Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Leefrente

Informatie en voorwaarden

Leefrente is een periodiek uitkerend bankspaarproduct. U kunt uw opgebouwde vermogen uit een bankspaarproduct, lijfrentekapitaal, stakingswinst of oudedagsvoorziening periodiek laten uitkeren. U bepaalt, binnen de bestaande regels, in hoeveel jaar u het kapitaal wil laten uitkeren. Het vermogen op de rekening is vrijgesteld van vermogensbelasting.

 

Zo werkt Leefrente

Leefrente is een geblokkeerde spaarrekening met een vaste rente. Er vindt maandelijks, per kwartaal of halfjaarlijks een uitkering plaats naar uw betaalrekening.

Hoe kan ik het regelen

Voor het aanvragen van Leefrente heeft u een ABN AMRO bankrekening nodig. Heeft u deze al?

ABN AMRO Leefrente kunt u zelf eenvoudig online afsluiten in 5 stappen:

 1. Een kennistest om er zeker van te zijn dat u voldoende met het product bekend bent om het af te sluiten.
 2. Toevoegen van opgebouwd vermogen, zoals banksparen (Pensioenaanvulling), lijfrente, stakingswinst of oudedagsvoorziening. Dit kan geld van binnen of buiten ABN AMRO zijn.
 3. Uitkering instellen (maandelijks, per kwartaal of jaarlijks) en hoe lang de uitkering moet lopen (minimaal 5 jaar en maximaal 30 jaar).
 4. Tegenrekening opvoeren.
 5. Voorwaarden ontvangen, lezen en digitaal ondertekenen.

Vraag Leefrente aan

Heeft u een lijfrenteverzekering, bankspaarrekening, stakingswinst of een oudedagsreserve die vrijkomt en u wilt beginnen met uitkeren? U kunt dan uw tegoed(en) laten overboeken naar Leefrente. De minimale overboeking moet groter zijn dan de fiscale kleine lijfrente. Het bedrag vindt u op de website van de Belastingdienst.

De oudedagsverplichting, oudedagsreserve en/of stakingswinst kunt u na het openen van Leefrente zelf overboeken. Heeft u een Pensioenaanvulling bij ABN AMRO, dan kunt u deze inbrengen in uw Leefrente. Bij een lijfrenteverzekering of geld van bankspaarrrekeningen geven wij de verzekeraar(s) en of bank(en) de opdracht het saldo naar de Leefrenterekening over te boeken. Zorg dus dat u de polis- of rekeningnummers bij de hand heeft.

Bij de omschrijving van de periodieke uitkering kunt u zien welk bedrag we hebben ingehouden. Tijdens de looptijd krijgt u elk jaar, vóór maart, de jaaropgave. Daarin staat het totaalbedrag van de bruto-uitkeringen en de ingehouden loonbelasting en sociale premies van het afgelopen belastingjaar. Dit overzicht kunt u gebruiken voor uw aangifte Inkomstenbelasting.

Als u gaat scheiden, maakt u met uw ex-partner afspraken over de verdeling van het vermogen. Het bedrag op uw Leefrente valt hier ook onder. Het bedrag op uw rekening of een deel ervan kunt u aan uw ex-partner toewijzen. Deze verdeling neemt u op in het echtscheidingsconvenant. Er zijn dan 2 mogelijkheden:

 1. U neemt (een deel van) het saldo van de Leefrente op en verrekent dat met uw ex-partner. Uw ex-partner opent, voor het bedrag dat aan hem of haar is toegewezen, een eigen Leefrente. Op beide rekeningen moet het saldo wel boven de fiscale afkoopgrens voor lijfrente vallen. U vindt deze grens op de website van de Belastingdienst .  Uw ex-partner kan de looptijd, de periode en de hoogte van de periodieke uitkeringen niet veranderen.
 2. Uw ex-partner kan ervoor kiezen de periodieke uitkeringen bij een andere bank of verzekeringsmaatschappij voort te zetten. Uw ex-partner betaalt hiervoor administratiekosten.

Om dit te regelen maakt u een afspraak met een medewerker bij de bank.

Maak een afspraak

Bij overlijden gaat het vermogen in uw Leefrente nooit verloren. Het gespaarde bedrag gaat naar uw erfgenaam of erfgenamen. De persoon aan wie u de Leefrente nalaat, krijgt net zo lang een uitkering in periodieke uitkeringen als u zou hebben ontvangen als u nog in leven was geweest. Ook de rente blijft gelijk.

