Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

man en vrouw kijken op telefoon

Hoe open ik een rekening met BEM-clausule?

In bepaalde gevallen moet u een rekening met BEM-clausule openen voor uw kind. Bijvoorbeeld wanneer een minderjarig kind een schadevergoeding ontvangt; de verzekeringsmaatschappij kan dan eisen dat dit bedrag wordt gestort op een rekening met BEM-clausule. Een ander voorbeeld is een erfenis voor een minderjarig kind, waarbij in het testament is vastgelegd dat hiervoor alleen een rekening met BEM-clausule gebruikt mag worden.

 

Wat is een rekening met BEM-clausule?

BEM is een afkorting van Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Een rekening met daarop een BEM-clausule staat op naam van een minderjarig kind. De minderjarige kan geen geld opnemen van de rekening. Ook de ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen er niet van opnemen, behalve met toestemming van de kantonrechter. Op het moment dat het kind 18 jaar wordt, vervalt de BEM-clausule en kan het kind zelf over het geld beschikken.

In uitzonderingsgevallen is een BEM-clausule mogelijk tot een latere leeftijd. Dit moet dan nadrukkelijk zijn opgenomen in de officiële documenten.

Zo opent u bij ABN AMRO een spaarrekening met BEM-clausule

Bij ABN AMRO is een BEM-clausule alleen mogelijk op een spaarrekening. Om een spaarrekening met BEM-clausule te openen is het volgende nodig:

  • U beschikt over de uitspraak van een kantonrechter waarin vermeld staat dat een BEM-clausule verplicht is naar aanleiding van een erfenis of schenking aan een minderjarige. In geval van een schadevergoeding door een verzekeraar beschikt u over de vaststellingsovereenkomst of brief van de verzekeraar waaruit een verplichte BEM-clausule blijkt.
  • U bent de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige en klant bij ABN AMRO. U heeft minimaal één betaalrekening met Internet Bankieren.
  • Het kind is klant bij ABN AMRO en heeft een Jongerengroeirekening met Internet Bankieren. Heeft het kind nog geen Jongerengroeirekening? Deze kunt u eenvoudig openen.

BEM-clausule aanvragen

Bent u klaar om de BEM-clausule aan te vragen? Dit kan eenvoudig vanuit huis. Een van onze adviseurs helpt u graag via Beeldbankieren.

Heeft u vragen over een bestaande BEM-clausule? Of is de einddatum bereikt? Ook dan kunt u een afspraak met een adviseur maken voor een gesprek via Beeldbankieren.

Veelgestelde vragen

Een BEM-clausule blokkeert een rekening tot een bepaalde datum of een bepaald moment. Dit is bijna altijd het moment dat de rekeninghouder 18 jaar wordt.

Bij ABN AMRO wijzigen er op dat moment automatisch een aantal zaken:

  • De betaal- en spaarrekeningen voor kinderen worden omgezet in een vergelijkbaar product voor studenten/volwassenen.
  • De bevoegdheden van de wettelijk vertegenwoordigers in Internet Bankieren worden ingetrokken.

Voor meer informatie kijk op:

Goed om te weten: de BEM-clausule komt niet automatisch te vervallen. De rekeninghouder moet hiervoor een verzoek indienen.

Dat het geld geblokkeerd is tot de 18e verjaardag van de rekeninghouder, heeft geen gevolgen voor de Vermogensrendementsheffing. De wettelijk vertegenwoordigers moeten het saldo van deze rekening zelf opgeven in de belastingaangifte Inkomstenbelasting bij hun eigen vermogen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Belastingdienst.

  • In geval van een erfenis: de uitspraak van een kantonrechter waarin vermeld staat dat een BEM clausule verplicht is en het testament waaruit de erfenis blijkt
  • In geval van een schenking: de uitspraak van een kantonrechter waarin vermeld staat dat een BEM clausule verplicht is naar aanleiding van een schenking
  • In geval van een schadevergoeding: de vaststellingsovereenkomst of een brief van de verzekeraar

De hoofdsom op de rekening is geblokkeerd voor opname tot het kind 18 jaar wordt. Opnamen zijn alleen toegestaan met goedkeuring van de kantonrechter. Soms hebben de ouders wel recht op de rente die (mogelijk) wordt vergoed op de geblokkeerde rekening.