ABN AMRO

Hypotheekaflossing uit Vermogen

Dit product is uit de verkoop

Heeft u dit product nog dan vindt u hieronder uitgebreide informatie over de Hypotheekaflossing uit Vermogen. Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen, neem dan contact op met een adviseur, ook vanuit het buitenland.

 

Wat is de ABN AMRO Hypotheekaflossing uit Vermogen?

De ABN AMRO Hypotheekaflossing uit Vermogen is een rekening waarmee u vermogen opbouwt met als eerste doel om een hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen. Ook kunt u de ABN AMRO Hypotheekaflossing uit Vermogen gebruiken als aanvulling op uw vermogensopbouw. Binnen de HUV kunt u beleggen, sparen of een combinatie van beide.

Zo werkt de Hypotheekaflossing uit Vermogen

De Hypotheekaflossing uit vermogen bestaat uit de volgende rekeningen;

 • Geldrekening (inlegrekening) 
 • Spaarrekening
 • Beleggersrekening 

De hoogte van de inleg hangt af van de berekening die bij het aangaan van het product is gemaakt. U legt maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar geld in via de geldrekening. Ook is het mogelijk eenmalig of meerdere keren gedurende de looptijd extra in te leggen.

U kunt met de Hypotheekaflossing uit Vermogen kiezen voor sparen, beleggen of een combinatie van beide. Als u veiligheid wilt, kiest u voor sparen. Bent u bereid om meer risico te lopen en wilt u daarmee kans maken op een hoger rendement? Dan kunt u kiezen voor beleggen. U kunt ook met een deel van uw inleg sparen en met een ander deel beleggen. Tot slot kunt u ook binnen het opgebouwde kapitaal in de HUV op ieder moment switchen tussen sparen en beleggen. 

Let op: beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg (gedeeltelijk) verliezen.

Informatieverstrekking

U wordt via kwartaaloverzichten op de hoogte gesteld van de vermogensopbouw. Hierbij wordt ook aangegeven of u nog steeds in lijn met het vastgelegde risicoprofiel vermogen opbouwt.

Door de flexibiliteit in de jaarlijkse inleg, de opname mogelijkheid en de diverse beleggingsmogelijkheden kent de HUV geen gegarandeerd eindkapitaal.

Fiscale aspecten

De Hypotheekaflossing uit Vermogen valt in box 3. Dit betekent dit dat de hele waarde in de HUV meetelt voor de grondslag van vermogen in box 3. Hierbij geldt voor het totale vermogen in box 3 een vrijstelling van  € 57.000 (2023) per belastingplichtige. Meer informatie over de vermogensbelasting vindt u bij de Belastingdienst.

Voorwaarden Hypotheekaflossing uit Vermogen

Hier vindt u de voorwaarden:

Wijzigingen doorvoeren binnen uw Hypotheekaflossing uit Vermogen

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op uw Hypotheekaflossing uit Vermogen: 

 • Een opname doen en aflossen op de (eigenwoning)schuld.
 • Een losse opname doen.
 • Het product opheffen.
 • Aanpassen verhouding sparen en belegen toekomstige inleg.
 • Aanpassen verhouding sparen en beleggen van de opgebouwde waarde binnen de UHA.
 • Wijzigingen aanbrengen binnen de beleggingen.
 • Inleg wijzigen; meer of minder inleggen.
 • Beoogde einddatum wijzigen (verkorten).
Het wijzigingsformulier vindt u hier:

Veelgestelde vragen

Als u spaart, betaalt u geen kosten. 

Als u belegt, betaalt u geen aan- en verkoopkosten. Ook wanneer u het ene beleggingsfonds verruilt voor het andere, betaalt u niets. U betaalt wel de volgende kosten:

 • De lopende kosten die binnen het beleggingsfonds in rekening worden gebracht, zoals de kosten voor het beheren, bewaren en administreren van het fonds door ABN AMRO Investment Solutions.
 • Transactiekosten die het fonds maakt, eventuele prestatievergoedingen en andere bijzondere kostensoorten die niet zijn inbegrepen in de lopende kosten van het fonds.

Bovenstaande kosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. Deze betaalt u dus niet rechtstreeks, maar worden in feite in mindering gebracht op het rendement dat u behaalt op uw belegging.

