Pensioen
Lijfrente Garantie Polis
vaste rente van
0,0%

Lijfrente Garantie Polis

Een vaste aanvulling op uw pensioen of inkomen

Lijfrente Garantie Polis

vaste rente van
0,0%
 • Vaste aanvulling op uw pensioen of inkomen
 • Tot een einddatum uitkeren of levenslang
 • Tweede verzekerde mogelijk

De aanvraag bestaat uit 2 stappen

1. Doe de kennis- en ervaringstoets

Eerst doet u een toets, zodat u weet wat de risico’s en gevolgen van de Lijfrente Garantie Polis voor uw financiële situatie zijn. De toets: 

 • is wettelijk verplicht 
 • bestaat uit 15 vragen 
 • duurt ongeveer 10 minuten

2. Open de Lijfrente Garantie Polis

Heeft u de toets met goed resultaat afgerond? Dan kunt u direct online uw Lijfrente Garantie Polis openen. Daar logt u voor in op Internet Bankieren. Spreekt u toch liever eerst een adviseur? Maak gerust een afspraak.

Nog geen rekening bij ABN AMRO?

De zekerheid van extra inkomen

Komt uw lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening of bankspaartegoed binnenkort vrij? Dan kunt u met de Lijfrente Garantie Polis dit vermogen als extra pensioen of inkomen laten uitkeren. Ook geschikt voor ondernemers, zzp'ers en dga's die hun lijfrentekapitaal, opgebouwde bankspaartegoed(en), oudedagsverplichting, oudedagsreserve of stakingswinst willen laten uitkeren.

Zo werkt het

De Lijfrente Garantie Polis is een levensverzekering waarbij u eenmalig een bedrag inlegt, bijvoorbeeld geld uit een lijfrenteverzekering of een bankspaarproduct. U ontvangt vervolgens een vaste periodieke uitkering. U kiest zelf hoe lang u het extra pensioen of inkomen wilt ontvangen. Dat kan tot een afgesproken datum zijn of levenslang.

Daarom Lijfrente Garantie Polis bij ABN AMRO

Vaste aanvulling op uw pensioen

U ontvangt periodiek een vaste bedrag als aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Tot een einddatum uitkeren of levenslang

U kiest zelf hoe lang u het extra pensioen wilt ontvangen. Dat kan tot een afgesproken einddatum of levenslang.

Tweede verzekerde mogelijk

U kunt de polis ook afsluiten voor twee personen, bijvoorbeeld u en uw partner.
Lijfrente uitkeren op de Lijfrente Garantie Polis - grootouders met kleinkind aan keukentafel

Overstappen naar ABN AMRO

Heeft u een bankspaarproduct of levensverzekering bij een andere bank of verzekeraar? Dan kunt u overstappen naar ABN AMRO. Bijvoorbeeld als u besluit om verder te sparen of als u uw aanvullende pensioen wilt laten uitkeren. We helpen u graag.

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie is Lijfrente Garantie Polis?
 • U heeft vermogen in de vorm van een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaarrekening die binnenkort vrijvalt. 
 • U heeft een stakingswinst, oudedagsverplichting en/of oudedagsreserve als zelfstandig ondernemer. 
 • U wilt een (levenslange) aanvulling ontvangen op uw pensioen of inkomen. 
Belastingen
 • U betaalt geen vermogensrendementsheffing in box 3 over het tegoed op de Lijfrente Garantie Polis. 
 • ABN AMRO Levensverzekering N.V. houdt belasting en sociale premies in op de uitkeringen en draagt deze af aan de belastingdienst. 
Rente

U krijgt een vaste rente. Deze rente is afhankelijk van de looptijd. De hoogte van de rente bepaalt mede hoe hoog uw uitkering wordt. Meer hierover leest u onder het kopje Uitkeringen.  Bekijk de actuele rente

Looptijd

Voordat u de Lijfrente Garantie Polis afsluit, geeft u aan wanneer u het eerste bedrag wilt ontvangen. Ook geeft u aan tot wanneer u de bedragen wilt ontvangen. De wet bepaalt in de meeste gevallen de minimale looptijd. Deze kan afhankelijk zijn van de leeftijd waarop u de eerste uitkering ontvangt. 

 • Levenslang: u krijgt een bedrag uitgekeerd, zo lang u leeft.
 • Tot een afgesproken einddatum: u krijgt een bedrag voor een bepaalde periode, of tot u overlijdt.
Uitkeringen

U ontvangt periodiek een uitkering (als aanvulling op uw pensioen of inkomen). Het uit te keren bedrag blijft tijdens de looptijd gelijk. De belasting en premies zijn daarbij al ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst. U kunt kiezen voor een uit te keren bedrag per maand, kwartaal of (half)jaar. De hoogte van dit bedrag bedrag is afhankelijk van: 

 • hoeveel u heeft ingelegd
 • de kosten
 • de looptijd
 • uw leeftijd
 • de rente bij aanvang
 • of de Lijfrente Garantie Polis alleen voor uzelf of voor twee personen is afgesloten 
 • of u een bedrag per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt ontvangen
Kosten

U betaalt onderstaande afhandelingskosten voor onze werkzaamheden om uw product administratief in orde te maken. 

