Pensioen
Koopsom Garantie Polis
vaste rente vanaf
0,0%

Koopsom Garantie Polis

Zekerheid over uw eindbedrag

Koopsom Garantie Polis

vaste rente vanaf
0,0%
 • Zekerheid over uw eindbedrag
 • Uw uitkering nog even uitstellen
 • Aflopende verzekeringen samenvoegen

Uw uitkering nog even uitstellen

Misschien heeft u al een mooi bedrag voor uw pensioen gespaard. Of heeft u levensverzekeringen die aflopen. Met de Koopsom Garantie Polis kunt u het uitkeren van uw pensioen nog even uitstellen. 

Zo werkt het

De Koopsom Garantie Polis is een lijfrenteverzekering waarvoor u een bepaald bedrag betaalt (de koopsom). U mag tussentijds bijstorten. Over het geld ontvangt u een vaste rente. Hierdoor weet u precies hoeveel uw polis aan het einde van de looptijd waard is. Uiteindelijk koopt u met dit bedrag een product dat u maandelijks een vast bedrag uitkeert.

Daarom Koopsom Garantie Polis bij ABN AMRO

Zekerheid over uw eindbedrag

Door de vaste rente weet u precies hoeveel uw polis aan het einde van de looptijd waard is.

Uw uitkering nog even uitstellen

Bent u nog niet toe aan pensioenuitkeringen? Met de Koopsom Garantie Polis kunt u verder sparen.

Aflopende verzekeringen samenvoegen

Vrijkomende bedragen kunt in de Koopsom Garantie Polis samenvoegen. Dat geeft overzicht.
Koopsom Garantie Polis - man en vrouw aan tafel kijkend naar laptop

Overstappen naar ABN AMRO

Heeft u een bankspaarproduct of levensverzekering bij een andere bank of verzekeraar? Dan kunt u overstappen naar ABN AMRO. Bijvoorbeeld als u besluit om verder te sparen of als u uw aanvullende pensioen wilt laten uitkeren. We helpen u hier graag bij.

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie is de Koopsom Garantie Polis?
 • U heeft een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening die vrijvalt, u wilt de uitkering nog een aantal jaren uitstellen én blijven gebruikmaken van de voormalige belastingvoordelen. 
 • U betaalt inkomstenbelasting, heeft een pensioentekort en kunt uw jaarruimte en/of reserveringsruimte gebruiken voor belastingaftrek. 
 • U bent zelfstandig ondernemer, heeft een oudedagsreserve en/of stakingswinst opgebouwd en wilt de waarde overboeken. 
 • U bent niet ouder dan 72 jaar.
 • U heeft een betaalrekening bij ABN AMRO.
Belastingvoordeel
 • U mag uw inleg, maximaal uw jaarruimte of reserveringsruimte, aftrekken in box 1. Als u een bedrag inlegt dat aftrekbaar is, geef dit dan op bij uw belastingaangifte. Brengt u de waarde van een lijfrenteverzekering of -rekening in en heeft u de inleg hiervan in het verleden al afgetrokken? Dan kan dat niet nog een keer.
 • U betaalt over de waarde van de verzekering tijdens de looptijd geen vermogensrendementsheffing in box 3.
 • U betaalt inkomstenbelasting en sociale premies over de uitkeringen op het moment dat u ze ontvangt. Als u op dat moment in een lagere belastingschaal valt, heeft u een belastingvoordeel.
Rente

U krijgt een vaste rente. Deze rente krijgt u elk kwartaal op uw rekening gestort. Bekijk de actuele rente

Looptijd

Uw verzekering eindigt op de afgesproken einddatum van de verzekering. Mocht u overlijden tijdens de looptijd van de verzekering, dan eindigt de verzekering vóór de afgesproken einddatum en krijgen de begunstigden die op de polis staan het bedrag uitgekeerd. De looptijd is minimaal 1 jaar en maximaal 25 jaar. De maximale eindleeftijd is 75 jaar.

Als u tijdens de looptijd een extra bedrag stort, dan betaalt u daarvoor ook kosten. Heeft u de polis na 1 januari 2013 afgesloten? Dan betaalt u € 99 afhandelingskosten rechtstreeks aan ABN AMRO Bank N.V. Heeft u de polis voor 1 januari 2013 afgesloten? Dan houdt ABN AMRO Levensverzekering N.V. € 99 provisie in op uw storting en draagt deze af aan ABN AMRO Bank N.V.

Kosten

U betaalt onderstaande afhandelingskosten voor onze werkzaamheden om uw product administratief in orde te maken. 