Meer informatie over beleggen binnen banksparen en de kosten vindt u hier

Voor het aanhouden en opheffen van de rekening evenals voor de uitbetalingen worden geen kosten in rekening gebracht.

De rente op de spaarrekening van de HUV is variabel en is gebaseerd op de marktrente. Het actuele rentepercentage kunt u vinden op uw kwartaaloverzicht. De rente wordt jaarlijks op 31 december op de spaarrekening van de Hypotheekaflossing uit Vermogen bijgeschreven.

Ja, dat is mogelijk. U kunt door middel van een opnameformulier twee keer per jaar zonder kosten geld opnemen van uw rekening. Is uw ABN AMRO Hypotheekaflossing uit Vermogen verpand aan de bank dan is toestemming nodig van de bank. 

Let op: een onttrekking vanuit de Hypotheekaflossing uit Vermogen heeft mogelijk consequenties voor het behalen van het doelkapitaal.

Ja dat kan. Wel kan dit betekenen dat u het doelkapitaal niet (meer) gaat halen. U kunt zelf uw automatische overschrijving aanpassen of hiervoor het mutatieformulier gebruiken. Ook kunt u contact opnemen met een adviseur.

Ja, dat kan. U kunt een overboeking doen naar de geldrekening. Hier zitten geen maximale bedragen aan.

Ja, dat kan. Wel zal dit betekenen dat u het doelkapitaal niet (meer) gaat halen. U kunt zelf uw automatische overschrijving aanpassen of hiervoor het mutatieformulier gebruiken. Ook kunt u contact opnemen met een adviseur.

Op het moment dat de rekeninghouder van de HUV komt te overlijden valt de waarde van de HUV in de nalatenschap. Vererving vindt dan ook plaats conform de verdeling van de nalatenschap op basis van het wettelijk erfrecht bij versterf of op basis van een testament. 

De langstlevende partner

Is de langstlevende partner de enige erfgenaam dan kan er gekozen worden voor voortzetting van de HUV. Is de langstlevende partner niet de enige erfgenaam dan moet de waarde van de HUV verdeeld worden onder de erfgenamen. Is de HUV verpand aan de bank dan wordt het opgebouwde vermogen in beginsel gebruikt voor de aflossing van de (hypotheek)schuld.

Let op: het is niet meer mogelijk een nieuwe HUV te openen. Dit betekent dat een HUV op naam van een overleden rekeninghouder alleen kan doorlopen op naam van ''erven van'. De tenaamstelling van de rekening kan namelijk niet gewijzigd worden.

Een scheiding is van invloed op de Hypotheekaflossing uit Vermogen. Neem in dat geval altijd contact op met een adviseur. 

Wanneer uw Hypotheekaflossing uit Vermogen verpand is aan de bank moet u samen met de adviseur kijken naar de mogelijkheden met de Hypotheekaflossing uit Vermogen en de gekoppelde hypotheek. 

Wanneer de Hypotheekaflossing uit Vermogen niet verpand is kunt u de Hypotheekaflossing uit Vermogen onderling verdelen. Wel moet u er rekening mee te houden dat het product Hypotheekaflossing uit Vermogen niet opnieuw is af te sluiten. U moet samen met uw toekomstige ex-partner beslissen wie de Hypotheekaflossing uit Vermogen blijft aanhouden. De tenaamstelling van de rekening kan namelijk niet gewijzigd worden.

Ja, u kunt tussentijds uw beleggingen verkopen om de opbrengst op uw spaarrekening te zetten of andersom.

Ook zonder een betaalrekening bij ABN AMRO is het mogelijk geld in te leggen in uw Hypotheekaflossing uit Vermogen bij de ABN AMRO. Dit kunt u zelf doen door een overboeking te doen naar de geldrekening van de Hypotheekaflossing uit Vermogen.

Op de spaarrekening van de Hypotheekaflossing uit Vermogen is het depositogarantiestelsel van toepassing. Dat beschermt uw geld als wij niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel wordt het geld dat u heeft bij ABN AMRO Bank, ABN AMRO MeesPierson en MoneYou bij elkaar opgeteld.

Op de beleggersrekening is het beleggerscompensatiestelsel van toepassing. Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij onze meestgestelde pensioenvragen.
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.
Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde pensioenvragen.
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.

Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.