Online, telefonisch of op kantoor € 175

Ook betaalt u administratiekosten aan de verzekeraar: ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze kosten zijn eenmalig € 274 en € 66 per jaar. De kosten zijn nooit hoger dan 10% van uw inleg en worden in mindering gebracht op het bedrag dat u bij aanvang van de verzekering inlegt.

Goed om te weten

Geld inleggen 

U kunt 1 keer de inleg (laten) overboeken van uw lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening, oudedagsreserve en/of stakingswinst. De minimale inleg is  € 4.000. Er is geen maximum bedrag.


Bij overlijden

Sluit u de Lijfrente Garantie Polis voor uzelf af? Dan stopt de uitkering bij uw overlijden. U kunt de Lijfrente Garantie Polis ook afsluiten voor twee personen, bijvoorbeeld voor u en uw partner. De uitkering stopt dan bij overlijden van u beiden. 

Bij het afsluiten van de polis spreekt u af wat er gebeurt als één van u beiden overlijdt. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat uw partner dezelfde uitkering ontvangt als u eerder dan uw partner overlijdt. 

Wilt u dat uw nabestaanden nog een bedrag ontvangen na het overlijden van u en uw partner? Dat kan met de Koopsom Risicoverzekering. Dit bedrag is afhankelijk van uw inleg op de Lijfrente Garantie Polis en de uitkeringen die u al heeft ontvangen. U kunt de Koopsom Risicoverzekering tijdens de aanvraag van de Lijfrente Garantie Polis afsluiten. 


Verzekering beëindigen 

Het is niet mogelijk om de Lijfrente Garantie Polis eerder te beëindigen. De verzekering stopt op de einddatum of bij tussentijds overlijden.

Overstappen naar ABN AMRO

Waardeoverdracht

Heeft u een bankspaarproduct of levensverzekering bij een andere bank of verzekeraar? Dan kunt u hiermee overstappen naar ABN ARMO. Dit heet ook wel waardeoverdracht. Een reden om over te stappen is het aflopen van de levensverzekering of het bankspaarproduct waardoor het saldo vrijvalt. Of u vindt de voorwaarden en rente bij ABN AMRO beter dan bij uw huidige bank of verzekeraar. Brengt u de waarde van een lijfrenteverzekering of -rekening in en heeft u de inleg hiervan in het verleden al afgetrokken? Dan kan dat niet nog een keer. Lees meer over waardeoverdracht

Zo vraagt u de Lijfrente Garantie Polis aan

Voor het aanvragen van de Lijfrente Garantie Polis heeft u een ABN AMRO bankrekening nodig. Heeft u deze al? Dan werkt de aanvraag (zonder advies) als volgt:

Stap 1. Kennis- en ervaringstoets

Eerst doet u een toets, zodat u weet wat de risico’s en gevolgen van de Lijfrente Garantie Polis voor uw financiële situatie zijn. De toets:

 • is wettelijk verplicht
 • bestaat uit 15 vragen 
 • duurt ongeveer 10 minuten 

Start de toets

Stap 2. Lijfrente Garantie Polis aanvragen
Heeft u de toets met goed resultaat afgerond? Dan kunt u aan het einde van de toets een afspraak inplannen om de Lijfrente Garantie Polis telefonisch af te sluiten. U heeft daarbij uw persoonlijke code nodig die u per e-mail ontvangt.


Met advies aanvragen

U kunt kiezen voor uitgebreid advies over uw totale financiële situatie of voor specifiek advies over uw vrijkomende lijfrente. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden. Maak een afspraak of lees meer over pensioenadvies.

Hulp nodig bij uw pensioen?

Wilt u graag advies? In een gratis oriëntatiegesprek bespreken wij uw financiële situatie, uw wensen, uw doelen en de mogelijke risico's. Soms is dit gesprek al voldoende om u op weg te helpen. Is er een uitgebreid pensioenadvies nodig? Dan vindt dit gesprek plaats op een van onze kantoren, of gewoon thuis via Beeldbankieren. Voor dit gesprek betaalt u advieskosten. 

Maak een afspraak

Zo veilig is uw geld

De Lijfrente Garantie Polis is een product van ABN AMRO Levensverzekering N.V.. Zij valt onder de wettelijke opvangregeling voor levensverzekeraars. Deze regeling beschermt uw rechten in het geval een levensverzekeraar er financieel slecht voor staat.