Uw nabestaanden kunnen uw overlijden aan ons melden via onze website. Lees hierover meer op onze informatiepagina. We informeren uw erfgenaam of erfgenamen over de stappen die ze moeten nemen en welke documenten wij nodig hebben om de melding correct te verwerken.

Meer informatie vindt u in de productwijzer Leefrente .

Bent u geëmigreerd en laat u uw Leefrente uitkeren in uw nieuwe woonland? Dan gelden speciale belastingregels. Deze kunnen per land verschillen. Een belastingadviseur kan u hierover informeren. Wij kunnen uitsluitend uitkeren in landen die gebruik maken van IBAN-rekeningnummers.

Meer weten over hoe wij u kunnen helpen als u naar het buitenland verhuist? Lees onze informatiepagina over wonen en werken in het buitenland.

 

Vaste rente

De rente die u ontvangt op uw Leefrente is vast. Dat betekent dat de rente tot de afgesproken einddatum niet verandert. De rente is afhankelijk van de looptijd en het bedrag dat u overboekt.

U kunt uw rente zien als u inlogt bij Internet Bankieren . Wilt u weten welke rentes gelden voor de verschillende looptijden? Bekijk het overzicht van de actuele rentepercentages.

Rekeningnummer wijzigen

Wilt u de uitkeringen op een andere rekening laten overboeken? Dat kan, maar dat moet wel een betaalrekening zijn. Wilt u het rekeningnummer waarop uw Leefrente-uitkering wordt geboekt wijzigen?  Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie is Leefrente geschikt?
 • U wilt een aanvulling ontvangen op uw pensioen of inkomen.
 • Toen u opbouwde heeft u uw stortingen afgetrokken van uw belastbaar inkomen.
 • Uw lijfrenteverzekering, lijfrentebeleggingsrecht of lijfrentespaarrekening komt vrij en u wilt beginnen met uitkeren.
 • U heeft een stakingswinst, oudedagsverplichting of oudedagsreserve als zelfstandig ondernemer en u wilt starten met uitkeren.
Hoe zit het met belasting en sociale premies?

Wij houden bij uitkering belasting en sociale premies in. Dit wordt gedaan op basis van de Groene tabel van de Belastingdienst. Bij het bepalen van de inhoudingen wordt gekeken naar de hoogte van uw Leefrente uitkering, niet naar uw totale inkomen. Er wordt géén rekening gehouden met eventuele andere inkomsten uit betaalde arbeid, bedrijfspensioen, AOW of een andere Lijfrente uitkering. De inhouding op uw Leefrente uitkering is daarom een fiscale voorheffing. Dit kan betekenen dat u later een naheffing van de Belastingdienst ontvangt.

Door het ontvangen van een Leefrente-uitkering kunt u mogelijk in een hogere belastingschijf terecht komen. Dit kan een naheffing van de Belastingdienst tot gevolg hebben; Met het ontvangen van een Leefrente uitkering wordt uw belastbaar inkomen verhoogd. Dit kan gevolgen hebben op eventuele zorg-, huur- of kindgebonden toeslagen en of subsidies. Het kan ook zijn dat wij te veel inhouden, bijvoorbeeld als u verder geen of weinig inkomen heeft. U krijgt dan – als u belastingaangifte doet – mogelijk een bedrag terug van de Belastingdienst. Wilt u meer weten over de Groene tabellen en inhoudingen? Kijk dan op belastingdienst.nl en zoek op groene tabel.

Meer informatie vindt u in de productwijzer .

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij Leefrente?
 • De uitkeringen moeten naar een rekening worden gestort die op naam staat van degene die het vermogen heeft opgebouwd.
 • Van het saldo worden uitkeringen gedaan. De uitkeringen zijn gelijke en vaste bedragen waarmee pensioeninkomen wordt aangevuld. De uitkeringen zijn belast in box 1.
 • Van de geblokkeerde rekening kan alleen via de afgesproken periodieke boekingen worden opgenomen. Andere onttrekkingen zijn niet toegestaan.
 • De uitkeringen moeten uiterlijk ingaan 5 jaar na het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
 • Starten de periodieke uitkeringen vóór het kalenderjaar waarin u recht op AOW heeft? Dan is de minimale looptijd van de uitkering 20 jaar plus het aantal jaren dat u jonger bent dan uw AOW leeftijd. Daarbij wordt gerekend vanaf het moment van de 1e uitkering. Bijvoorbeeld: u bent 60 jaar als u de eerste periodieke uitkering ontvangt. U heeft recht op AOW vanaf uw 67e levensjaar. De minimale looptijd is dan 20 + 7 (67-60) = 27 jaar.
 • Starten de periodieke uitkeringen vanaf het kalenderjaar waarin u AOW krijgt? Dan moeten de uitkeringen minimaal 5 jaar lopen, als de uitkering per jaar niet meer is dan het wettelijke maximum (€ 22.443 voor 2021). Komt de uitkering per jaar boven dit wettelijk maximum uit, dan moet de looptijd zodanig verlengd worden dat de uitkering niet boven het maximum uitkomt.
Hoe wordt de hoogte van mijn periodieke uitkering bepaald?

