Einde Levensloopregeling

Update: U ontvangt uw levenslooptegoed per 25 november 2021

Op 1 november 2021 is de definitieve afhandeling van uw LevensloopPlan in gang gezet. Inmiddels heeft u misschien gezien dat het saldo en de rente van uw LevensloopPlan  is afgeboekt en dat het saldo dus 0 is. In de periode tussen 1 november en 25 november wordt de loonheffing bepaald en afgedragen aan de Belastingdienst. En vervolgens ontvangt u dan op 25 november het netto bedrag op uw rekening. En daarmee is uw LevensloopPlan dan afgehandeld en wordt de rekening opgeheven.

 

Per 1 januari 2012 is de regelgeving voor de levensloopregeling aangepast. Sinds die datum is het niet meer mogelijk om te starten met een levenslooprekening. Om een goede afhandeling van de levensloopregeling mogelijk te maken heeft de overheid de definitieve beëindigingsdatum vervroegd van 31 december 2021 naar 1 november 2021. Op 1 november 2021 houdt de regeling definitief op te bestaan.

Heeft u een levenslooprekening bij ABN AMRO?

Heeft u nog een levenslooprekening met tegoed, bepaal dan of u nu al actie wilt ondernemen. Eén van de mogelijkheden is om uw levenslooptegoed te laten uitkeren. Dat kunt u nu al doen, met het ' Opname- en wijzigingsformulier LevensloopPlan '.

U hoeft het tegoed op uw levensloop spaar- en beleggingsrekening niet meer verplicht op te nemen voor onbetaald verlof. U kunt het ook aan andere zaken uitgeven.

Wat voor u de beste keuze is hangt af van uw persoonlijke situatie en meer informatie hierover vindt u in de tweede helft van deze informatie bij Levenslooptegoed.

Wijzigingen in uw LevensloopPlan

We hebben de wijzigingen t.a.v. uw LevensloopPlan voor u op een rij gezet:

 • Vanaf  augustus mag er niet meer worden ingelegd op uw LevensloopPlan. Bedragen die na 1 augustus binnenkomen op uw LevensloopPlan zullen wij retourneren aan uw werkgever. De werkgever zal dit bedrag daarna weer onder inhouding van loonheffing aan u uitkeren. 
 • Vanaf 1 september is het niet meer mogelijk om via een opnameformulier levensloopgeld op te nemen van uw LevensloopPlan. Formulieren die voor 1 september zijn ingevuld en bij ABN AMRO zijn aangeleverd worden voor 15 september door ABN AMRO verwerkt.
 • Eind september worden uw eventuele periodieke betalingen die u via uw werkgever ontvangt uit uw LevensloopPlan stopgezet. U ontvangt dus in september uw laatste periodieke betaling. Wilt u het hele saldo in september via uw werkgever ontvangen? Geef dit dan voor 1 september via een door u en uw werkgever getekend opnameformulier aan ons door. Ontvangen wij dit verzoek niet, dan wordt het restant op 1 november afgewikkeld door ABN AMRO zoals door later in deze informatie beschreven.
 • Op 1 november eindigt de wettelijke levensloopregeling en het LevensloopPlan.
 • Vanaf 1 november is ABN AMRO als uitvoerder van deze regeling als enige partij verantwoordelijk voor de inhouding en afdracht van loonheffingen. 
 • Op 1 november stelt ABN AMRO het belastbare bedrag vast (het saldo in geld op de rekening) en haalt vervolgens de in te houden loonheffing uit het beschikbare levensloopsaldo om de loonheffing daarna af te dragen aan de Belastingdienst. Het netto-saldo maken wij op 25 november aan u over. 
 • ABN AMRO verstrekt u een specificatie van het belastbare bedrag en de inhouding loonheffing. 
 • ABN AMRO houdt bij de inhouding van loonheffing geen rekening met de levensloopverlofkorting. Levensloopverlofkorting maakt deel uit van de heffingskortingen die na het berekenen van de te betalen belasting hiervan afgetrokken mogen worden. Deze kunt u zelf alsnog claimen in uw aangifte Inkomstenbelasting over 2021. 
 • Begin 2022 stuurt ABN AMRO u een jaaropgaaf van deze uitkering. Deze kunt u gebruiken bij het invullen van uw aangifte Inkomstenbelasting 2021. Let op! Er staat dus geen bedrag van de levensloopverlofkorting op.

