Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Veelgestelde vragen Rusland/Oekraïne

Op sommige aandelen en obligaties zijn sancties tegen Rusland van toepassing. Voor overige beleggingsproducten is de handel beïnvloed of zelfs stilgelegd door onzekerheid over verdere sancties. Daarnaast hanteert ABN AMRO ook een uitsluitingslijst om te voorkomen dat ABN AMRO een rol speelt bij het financieren van de regeringen van Rusland en Wit-Rusland (ook wel ‘Belarus’).

Het gaat om:
 • Russische en Wit-Russische staatsobligaties
 • Aandelen en bedrijfsobligaties van bepaalde Russische bedrijven
 • Beleggingsfondsen en ETF’s die beleggen in Russische beleggingsproducten

De sancties hebben een wijziging van activiteiten en beleid van Rusland en Wit-Rusland als doel. De sancties vanuit de EU richten zich vooralsnog op het volgende:

 • Op personen en entiteiten in en om de Russische regering
 • Op handel met personen en entiteiten in de Donbas-regio (Luhansk en Donetsk)
 • Op toegang van Russische financiële instellingen tot de kapitaalmarkt
 • Op de reserves van de Russische centrale bank
 • Op goederen en technologieën die gebruikt worden in de energiesector, luchtvaart en ter ondersteuning van het Russische militaire apparaat.

De sancties vanuit de EU verschillen op een aantal punten van de sancties van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (OFAC). Net als alle andere Nederlandse banken volgen wij de publicatie van de verdere sancties door de EU, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (OFAC). Zodra deze bekend zijn, worden ze toegepast.

Aanvullend op de sancties, heeft ABN AMRO een exclusion list (uitsluitingenlijst). Deze lijst richt zich vooralsnog op het volgende:

 • Staatsobligaties van Rusland en Wit-Rusland
 • Russische bedrijven waarbij engagement niet (meer) mogelijk is. Deze bedrijven geven aan dat ze niet meer met ons of met externe vermogensbeheerders in gesprek willen zijn.
 • Bedrijven met een Russisch staatsbelang.

Bij sancties is het verboden om transacties te doen. Bij de exclusion list (uitsluitingenlijst) sluit ABN AMRO bepaalde beleggingen uit op basis van onze ESG (environmental, social, governance) standaarden. Bij Vermogensbeheer en Beleggingsadvies worden de uitgesloten beleggingsproducten niet (meer) meegenomen in de beleggingsbeslissingen. Klanten bestaande mogen posities wel aanhouden in Zelf Beleggen Basis en Zelf Beleggen Plus.

De beleggingsproducten in ons assortiment waarvoor de sancties gelden, zijn niet meer vindbaar in de ABN AMRO app en Internet Bankieren. Heeft u beleggingsproducten in uw portefeuille waarvoor de sancties gelden?  Dan kunt u ze niet meer kopen of verkopen. Op het moment dat u ze wilt verkopen, krijgt u een foutmelding: "Dit fonds is op dit moment niet verhandelbaar".

Er zijn specifieke sancties op aandelen en obligaties van bepaalde Russische partijen. Dit is al zo sinds de annexatie van de Krim en deze sancties zijn onlangs uitgebreid. Per 2 maart hebben we besloten Russisch gerelateerde aandelenhandel te stoppen. Dat komt omdat tussenhandelaren en bewaardiensten de handel met Rusland volledig hebben stopgezet en onze netwerkinfrastructuur hierdoor geraakt wordt.

Het betalen van coupons en terugbetalen van leningen is moeilijker geworden.  De markten prijzen het verhoogde risico in dat Rusland zijn verplichtingen niet meer kan betalen. Hierdoor staan Russische obligaties laag qua prijs en hoog qua rendement. De meeste rating agencies hebben de kredietwaardigheid van Rusland sterk verlaagd naar non-investment grade (gelijk aan junk bond). Hierdoor komt Rusland niet meer in aanmerking voor de meeste indexen en zal het aan de eind van de maand eruit vallen. Een land dat zijn schulden en coupons niet meer kan betalen, is een wanbetaler en zal daardoor een hogere vergoeding (coupon) moeten betalen in de toekomst voor de handel met anderen. We verwachten eenzelfde effect bij de staatsobligaties van Wit-Rusland.

Sommige beleggingsfondsen in ons assortiment beleggen onderliggend in Russische aandelen. Doordat het niet mogelijk is om te handelen in de Russische aandelen, is het ook niet mogelijk om in deze beleggingsfondsen te handelen. De fondsen kunnen deze aandelen niet meer kopen of verkopen en kunnen geen koers meer afgeven.