Telefonisch of op kantoor € 175

Als u tijdens de looptijd een extra bedrag stort, dan betaalt u daarvoor ook kosten. Heeft u de polis na 1 januari 2013 afgesloten? Dan betaalt u € 99 afhandelingskosten rechtstreeks aan ABN AMRO Bank N.V. Heeft u de polis voor 1 januari 2013 afgesloten? Dan houdt ABN AMRO Levensverzekering N.V. € 99 provisie in op uw storting en draagt deze af aan ABN AMRO Bank N.V.

Goed om te weten

Geld inleggen 

Er geldt een minimale inleg van € 4.000 . U kunt tijdens de looptijd extra geld storten. Hiervoor gelden dezelfde bedragen. U betaalt eenmalig een bedrag en ontvangt een vaste rente. Voor de bijstorting krijgt u de actuele rente, op het moment van bijstorting. 


Pensioengeld uitkeren 

U kunt geen geld opnemen uit de Koopsom Garantie Polis. U mag de verzekering ook niet beëindigen. Het bedrag dat u ermee opbouwt, moet worden gebruikt voor periodieke uitkeringen. Doet u dit niet, dan kan dit nadelige fiscale gevolgen hebben. Om het bedrag in termijnen te kunnen ontvangen is bijvoorbeeld een ABN AMRO Leefrente of een ABN AMRO Lijfrente Garantie Polis nodig.


Bij overlijden

Bij overlijden tijdens de eerste helft van de looptijd gaat 90% van de opgebouwde waarde van de verzekering naar de begunstigden die op de polis staan. Bij overlijden tijdens de tweede helft van de looptijd is dat 100%. Het bedrag mag niet in 1 keer worden uitgekeerd, daarom keert ABN AMRO Levensverzekering dit bedrag in termijnen uit. Daarvoor is bijvoorbeeld een ABN AMRO Leefrente of een ABN AMRO Lijfrente Garantie Polis nodig.


Verzekering beëindigen 

Het is niet mogelijk om de Koopsom Garantie Polis zonder meer eerder te beëindigen. De verzekering stopt op de einddatum of bij tussentijds overlijden.


Wanneer keert de verzekering niet uit? 

ABN AMRO Levensverzekering N.V. keert niet uit als de verzekerde overlijdt door opzet of grove schuld van iemand die belang heeft bij de uitkering.

Overstappen naar ABN AMRO

Waardeoverdracht

Heeft u een bankspaarproduct of levensverzekering bij een andere bank of verzekeraar? Dan kunt u hiermee overstappen naar ABN AMRO. Dit heet ook wel waardeoverdracht. Een reden om over te stappen is het aflopen van de levensverzekering of het bankspaarproduct waardoor het saldo vrijvalt. Of u vindt de voorwaarden en rente bij ABN AMRO beter dan bij uw huidige bank of verzekeraar. Brengt u de waarde van een lijfrenteverzekering of -rekening in en heeft u de inleg hiervan in het verleden al afgetrokken? Dan kan dat niet nog een keer. Lees meer over waardeoverdracht

Hulp nodig bij uw pensioen?

Wilt u graag advies? In een gratis oriëntatiegesprek bespreken wij uw financiële situatie, uw wensen, uw doelen en de mogelijke risico's. Soms is dit gesprek al voldoende om u op weg te helpen. Is er een uitgebreid pensioenadvies nodig? Dan vindt dit gesprek plaats op een van onze kantoren, of gewoon thuis via Beeldbankieren. Voor dit gesprek betaalt u advieskosten. Maak een afspraak of lees meer over pensioenadvies.

Zo veilig is uw geld
 • De Koopsom Garantie Polis is een product van ABN AMRO Levensverzekering N.V.. Zij valt onder de wettelijke opvangregeling voor levensverzekeraars. Deze regeling beschermt uw rechten in het geval een levensverzekeraar er financieel slecht voor staat.
 • Het geld van de Koopsom Garantie Polis wordt door ABN AMRO Levensverzekering N.V. gestort op een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V.. Als ABN AMRO Bank N.V. niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, dan keert ABN AMRO Levensverzekering N.V. niets of een lager bedrag uit voor uw Koopsom Garantie Polis. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening.
Voorwaarden

De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering N.V. ABN AMRO Bank N.V. is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering N.V is onderdeel van ABN AMO Verzekeringen ABN AMRO Bank N.V. heeft 49% van de aandelen in ABN AMRO Verzekeringen.


