Spaargroeiverzekering

Uit de verkoop

De Spaargroeiverzekering zorgt voor een gegarandeerde uitkering als de verzekerde op de einddatum in leven is. De waardeopbouw gebeurt door sparen. Bij eerder overlijden keert de verzekeraar een bedrag uit als er gekozen is voor een uitkering bij overlijden. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van wat is afgesproken bij het begin van de verzekering en staat op de polis. De Spaargroeiverzekering is gekoppeld aan de ABN AMRO Spaargroeihypotheek. De uitkering moet gebruikt worden voor de aflossing van deze hypotheek.

 

Niet meer aangeboden

U kunt de Spaargroeiverzekering niet meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Neem contact op met een adviseur.

Hier vindt u een opsomming van alle voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.

Algemene voorwaarden

AVFL-0308

AVFL-0601

AVFL-0703

AVFL-0810

AVFL-0905

Aanvullende voorwaarden Spaargroeiverzekering

SGV-0301

SGV-0601

SGV-0707

SGV-0810

SGV-0902

SGV-0912

Aanvullende voorwaarden premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

PVA-0207

PVA-0601

PVA-0607

Wat is de Spaargroeiverzekering?

De Spaargroeiverzekering is een levensverzekering. Als de verzekerde op einddatum in leven is, keert de verzekeraar (ABN AMRO Levensverzekering N.V.) het gegarandeerde kapitaal uit. Het gegarandeerde kapitaal staat op de polis. De Spaargroeiverzekering is gekoppeld aan de ABN AMRO Spaargroeihypotheek. De uitkering moet gebruikt worden voor de aflossing van deze hypotheek. 

Let op! Het gegarandeerde kapitaal op einddatum is alleen gegarandeerd als u de gehele looptijd de afgesproken premie betaalt.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bij aanvang van de verzekering kon u kiezen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren tot maximaal de leeftijd van 65 jaar. Op de polis staat tot welke leeftijd de dekking is meeverzekerd. Voor het bepalen van de arbeidsongeschiktheid worden de regels van de Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gevolgd.

Uw verzekering wijzigen

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op de Spaargroeiverzekering:

 • extra bedrag(en) storten
 • de hoogte van de premie aanpassen
 • stoppen met premie betalen (premievrij maken)
 • de verzekering stopzetten
 • de waarde eerder opnemen (afkoop)
 • de overlijdensdekking aanpassen 

De premies voor losse overlijdensrisicoverzekeringen zijn de laatste jaren gedaald. Het kan  voordeliger voor u zijn om de meeverzekerde uitkering bij overlijden uit uw Spaargroeiverzekering te halen. In plaats daarvan sluit u dan een losse overlijdensrisicoverzekering af. De premie van uw Spaargroeiverzekering zal dan dalen. 

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Sommige wijzigingen kunnen alleen doorgevoerd worden met toestemming van de hypotheekverstrekker. Neem voor een wijziging daarom altijd contact op met een van onze adviseurs.

Belastingen

De Spaargroeiverzekering kan zowel onder de condities van Box 1 (Kapitaalverzekering Eigen Woning) als Box 3 zijn afgesloten. Onder de condities van Box 1 is de opgebouwde waarde tijdens de looptijd vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een adviseur.

Veelgestelde vragen

Op de afgesproken einddatum keert de verzekeraar het gegarandeerde kapitaal uit. Als u tijdens de verzekering gestopt bent met premie betalen dan keert de verzekeraar op de einddatum het kapitaal op de hypotheekrenterekening uit. De Spaargroeiverzekering is gekoppeld aan de ABN AMRO Spaargroeihypotheek. De uitkering moet gebruikt worden voor de aflossing van deze hypotheek. 

Vier maanden voor de einddatum krijgt u van de verzekeraar een brief waarin zij u meer vertellen over de uitkering en wat u daarmee kunt of moet doen.

U kunt de Spaargroeiverzekering eerder beëindigen. De verzekeraar berekent dan de waarde van de verzekering op dat moment en keert dat bedrag uit. 

De Spaargroeiverzekering is gekoppeld aan de ABN AMRO Spaargroeihypotheek. De uitkering moet gebruikt worden voor de aflossing van deze hypotheek. De verzekering kan alleen eerder worden beëindigd met toestemming van de hypotheekverstrekker. 

Let op! Het beëindigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een adviseur.

