Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Man op de bank met kop koffie en kijkt naar tablet

Derdenbeslag

Wat gebeurt er met uw geld?

Heeft u een schuld? Dan kan er beslag gelegd worden op het geld op uw betaalrekening. Dit betekent dat de schuldeiser uw geld eist om uw schuld te betalen. Dit noemen we een bankbeslag of derdenbeslag. Het beslag wordt gelegd door een deurwaarder en niet door ABN AMRO. Daarom kunnen we niet bepalen of het beslag terecht is of niet. Lees de stappen.

Wat gebeurt er bij een derdenbeslag?

 1. Geld reserveren

  ABN AMRO zet het geld dat op het moment van de beslaglegging op uw rekening stond, op een aparte rekening. U heeft zelf geen toegang tot deze rekening. Dit geld is gereserveerd voor de beslaglegger. Uw bestaande rekening wordt niet geblokkeerd. Geld dat u na de beslaglegging ontvangt, kunt u dus gewoon gebruiken.

 2. Verklaren

  In de wet staat dat de bank na de beslaglegging 2 weken moet wachten. Daarna laat ABN AMRO de deurwaarder weten hoeveel geld er op uw rekening stond op het moment van het beslag. Dit noemen we 'verklaren'. Wilt u niet zo lang wachten? Start dan 'vervroegd verklaren'. Dit kan alleen bij een executoriaal beslag.
 3. Afdragen en einde beslag

  Nadat de deurwaarder de verklaring heeft ontvangen, laat hij ABN AMRO weten welk bedrag de bank moet overboeken. Dit heet 'afdragen'. ABN AMRO maakt het bedrag en de kosten van het beslag over. Daarna stopt het beslag.
 

Minder lang wachten? Start vervroegd verklaren

U kunt met vervroegd verklaren de procedure versnellen. Vraag Vervroegde Verklaring Derdenbeslag aan in Internet Bankieren. U leest daar ook over de nadelen van vervroegd verklaren.

Veelgestelde vragen

Ja, we mogen het geld op uw rekening verrekenen met een eventuele schuld die u aan ons heeft. De beslaglegger moet hiermee rekening houden. Blijft er na deze verrekening geld over? Dan blokkeert ABN AMRO dit voor de beslaglegger. Meer hierover leest u in artikel 24 en 25 van de Algemene Bankvoorwaarden.

Vanaf januari 2021 zal er bij het derdenbeslag rekening moeten worden gehouden met een beslagvrije voet. Dit houdt in dat de deurwaarder tot een bepaald bedrag geen beslag kan leggen op uw rekening. Dit is gedaan zodat u bij een derdenbeslag minstens in uw eigen levensbehoefte kan blijven voorzien. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van uw gezinssituatie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar de deurwaarder.  Tot januari 2021 is er geen sprake van een beslagvrije voet bij een derdenbeslag met uitzondering van periodieke betalingen zoals onder andere een loonbeslag. De bank kan hier geen invloed op uitoefenen nu dit wettelijk zo is geregeld.
De bank wordt bij een beslag door de deurwaarder betrokken in een geschil tussen u en een ander. Dit brengt kosten mee voor de bank die u dient te vergoeden. De bank is immers geen partij in het geschil. Het bedrag moet u ook betalen indien er geen geld op uw rekening stond op het moment van beslag. Meer informatie hierover kunt u vinden in artikel 28 van de Algemene Bankvoorwaarden.
Uw rekening wordt zelf niet geblokkeerd bij een derdenbeslag. De bank zet enkel het geld dat op het moment van de beslaglegging op uw rekening stond over naar een aparte rekening. U heeft zelf geen toegang tot deze rekening. Het geld op deze rekening reserveert de bank voor de beslaglegger. Uw bestaande rekening wordt dus niet geblokkeerd, geld dat u ontvangt na de beslaglegging kunt u dus gewoon gebruiken. 
De bank is hier wettelijk toe verplicht. Het derdenbeslag door de deurwaarder wordt gelegd op al het geld en uw tegoeden die u op het moment van de beslaglegging op uw rekening had staan. Het verschuldigde bedrag aan de beslaglegger heeft hier dus geen invloed op. Voor meer vragen hierover verwijzen wij u naar de deurwaarder.
In de wet staat dat de bank 2 weken moet wachten met verklaren na de beslaglegging. In deze verklaring laat de bank aan de deurwaarder weten hoeveel geld er op dat moment op uw rekening stond.   

Bij een executoriaal beslag kunt u een ‘vervroegde verklaring’ aanvragen als u niet zo lang wilt wachten. In dat geval hoeft de bank het wettelijke termijn van 2 weken niet in acht te nemen en kan de bank ook eerder afdragen. Een vervroegde verklaring kunt u aanvragen in Internet Bankieren. Hier leest u ook welke voor- en nadelen het vervroegd verklaren voor u kan meebrengen. De bank heeft hierbij wel gemiddeld 5 werkdagen nodig om aan dit verzoek te voldoen. 

U kunt er ook voor kiezen om de verklaring niet na 2 weken maar na 4 weken te versturen. Alleen u kunt deze termijn verlengen. In dat geval kunt u dit verzoek naar derdenbeslagen@nl.abnamro.com sturen. ABN AMRO heeft hierbij gemiddeld 5 werkdagen nodig om aan dit verzoek te voldoen.
Voor de afwikkeling van het beslag is de bank afhankelijk van de betrokken partijen. Bij een executoriaal beslag zal het beslag ten einde komen als de bank een afdrachtsverzoek van de deurwaarder ontvangen heeft. Dit is het verzoek aan de bank om het gevorderde bedrag en de kosten van het beslag over te boeken. Het resterende geld dat overblijft zal worden teruggeboekt naar uw rekening. Het beslag komt hierna ten einde.   

Uw beslag kan ook worden afgewikkeld als de bank een ophefverzoek ontvangt van de deurwaarder. Hierin laat de deurwaarder aan de bank weten dat het beslag komt te vervallen. Dit kan bijvoorbeeld als u heeft ingestemd om te betalen of als de deurwaarder na uitspraak van de rechter geen executoriale titel heeft kunnen krijgen bij een conservatoir beslag.   

Uw beslag kan verder ook worden afgewikkeld als de bank een schikkingsvoorstel heeft ontvangen. Dit kunt u sturen aan de bank als u overeenstemming heeft bereikt met de beslaglegger. Voor meer informatie over het insturen van een schikkingsvoorstel kunt u contact opnemen met uw deurwaarder.
De bank is te allen tijde verplicht mee te werken aan het derdenbeslag. Wij kunnen niet bepalen of het beslag terecht dan wel onterecht is gelegd. Als u van mening bent dat het gelegde beslag onterecht is verwijzen wij u door naar de deurwaarder.
 • De uitleg op deze pagina is een korte toelichting. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. 
 • We geven geen advies over wat u moet doen bij een derdenbeslag. 
 • Neem contact op met de deurwaarder als u vragen heeft. U vindt zijn gegevens in de omschrijving bij de overboeking in Internet Bankieren en in de brief die u heeft ontvangen. 
 • Bent u het niet eens met het beslag of wilt u advies? Schakel dan een juridisch adviseur in.
icoon