Vrouw aan keukentafel

Pensioenaanvulling 2008-2013

Dit product is niet meer beschikbaar

Pensioenaanvulling 2008 - 2013 kunt u niet langer bij ABN AMRO aanschaffen. Pensioenaanvulling bestaat nog wel als product. De voorwaarden zijn gewijzigd, omdat de fiscale regeling na 2013 is veranderd. U kunt dus zowel Pensioenaanvulling 2008–2013 hebben als Pensioenaanvulling.

 

Zo werkt Pensioenaanvulling 2008-2013

Pensioenaanvulling 2008- 2013 is een bankspaarproduct. U heeft dit vóór 2014 kunnen gebruiken om uw jaarruimte voor aanvullend pensioen te benutten. Het is een geblokkeerde spaarrekening. Het vermogen moet gebruikt worden om een aanvullend pensioen te kopen.

Hoe kan ik het regelen

Pensioenaanvulling is bedoeld om extra pensioen op te bouwen. Als u langer dan 12 maanden arbeidsongeschikt bent, kunt u mogelijk tussentijds geld opnemen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden:

  • U heeft een doktersverklaring nodig waaruit blijkt dat u niet in staat bent te werken. Het gaat dan om het werk dat u verrichtte tot het moment dat u arbeidsongeschikt werd. Let op: de medische reden mag niet in deze doktersverklaring genoemd worden.
  • U bent vermoedelijk in de 12 maanden na de afgifte van deze doktersverklaring ook niet in staat om werkzaamheden te verrichten. Dit is opgenomen in de doktersverklaring.
  • Als gevolg van uw arbeidsongeschiktheid heeft u aantoonbaar niet het inkomen dat u had voordat u arbeidsongeschikt werd.
  • Het bedrag dat u opneemt mag u zelf kiezen, maar het mag niet meer zijn dan het fiscaal toegestane bedrag. U heeft een verklaring van de Belastingdienst nodig als u meer wilt opnemen. Uit die verklaring moet blijken welk bedrag u op mag nemen.
  • De (gedeeltelijke) afkoop moet plaatsvinden vóór uw AOW-leeftijd.
  • De (gedeeltelijke) afkoop wordt in één keer uitgekeerd.

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u via het formulier de aanvraag starten. Zie voor meer informatie de productvoorwaarden .

Een scheiding heeft invloed op uw pensioen. Bij een scheiding moeten u en uw ex-partner het opgebouwde extra pensioen verdelen. U maakt met uw ex-partner afspraken over de verdeling van het vermogen.

We kunnen u helpen om de rekening te splitsen, zodat ieder een eigen pensioenaanvulling 2008-2013 heeft en de voordelen van het oude belastingregime voor beide ex-partners behouden blijven.

Interesse? Maak een afspraak of laat uw nummer achter, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Bij overlijden gaat het vermogen in de Pensioenaanvulling nooit verloren. Het gespaarde bedrag gaat naar uw erfgenaam of erfgenamen. Zij moeten dit bedrag gebruiken om een nabestaandenuitkering te kopen.

Als u overlijdt, kunnen uw nabestaanden dit via onze website melden. We informeren hen over de stappen die ze moeten nemen en welke documenten wij nodig hebben om de melding correct te verwerken. Meer informatie hierover kunt u nalezen op onze informatiepagina.

Wilt u meer weten? Lees dan de productwijzer .

Wil u het bedrag overbrengen naar een andere bank of verzekeringsmaatschappij? Dan zijn er 2 mogelijke situaties:

  • U doet dat in of na het jaar waarin u 65 wordt. Dan betaalt u geen kosten voor de waardeoverdracht.
  • U zit nog niet in het jaar waarin u 65 wordt. Dan betaalt u € 150 administratiekosten. 

