Eindejaarstips voor uw vermogen

25-11-2019
Het einde van het jaar is in zicht. Soms is het verstandig om dan nog wat financiële zaken te regelen. Wilt u dit jaar bijvoorbeeld nog schenken of aflossen? Waar moet u dan op letten? Lees nu onze eindejaarstips voor uw vermogen.
 
Deze tips zijn gebaseerd op een selectie uit bestaande wetten en regelgeving en op de belastingplannen van de regering voor 2020 en daarna. Deze kunnen tijdens de parlementaire behandeling nog wijzigen.
 1. Schenken aan uw kinderen, kleinkinderen en anderen

  Schenken kan een goed idee zijn. U doet degene die de schenking ontvangt daarmee namelijk vaak veel plezier. Ook vermindert u misschien de belastingdruk op uw erfenis. Overleg hierover met de notaris of een belastingadviseur. Er bestaan verschillende vrijstellingen voor schenken. Wilt u weten welke vrijstelling in uw situatie kunnen gelden? Doe dan nu onze Schenkwijzer.

  Schenking aan uw kind(eren)
  In 2019 kunt u tot € 5.428 belastingvrij aan uw kind schenken. U kunt in plaats van € 5.428 eenmalig onder voorwaarden een hoger bedrag belastingvrij schenken aan uw kind in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar (de schenking op de dag van de 40e verjaardag van uw kind valt ook hieronder). Dat kan in 2019 tot € 26.040.

  Wilt u een bedrag schenken aan uw kind voor het eigen huis? Dan kunt u onder voorwaarden het bedrag van € 26.040 in 2019 verhogen tot € 102.010. De schenking voor het eigen huis kunt u eventueel spreiden over 2019, 2020 en 2021 als uw kind ook in die jaren binnen de leeftijdscategorie 18 tot en met 39 jaar valt. In plaats van een aanvullende onbelaste schenking voor het eigen huis kunt u het bedrag van € 26.040 onder bepaalde voorwaarden verhogen tot € 54.246 voor een schenking voor een dure studie.

  Heeft uw kind al eerder gebruikgemaakt van een eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking van uzelf? Dan kunt u deze vrijstelling mogelijk nog aanvullen met een onbelaste schenking voor het eigen huis. U kunt hierover meer lezen op de website van de Belastingdienst.

  Schenking aan een ander dan uw kind(eren)
  In 2019 kunt u tot € 2.173 belastingvrij aan uw kleinkind en/of aan iemand anders dan uw kind(eren) schenken. Bij een schenking voor het eigen huis kunt u de vrijstelling van € 2.173 eenmalig verhogen tot € 102.010 als aan de voorwaarden is voldaan.
 2. Geven aan goede doelen

  In Nederland geven we jaarlijks € 6 miljard aan goede doelen, inclusief het bedrijfsleven en de loterijen. Het is belangrijk dat dit geld goed terecht komt. Waar kunt u op letten bij uw donaties?

  • Heeft het goede doel een erkenning bij het Centraal Bureau Fondsenwerving, een algemeen nut beogende instelling (ANBI) status bij de Belastingdienst en is het transparant wat ze doen?
  • Kan het goede doel aantonen dat de aanpak effectief is? Is de werkwijze wetenschappelijk onderbouwd? Komt het goede doel positief in het nieuws?
  • Hoe wordt uw gift besteed? Welk deel van uw gift komt ten goede aan de doelgroep of activiteit? Staat het directeurssalaris in verhouding tot de organisatie?

  Wilt u met uw donatie zoveel mogelijk verschil maken? Er zijn organisaties, zoals Givewell, die wereldwijd onderzoeken hoe u met iedere euro zoveel mogelijk verschil kunt maken. Een goed doel kiezen, begint bij de vraag: ‘Wat wilt u veranderen?’ Veel mensen schenken reactief bijvoorbeeld omdat er iemand aan de deur komt. Filantropie Advies van ABN AMRO helpt mensen bewuster en effectiever te geven aan goede doelen.

  U kunt overwegen om geld te geven aan goede doelen door bijvoorbeeld vanuit privé een gift te doen. Giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U moet hiervoor de giften kunnen aantonen. Het gevolg daarvan is dat u minder inkomstenbelasting moet betalen. U kunt hierover meer lezen op de website van de Belastingdienst. Het belastingvoordeel van veel aftrekposten wordt per 2020 beperkt. Deze aftrekbeperking geldt ook voor aftrekbare giften. Aftrekbare giften die u in 2019 doet, kunt u tegen maximaal 51,75% in mindering brengen op uw belastbaar inkomen in box 1. In 2020 gaat dit verrekentarief omlaag naar maximaal 46%. Daarna daalt dit tarief stapsgewijs verder met (circa) 3%-punten per jaar tot 37,1% in 2023.