Uw levenslooptegoed opnemen

U gebruikt het Opnameformulier LevensloopPlan voor de volgende situaties:

 • U heeft een werkgever en u wilt eenmalig of voor bepaalde termijnen geld op nemen.
 • U heeft een werkgever en u wilt een bedrag opnemen zonder doel of bij einde dienstverband.
 • U heeft geen werkgever of u heeft niet gespaard bij uw huidige werkgever en u wilt eenmalig een bedrag opnemen.
 • U wilt uw periodieke opname stopzetten of wijzigen.
 • U wilt uw tegoed overboeken naar een levenslooprekening bij een andere financiële instelling.
 • U wilt uw tegoed omzetten naar een pensioenregeling.
 • Bij overlijden van de rekeninghouder.
 • U wilt uw LevensloopPlan opheffen.

Wijzigingen in uw levensloop beleggingen

Belegt u op dit moment? Wij wijzen u erop dat beleggen niet meer past bij de korte horizon tot het einde van uw LevensloopPlan. Bij de korte resterende looptijd is sparen het minst risicovol. 

 • Vanaf 1 augustus is het niet meer toegestaan om beleggingen te kopen of te wijzigen in andere beleggingen. Uw beleggingen verkopen en de opbrengst laten bijschrijven op uw LevensloopPlan is wel toegestaan. 
 • Vanaf  1 augustus wordt dividend dat u eventueel uit uw beleggingsfonds ontvangt niet meer herbelegd maar bijgeschreven op uw LevensloopPlan. 
 • Heeft u op 1 september nog beleggingen? Dan worden deze door ABN AMRO verkocht op woensdag 1 september. ABN AMRO kan dan niet garanderen dat dit op het voor u meest gunstige moment gebeurt. De opbrengst wordt bijgeschreven op uw LevensloopPlan. U kunt – zoals hiervoor beschreven – voor 1 augustus ook zelf uw moment kiezen om de beleggingen te verkopen.
 • Op 1 november eindigen de wettelijke levensloopregeling, het LevensloopPlan en de overeenkomst effectendienstverlening die hierop betrekking heeft. 

Uw beleggingen in uw levensloop verkopen

Met het 'Wijzigingsformulier levensloop' geeft u de volgende wijzigingen door:

 • Verkoop van uw beleggingen (de opbrengst wordt op uw Levenslooprekening geboekt).
 • Switchorders binnen uw beleggersportefeuille. Wij wijzen u graag op de korte resterende looptijd tot 1 november 2021. Bij deze korte looptijd is sparen het minst risicovol.

Let op: Spaart u al 100%, dan kunt u dit niet meer omzetten naar (deels) beleggen.

Correcties

Heeft uw werkgever meer op uw levenslooprekening gestort dan is toegestaan? U kunt dat terug laten boeken naar uw werkgever met het 'Correctieformulier levensloop'.

Variabele rente

U ontvangt 0,15%  rente op uw Levensloop Spaarrekening. Bij een arrangement met een werkgever of speciale klantgroep, kan een opslag op de variabele rente van toepassing zijn.

 

Wat u kunt doen met uw levenslooptegoed

Wat voor u de beste keuze is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Wij helpen u graag bij het maken van uw keuze.

Wat kunt u doen na de opname van uw levenslooptegoed

 

Gebruiken als pensioenaanvulling

Als u uw tegoed (deels) opneemt, houden wij loonheffing in. Heeft u nog jaar- of reserveringsruimte dan kunt u dit vanuit het netto bedrag dat u uitgekeerd krijgt onderbrengen in een bankspaarrekening. Bij ABN AMRO is dat de Pensioenaanvulling met variabele rente. Hoeveel u kunt inleggen kunt u berekenen met onze Jaarruimtecheck.

