Koopsom Garantie Polis

Uit de verkoop

Met de ABN AMRO Koopsom Garantie Polis kunt u het uitkeren van uw pensioen nog even uitstellen. De Koopsom Garantie Polis is een lijfrenteverzekering waarvoor u een bepaald bedrag betaalt (de koopsom). U mag tussentijds bijstorten. Over het geld ontvangt u een vaste rente. Hierdoor weet u precies hoeveel uw polis aan het einde van de looptijd waard is. Uiteindelijk koopt u met dit bedrag een product dat u maandelijks een vast bedrag uitkeert. Zekerheid over uw eindbedrag.

 

Niet meer aangeboden

U kunt de Koopsom Garantie Polis vanaf 11 januari 2021 niet meer via ons afsluiten. Heeft u dit product en wilt u meer informatie? Bel dan met een van onze adviseurs.

Hier vindt u de voorwaarden:

Zo werkt de Koopsom Garantie Polis

De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering met vaste rente waarmee u uw uitkering nog even kunt uitstellen en verder kunt sparen. Door de vaste rente weet u precies hoeveel uw polis aan het einde van de looptijd waard is. Vrijkomende bedragen kunt in de Koopsom Garantie Polis samenvoegen. Dat geeft u overzicht.

Belastingvoordeel

U mag uw inleg, maximaal uw jaarruimte of reserveringsruimte, aftrekken in box 1. Als u een bedrag inlegt dat aftrekbaar is, geef dit dan op bij uw belastingaangifte. Brengt u de waarde van een lijfrenteverzekering of -rekening in en heeft u de inleg hiervan in het verleden al afgetrokken? Dan kan dat niet nog een keer. Tijdens de looptijd betaalt u over de waarde van de verzekering geen vermogensrendementsheffing in box 3. U betaalt inkomstenbelasting en sociale premies over de uitkeringen op het moment dat u ze ontvangt. Als u op dat moment in een lagere belastingschaal valt, heeft u een belastingvoordeel.

Rente

U krijgt een vaste rente. Deze rente krijgt u elk kwartaal op uw rekening gestort. 

Looptijd

Uw verzekering eindigt op de afgesproken einddatum van de verzekering. Mocht u overlijden tijdens de looptijd van de verzekering, dan eindigt de verzekering vóór de afgesproken einddatum en krijgen de begunstigden die op de polis staan het bedrag uitgekeerd. De looptijd is minimaal 1 jaar en maximaal 25 jaar. De maximale eindleeftijd is 75 jaar.

Kosten

Als u tijdens de looptijd een extra bedrag stort, dan betaalt u daarvoor kosten. Heeft u de polis na 1 januari 2013 afgesloten? Dan betaalt u € 99 afhandelingskosten rechtstreeks aan ABN AMRO Bank N.V. Heeft u de polis voor 1 januari 2013 afgesloten? Dan houdt ABN AMRO Levensverzekering N.V. € 99 provisie in op uw storting en draagt deze af aan ABN AMRO Bank N.V.

Voorwaarden

De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering N.V. en ABN AMRO Bank N.V. is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering N.V is onderdeel van ABN AMRO Verzekeringen. ABN AMRO Bank N.V. heeft 49% van de aandelen in ABN AMRO Verzekeringen.

Bekijk onze voorwaarden:

Wat doet de verzekeraar met uw gegevens?

Bekijk de privacy statement van ABN AMRO Verzekeringen.

Uw Koopsom Garantie Polis aanpassen

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op uw Koopsom Garantie Polis: 

  • Tussentijds bijstorten
  • Begunstigde wijzigen
  • Verzekeringsnemer wijzigen

Maak een afspraak of lees meer over pensioenadvies.

Veelgestelde vragen

  • U heeft een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening die vrijvalt, u wilt de uitkering nog een aantal jaren uitstellen én blijven gebruikmaken van de voormalige belastingvoordelen. 
  • U betaalt inkomstenbelasting, heeft een pensioentekort en kunt uw jaarruimte en/of reserveringsruimte gebruiken voor belastingaftrek. 
  • U bent zelfstandig ondernemer, heeft een oudedagsreserve en/of stakingswinst opgebouwd en wilt de waarde overboeken. 
  • U bent niet ouder dan 72 jaar.
  • U heeft een betaalrekening bij ABN AMRO.

Tijdens de looptijd kunt u extra geld storten, daarvoor betaalt u wel € 99 afhandelingskosten. Er geldt een minimale inleg van € 4.000. U betaalt eenmalig een bedrag en ontvangt een vaste rente. Voor de bijstorting krijgt u de actuele rente, op het moment van bijstorting. 

U kunt geen geld opnemen uit de Koopsom Garantie Polis. U mag de verzekering ook niet beëindigen. Het bedrag dat u ermee opbouwt, moet worden gebruikt voor periodieke uitkeringen. Doet u dit niet, dan kan dit nadelige fiscale gevolgen hebben. Om het bedrag in termijnen te kunnen ontvangen is bijvoorbeeld een ABN AMRO Leefrente nodig.

Bij overlijden tijdens de eerste helft van de looptijd gaat 90% van de opgebouwde waarde van de verzekering naar de begunstigden die op de polis staan. Bij overlijden tijdens de tweede helft van de looptijd is dat 100%. Het bedrag mag niet in 1 keer worden uitgekeerd, daarom keert ABN AMRO Levensverzekering N.V. dit bedrag in termijnen uit. Daarvoor is bijvoorbeeld een ABN AMRO Leefrente of een ABN AMRO Lijfrente Garantie Polis nodig. Daarvoor is bijvoorbeeld een ABN AMRO Leefrente nodig.

Het is niet mogelijk om de Koopsom Garantie Polis zonder meer eerder te beëindigen. De verzekering stopt op de einddatum of bij tussentijds overlijden.

ABN AMRO Levensverzekering N.V. keert niet uit als de verzekerde overlijdt door opzet of grove schuld van iemand die belang heeft bij de uitkering.

De Koopsom Garantie Polis is een product van ABN AMRO Levensverzekering N.V. Het geld van de Koopsom Garantie Polis wordt door ABN AMRO Levensverzekering N.V. gestort op een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. en/of is belegd in beleggingsfondsen. Wanneer ABN AMRO Bank N.V. niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, dan keert ABN AMRO Levensverzekering N.V. niets of een lager bedrag uit voor uw Koopsom Garantie Polis. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening. 

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars in werking getreden. Wanneer ABN AMRO Levensverzekering N.V. er financieel slecht voor staat kan De Nederlandse Bank (DNB) ingrijpen, zodat de belangen van polishouders zo goed mogelijk worden beschermd.

Over ABN AMRO Verzekeringen
De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering N.V. en ABN AMRO Bank N.V. is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering N.V is onderdeel van ABN AMRO Verzekeringen. ABN AMRO Bank N.V. heeft 49% van de aandelen in ABN AMRO Verzekeringen en NN Group N.V. (Nationale-Nederlanden) bezit de overige 51%.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij onze meestgestelde pensioenvragen.
Wordt teruggebeld

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.
Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde pensioenvragen.
Wordt teruggebeld

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.