Koopsom Risicoverzekering

Uit de verkoop

De ABN AMRO Koopsom Risicoverzekering keert een verzekerd bedrag uit aan de begunstigden, na het overlijden van de verzekerde(n). De verzekering is bedoeld als extra zekerheid bij de Lijfrente Garantie Polis. De Koopsom Risicoverzekering keert het resterende kapitaal uit van de Lijfrente Garantie Polis na het overlijden van de verzekerde(n). De Koopsom Risicoverzekering kan alleen naast de Lijfrente Garantie Polis worden afgesloten.

 

Niet meer aangeboden

U kunt de Koopsom Risicoverzekering vanaf 11 januari 2021 niet meer via ons afsluiten. Heeft u dit product en wilt u meer informatie? Bel dan met een van onze adviseurs. 

Hier vindt u de voorwaarden:

Zo werkt de Koopsom Risicoverzekering

De Koopsom Risicoverzekering is een levensverzekering die een eenmalig bedrag bij overlijden verzekert. U sluit een Lijfrente Garantie Polis af en u wilt dat de nabestaande(n) een bedrag ontvangen na het overlijden van de verzekerde(n). Dit bedrag is afhankelijk van uw inleg op de Lijfrente Garantie Polis en de uitkeringen die u al heeft ontvangen. U verzekert zich voor een eenmalig bedrag bij overlijden en kon alleen tijdens de aanvraag van de Lijfrente Garantie Polis worden afgesloten.

Wat is verzekerd?
U verzekert zich voor een eenmalig bedrag bij overlijden. Aan het begin van de verzekering is dit bedrag gelijk aan de inleg van de Lijfrente Garantie Polis. Het bedrag daalt jaarlijks tijdens de duur van de verzekering. Het bedrag waarmee het daalt is gelijk aan de jaarlijkse lijfrente-uitkering van de Lijfrente Garantie Polis. Aan het einde van de Koopsom Risicoverzekering is het bedrag dat is verzekerd dan nul.

Wat is niet verzekerd?
Soms krijgen de begunstigden geen geld. Bijvoorbeeld als de verzekerde(n) overlijdt door:

  • Zelfdoding of een poging daartoe binnen 2 jaar na het afsluiten van de verzekering
  • Schuld of hulp van een begunstigde die ook geld van de verzekering zou ontvangen
  • Oorlog, oorlogsgevaar of terrorismegevaar

Kosten

U betaalt eenmalig een premie bij aanvang van de verzekering. De premie hangt af van:

  • Het bedrag dat u heeft verzekerd 
  • Hoeveel het verzekerde bedrag er jaar daalt 
  • De leeftijd van de verzekerde(n)

Belastingen

U kunt de premie van deze verzekering niet aftrekken van de belasting. De nabestaande die het geld van de Koopsom Risicoverzekering krijgt, moet hierover meestal erfbelasting betalen. Dat kunt u voorkomen door de verzekering niet zelf af te sluiten, maar dit te laten doen door de nabestaande(n). Let op: dit is een ingewikkeld onderwerp. Laat u vooraf goed informeren en adviseren.

Looptijd

De looptijd van deze verzekering hangt af van: 

  • De hoogte van het verzekerde bedrag. Dit is gelijk aan de inleg van de Lijfrente Garantie Polis
  • Het bedrag waarmee het verzekerd bedrag jaarlijks daalt. Dit is gelijk aan de jaarlijkse lijfrente-uitkering van de Lijfrente Garantie Polis

Voorbeeld
U legt € 50.000 in in de Lijfrente Garantie Polis. De jaarlijkse uitkering is € 5.000. De looptijd van de Koopsom Risicoverzekering is dan 10 jaar (de inleg gedeeld door de jaarlijkse uitkering).

Uitkeringen

Is er sprake van overlijden van de verzekerde(n) binnen de looptijd van de verzekering? Dan betaalt de verzekeraar het verzekerde bedrag uit. Het bedrag gaat naar de begunstigden. Wie dat zijn, staat op de polis.

Voorwaarden

De Koopsom Risicoverzekering is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering N.V. en ABN AMRO Bank N.V. is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering N.V is onderdeel van ABN AMRO Verzekeringen. ABN AMRO Bank N.V. heeft 49% van de aandelen in ABN AMRO Verzekeringen.

Bekijk onze voorwaarden:

Wat doet de verzekeraar met uw gegevens?

Bekijk de privacy statement van ABN AMRO Verzekeringen.

Veelgestelde vragen

De Koopsom Risicoverzekering gaat op dezelfde dag in als de Lijfrente Garantie Polis.

Het is niet mogelijk om de Koopsom Risicoverzekering zonder meer eerder te beëindigen.

Verzekering stopzetten door verzekeraar
In het aanvraagformulier moet u alle vragen zo volledig mogelijk en naar waarheid beantwoorden. Geeft u met opzet te weinig of onjuiste informatie? Dan kan de verzekeraar de verzekering stopzetten.

Als u een Koopsom Risicoverzekering afsluit, wil de verzekeraar graag meer weten over uw gezondheid. Over uw huidige gezondheid, maar ook over uw gezondheid in het verleden. Zo bepaalt de verzekeraar of uw gezondheid een aanleiding is om extra voorwaarden (hogere premie of uitsluiting van dekkingen) toe te passen. U moet daarom een gezondheidsverklaring invullen.

Meer informatie over het medische acceptatieproces vindt u in de onderstaande brochures. De verzekeraar volgt de regels die in deze brochures staan. Of lees meer over de gezondheidsverklaring op www.verzekeraars.nl/gezondheidsverklaring.

De Koopsom Risicoverzekering is een product van ABN AMRO Levensverzekering N.V. Het geld van de Koopsom Risicoverzekering wordt door ABN AMRO Levensverzekering N.V. gestort op een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. en/of is belegd in beleggingsfondsen. Wanneer ABN AMRO Bank N.V. niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, dan keert ABN AMRO Levensverzekering N.V. niets of een lager bedrag uit voor uw Koopsom Risicoverzekering. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening. 

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars in werking getreden. Wanneer ABN AMRO Levensverzekering N.V. er financieel slecht voor staat kan De Nederlandse Bank (DNB) ingrijpen, zodat de belangen van polishouders zo goed mogelijk worden beschermd.

Over ABN AMRO Verzekeringen
De Koopsom Risicoverzekering is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering N.V. en ABN AMRO Bank N.V. is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering N.V is onderdeel van ABN AMRO Verzekeringen. ABN AMRO Bank N.V. heeft 49% van de aandelen in ABN AMRO Verzekeringen en NN Group N.V. (Nationale-Nederlanden) bezit de overige 51%.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij onze meestgestelde pensioenvragen.
Wordt teruggebeld

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.
Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde pensioenvragen.
Wordt teruggebeld

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.