Kostbaarhedenverzekering
Kostbaarheden-
verzekering

Kostbaarhedenverzekering

Uw spullen goed verzekerd

Kostbaarheden-
verzekering

 • Uitstekende afhandeling bij schade
 • Ook buiten uw woning verzekerd voor schade, verlies of diefstal
 • Verzekerd op basis van aankoop- of taxatiewaarde

Kostbaarhedenverzekering

De Kostbaarhedenverzekering is een aanvulling op de ABN AMRO Inboedelverzekering. Heeft u kostbare geluidsapparatuur, muziekinstrumenten, sieraden of een kunstcollectie? Met een Kostbaarhedenverzekering zijn uw spullen binnen en buiten uw huis wereldwijd goed verzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Meer informatie en voorwaarden

Wat is de Kostbaarhedenverzekering?

Met de ABN AMRO Kostbaarhedenverzekering verzekert u uw kostbare bezittingen tegen schade, verlies en diefstal. Dit geldt voor kostbaarheden in uw woning, maar ook als u de spullen met u meeneemt buiten uw huis. 

Schilderijen en pc’s zijn verzekerd in uw huis en op weg van en naar de restaurateur of reparateur.

Voor wie?

Voor personen die niet voldoende hebben aan de standaarddekking van de Inboedelverzekering van € 7.000. Het gaat om kostbaarheden met een waarde die hoger is dan € 7.000 én die u ook buiten de woning gebruikt. 

U kunt een kostbaarhedenverzekering alleen afsluiten als u een ABN AMRO Inboedelverzekering heeft.

Wat is verzekerd?

Uw kostbare bezittingen zijn verzekerd tegen schade, verlies en diefstal. Ook buiten uw huis. Verzekerd zijn onder andere:

 • lijfsieraden
 • foto- en filmapparatuur
 • muziekinstrumenten
 • geluidsapparatuur 

Schilderijen en pc’s zijn verzekerd in uw huis en op weg van en naar de restaurateur of reparateur. 

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden.

Verzekerde bedragen 

Het verzekerde bedrag hangt af van de waarde van het voorwerp dat u wilt verzekeren. De waarde wordt bepaald door:

 • de aankoopbon (niet ouder dan 1 jaar op de ingangsdatum van de verzekering)
 • het taxatierapport (niet ouder dan 3 jaar op de ingangsdatum van de verzekering) 

Bij schade kunnen wij vragen naar de aankoopbon of taxatierapport.

Wat is niet verzekerd?

U bent onder andere nooit verzekerd bij schade die ontstaat:

 • omdat u niet de normale voorzichtigheid in acht neemt
 • door slijtage of normaal gebruik, ook als dat leidt tot ontsiering
 • doordat een zaak uit zichzelf stukgaat of het uit zichzelf niet meer doet. Let op: dit geldt niet voor schade door brand, bliksem, ontploffing of uitstromend water
 • door opzet, ernstige nalatigheid of een illegale activiteit van u 

Mobiele telefoons zijn niet verzekerd. 

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden.

Eigen risico

Standaard heeft u geen eigen risico.

Kosten

Premie

Uw premie hangt af van het bedrag waarvoor u uw kostbaarheden wilt verzekeren. 

Provisie 

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgen we een vergoeding van 20% van de premie. Lees meer over onze dienstverlening: Informatieblad Schadeverzekeringen

Poliskosten

U krijgt één polis per verzekering. U betaalt slechts één keer poliskosten. De poliskosten zijn € 4,39 (inclusief assurantiebelasting). Omdat u voor het afsluiten van een ABN AMRO Kostbaarhedenverzekering een ABN AMRO Inboedelverzekering nodig heeft, betaalt u voor de ABN AMRO Kostbaarhedenverzekering geen extra poliskosten. 

Assurantiebelasting 

U betaalt 21% assurantiebelasting over de premie en kosten. 

Pakketkorting 

U krijgt tot 5% pakketkorting als u 3 of meer verzekeringen bij ABN AMRO heeft.

Schade melden

U kunt schade aan uw kostbaarheden online schriftelijk of telefonisch melden.

Uw verzekering aanpassen

Wilt u uw verzekering aanpassen? Bel dan met 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten)

Opzeggen

U kunt uw verzekering dagelijks, zonder opgave van redenen opzeggen

Binnen 14 dagen nadat u de verzekering heeft afgesloten kunt u deze kosteloos annuleren. Stuur de polis (zonder postzegel) terug naar: 

ABN AMRO Verzekeringen

Antwoordnummer 9000

8000 VB Zwolle

Wanneer gaat de verzekering in?

U kiest zelf vanaf wanneer u zich wilt verzekeren. De begindatum van de verzekering kan niet in het verleden liggen.

Wat doet de verzekeraar met uw gegevens?

Bekijk de privacyverklaring van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Hierin leest u wat zij doet met uw gegevens.