Uw hypotheek aflossen

U kunt (een deel van) uw hypotheek aflossen. U betaalt eerst loonbelasting over het opnamebedrag. Ook wordt eventueel levensloopverlofkorting verwerkt. Het nettobedrag gebruikt u vervolgens om af te lossen. Let op het vergoedingsvrije deel bij extra aflossen. Uw maandlasten worden mogelijk lager na een extra aflossing.

Uw rente van uw hypotheek afkopen

Heeft u een hogere vaste rente dan de gehanteerde vergelijkingsrente dan kunt u ook tijdens de looptijd van uw rentevaste periode uw rente wijzigen, u betaalt daarvoor meestal een vergoeding, het verschil tussen de rente die u nu betaalt en de nieuwe rente. Deze contante waarde betaalt u dan in een keer, van het vrijgekomen tegoed, waarna de lagere rente direct in gaat.

Gebruiken als pensioenaanvulling

Als u uw tegoed (deels) opneemt, houden wij loonheffing in. Heeft u nog jaar- of reserveringsruimte dan kunt u dit vanuit het netto bedrag dat u uitgekeerd krijgt onderbrengen in een bankspaarrekening. Bij ABN AMRO is dat de Pensioenaanvulling met variabele rente. Hoeveel u kunt inleggen kunt u berekenen met onze Jaarruimtecheck.

Uw hypotheek aflossen

U kunt (een deel van) uw hypotheek aflossen. U betaalt eerst loonbelasting over het opnamebedrag. Ook wordt eventueel levensloopverlofkorting verwerkt. Het nettobedrag gebruikt u vervolgens om af te lossen. Let op het vergoedingsvrije deel bij extra aflossen. Uw maandlasten worden mogelijk lager na een extra aflossing.

Uw rente van uw hypotheek afkopen

Heeft u een hogere vaste rente dan de gehanteerde vergelijkingsrente dan kunt u ook tijdens de looptijd van uw rentevaste periode uw rente wijzigen, u betaalt daarvoor meestal een vergoeding, het verschil tussen de rente die u nu betaalt en de nieuwe rente. Deze contante waarde betaalt u dan in een keer, van het vrijgekomen tegoed, waarna de lagere rente direct in gaat.

 

Uw lening aflossen

Heeft u een lening, dan kunt u die misschien (gedeeltelijk) aflossen. Vraag wel eerst naar de voorwaarden van de lening. Ook in dit geval betaalt u eerst loonbelasting over het opnamebedrag. Ook wordt eventueel levensloopverlofkorting verwerkt. Het nettobedrag gebruikt u vervolgens om af te lossen.

Uw tegoed opnemen en op een spaarrekening zetten

Als u het tegoed opneemt en op een spaarrekening zet, houd dan rekening met eventuele vermogensrendementsheffing in box 3. Zolang uw levenslooptegoed op de levenslooprekening staat, valt het tegoed in box 1. In box 1 betaalt u geen vermogensrendementsheffing (tot en met 31-12-2021). Spaargeld valt in box 3 en in box 3 betaalt u vermogensrendementsheffing als uw vermogen boven de vrijstelling in box 3 uitkomt.

Uw tegoed opnemen en beleggen in box 3

Als u het levenslooptegoed opneemt en u vervolgens met het tegoed wilt beleggen in box 3, houd dan rekening met eventuele vermogensrendementsheffing in box 3. Zolang uw levenslooptegoed op de levenslooprekening staat, valt het tegoed in box 1. In box 1 betaalt u geen vermogensrendementsheffing (tot en met 1-11-2021). In box 3 betaalt u vermogensrendementsheffing als uw vermogen boven de vrijstelling in box 3 uitkomt.

Uw lening aflossen

Heeft u een lening, dan kunt u die misschien (gedeeltelijk) aflossen. Vraag wel eerst naar de voorwaarden van de lening. Ook in dit geval betaalt u eerst loonbelasting over het opnamebedrag. Ook wordt eventueel levensloopverlofkorting verwerkt. Het nettobedrag gebruikt u vervolgens om af te lossen.