Bekijk onze voorwaarden:

Voorwaarden Koopsom Garantie Polis

Dienstverleningsdocument

Productwijzer Vrijvallend Vermogen


Oude voorwaarden:

Koopsom Garantie Polis KGP-05 19

Koopsom Garantie Polis KGP-0101

Koopsom Garantie Polis KGP-0601

Koopsom Garantie Polis KGP-0905

Koopsom Garantie Polis KGP-1102

Koopsom Garantie Polis KGP-1204

Koopsom Garantie Polis KGP-1212

Koopsom Garantie Polis KGP-1311

Koopsom Garantie Polis KGP-9309

Koopsom Garantie Polis KGP-9601

Koopsom Garantie Polis KGP-9904


Verzekeringskaart

De verzekeringskaart geeft u een overzicht van deze verzekering en helpt u om onze verzekering te vergelijken met die van andere verzekeraars. Deze kaart is opgesteld volgens de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars.

Bekijk de verzekeringskaart

Meer informatie en voorwaarden

 • U heeft een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening die vrijvalt, u wilt de uitkering nog een aantal jaren uitstellen én blijven gebruikmaken van de voormalige belastingvoordelen. 
 • U betaalt inkomstenbelasting, heeft een pensioentekort en kunt uw jaarruimte en/of reserveringsruimte gebruiken voor belastingaftrek. 
 • U bent zelfstandig ondernemer, heeft een oudedagsreserve en/of stakingswinst opgebouwd en wilt de waarde overboeken. 
 • U bent niet ouder dan 72 jaar.
 • U heeft een betaalrekening bij ABN AMRO.
 • U mag uw inleg, maximaal uw jaarruimte of reserveringsruimte, aftrekken in box 1. Als u een bedrag inlegt dat aftrekbaar is, geef dit dan op bij uw belastingaangifte. Brengt u de waarde van een lijfrenteverzekering of -rekening in en heeft u de inleg hiervan in het verleden al afgetrokken? Dan kan dat niet nog een keer.
 • U betaalt over de waarde van de verzekering tijdens de looptijd geen vermogensrendementsheffing in box 3.
 • U betaalt inkomstenbelasting en sociale premies over de uitkeringen op het moment dat u ze ontvangt. Als u op dat moment in een lagere belastingschaal valt, heeft u een belastingvoordeel.

U krijgt een vaste rente. Deze rente krijgt u elk kwartaal op uw rekening gestort. Bekijk de actuele rente

Uw verzekering eindigt op de afgesproken einddatum van de verzekering. Mocht u overlijden tijdens de looptijd van de verzekering, dan eindigt de verzekering vóór de afgesproken einddatum en krijgen de begunstigden die op de polis staan het bedrag uitgekeerd. De looptijd is minimaal 1 jaar en maximaal 25 jaar. De maximale eindleeftijd is 75 jaar.

Als u tijdens de looptijd een extra bedrag stort, dan betaalt u daarvoor ook kosten. Heeft u de polis na 1 januari 2013 afgesloten? Dan betaalt u € 99 afhandelingskosten rechtstreeks aan ABN AMRO Bank N.V. Heeft u de polis voor 1 januari 2013 afgesloten? Dan houdt ABN AMRO Levensverzekering N.V. € 99 provisie in op uw storting en draagt deze af aan ABN AMRO Bank N.V.

U betaalt onderstaande afhandelingskosten voor onze werkzaamheden om uw product administratief in orde te maken. 

Telefonisch of op kantoor € 175

Als u tijdens de looptijd een extra bedrag stort, dan betaalt u daarvoor ook kosten. Heeft u de polis na 1 januari 2013 afgesloten? Dan betaalt u € 99 afhandelingskosten rechtstreeks aan ABN AMRO Bank N.V. Heeft u de polis voor 1 januari 2013 afgesloten? Dan houdt ABN AMRO Levensverzekering N.V. € 99 provisie in op uw storting en draagt deze af aan ABN AMRO Bank N.V.

Geld inleggen 

Er geldt een minimale inleg van € 4.000 . U kunt tijdens de looptijd extra geld storten. Hiervoor gelden dezelfde bedragen. U betaalt eenmalig een bedrag en ontvangt een vaste rente. Voor de bijstorting krijgt u de actuele rente, op het moment van bijstorting. 


Pensioengeld uitkeren 

U kunt geen geld opnemen uit de Koopsom Garantie Polis. U mag de verzekering ook niet beëindigen. Het bedrag dat u ermee opbouwt, moet worden gebruikt voor periodieke uitkeringen. Doet u dit niet, dan kan dit nadelige fiscale gevolgen hebben. Om het bedrag in termijnen te kunnen ontvangen is bijvoorbeeld een ABN AMRO Leefrente of een ABN AMRO Lijfrente Garantie Polis nodig.