Meer informatie en voorwaarden

Met de ABN AMRO Kostbaarhedenverzekering verzekert u uw kostbare bezittingen tegen schade, verlies en diefstal. Dit geldt voor kostbaarheden in uw woning, maar ook als u de spullen met u meeneemt buiten uw huis. 

Schilderijen en pc’s zijn verzekerd in uw huis en op weg van en naar de restaurateur of reparateur.

Voor personen die niet voldoende hebben aan de standaarddekking van de Inboedelverzekering van € 7.000. Het gaat om kostbaarheden met een waarde die hoger is dan € 7.000 én die u ook buiten de woning gebruikt. 

U kunt een kostbaarhedenverzekering alleen afsluiten als u een ABN AMRO Inboedelverzekering heeft.

Uw kostbare bezittingen zijn verzekerd tegen schade, verlies en diefstal. Ook buiten uw huis. Verzekerd zijn onder andere:

 • lijfsieraden
 • foto- en filmapparatuur
 • muziekinstrumenten
 • geluidsapparatuur 

Schilderijen en pc’s zijn verzekerd in uw huis en op weg van en naar de restaurateur of reparateur. 

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden.

Verzekerde bedragen 

Het verzekerde bedrag hangt af van de waarde van het voorwerp dat u wilt verzekeren. De waarde wordt bepaald door:

 • de aankoopbon (niet ouder dan 1 jaar op de ingangsdatum van de verzekering)
 • het taxatierapport (niet ouder dan 3 jaar op de ingangsdatum van de verzekering) 

Bij schade kunnen wij vragen naar de aankoopbon of taxatierapport.

U bent onder andere nooit verzekerd bij schade die ontstaat:

 • omdat u niet de normale voorzichtigheid in acht neemt
 • door slijtage of normaal gebruik, ook als dat leidt tot ontsiering
 • doordat een zaak uit zichzelf stukgaat of het uit zichzelf niet meer doet. Let op: dit geldt niet voor schade door brand, bliksem, ontploffing of uitstromend water
 • door opzet, ernstige nalatigheid of een illegale activiteit van u 

Mobiele telefoons zijn niet verzekerd. 

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden.

Standaard heeft u geen eigen risico.

Premie

Uw premie hangt af van het bedrag waarvoor u uw kostbaarheden wilt verzekeren. 

Provisie 

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgen we een vergoeding van 20% van de premie. Lees meer over onze dienstverlening: Informatieblad Schadeverzekeringen

Poliskosten

U krijgt één polis per verzekering. U betaalt slechts één keer poliskosten. De poliskosten zijn € 4,39 (inclusief assurantiebelasting). Omdat u voor het afsluiten van een ABN AMRO Kostbaarhedenverzekering een ABN AMRO Inboedelverzekering nodig heeft, betaalt u voor de ABN AMRO Kostbaarhedenverzekering geen extra poliskosten. 

Assurantiebelasting 

U betaalt 21% assurantiebelasting over de premie en kosten. 

Pakketkorting 

U krijgt tot 5% pakketkorting als u 3 of meer verzekeringen bij ABN AMRO heeft.

U kunt schade aan uw kostbaarheden online schriftelijk of telefonisch melden.

Wilt u uw verzekering aanpassen? Bel dan met 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten)

U kunt uw verzekering dagelijks, zonder opgave van redenen opzeggen

Binnen 14 dagen nadat u de verzekering heeft afgesloten kunt u deze kosteloos annuleren. Stuur de polis (zonder postzegel) terug naar: 

ABN AMRO Verzekeringen

Antwoordnummer 9000

8000 VB Zwolle

U kiest zelf vanaf wanneer u zich wilt verzekeren. De begindatum van de verzekering kan niet in het verleden liggen.

Bekijk de privacyverklaring van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Hierin leest u wat zij doet met uw gegevens.

Daarom een Kostbaarhedenverzekering van ABN AMRO

Wereldwijde dekking

Uw foto- of filmapparatuur of uw sieraden zijn wereldwijd goed verzekerd. Ook buiten uw huis.

Aankoopwaarde of taxatiewaarde

U kunt uw kostbaarheden verzekeren tegen aankoopwaarde of op basis van taxatiewaarde.

Eén aanspreekpunt bij schade

Bij ABN AMRO krijgt u een persoonlijke schadebehandelaar die alles voor u regelt.

Ook interessant

Opstalverzekering

 • Onmisbaar bij uw koopwoning
 • Zonnepanelen gewoon meeverzekerd
 • Ook uw glas verzekerd

Inboedelverzekering

 • Voor uw koop of huurwoning
 • Meest aangevraagde woonverzekering
 • Garantie tegen onderverzekering tot € 150.000

Rechtsbijstandverzekering

 • Kies zelf uw dekkingen
 • Lage kosten, geen eigen risico
 • 24/7 advies van ARAG juristen