Voorwaarden

De Lijfrente Garantie Polis is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering N.V. ABN AMRO Bank N.V. is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering N.V is onderdeel van ABN AMO Verzekeringen B.V. ABN AMRO Bank N.V. heeft 49% van de aandelen in ABN AMRO Verzekeringen B.V.


Bekijk onze voorwaarden:

Voorwaarden Lijfrente Garantie Polis

Dienstverleningsdocument

Productwijzer Vrijvallend Vermogen


Oude voorwaarden

Lijfrente Garantie Polis LGP-0519

Lijfrente Garantie Polis LGP-0101

Lijfrente Garantie Polis LGP-0601

Lijfrente Garantie Polis LGP-1102

Lijfrente Garantie Polis LGP-1212

Lijfrente Garantie Polis LGP-2016 

Direct Ingaande Lijfrenteverzekering DIL-9303 

Direct Ingaande Lijfrenteverzekering DIL-9309

Direct Ingaande Lijfrenteverzekering DIL-9601 

Direct Ingaande Lijfrenteverzekering DIL-9904


Verzekeringskaart 

Wilt u in één oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie zien? Bekijk dan de verzekeringskaart. Deze kaart is opgesteld volgens de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars. Het geeft u een overzicht van deze verzekering en helpt u om onze verzekering te vergelijken met die van andere verzekeraars.

Bekijk de verzekeringskaart

Meer informatie en voorwaarden

 • U heeft vermogen in de vorm van een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaarrekening die binnenkort vrijvalt. 
 • U heeft een stakingswinst, oudedagsverplichting en/of oudedagsreserve als zelfstandig ondernemer. 
 • U wilt een (levenslange) aanvulling ontvangen op uw pensioen of inkomen. 
 • U betaalt geen vermogensrendementsheffing in box 3 over het tegoed op de Lijfrente Garantie Polis. 
 • ABN AMRO Levensverzekering N.V. houdt belasting en sociale premies in op de uitkeringen en draagt deze af aan de belastingdienst. 

U krijgt een vaste rente. Deze rente is afhankelijk van de looptijd. De hoogte van de rente bepaalt mede hoe hoog uw uitkering wordt. Meer hierover leest u onder het kopje Uitkeringen.  Bekijk de actuele rente

Voordat u de Lijfrente Garantie Polis afsluit, geeft u aan wanneer u het eerste bedrag wilt ontvangen. Ook geeft u aan tot wanneer u de bedragen wilt ontvangen. De wet bepaalt in de meeste gevallen de minimale looptijd. Deze kan afhankelijk zijn van de leeftijd waarop u de eerste uitkering ontvangt. 

 • Levenslang: u krijgt een bedrag uitgekeerd, zo lang u leeft.
 • Tot een afgesproken einddatum: u krijgt een bedrag voor een bepaalde periode, of tot u overlijdt.

U ontvangt periodiek een uitkering (als aanvulling op uw pensioen of inkomen). Het uit te keren bedrag blijft tijdens de looptijd gelijk. De belasting en premies zijn daarbij al ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst. U kunt kiezen voor een uit te keren bedrag per maand, kwartaal of (half)jaar. De hoogte van dit bedrag bedrag is afhankelijk van: 

 • hoeveel u heeft ingelegd
 • de kosten
 • de looptijd
 • uw leeftijd
 • de rente bij aanvang
 • of de Lijfrente Garantie Polis alleen voor uzelf of voor twee personen is afgesloten 
 • of u een bedrag per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt ontvangen

U betaalt onderstaande afhandelingskosten voor onze werkzaamheden om uw product administratief in orde te maken. 

Online, telefonisch of op kantoor € 175

Ook betaalt u administratiekosten aan de verzekeraar: ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze kosten zijn eenmalig € 274 en € 66 per jaar. De kosten zijn nooit hoger dan 10% van uw inleg en worden in mindering gebracht op het bedrag dat u bij aanvang van de verzekering inlegt.

Geld inleggen 

U kunt 1 keer de inleg (laten) overboeken van uw lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening, oudedagsreserve en/of stakingswinst. De minimale inleg is  € 4.000. Er is geen maximum bedrag.


Bij overlijden

Sluit u de Lijfrente Garantie Polis voor uzelf af? Dan stopt de uitkering bij uw overlijden. U kunt de Lijfrente Garantie Polis ook afsluiten voor twee personen, bijvoorbeeld voor u en uw partner. De uitkering stopt dan bij overlijden van u beiden. 

Bij het afsluiten van de polis spreekt u af wat er gebeurt als één van u beiden overlijdt. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat uw partner dezelfde uitkering ontvangt als u eerder dan uw partner overlijdt. 