Omdat veel Russische beleggingsproducten op de sanctielijst zijn geplaatst, is handel in die beleggingsproducten niet meer mogelijk. Daarom is de belangrijkste markt voor deze ETF’s nu gesloten. Maar het gebeurt onder beperkte omstandigheden dat handelshuizen nog steeds bied- en laatkoersen afgeven voor ETF’s met Russische aandelen of obligaties. Omdat er geen of beperkte markt is voor de onderliggende aandelen of obligaties kan de situatie ontstaan dat er een groot verschil is tussen de afgegeven bied- en laatkoersen. Wij vragen uw aandacht voor deze ontwikkeling als u zo'n order zou willen opgeven.

We zien dat de index-providers nu Rusland uit de benchmark halen. Russische aandelen of obligaties in bijvoorbeeld Oost-Europa beleggingsfondsen worden op nul gewaardeerd. Mocht er ooit weer handel komen in Russische beleggingsproducten, dan kan er een waarde groter dan nul ontstaan. Die waarde komt ten goede aan de beleggers die dan de participaties in een dergelijk Oost-Europa fonds bezitten.

Na de beslissing van het ABN AMRO Beleggingscomité, hebben wij op maandag 21 en dinsdag 22 februari met name de blootstelling aan aandelen verminderd om van een overwogen naar een neutrale aandelenpositie over te gaan.
Vóór het begin van de oorlog hadden wij een geringe blootstelling aan:
 • Russische aandelen in ABN AMRO Profielfonds 2 tot en met 6, vanuit de mandaten Sands Emerging Markets Equities en M&G Emerging Markets Equities
 • Russische en Oekraïense obligaties in ABN AMRO Profielfonds 1 tot en met 5, vanuit de mandaten Barings Emerging Markets Bonds en Barings Global High Yield Bonds.
Sindsdien is de blootstelling aan Russische aandelen sterk gedaald, aangezien het Sands Emerging Markets Equities mandaat zijn 2 Russische aandelen op 25 februari heeft verkocht en vanwege onbalans in de markt. Op 9 maart was de blootstelling nagenoeg 0%.
Onze blootstelling aan Russische en Oekraïense obligaties was op 9 maart ongeveer 0,1%, als gevolg van de onbalans in de markt.

Via ABN AMRO kan een klant niet beleggen in aandelen of obligaties van bedrijven die zich bezighouden met controversiële wapens en/of clustermunitie.

Voor al onze beleggingsvormen zijn controversiële wapens uitgesloten (behalve in het geval van externe beleggingsfondsen). Dit is het geval als het bedrijf is betrokken bij de productie, verkoop en/of distributie van (delen van) controversiële wapens en deze betrokkenheid betrekking heeft op het hoofdwapensysteem of op onderdelen/diensten van het hoofdwapensysteem die op maat zijn gemaakt en die essentieel zijn voor een dodelijk gebruik van het wapen.

De volgende wapens zijn controversieel:

 • Clusterwapens (gebaseerd op Nederlandse wetgeving en het verdrag van de Verenigde Naties over clustermunitie, 5% drempel voor externe beleggingsfondsen)
 • Kernwapens (behalve bij productie voor de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk)
 • Antipersoonsmijnen
 • Biologische wapens
 • Chemische wapens
 • Wittefosforwapens.

Als het bedrijf door eigendom indirect betrokken is bij controversiële wapens, wordt het uitgesloten indien het percentage van het eigendom meer bedraagt dan 10% voor ESG-fondsen en duurzame fondsen en meer dan 35% voor andere fondsen.

Voor ons Impact Mandaat, Duurzaam Fondsen Mandaat en het Duurzaam Beleggen Mandaat sluiten we alle militaire contracten en activiteiten voor de productie en de verkoop van vuurwapens uit (behalve voor externe beleggingsfondsen). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen vernietigings- en verdedigingswapens.

Informatie voor klanten die beleggen via Zelf Beleggen Basis of Zelf Beleggen Plus:

Voor Begeleid Beleggen-klanten: in dit artikel krijgt u uitleg van Judith Sanders, beleggingsstrateeg van ABN AMRO.

Komt u er niet uit?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde vragen over Beleggen.

Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.
Laptop

Maak een afspraak

Vul het formulier in om een afspraak te maken of contact met ons op te nemen.

Vragen? We helpen graag.

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de Veelgestelde vragen over beleggen.
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.
Laptop

Maak een afspraak

Vul het formulier in om een afspraak te maken of contact met ons op te nemen.