Tijdelijke betaalstop hypotheek of betaalpauze lening in de belastingaangifte

Rolf Post
Expert Kenniscentrum ABN AMRO
26-02-2021

Veel mensen ervaren financiële onzekerheid door de coronacrisis. Wie in 2020 betalingsproblemen voorzag, kon bij ABN AMRO gebruikmaken van een tijdelijke betaalstop voor de hypotheek of een betaalpauze voor de lening. Wat zijn de gevolgen voor uw aangifte inkomstenbelasting 2020 als u vorig jaar gebruik heeft gemaakt van een van deze mogelijkheden?

 

Raadpleeg voor advies uw belastingadviseur of accountant

Hieronder vindt u de hoofdregels voor uw belastingaangifte 2020. Het kan zijn dat die anders uitpakken voor uw situatie. We geven vanuit ABN AMRO nooit belastingadvies. Raadpleeg daarom altijd uw belastingadviseur, accountant of administrateur als u meer informatie of advies wilt over de gevolgen van de tijdelijke betaalstop voor úw hypotheek of de betaalpauze voor úw lening.

 

Wat is de tijdelijke betaalstop voor uw hypotheek?

Tijdens uw tijdelijke betaalstop heeft ABN AMRO geen hypotheekmaandbedrag van uw lopende rekening afgeschreven. De invulling van de tijdelijke betaalstop kent verschillende varianten. Een variant die vaak voorkomt is dat ABN AMRO een aanvullend krediet op uw naam heeft geopend. Vanuit dat krediet is uw hypotheekmaandbedrag betaald. Het hypotheekmaandbedrag bestaat uit de hypotheekrente, de aflossing en eventuele inleg of premies. Na de tijdelijke betaalstop is of wordt dit krediet omgezet in een leningdeel van uw hypotheek. Via dit leningdeel betaalt u vervolgens deze maandbedragen in termijnen terug volgens de afspraken die u hierover heeft gemaakt met de bank. 

In de brieven of mails die u hierover heeft ontvangen, leest u welke variant voor u geldt. Geldt voor u niet de variant met een aanvullend krediet of leningdeel? Dan is onderstaande toelichting misschien niet voor u van toepassing.

Hypotheekaftrek

Om hypotheekrente te mogen aftrekken in box 1 van de inkomstenbelasting, moet uw hypotheek aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor sommige hypotheken geldt bijvoorbeeld een aflossingsverplichting. Als uw hypotheek aan de voorwaarden voldoet, is hypotheekrente aftrekbaar in het jaar dat deze rente is betaald. Bij de variant met een aanvullend krediet of leningdeel zijn de maandelijkse hypotheekbedragen doorbetaald. Weliswaar niet van uw lopende rekening, maar vanuit het nieuw geopende krediet op uw naam. 

Dit betekent dat de hypotheekrente voor het jaar 2020 wel degelijk betaald is. En daarom is de hypotheekrente in beginsel aftrekbaar in 2020, óók voor de maanden dat u de tijdelijke betaalstop had. Op uw Financieel Jaaroverzicht 2020 staat de betaalde hypotheekrente voor het jaar 2020 vermeld. Deze gegevens heeft ABN AMRO ook doorgegeven aan de Belastingdienst en staan waarschijnlijk vooraf ingevuld in uw aangifte. Controleer altijd of de vooraf ingevulde gegevens in uw belastingaangifte juist zijn.

Gevolgen voor box 3 bij tijdelijke betaalstop hypotheek

In box 3 van de inkomstenbelasting worden inkomsten uit uw vermogen belast. Uw vermogen bestaat eenvoudig gezegd uit uw bezittingen verminderd met uw schulden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet, de zogeheten peildatum. 

Geldt voor u de variant met een aanvullend krediet of leningdeel? Dan telt dit krediet of leningdeel in principe mee als schuld in box 3. Maar in uw belastingaangifte 2020 moet u dit niet opnemen. Want op peildatum 1 januari 2020 bestond het krediet of leningdeel nog niet. 

Voor de belastingaangifte over 2021, die u in het voorjaar van 2022 moet doen, is de peildatum voor uw box 3-vermogen 1 januari 2021. Had u op die datum een aanvullend krediet of leningdeel? Dan staat dit op het Financieel Jaaroverzicht 2021 dat u volgend jaar ontvangt. ABN AMRO geeft dit dan ook door aan de Belastingdienst. Voor de belastingaangifte over 2021 is dit dan een schuld die in principe meetelt in box 3. 
 

