Waarom beleggen juist voor vrouwen een goed idee kan zijn

Vrouwen zijn slecht vertegenwoordigd in de beleggingswereld. Slechts één op de zeven beleggers in Nederland is vrouw. Dat is jammer, want juist voor vrouwen kan het goed zijn om te beleggen.

 

De representatie van vrouwelijke beleggers in diverse media is schaars. We noemen een aantal voorbeelden. In de cases van het VWO-examen van 2018 voor het vak Economie werden de vermogende posities zoals econoom en directeur alleen door mannen bekleed. De vrouwen in deze teksten vervulden de rol van lerares of woordvoerder. Of ze hadden helemaal geen baan, zaten in de bijstand of hadden een negatief saldo op hun bankrekening. Verder zijn het in films en series bijna altijd mannen die werkzaam zijn op de beurs. Tot slot zijn de meeste boeken over beleggen geschreven door mannelijke auteurs. Waarom zouden vrouwen wel moeten beleggen? We geven u een aantal redenen.

1. Vrouwen zijn beter in beleggen

Vrouwen die wel beleggen, halen gemiddeld een hoger rendement dan mannen. Uit een groot onderzoek naar  beleggingsresultaten uit 2016 blijkt dat vrouwen dat jaar gemiddeld 0,3% meer rendement behaalden dan mannen. Vrouwen handelen over het algemeen minder emotioneel en reactief op de actualiteit. Daardoor nemen ze minder risico dan mannen. Dit beperkt de winst, maar ook het verlies. Daarnaast houden vrouwen zich meer bezig met de lange termijn en houden ze hun beleggingen langer aan. Daardoor betalen ze minder transactiekosten en hebben ze een grotere kans om positief uit een tijdelijke beursdip te komen.

2. Vrouwen hebben voordeel van financiële onafhankelijkheid

Het vermogen dat iemand opbouwt met beleggen, kan zorgen voor financiële onafhankelijkheid. Dit kan juist voor vrouwen belangrijk zijn omdat zij vaker parttime of helemaal niet werken. Zij zorgen vaker voor de kinderen dan mannen. Het inkomen van vrouwen is daardoor lager dan dat van mannen. Ook hebben ze vaker een gat in hun cv. Over het algemeen verdienen vrouwen sowieso minder dan mannen, ook als ze wél fulltime werken. De kans om financieel afhankelijk te worden van een partner is daarom groter. Vrouwen kunnen deze afhankelijkheid verkleinen door het opbouwen van eigen vermogen.

3. Vrouwen beleggen duurzaam

Uit onderzoek van het Zwitserse USB blijkt dat 88% van de vrouwen het belangrijk vindt te beleggen in bedrijven die duurzaam handelen. Ze geven vaker de voorkeur aan kleinere bedrijven, in tegenstelling tot mannen die een voorkeur hebben voor beleggingen in grote bedrijven. Een stijging van het aantal beleggende vrouwen zou dus bijdragen aan een betere, duurzame wereld.

Buffer

Wilt u ook gaan beleggen? Doe dit dan alleen met geld dat u kunt missen. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Houd altijd een financiële buffer achter de hand voor onverwachte uitgaven. Kijk bij het www.nibud.nl om te weten hoe groot die buffer moet zijn.