  Aftrekbare giften zijn onder te verdelen in periodieke giften en andere giften:

  • Bij een aftrekbare periodieke gift aan een ANBI of aan bepaalde verenigingen is iedere gift jaarlijks geheel aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Voor de periodieke gift is geen notariële akte van schenking vereist. Maar de verplichting tot het doen van jaarlijkse, vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen of verstrekkingen gedurende ten minste 5 jaar geldt bijvoorbeeld wel. Let u op de voorwaarden.
  • Andere giften aan ANBI’s kunnen ook onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Zo geldt voor de aftrek van giften een maximum van 10% van uw belastbaar inkomen uit alle boxen (plafond). En de aftrek geldt voor zover u in een jaar meer geeft dan 1% van uw belastbaar inkomen uit alle boxen met een minimum van € 60 voor alle giften gezamenlijk (drempel). Deze giften kunt u in aftrek brengen voor het gedeelte dat uitgaat boven de drempel. Heeft u een fiscaal partner in het kalenderjaar? Dan moet u de giften van u beiden optellen. Voor de drempel en het plafond moet u dan uw gezamenlijke inkomen in alle boxen in aanmerking nemen.
  Doet u een gift aan één of meer ANBI’s met een cultuurstatus van de Belastingdienst? Dan kunt u deze gift in uw aangifte inkomstenbelasting verhogen met een bepaald percentage. Periodieke en andere giften die u in 2019 privé doet aan culturele ANBI’s mag u fiscaal verhogen met 25%, met een maximum van € 1.250. Dit maximum bereikt u als u in een kalenderjaar minimaal € 5.000 aan culturele ANBI’s geeft. U kunt hierover meer lezen op de website van de Belastingdienst.
 3. Schulden en belastingaanslagen betalen

  In box 3 van de inkomstenbelasting wordt vermogen belast. Dit vermogen bestaat uit bepaalde bezittingen, zoals spaargeld, effecten en een tweede huis, en bepaalde schulden die op de bezittingen in mindering worden gebracht. Schulden kunt u vanaf een bepaald bedrag in aanmerking nemen in box 3. De eerste € 3.100 van alle schulden, voor fiscaal partners € 6.200 (cijfers 2019), telt namelijk niet mee. Daardoor kan het mogelijk raadzaam zijn uw schulden in 2019 helemaal af te lossen. Een belastingschuld is in principe geen schuld voor box 3. Voor een erfbelastingschuld geldt vaak een uitzondering. U kunt belastingaanslagen in 2019 betalen als de hoogte daarvan niet ter discussie staat. Het gevolg daarvan is dat u tot maximaal 1,6% van het betaalde bedrag minder aan inkomstenbelasting hoeft te betalen.
 4. Eigenwoningschuld aflossen

  Heeft u een financiering voor uw eigen huis? Een belangrijke vraag is dan of u nog voordeel heeft van de hypotheekrenteaftrek. Zijn de netto hypotheekkosten (na verrekening van het belastingvoordeel) voor uw eigen huis hoger dan het nettorendement op uw eigen middelen (eveneens na belastingheffing)? Dan is het misschien financieel aantrekkelijker voor u om uw eigenwoningschuld af te lossen. De financieringsrente is in 2019 nog slechts tegen maximaal 49% aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. Dit percentage gaat in 2020 naar maximaal 46%. Daarna gaat dit verrekentarief stapsgewijs met (circa) 3%-punten per jaar omlaag naar 37,1% in 2023. Mocht dat nog niet al het geval zijn, dan kan door de aflossing uw schuld zo laag worden dat u te maken krijgt met een bepaalde bijtelling bij uw belastbaar inkomen in box 1. In 2020 gaat het om 6,67% van het positieve saldo van eigenwoningforfait (de bijtelling in box 1 voor de eigenaar-bewoner) en aftrekbare (rente)kosten.