Wat is de betaalpauze voor uw particuliere lening?

Voor uw Persoonlijke Lening, Flexibel (Hypotheek) Krediet of Privé Limiet Plus met afbouw kon u in 2020 een betaalpauze aanvragen. De betaalpauze had per product een verschillende invulling. Voor sommige producten zijn de maandbetalingen (rente en/of aflossing) tijdelijk stopgezet en is de looptijd van het product verlengd. Soms is ook de opnamemogelijkheid geblokkeerd. Bij de Privé Limiet Plus met afbouw is de maandelijkse limietafbouw tijdelijk stopgezet. Op deze pagina en in de brieven of mails die u heeft gekregen, leest u een nadere toelichting.

Bij het product Rood Staan Staan gold een gedoogperiode. Lukte het u door de coronamaatregelen niet om 1 keer in de 3 maanden positief te staan op uw betaalrekening? Dan kreeg u 3 maanden extra de tijd uw saldo aan te vullen tot boven de € 0.

Gevolgen voor belastingaangifte van de betaalpauze voor uw particuliere lening

Voor de meeste particuliere leningen geldt dat deze meetellen als schuld in box 3. In dat geval is de stand van uw lening op 1 januari 2020 zoals vermeld op uw Financieel Jaaroverzicht 2020 bepalend. Het feit dat u gebruik heeft gemaakt van een betaalpauze, heeft in principe geen invloed op uw belastingaangifte 2020. Of uw lening wel of niet in box 3 valt en of er wel of geen gevolgen zijn voor uw belastingaangifte, is echter afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

 

Wat is de betaalpauze voor uw zakelijke lening?

Vanwege de impact van het coronavirus heeft ABN AMRO steunmaatregelen voor haar zakelijke klanten getroffen. Zo hebben veel zakelijke klanten  zes maanden uitstel  gekregen voor het betalen van rente, provisie en aflossingen.

Gevolgen voor belastingaangifte van de betaalpauze voor uw zakelijke lening

Sommige klanten hebben in 2020 al terugbetalingen gedaan voor de uitgestelde bedragen. Afhankelijk van deze terugbetalingen zijn de uitgestelde bedragen van uw krediet wel of niet verwerkt in uw Financieel Jaaroverzicht 2020. 

Jaarlijks deelt ABN AMRO de gegevens van uw Financieel Jaaroverzicht met de Belastingdienst. Heeft u te maken met uitgestelde rente en provisie die niet zijn verwerkt op uw Financieel Jaaroverzicht? Dan zijn deze gegevens ook niet gedeeld met de Belastingdienst. Die gegevens komen daardoor ook niet terug in de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Neem contact op met uw accountant of administrateur om de uitgestelde bedragen correct te verwerken in uw aangifte en jaarcijfers.

Stel uw vermogensvraag

Hoe staat u er financieel voor?

Met het Financieel Inzicht weet u hoe u er financieel voor staat, wat er met uw inkomen na uw pensioen gebeurt en welke risico's u loopt. Of wilt u verder praten over uw financiële situatie? Plan een gratis oriëntatiegesprek.

Andere suggesties voor u

Eerste hulp bij uw belastingaangifte

Veel belastingbetalers vinden het niet zo moeilijk om belastingaangifte te doen. Lastiger is het als er in 2020 iets is veranderd ten opzichte van 2019. Zoals een wijziging van de hypotheek, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, echtscheiding, ziekte of overlijden. Deze gebeurtenissen hebben vaak gevolgen voor de belastingaangifte.

Hypotheek blijkt lastig in de belastingaangifte

Veel belastingbetalers vinden de aangifte inkomstenbelasting eenvoudig. Toch gaat het niet altijd goed. Vooral in situaties met een nieuwe hypotheek.

Uw bitcoins en de belastingaangifte

Vraagt u zich af of u uw bitcoins en eventueel andere cryptovaluta in uw aangifte inkomstenbelasting moet vermelden? En maakt het dan uit hoe u hieraan kwam en of u er inkomsten uit haalt? Lees waar u op moet letten.