Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Wanneer en hoe vaak ontvangt u spaarrente?

Als u spaart, wilt u ook weten welke rente u ontvangt. Die rente ziet u als een percentage en kan vast of variabel zijn. Het hangt af van uw spaarrekening wanneer en hoe vaak u het rentebedrag uitgekeerd krijgt.
 

Variabele rente of vaste rente

Spaart u op een spaarrekening? Dan kan de rente veranderen terwijl u spaart. Dit heet variabele rente. Heeft u een Spaardeposito? Dan zet u uw geld voor een afgesproken tijd vast en blijft de rente de hele looptijd hetzelfde. Dit heet vaste rente. Tijdens de looptijd kunt u niet aan uw geld komen.

Rente per jaar of per kwartaal

Op de meeste spaarrekeningen ontvangt u het rentebedrag jaarlijks of per kwartaal. Bekijk de voorwaarden en kenmerken online. Bij Spaardeposito's krijgt u de rente één keer per jaar bijgeschreven.

Wanneer ontvangt u de rente op uw spaarrekening?

  • Op rekeningen waar u een keer per jaar rente ontvangt: op de eerste werkdag van het nieuwe kalenderjaar met rentedatum 31 december van het afgelopen jaar.
  • Op rekeningen waar u ieder kwartaal rente ontvangt: op de tweede werkdag van het nieuwe kalenderkwartaal met als rentedatum de laatste dag van de afgelopen maand.
 

Rente per jaar

Heeft u een spaarrekening waarbij u één keer per jaar rente ontvangt? Dan ziet u op uw rekeningoverzicht de nominale rente. Dit is de rente die u krijgt over de periode dat uw geld op de rekening staat tot de eerstvolgende rente-uitkering.

Een rekenvoorbeeld 
Stel, u heeft een spaarrekening met 1,50% rente. De rente blijft het hele jaar hetzelfde. Op 31 december is uw spaartegoed € 5.000. Op 25 mei krijgt u vakantiegeld en stort u op € 2.000 op de spaarrekening. Op 15 augustus gaat u met vakantie en neemt u € 1.000 spaargeld op. De berekening van de rente ziet er als volgt uit:

Periode Uw rente
31 december tot en met 24 mei 1,50% van € 5.000 x 145/365 dagen = € 29,79
25 mei tot en met 14 augustus 1,50% van € 7.000 x   82/365 dagen = € 23,59
15 augustus tot en met 30 december 1,50% van € 6.000 x 138/365 dagen = € 34,03
                                                              ----------
Totaal spaarrente                                                               € 87,41

Rente per kwartaal

Bij een spaarrekening met rente per kwartaal krijgt u 4 keer per jaar rente. Deze rente wordt berekend over het aantal dagen per kwartaal dat het geld op uw rekening staat. Laat u de rente op uw spaarrekening staan? Dan krijgt u hier ook rente over. Als u uw spaargeld een heel jaar laat staan, krijgt u dus rente op rente op rente. Het percentage dat laat zien wat de rente is als u uw spaargeld een jaar laat staan, heet effectieve rente.

Een rekenvoorbeeld
Stel, u heeft een spaarrekening met (nominaal) 1,294% rente die elk kwartaal wordt bijgeschreven. Als u uw spaargeld en de rente een heel jaar laat staan is de effectieve rente die is bijgeschreven 1,30%.

Nominale rente per kwartaal Effectieve rente per jaar
1,294% 1,30%
1,095% 1,10%
0,20% 0,20%