Wilt u dat uw nabestaanden nog een bedrag ontvangen na het overlijden van u en uw partner? Dat kan met de Koopsom Risicoverzekering. Dit bedrag is afhankelijk van uw inleg op de Lijfrente Garantie Polis en de uitkeringen die u al heeft ontvangen. U kunt de Koopsom Risicoverzekering tijdens de aanvraag van de Lijfrente Garantie Polis afsluiten. 


Verzekering beëindigen 

Het is niet mogelijk om de Lijfrente Garantie Polis eerder te beëindigen. De verzekering stopt op de einddatum of bij tussentijds overlijden.

Waardeoverdracht

Heeft u een bankspaarproduct of levensverzekering bij een andere bank of verzekeraar? Dan kunt u hiermee overstappen naar ABN ARMO. Dit heet ook wel waardeoverdracht. Een reden om over te stappen is het aflopen van de levensverzekering of het bankspaarproduct waardoor het saldo vrijvalt. Of u vindt de voorwaarden en rente bij ABN AMRO beter dan bij uw huidige bank of verzekeraar. Brengt u de waarde van een lijfrenteverzekering of -rekening in en heeft u de inleg hiervan in het verleden al afgetrokken? Dan kan dat niet nog een keer. Lees meer over waardeoverdracht

Voor het aanvragen van de Lijfrente Garantie Polis heeft u een ABN AMRO bankrekening nodig. Heeft u deze al? Dan werkt de aanvraag (zonder advies) als volgt:

Stap 1. Kennis- en ervaringstoets

Eerst doet u een toets, zodat u weet wat de risico’s en gevolgen van de Lijfrente Garantie Polis voor uw financiële situatie zijn. De toets:

 • is wettelijk verplicht
 • bestaat uit 15 vragen 
 • duurt ongeveer 10 minuten 

Start de toets

Stap 2. Lijfrente Garantie Polis aanvragen
Heeft u de toets met goed resultaat afgerond? Dan kunt u aan het einde van de toets een afspraak inplannen om de Lijfrente Garantie Polis telefonisch af te sluiten. U heeft daarbij uw persoonlijke code nodig die u per e-mail ontvangt.


Met advies aanvragen

U kunt kiezen voor uitgebreid advies over uw totale financiële situatie of voor specifiek advies over uw vrijkomende lijfrente. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden. Maak een afspraak of lees meer over pensioenadvies.

Wilt u graag advies? In een gratis oriëntatiegesprek bespreken wij uw financiële situatie, uw wensen, uw doelen en de mogelijke risico's. Soms is dit gesprek al voldoende om u op weg te helpen. Is er een uitgebreid pensioenadvies nodig? Dan vindt dit gesprek plaats op een van onze kantoren, of gewoon thuis via Beeldbankieren. Voor dit gesprek betaalt u advieskosten. 

Maak een afspraak

De Lijfrente Garantie Polis is een product van ABN AMRO Levensverzekering N.V.. Zij valt onder de wettelijke opvangregeling voor levensverzekeraars. Deze regeling beschermt uw rechten in het geval een levensverzekeraar er financieel slecht voor staat.

De Lijfrente Garantie Polis is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering N.V. ABN AMRO Bank N.V. is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering N.V is onderdeel van ABN AMO Verzekeringen B.V. ABN AMRO Bank N.V. heeft 49% van de aandelen in ABN AMRO Verzekeringen B.V.


Bekijk onze voorwaarden:

Voorwaarden Lijfrente Garantie Polis

Dienstverleningsdocument

Productwijzer Vrijvallend Vermogen


Oude voorwaarden

Lijfrente Garantie Polis LGP-0519

Lijfrente Garantie Polis LGP-0101

Lijfrente Garantie Polis LGP-0601

Lijfrente Garantie Polis LGP-1102

Lijfrente Garantie Polis LGP-1212

Lijfrente Garantie Polis LGP-2016 

Direct Ingaande Lijfrenteverzekering DIL-9303 

Direct Ingaande Lijfrenteverzekering DIL-9309

Direct Ingaande Lijfrenteverzekering DIL-9601 

Direct Ingaande Lijfrenteverzekering DIL-9904


Verzekeringskaart 

Wilt u in één oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie zien? Bekijk dan de verzekeringskaart. Deze kaart is opgesteld volgens de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars. Het geeft u een overzicht van deze verzekering en helpt u om onze verzekering te vergelijken met die van andere verzekeraars.

Bekijk de verzekeringskaart

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij onze meestgestelde pensioenvragen.
Wordt teruggebeld

Wij bellen u

Op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 uur en 17.30 uur. Tegen lokaal tarief.
 
Bel 0900-0024
Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde pensioenvragen.
Wordt teruggebeld

Bel ons direct

Op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 uur en 17.30 uur. Tegen lokaal tarief.

Bel 0900-0024

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.