Heeft u een Pensioenaanvulling van voor 2014? En heeft u er vanaf 2014 niet meer op gestort? Dan kunt u vanaf uw 65ste tot 5 jaar na uw AOW leeftijd uw waarde over laten boeken naar een uitkerende bankspaarrekening of lijfrente bij iedere aanbieder. U ontvangt dan een periodieke uitkering. U behoudt dan de voorwaarden van het vorige belastingregime. Voor het oude belastingregime gelden afwijkende regels. Daarom mag u dan de uitkering starten in het kalenderjaar waarin u 65 wordt, in plaats van het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Bij ABN AMRO bieden we Leefrente als oplossing. Lees meer over Leefrente

U kunt met uw Pensioenaanvulling 2008-2013 ook een ander uitkerend product aankopen, buiten ABN AMRO. Het is dus belangrijk dat u zich goed oriënteert.

Heeft u een klein bedrag op uw Pensioenaanvulling en wilt u dit afkopen? Dan hoeft u waarschijnlijk geen revisierente te betalen. Het maximumbedrag waarvoor dit geldt kan per jaar verschillen. Kijk voor meer informatie op  belastingdienst.nl . Voor afkoop kunt u contact opnemen met de bank.

Wilt u het geld op uw Pensioenaanvulling 2008-2013 in één keer opnemen? Dit heet afkoop. Het is mogelijk, maar meestal niet gunstig.

Het is belangrijk dat u hier goed over nadenkt, omdat er afkoopkosten aan verbonden zijn. Bovendien betaalt u belasting en mogelijk een boete aan de Belastingdienst over het afkoopbedrag. Dat komt doordat u de inleg van uw inkomen heeft afgetrokken. Bij afkoop krijgt u dus veel minder uitgekeerd dan wat er op dit moment op uw rekening staat.

Overweegt u geld op te nemen, maak dan een afspraak.

 

Beleggingen aan- of verkopen of omwisselen

Mogelijk heeft u naast uw spaartegoed ook beleggingen binnen uw Pensioenaanvulling. U kunt altijd besluiten spaargeld om te zetten naar meer beleggingen of juist de beleggingen af te bouwen naar meer spaargeld. Maar u kunt ook altijd beleggingen omwisselen.

Wilt u wijzigingen aanbrengen in de verdeling tussen sparen en beleggen of de beleggingsfondsen wijzigen? Daarvoor kunt u het onderstaande formulier gebruiken.

Naar het formulier

Afkopen vaste rente

Heeft u een vasterentecomponent binnen uw Pensioenaanvulling? En wilt u deze afkopen? Dat kan, maar het is in veel gevallen ongunstig, omdat er rentedervingskosten aan verbonden zijn.

U kunt de afkoop regelen via het wijzigingsformulier.

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie is Pensioenaanvulling 2008-2013?

Voor mensen die vóór 2013 in het oude fiscale regime een opbouwend bankspaarproduct hebben gekocht en de vrijheid willen houden om vanaf hun 65ste tot periodieke uitkering te kunnen overgaan.

Wat is het verschil tussen Pensioenaanvulling 2008-2013 en Pensioenaanvulling?

Het belangrijkste verschil is het moment waarop uw Pensioenaanvulling mag gaan uitkeren. Omdat de AOW-leeftijd vanaf 2014 is verschoven, is ook de fiscale regeling voor uitkering veranderd.

Tot en met 2013

Geld en rendement dat u onder het fiscaal regime tot en met 2013 heeft opgebouwd, kunt u laten uitkeren vanaf het jaar dat u 65 wordt. De uitkering moet uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd starten. Dus (als u vanaf 2014 niet meer gestort heeft) mag u starten met periodieke uitkering in het jaar dat u 65 wordt.

Vanaf 2014

Bij geld en rendement dat u onder het fiscaal regime vanaf 2014 heeft opgebouwd, wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke oudedagslijfrente en lijfrente tot overlijden. De tijdelijke oudedagslijfrente mag ingaan op het moment van uw AOW-leeftijd en de uitkering moet uiterlijk 5 jaar na uw AOW leeftijd starten. Bij een levenslange oudedagslijfrente mag u het oude en nieuwe fiscaal regime combineren. Dan mag u laten uitkeren vanaf het jaar dat u 65 wordt en de uitkering moet uiterlijk 5 jaar na uw AOW leeftijd starten.

Zijn Pensioenaanvulling Inleg en Inbreng onderdeel van Pensioenaanvulling 2008-2013?