Bij Leefrente ontvangt u periodiek een vaste uitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het vermogen dat u inbrengt, de rente die u ontvangt en het aantal jaren waarin u het bedrag wil laten uitkeren. Natuurlijk is voor de hoogte van de uitkering ook van belang of u de uitkering maandelijks, per kwartaal of half jaarlijks wil laten uitkeren.

Bij het afsluiten van Leefrente bepaalt u wanneer u de eerste uitkering wilt ontvangen en de looptijd van de uitkering. U kunt de looptijd vanaf uw pensioendatum tot 30 jaar laten doorlopen.

Op welke leeftijd kan ik starten met Leefrente en wat is dan de looptijd?

Starten in het jaar van uw AOW-leeftijd

Wilt u starten met uitkeren in het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt of de 5 jaar erna? Dan is de minimale looptijd 5 jaar.

Starten voor het jaar van uw AOW-leeftijd

Het is mogelijk om al vóór uw AOW-leeftijd te starten met uitkeren. De looptijd is dan 20 jaar plus het aantal jaren dat u verwijderd bent van uw AOW-leeftijd.

Een voorbeeld: u start de uitkeringen op uw 64e en uw AOW-leeftijd is 67; dan is de minimale looptijd van de lijfrente-uitkeringen 20 + 3 = 23 jaar. 

Kan ik via Leefrente een bankspaar- of lijfrentevermogen van vóór 2014 laten uitkeren vanaf mijn 65e?

Ja dat kan. Lijfrentevermogen dat na 1 januari 2014 is opgebouwd, mag u laten uitkeren vanaf het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Maar als u vermogen tot en met 31 december 2013 via een pensioenproduct heeft opgebouwd en na deze tijd niet meer heeft bijgestort, mag u vanaf uw 65e laten uitkeren. De uitkering van dit vermogen moet starten binnen 5 jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Meer informatie vindt u in de productwijzer Leefrente .

Wat zijn de kosten van Leefrente?

U betaalt bij het openen onderstaande afhandelingskosten voor onze werkzaamheden om uw product administratief in orde te maken. Wij zijn wettelijk verplicht u kosten te rekenen voor het openen van de rekening.

Online € 40

Voor iedere uitkering die u ontvangt, brengen wij € 1,50 aan administratiekosten in rekening voor het verwerken van de loonafdracht. Dat bedrag wordt automatisch ingehouden op uw uitkering.

Voor het overboeken van het saldo naar een andere bank of verzekeraar brengen wij € 150 in rekening.

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie is Leefrente geschikt?

 • U wilt een aanvulling ontvangen op uw pensioen of inkomen.
 • Toen u opbouwde heeft u uw stortingen afgetrokken van uw belastbaar inkomen.
 • Uw lijfrenteverzekering, lijfrentebeleggingsrecht of lijfrentespaarrekening komt vrij en u wilt beginnen met uitkeren.
 • U heeft een stakingswinst, oudedagsverplichting of oudedagsreserve als zelfstandig ondernemer en u wilt starten met uitkeren.

Hoe zit het met belasting en sociale premies?

Wij houden bij uitkering belasting en sociale premies in. Dit wordt gedaan op basis van de Groene tabel van de Belastingdienst. Bij het bepalen van de inhoudingen wordt gekeken naar de hoogte van uw Leefrente uitkering, niet naar uw totale inkomen. Er wordt géén rekening gehouden met eventuele andere inkomsten uit betaalde arbeid, bedrijfspensioen, AOW of een andere Lijfrente uitkering. De inhouding op uw Leefrente uitkering is daarom een fiscale voorheffing. Dit kan betekenen dat u later een naheffing van de Belastingdienst ontvangt.

Door het ontvangen van een Leefrente-uitkering kunt u mogelijk in een hogere belastingschijf terecht komen. Dit kan een naheffing van de Belastingdienst tot gevolg hebben; Met het ontvangen van een Leefrente uitkering wordt uw belastbaar inkomen verhoogd. Dit kan gevolgen hebben op eventuele zorg-, huur- of kindgebonden toeslagen en of subsidies. Het kan ook zijn dat wij te veel inhouden, bijvoorbeeld als u verder geen of weinig inkomen heeft. U krijgt dan – als u belastingaangifte doet – mogelijk een bedrag terug van de Belastingdienst. Wilt u meer weten over de Groene tabellen en inhoudingen? Kijk dan op belastingdienst.nl en zoek op groene tabel.

