Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Sanctiemaatregelen buitenland

Misschien wilt u geld overmaken naar of ontvangen vanuit een land waarvoor sanctiemaatregelen gelden. Het kan zijn dat u daarom deze transactie(s) niet kunt uitvoeren. Lees voor welke landen de sanctiemaatregelen gelden en wat dit voor u betekent.

 

Voor welke landen gelden sanctiemaatregelen?

We hebben een strenger beleid met betrekking tot de handel met onderstaande landen. 

Land ISO Landencode
Cuba CU
Iran IR
Noord-Korea KP
Syrië SY

Let op: in sommige gevallen maakt ABN AMRO gebruik van een of meerdere correspondentbanken om uw transactie uit te voeren. Onze correspondentbanken kunnen een ander sanctiebeleid hanteren. Dit kan inhouden dat uw transactie vertraging oploopt of niet wordt uitgevoerd.

Wat betekent dit voor u?

Wilt u geld overmaken naar of ontvangen van een land waarvoor sanctiemaatregelen gelden? Neem dan vooraf contact met ons op. Dan laten wij u weten of u wel of geen transacties uit kunt voeren.

ABN AMRO houdt zich aan internationale sanctieregelingen waaronder de sanctieregelingen van de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). Ook houdt ABN AMRO zich aan lokale sanctieregelgeving van landen waarin de bank actief is. 

We hebben ook een eigen sanctiebeleid. Dit houdt in dat we in sommige gevallen een strenger beleid hanteren dan externe sanctieregelingen vereisen. Wij maken dit beleid op basis van onze eigen risicoanalyse.

Sancties zijn maatregelen van de internationale gemeenschap tegen een schending of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid. Ze zijn een manier om het gedrag van een land of bestuur te veranderen. Ze kunnen gelden voor een land, een organisatie of een persoon. 

Voorbeelden van sancties zijn: financiële beperkingen (kredieten, betalingen, documentaire kredieten), algemene of specifieke handelsbeperkingen (in-en uitvoerverboden), wapenembargo's en beperkingen op toelating (visum- of reisverbod)