Bij overlijden

Bij overlijden tijdens de eerste helft van de looptijd gaat 90% van de opgebouwde waarde van de verzekering naar de begunstigden die op de polis staan. Bij overlijden tijdens de tweede helft van de looptijd is dat 100%. Het bedrag mag niet in 1 keer worden uitgekeerd, daarom keert ABN AMRO Levensverzekering dit bedrag in termijnen uit. Daarvoor is bijvoorbeeld een ABN AMRO Leefrente of een ABN AMRO Lijfrente Garantie Polis nodig.


Verzekering beëindigen 

Het is niet mogelijk om de Koopsom Garantie Polis zonder meer eerder te beëindigen. De verzekering stopt op de einddatum of bij tussentijds overlijden.


Wanneer keert de verzekering niet uit? 

ABN AMRO Levensverzekering N.V. keert niet uit als de verzekerde overlijdt door opzet of grove schuld van iemand die belang heeft bij de uitkering.

Waardeoverdracht

Heeft u een bankspaarproduct of levensverzekering bij een andere bank of verzekeraar? Dan kunt u hiermee overstappen naar ABN AMRO. Dit heet ook wel waardeoverdracht. Een reden om over te stappen is het aflopen van de levensverzekering of het bankspaarproduct waardoor het saldo vrijvalt. Of u vindt de voorwaarden en rente bij ABN AMRO beter dan bij uw huidige bank of verzekeraar. Brengt u de waarde van een lijfrenteverzekering of -rekening in en heeft u de inleg hiervan in het verleden al afgetrokken? Dan kan dat niet nog een keer. Lees meer over waardeoverdracht

Wilt u graag advies? In een gratis oriëntatiegesprek bespreken wij uw financiële situatie, uw wensen, uw doelen en de mogelijke risico's. Soms is dit gesprek al voldoende om u op weg te helpen. Is er een uitgebreid pensioenadvies nodig? Dan vindt dit gesprek plaats op een van onze kantoren, of gewoon thuis via Beeldbankieren. Voor dit gesprek betaalt u advieskosten. Maak een afspraak of lees meer over pensioenadvies.

 • De Koopsom Garantie Polis is een product van ABN AMRO Levensverzekering N.V.. Zij valt onder de wettelijke opvangregeling voor levensverzekeraars. Deze regeling beschermt uw rechten in het geval een levensverzekeraar er financieel slecht voor staat.
 • Het geld van de Koopsom Garantie Polis wordt door ABN AMRO Levensverzekering N.V. gestort op een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V.. Als ABN AMRO Bank N.V. niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, dan keert ABN AMRO Levensverzekering N.V. niets of een lager bedrag uit voor uw Koopsom Garantie Polis. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening.

De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering N.V. ABN AMRO Bank N.V. is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering N.V is onderdeel van ABN AMO Verzekeringen ABN AMRO Bank N.V. heeft 49% van de aandelen in ABN AMRO Verzekeringen.


Bekijk onze voorwaarden:

Voorwaarden Koopsom Garantie Polis

Dienstverleningsdocument

Productwijzer Vrijvallend Vermogen


Oude voorwaarden:

Koopsom Garantie Polis KGP-05 19

Koopsom Garantie Polis KGP-0101

Koopsom Garantie Polis KGP-0601

Koopsom Garantie Polis KGP-0905

Koopsom Garantie Polis KGP-1102

Koopsom Garantie Polis KGP-1204

Koopsom Garantie Polis KGP-1212

Koopsom Garantie Polis KGP-1311

Koopsom Garantie Polis KGP-9309

Koopsom Garantie Polis KGP-9601

Koopsom Garantie Polis KGP-9904


Verzekeringskaart

De verzekeringskaart geeft u een overzicht van deze verzekering en helpt u om onze verzekering te vergelijken met die van andere verzekeraars. Deze kaart is opgesteld volgens de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars.

Bekijk de verzekeringskaart

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij onze meestgestelde pensioenvragen.
Wordt teruggebeld

Wij bellen u

Op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 uur en 17.30 uur. Tegen lokaal tarief.
 
Bel 0900-0024
Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde pensioenvragen.
Wordt teruggebeld

Bel ons direct

Op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 uur en 17.30 uur. Tegen lokaal tarief.

Bel 0900-0024

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.