De verzekeraar brengt maandelijks kosten in rekening. Welke kosten, is afhankelijk van de ingangsdatum van de verzekering.

 • Is de polis ingegaan voor 16 juli 2007 dan zijn de administratiekosten € 5,67 per maand. Er worden geen provisiekosten in rekening gebracht. Staat er een verbindingsclausule op de polis, dan zijn de kosten € 2,84 per maand. De verbindingsclausule geeft aan dat de verzekering is verbonden met een andere verzekering. Wordt er geen premie meer betaald? Dan zijn de kosten € 2,84 per maand 
 • Is de polis ingegaan tussen 16 juli 2007 en 13 december 2009, dan zijn de administratiekosten € 3,00 per maand en de provisiekosten 1,5% van elke premie en bijstorting. Staat er een verbindingsclausule op de polis, dan zijn de kosten € 1,50 per maand. De verbindingsclausule geeft aan dat de verzekering is verbonden met een andere verzekering. Wordt er geen premie meer betaald? Dan worden er geen kosten ingehouden
 • Is de polis ingegaan na 13 december 2009, dan zijn de administratiekosten € 2,30 per maand en de provisiekosten 2,2% van elke premie en bijstorting. Staat er een verbindingsclausule op de polis, dan zijn de kosten € 1,15 per maand. De verbindingsclausule geeft aan dat de verzekering is verbonden met een andere verzekering. Wordt er geen premie meer betaald? Dan worden er geen kosten ingehouden

Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum, ontvangt de begunstigde een uitkering, behalve als er gekozen is voor geen uitkering bij overlijden. Wie de begunstigde is en hoeveel er uitgekeerd wordt, staat op de polis. Bekijk hieronder de 3 mogelijkheden.


 1. Een vast bedrag maar minimaal 110% van het opgebouwde vermogen.

  De begunstigde ontvangt na het overlijden van de verzekerde een vast bedrag. Dat bedrag staat op de polis vermeld. Is 110% van de opgebouwde waarde meer dan dat vaste bedrag? Dan wordt 110% van de opgebouwde waarde aan de begunstigde uitgekeerd.

 2. 110% van het opgebouwde vermogen.

  De begunstigde ontvangt na het overlijden van de verzekerde een uitkering gelijk aan 110% van de opgebouwde waarde. Er is dus geen vast bedrag verzekerd.

 3. Minder dan de waarde van uw verzekering.

  De derde mogelijkheid is dat een bedrag wordt uitgekeerd dat lager is dan de waarde van de verzekering. Op de polis staat welk percentage van de waarde uitgekeerd wordt. Dat percentage is maximaal 90%.

  Staat op de polis dat er 110% uitgekeerd wordt(opties 1 en 2)? Dan betaalt u voor het overlijdensrisico een premie. De premie voor die overlijdensrisicodekking brengt de verzekeraar in mindering op het opgebouwde vermogen van de verzekering.

  Staat op de polis dat er minder dan de waarde uitgekeerd wordt (optie 3)? Dan loopt de verzekeraar geen risico en betalen zij u maandelijks een bonusbedrag. Die bonus wordt toegevoegd aan de spaarwaarde in de verzekering.
Is een verzekerde overleden? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan onze Nabestaandendesk via telefoonnummer 020 - 343 45 45 (gebruikelijke belkosten). Meer informatie kunt u vinden ook vinden op abnamro.nl/overlijden.
Nee, de Spaargroeiverzekering is geen beleggingsverzekering. De Spaargroeiverzekering heeft een aflossingsgarantie. Deze garantie betekent dat bij het bereiken van de einddatum het gegarandeerde kapitaal wordt uitgekeerd. De risico’s van een beleggingsverzekering zijn niet van toepassing op de Spaargroeiverzekering.

De Spaargroeiverzekering is een product van ABN AMRO Levensverzekering. Het geld van de Spaargroeiverzekering wordt door ABN AMRO Levensverzekering gestort op een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V.. Wanneer ABN AMRO Bank N.V. niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, dan keert ABN AMRO Levensverzekering niets of een lager bedrag uit voor uw Spaargroeiverzekering. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening. 

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars in werking getreden. Wanneer ABN AMRO Levensverzekering er financieel slecht voor staat kan De Nederlandse Bank (DNB) ingrijpen, zodat de belangen van polishouders zo goed mogelijk worden beschermd.

Over ABN AMRO Verzekeringen
De Spaargroeiverzekering is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering, en ABN AMRO Bank is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.