Sinds november 2022 zijn de Pensioenaanvulling Inleg en Inbreng ondergebracht onder de Pensioenaanvulling 2008-2013. De Pensioenaanvulling Inleg en Inbreng zijn geblokkeerde spaar- en beleggingsrekeningen waarmee u de ingangsdatum van de periodieke uitkeringen uit kon stellen. U bouwt verder vermogen op om later periodieke uitkeringen aan te kopen als aanvulling op uw pensioen. Voor Pensioenaanvulling Inbreng en Inleg gelden nog wel de eigen voorwaarden. Heeft u binnen de Pensioenaanvulling een beleggingsrekeningen met beleggingen? Meer informatie over de beleggingsfondsen en de mogelijkheden met betrekking tot uw beleggingen leest u hier.

Hoe werkt het depositogarantiestelsel?

Uw geld op rekeningen bij ABN AMRO Bank N.V. wordt wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie, van 1 cent tot € 100.000. Deze bescherming geldt per persoon en is van toepassing op het totale bedrag dat u op uw rekeningen heeft staan bij ABN AMRO. Daar hoeft u niets voor te doen.

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie is Pensioenaanvulling 2008-2013?

Voor mensen die vóór 2013 in het oude fiscale regime een opbouwend bankspaarproduct hebben gekocht en de vrijheid willen houden om vanaf hun 65ste tot periodieke uitkering te kunnen overgaan.

Wat is het verschil tussen Pensioenaanvulling 2008-2013 en Pensioenaanvulling?

Het belangrijkste verschil is het moment waarop uw Pensioenaanvulling mag gaan uitkeren. Omdat de AOW-leeftijd vanaf 2014 is verschoven, is ook de fiscale regeling voor uitkering veranderd.

Tot en met 2013

Geld en rendement dat u onder het fiscaal regime tot en met 2013 heeft opgebouwd, kunt u laten uitkeren vanaf het jaar dat u 65 wordt. De uitkering moet uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd starten. Dus (als u vanaf 2014 niet meer gestort heeft) mag u starten met periodieke uitkering in het jaar dat u 65 wordt.

Vanaf 2014

Bij geld en rendement dat u onder het fiscaal regime vanaf 2014 heeft opgebouwd, wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke oudedagslijfrente en lijfrente tot overlijden. De tijdelijke oudedagslijfrente mag ingaan op het moment van uw AOW-leeftijd en de uitkering moet uiterlijk 5 jaar na uw AOW leeftijd starten. Bij een levenslange oudedagslijfrente mag u het oude en nieuwe fiscaal regime combineren. Dan mag u laten uitkeren vanaf het jaar dat u 65 wordt en de uitkering moet uiterlijk 5 jaar na uw AOW leeftijd starten.

Zijn Pensioenaanvulling Inleg en Inbreng onderdeel van Pensioenaanvulling 2008-2013?

Sinds november 2022 zijn de Pensioenaanvulling Inleg en Inbreng ondergebracht onder de Pensioenaanvulling 2008-2013. De Pensioenaanvulling Inleg en Inbreng zijn geblokkeerde spaar- en beleggingsrekeningen waarmee u de ingangsdatum van de periodieke uitkeringen uit kon stellen. U bouwt verder vermogen op om later periodieke uitkeringen aan te kopen als aanvulling op uw pensioen. Voor Pensioenaanvulling Inbreng en Inleg gelden nog wel de eigen voorwaarden. Heeft u binnen de Pensioenaanvulling een beleggingsrekeningen met beleggingen? Meer informatie over de beleggingsfondsen en de mogelijkheden met betrekking tot uw beleggingen leest u hier.

Hoe werkt het depositogarantiestelsel?

Uw geld op rekeningen bij ABN AMRO Bank N.V. wordt wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie, van 1 cent tot € 100.000. Deze bescherming geldt per persoon en is van toepassing op het totale bedrag dat u op uw rekeningen heeft staan bij ABN AMRO. Daar hoeft u niets voor te doen.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij onze meestgestelde pensioenvragen.
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.
Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde pensioenvragen.
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.

Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.