Meer informatie vindt u in de productwijzer .

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij Leefrente?

 • De uitkeringen moeten naar een rekening worden gestort die op naam staat van degene die het vermogen heeft opgebouwd.
 • Van het saldo worden uitkeringen gedaan. De uitkeringen zijn gelijke en vaste bedragen waarmee pensioeninkomen wordt aangevuld. De uitkeringen zijn belast in box 1.
 • Van de geblokkeerde rekening kan alleen via de afgesproken periodieke boekingen worden opgenomen. Andere onttrekkingen zijn niet toegestaan.
 • De uitkeringen moeten uiterlijk ingaan 5 jaar na het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
 • Starten de periodieke uitkeringen vóór het kalenderjaar waarin u recht op AOW heeft? Dan is de minimale looptijd van de uitkering 20 jaar plus het aantal jaren dat u jonger bent dan uw AOW leeftijd. Daarbij wordt gerekend vanaf het moment van de 1e uitkering. Bijvoorbeeld: u bent 60 jaar als u de eerste periodieke uitkering ontvangt. U heeft recht op AOW vanaf uw 67e levensjaar. De minimale looptijd is dan 20 + 7 (67-60) = 27 jaar.
 • Starten de periodieke uitkeringen vanaf het kalenderjaar waarin u AOW krijgt? Dan moeten de uitkeringen minimaal 5 jaar lopen, als de uitkering per jaar niet meer is dan het wettelijke maximum (€ 22.443 voor 2021). Komt de uitkering per jaar boven dit wettelijk maximum uit, dan moet de looptijd zodanig verlengd worden dat de uitkering niet boven het maximum uitkomt.

Hoe wordt de hoogte van mijn periodieke uitkering bepaald?

Bij Leefrente ontvangt u periodiek een vaste uitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het vermogen dat u inbrengt, de rente die u ontvangt en het aantal jaren waarin u het bedrag wil laten uitkeren. Natuurlijk is voor de hoogte van de uitkering ook van belang of u de uitkering maandelijks, per kwartaal of half jaarlijks wil laten uitkeren.

Bij het afsluiten van Leefrente bepaalt u wanneer u de eerste uitkering wilt ontvangen en de looptijd van de uitkering. U kunt de looptijd vanaf uw pensioendatum tot 30 jaar laten doorlopen.

Op welke leeftijd kan ik starten met Leefrente en wat is dan de looptijd?

Starten in het jaar van uw AOW-leeftijd

Wilt u starten met uitkeren in het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt of de 5 jaar erna? Dan is de minimale looptijd 5 jaar.

Starten voor het jaar van uw AOW-leeftijd

Het is mogelijk om al vóór uw AOW-leeftijd te starten met uitkeren. De looptijd is dan 20 jaar plus het aantal jaren dat u verwijderd bent van uw AOW-leeftijd.

Een voorbeeld: u start de uitkeringen op uw 64e en uw AOW-leeftijd is 67; dan is de minimale looptijd van de lijfrente-uitkeringen 20 + 3 = 23 jaar. 

Kan ik via Leefrente een bankspaar- of lijfrentevermogen van vóór 2014 laten uitkeren vanaf mijn 65e?

Ja dat kan. Lijfrentevermogen dat na 1 januari 2014 is opgebouwd, mag u laten uitkeren vanaf het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Maar als u vermogen tot en met 31 december 2013 via een pensioenproduct heeft opgebouwd en na deze tijd niet meer heeft bijgestort, mag u vanaf uw 65e laten uitkeren. De uitkering van dit vermogen moet starten binnen 5 jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Meer informatie vindt u in de productwijzer Leefrente .

Wat zijn de kosten van Leefrente?

U betaalt bij het openen onderstaande afhandelingskosten voor onze werkzaamheden om uw product administratief in orde te maken. Wij zijn wettelijk verplicht u kosten te rekenen voor het openen van de rekening.

Online € 40

Voor iedere uitkering die u ontvangt, brengen wij € 1,50 aan administratiekosten in rekening voor het verwerken van de loonafdracht. Dat bedrag wordt automatisch ingehouden op uw uitkering.

Voor het overboeken van het saldo naar een andere bank of verzekeraar brengen wij € 150 in rekening.