkering moet gebruikt worden voor de aflossing van deze hypotheek.

 

Niet meer aangeboden

U kunt de  Startzekerverzekering niet meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

Hier vindt u een opsomming van alle voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.

Algemene voorwaarden:
Aanvullende voorwaarden Startzekerverzekering:

 

Zo werkt de Startzekerverzekering

De Startzekerverzekering is een levensverzekering. 

Als de verzekerde op de einddatum in leven is, keert de verzekeraar het gegarandeerde kapitaal uit. Het gegarandeerde kapitaal staat op uw polis.

De Startzekerverzekering is gekoppeld aan de ABN AMRO Startzekerhypotheek. De uitkering moet gebruikt worden voor de aflossing van deze hypotheek.

Let op! Het gegarandeerde kapitaal op einddatum is alleen gegarandeerd als u tijdens de gehele looptijd premie betaalt.Uw verzekering aanpassen

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op de Startzekerverzekering:
 • de hoogte van de premie aanpassen
 • verzekering stopzetten en de waarde eerder opnemen (afkoop)
Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Sommige wijzigingen kunnen alleen doorgevoerd worden met toestemming van de hypotheekverstrekker. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004

 

Belastingen

De Startzekerverzekering wordt als Box 1 verzekering afgesloten (Kapitaalverzekering Eigen Woning). Tijdens de looptijd is de opgebouwde waarde in de verzekering vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.

Let op! Het wijzigen van de verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.


Veelgestelde vragen

 • Wat gebeurt er op de einddatum van de verzekering?

  Op de afgesproken einddatum keert ABN AMRO Levensverzekering het gegarandeerde kapitaal uit. Als u tijdens de verzekering gestopt bent met premie betalen dan keert ABN AMRO Levensverzekering op de einddatum het kapitaal op de hypotheekrenterekening uit. De Startzekerverzekering is gekoppeld aan de ABN AMRO Startzekerhypotheek. De uitkering moet gebruikt worden voor de aflossing van deze hypotheek.

  Vier maanden voor de einddatum krijgt u van ABN AMRO Levensverzekering een brief waarin zij u meer vertellen over de uitkering en wat u daarmee kunt of moet doen.


 • Kan ik de opgebouwde waarde eerder opnemen?

  U kunt uit de Startzekerverzekering eerder beëindigen. De verzekeraar berekent dan de waarde van de verzekering op dat moment en keert dat bedrag uit. 

  De Startzekerverzekering is gekoppeld aan de ABN AMRO Startzekerhypotheek. De uitkering moet gebruikt worden voor de aflossing van deze hypotheek. De verzekering kan alleen afgekocht worden met toestemming van de hypotheekverstrekker.

  Let op! Het beëindigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.


 • Welke kosten brengt de verzekeraar in rekening?

  ABN AMRO Levensverzekering brengt maandelijks kosten in rekening. Welke kosten, is afhankelijk van de ingangsdatum van de verzekering. 

  • Is de polis ingegaan voor 16 juli 2007 dan zijn de administratiekosten € 5,67 per maand. Er worden geen provisiekosten in rekening gebracht. Staat er een verbindingsclausule op de polis dan zijn de kosten € 2,84 per maand. De verbindingsclausule geeft aan dat de verzekering is verbonden met een andere verzekering. Wordt er geen premie meer betaald? Dan zijn de kosten € 2,84 per maand.
  • Is de polis ingegaan na 16 juli 2007 maar voor 13 december 2009, dan zijn de administratiekosten € 3,00 per maand en de provisiekosten 1,5% van elke premie. Staat er een verbindingsclausule op de polis dan zijn de kosten € 1,50 per maand. De verbindingsclausule geeft aan dat de verzekering is verbonden met een andere verzekering. Wordt er geen premie meer betaald? Dan worden er geen kosten ingehouden.
 • Wat gebeurt er bij overlijden van de verzekerde?

  Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum, ontvangt de begunstigde een vast bedrag. Dat bedrag staat op de polis vermeld. Is 110% van de opgebouwde waarde meer dan dat vaste bedrag? Dan wordt 110% van de opgebouwde waarde aan de begunstigde uitgekeerd. Wie de begunstigde is, staat op de polis. 

  U betaalt voor de overlijdensrisicodekking een premie. De premie voor die overlijdensrisicodekking verrekent de verzekeraar met de waarde van de verzekering.


 • Is deze verzekering een beleggingsverzekering?

  Nee, de Startzekerverzekering is geen beleggingsverzekering. De Startzekerverzekering heeft een aflossingsgarantie. Deze garantie betekent dat bij het bereiken van de einddatum het gegarandeerde kapitaal wordt uitgekeerd. De risico’s van een beleggingsverzekering zijn niet van toepassing op de Startzekerverzekering.

 • Hoe veilig is mijn geld?

  De Startzekerverzekering is een product van ABN AMRO Levensverzekering. Zij valt onder de wettelijke opvangregeling voor levensverzekeraars. Deze regeling beschermt de rechten van een consument als een levensverzekeraar er financieel slecht voor staat.

  Het geld van de Startzekerverzekering wordt door ABN AMRO Levensverzekering gestort op een bankrekening bij ABN AMRO Bank. Als ABN AMRO Bank niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, dan keert ABN AMRO Levensverzekering niets of een lager bedrag uit voor uw Startzekerverzekering. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening.

Heeft u een vraag of wilt u advies? Onze adviseurs helpen u graag verder.

0900-0024 (gebruikelijke belkosten)

Inboedelverzekering

Nooit te laag verzekerd

Iedereen is goed verzekerd met de Inboedelverzekering

 • Bij schade door brand, diefstal en storm
 • 24/7 schadehulp
 • Eerste jaar 20% hypotheekkorting