Lijfrente Garantie Polis

Uit de verkoop

Met de ABN AMRO Lijfrente Garantie Polis kunt u vermogen als extra pensioen of inkomen laten uitkeren. De Lijfrente Garantie Polis is een levensverzekering waarbij u eenmalig een bedrag inlegt, bijvoorbeeld geld uit een lijfrenteverzekering of een bankspaarproduct. U ontvangt vervolgens een vaste periodieke uitkering. U kiest zelf hoe lang u het extra pensioen of inkomen wilt ontvangen. Dat kan tot een afgesproken datum zijn of levenslang. Zekerheid van extra inkomen.

 

Niet meer aangeboden

U kunt de Lijfrente Garantie Polis vanaf 11 januari 2021 niet meer via ons afsluiten. Heeft u dit product en wilt u meer informatie? Bel dan met een van onze adviseurs.

Hier vindt u de voorwaarden:

Zo werkt de Lijfrente Garantie Polis

De Lijfrente Garantie Polis is een levensverzekering met vaste rente waarbij u één keer een bedrag inlegt dat vervolgens periodiek aan u wordt uitgekeerd. Komt uw lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening of bankspaartegoed vrij? Dan kunt u met de Lijfrente Garantie Polis dit vermogen als extra pensioen of inkomen laten uitkeren. Periodiek ontvangt u een vaste bedrag als vaste aanvulling op uw pensioen of inkomen. U kiest zelf hoe lang u het extra pensioen wilt ontvangen. Dat kan tot een afgesproken einddatum of levenslang. Een tweede verzekerde is ook mogelijk, bijvoorbeeld u en uw partner.

Extra zekerheid met de Koopsom Risicoverzekering

De ABN AMRO Koopsom Risicoverzekering keert een verzekerd bedrag uit aan de nabestaanden, na het overlijden van de verzekerde(n). De verzekering is bedoeld als extra zekerheid bij de Lijfrente Garantie Polis. U verzekert zich voor een eenmalig bedrag bij overlijden en kon alleen tijdens de aanvraag van de Lijfrente Garantie Polis worden afgesloten.

Belastingen

U betaalt geen vermogensrendementsheffing in box 3 over het tegoed op de Lijfrente Garantie Polis. ABN AMRO Levensverzekering N.V. houdt belasting en sociale premies in op de uitkeringen en draagt deze af aan de belastingdienst. 

Rente

U krijgt een vaste rente. Deze rente is afhankelijk van de looptijd. De hoogte van de rente bepaalt mede hoe hoog uw uitkering wordt. Meer hierover leest u onder het kopje Uitkeringen. 

Uitkeringen

U ontvangt periodiek een uitkering (als aanvulling op uw pensioen of inkomen). Het uit te keren bedrag blijft tijdens de looptijd gelijk. De belasting en premies zijn daarbij al ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst. U kunt kiezen voor een uit te keren bedrag per maand, kwartaal of (half)jaar. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van: 

 • Hoeveel u heeft ingelegd
 • De kosten 
 • De looptijd
 • Uw leeftijd
 • De rente bij aanvang
 • Of de Lijfrente Garantie Polis alleen voor uzelf of voor twee personen is afgesloten 
 • Of u een bedrag per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt ontvangen

Voorwaarden

De Lijfrente Garantie Polis is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering N.V. en ABN AMRO Bank N.V. is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering N.V is onderdeel van ABN AMRO Verzekeringen. ABN AMRO Bank N.V. heeft 49% van de aandelen in ABN AMRO Verzekeringen. 

Bekijk onze voorwaarden:

Wat doet de verzekeraar met uw gegevens?

Bekijk de privacy statement van ABN AMRO Verzekeringen.

Uw Lijfrente Garantie Polis aanpassen

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op uw Lijfrente Garantie Polis: 

 • Loonbelastinggegevens wijzigen
 • Begunstigde wijzigen
 • Verzekeringsnemer wijzigen 

Maak een afspraak of lees meer over pensioenadvies.

Veelgestelde vragen

 • U heeft vermogen in de vorm van een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaarrekening die binnenkort vrijvalt. 
 • U heeft een stakingswinst, oudedagsverplichting en/of oudedagsreserve als zelfstandig ondernemer. 
 • U wilt een (levenslange) aanvulling ontvangen op uw pensioen of inkomen. 

U kunt 1 keer de inleg (laten) overboeken van uw lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening, oudedagsreserve en/of stakingswinst. De minimale inleg is € 4.000. Er is geen maximum bedrag. Tijdens de looptijd kunt u geen extra geld storten.

Sluit u de Lijfrente Garantie Polis voor uzelf af? Dan stopt de uitkering bij uw overlijden. U kunt de Lijfrente Garantie Polis ook afsluiten voor twee personen, bijvoorbeeld voor u en uw partner. De uitkering stopt dan bij overlijden van u beiden. 

Bij het afsluiten van de polis spreekt u af wat er gebeurt als één van u beiden overlijdt. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat uw partner dezelfde uitkering ontvangt als u eerder dan uw partner overlijdt. 

Heeft u aanvullend een Koopsom Risicoverzekering afgesloten? Dan ontvangen uw nabestaanden nog een bedrag na het overlijden van de verzekerde(n). Dit bedrag is afhankelijk van uw inleg op de Lijfrente Garantie Polis en de uitkeringen die u al heeft ontvangen. 

Het is niet mogelijk om de Lijfrente Garantie Polis zonder meer eerder te beëindigen. De verzekering stopt op de afgesproken einddatum of bij tussentijds overlijden.

De Lijfrente Garantie Polis is een product van ABN AMRO Levensverzekering N.V. Het geld van de Lijfrente Garantie Polis wordt door ABN AMRO Levensverzekering N.V. gestort op een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. en/of is belegd in beleggingsfondsen. Wanneer ABN AMRO Bank N.V. niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, dan keert ABN AMRO Levensverzekering N.V. niets of een lager bedrag uit voor uw Lijfrente Garantie Polis. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening. 

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars in werking getreden. Wanneer ABN AMRO Levensverzekering N.V. er financieel slecht voor staat kan De Nederlandse Bank (DNB) ingrijpen, zodat de belangen van polishouders zo goed mogelijk worden beschermd.

Over ABN AMRO Verzekeringen
De Lijfrente Garantie Polis is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering N.V. en ABN AMRO Bank N.V. is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering N.V is onderdeel van ABN AMRO Verzekeringen. ABN AMRO Bank N.V. heeft 49% van de aandelen in ABN AMRO Verzekeringen en NN Group N.V. (Nationale-Nederlanden) bezit de overige 51%.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij onze meestgestelde pensioenvragen.
Wordt teruggebeld

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.
Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde pensioenvragen.
Wordt teruggebeld

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.