  Als u wilt aflossen, dan moet u vanzelfsprekend wel voldoende eigen middelen daarvoor beschikbaar hebben. En overhouden om van te leven. Of aflossen interessant is, hangt onder andere af van het nettorendement dat u in box 3 behaalt. Wilt u nog in 2019 aflossen? Dan moet u wel rekening houden met de afhandelingsperiode die uw financier in 2019 nodig heeft. Spaart u belastingvrij in bijvoorbeeld een (bank)spaarhypotheek voor het aflossen van uw hypotheek? Dan is het vaak niet verstandig om de hypotheek af te lossen. Dit is afhankelijk van uw situatie. Laat u hierover goed adviseren.
 5. Eigenwoningschuld oversluiten

  Het kan interessant zijn om uw hypotheek over te sluiten als u zekerheid wilt verkrijgen over een relatief lage(re) rente in de toekomst, na het verstrijken van de huidige rentevastperiode. Houdt u dan wel rekening met de tijd die uw financier nodig heeft om dit te kunnen regelen als u uw hypotheek nog in 2019 wilt oversluiten. De vergoedingsrente (ook wel ‘boeterente’ genoemd) die u eventueel daarbij moet betalen, is in 2019 nog aftrekbaar tegen maximaal 49%, in 2020 tegen maximaal 46%. Daarna gaat dit verrekentarief stapsgewijs naar 37,1%.
 6. Maximaal sparen via een lijfrente

  Het kan verstandig zijn dit jaar nog maximaal te sparen via een lijfrente. Bijvoorbeeld om uw pensioen aan te vullen. U betaalt over de waarde van de lijfrente geen inkomstenbelasting in box 3. Wilt u uitrekenen hoeveel u maximaal mag sparen dit jaar? Bereken dan nu uw jaarruimte. U kunt hierover meer lezen op de website van de Belastingdienst.
 7. Partneralimentatie afkopen

  Moet u alimentatie betalen voor uw ex-partner? Dan kunt u overwegen om deze alimentatieregeling af te kopen. Het voordeel daarvan is dat uw betalingsplicht aan uw ex-partner in één keer vervalt. Het belastingvoordeel van veel aftrekposten wordt per 2020 beperkt. Dat geldt ook voor partneralimentatie. In 2019 kunt u de afkoopsom nog tegen maximaal 51,75% in mindering brengen op uw belastbaar inkomen in box 1. In 2020 gaat dit verrekentarief omlaag naar maximaal 46%. Daarna daalt dit tarief stapsgewijs verder met (circa) 3%-punten per jaar tot 37,1% in 2023. Een nadeel van afkoop is dat het bedrag van de afkoopsom uw vermogen definitief heeft verlaten. Ook als de alimentatieverplichting eerder zou eindigen omdat uw ex-partner bijvoorbeeld gaat hertrouwen of overlijdt.

  De ontvangst van een eenmalige hoge afkoopsom kan ervoor zorgen dat uw ex-partner ineens veel meer inkomstenbelasting moet betalen, omdat een deel van de afkoopsom tegen een hoger belastingtarief wordt belast. Om dit te voorkomen, kunt u de afkoopsom afstorten bij een verzekeraar. Koopt u voor de afkoopsom een lijfrente aan bij een professionele verzekeraar? Houdt u dan ook rekening met de tijd die uw verzekeraar nodig heeft om dit nog in 2019 te kunnen regelen.
 8. Let op: kijk altijd goed naar uw eigen situatie

  Vindt u één of meer tips interessant? Dan kunt u hierover vanzelfsprekend overleggen met uw contactpersoon bij de bank. Samen kunt u dan bepalen wat in uw situatie wenselijk is. Elke situatie is anders en andere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een bepaalde keuze wel of niet voor u geschikt is. Deze tips zijn geen belastingadvies. Laat u altijd goed adviseren door uw eigen fiscalist voordat u voor één of meer van deze mogelijkheden kiest.

Ook interessant voor u

Videos over schenken

Schenken in 2019 in 6 video's

02-12-2019
Het einde van het jaar is in zicht. Wilt u in 2019 nog een schenking doen? Dan kunt u de schenkingsvrijstellingen van 2019 nog benutten. Maar waar moet u dan allemaal op letten? Onze expert legt het uit in 6 korte video's.
Lees meer
Het nieuwe box 3-stelsel in 6 videos

Het nieuwe box 3-stelsel in 6 video's

20-09-2019

Het kabinet wil vanaf 2022 de manier waarop de belasting in box 3 wordt berekend drastisch wijzigen. Maar wat verandert er precies? Onze experts Peter Pleijsant en René Bruel leggen het uit in 6 korte video’s.

Lees meer
Stel uw vermogensvraag

Stel uw vermogensvraag

Over welk vermogensonderwerp wilt u meer weten? Laat het ons weten. Misschien leest u er binnenkort meer over op Vermogensvragen. Wilt u liever persoonlijke contact met een Preferred Banking adviseur? Maak dan een afspraak.