Uw tegoed opnemen en op een spaarrekening zetten

Als u het tegoed opneemt en op een spaarrekening zet, houd dan rekening met eventuele vermogensrendementsheffing in box 3. Zolang uw levenslooptegoed op de levenslooprekening staat, valt het tegoed in box 1. In box 1 betaalt u geen vermogensrendementsheffing (tot en met 31-12-2021). Spaargeld valt in box 3 en in box 3 betaalt u vermogensrendementsheffing als uw vermogen boven de vrijstelling in box 3 uitkomt.

Uw tegoed opnemen en beleggen in box 3

Als u het levenslooptegoed opneemt en u vervolgens met het tegoed wilt beleggen in box 3, houd dan rekening met eventuele vermogensrendementsheffing in box 3. Zolang uw levenslooptegoed op de levenslooprekening staat, valt het tegoed in box 1. In box 1 betaalt u geen vermogensrendementsheffing (tot en met 1-11-2021). In box 3 betaalt u vermogensrendementsheffing als uw vermogen boven de vrijstelling in box 3 uitkomt.

Wat gebeurt er bij

 

Scheiden

Bij de verdeling van goederen en financiële middelen kan uw levenslooprekening nooit op naam van uw ex-partner worden gezet. Ook niet een deel van het tegoed op de rekening. Het bedrag moet daarom met andere middelen en/of financiële middelen worden verrekend. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan valt het tegoed onder het gezamenlijk bezit. Het telt dan mee bij de waardebepaling van dit totale bezit.

Overlijden

Na uw overlijden komt uw levenslooptegoed toe aan uw erfgenamen. Uw werkgever of ABN AMRO zorgen voor de inhouding van de loonheffingen. Het tegoed wordt dan belast als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking op uw naam.

Veelgestelde vragen

De opname van het levenslooptegoed verhoogt uw jaarinkomen. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het tarief van loon- en/of Inkomstenbelasting en/of eventuele huur-, kinder- of zorgtoeslagen. Wat de exacte gevolgen zijn, kan ABN AMRO niet bepalen, dat is namelijk per huishouden verschillend. Ga voor meer informeren naar de sites belastingdienst.nl en uwv.nl.

Ja dit is mogelijk. Lees meer over sparen en spaarrekeningen.

Ja, dit is mogelijk, echter kunnen participaties niet overgezet worden naar een reguliere beleggingsrekening. Alles over beleggen vindt u hier.

Heeft u nog een Levensloopspaartegoed op de dag dat uw ouderdomspensioen of prepensioen ingaat? Of op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt? Dan moet u op dat moment  over dat tegoed loonheffingen  betalen. Meer informatie hierover vindt u op de belastingdienst.nl.

Als u het tegoed voor 1 september opneemt dan zal de uitbetaling via de salarisadministratie van uw werkgever verlopen. Bij de uitbetaling kan dan rekening gehouden worden met het juiste tarief voor loonheffing en de eventuele Levensloopverlofkorting. Na 1 november loopt de uitbetaling  via ABN AMRO. Bij de uitbetaling houden wij geen rekening met Levensloopverlofkorting en houden wij een loonheffingstarief in van 49,5%. Bij de belastingaangifte dient u hier rekening mee te houden.

Periodieke uitkeringen worden per eind september stopgezet. U ontvangt in september de laatste periodieke uitkering vanuit het LevensloopPlan. Het restanttegoed wordt door ABN AMRO in november uitgekeerd.

Het Bijzonder Tarief wordt berekend op basis van het jaarinkomen van het voorgaand jaar. Door de opname van het levenslooptegoed in 2021 kan het gevolg zijn dat u in 2021 te weinig betaald heeft aan loonheffingen. Dit kan worden hersteld in de Belastingaangifte over 2021. Het Bijzonder Tarief over 2022 is waarschijnlijk dan hoger. Dit betekent dat u in  2022  meer zal betalen over het vakantiegeld. Ook dit kan  weer in de belastingaangifte worden verrekend. 

 

Wij helpen u graag

Wat voor u de beste keuze is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Wij helpen u graag bij het maken van uw keuze. U kunt een afspraak maken of laat uw nummer achter, dan bellen wij u terug.