Naar de navigatie Naar de inhoud

Duurzaamheidsindicator

Hoe de Duurzaamheidsindicator werkt

De Duurzaamheidsindicator is een beoordeling van de duurzaamheid van een bedrijf. Deze beoordeling komt tot stand door bedrijven binnen een sector onderling te vergelijken. De Duurzaamheidsindicator kent 5 scores, die variëren van 'Slecht' tot 'Uitstekend'. De informatie waarop de Duurzaamheidsindicator is gebaseerd, komt van onafhankelijke specialisten.

 

Waarop worden bedrijven beoordeeld?

Bedrijven worden binnen hun sector beoordeeld op:

  • Eco-efficiency: de invloed van de bedrijfsvoering op het milieu en het gebruik van grondstoffen.

  • Sociaal beleid: de manier waarop een bedrijf omgaat met werknemers, klanten en  lokale gemeenschappen.

  • Corporate governance: de mate waarin een bedrijf streeft naar goed ondernemingsbestuur.

Bedrijven worden ook beoordeeld op blootstelling aan controverses. In sectoren met een verhoogd risico (bijvoorbeeld mijnbouw) wordt bovendien het duurzaamheidsbeleid van de onderneming meegewogen.

 

Mogelijke scores

De Duurzaamheidsindicator kent 5 mogelijke scores:

  • Uitstekend

  • Goed

  • Redelijk

  • Matig

  • Slecht

De Duurzaamheidsindicator geeft geen oordeel over de producten en diensten die een bedrijf aanbiedt of de sector waarin het bedrijf opereert.

Wat de scores betekenen

Krijgt een bedrijf de score 'Uitstekend' qua duurzaamheid? Dan heeft dat bedrijf op het gebied van milieu, sociaal beleid en corporate governance zijn zaken beter op orde dan andere bedrijven uit de sector waarin het opereert. Bovendien laat het ten opzichte van vorige jaren vaak een verbetering zien.

Scoort een bedrijf 'Matig'? Dan heeft het zich op het gebied van duurzaamheid niet of minder ver ontwikkeld.

 

Waar vind ik de Duurzaamheidsindicator?

De Duurzaamheidsindicator is onderdeel van onze aandelenopinies. U vindt de Duurzaamheidsindicator onder andere op de factsheet van een onderneming.

Let op: niet voor elk onderneming is een Duurzaamheidsindicator bepaald.

Disclaimer Duurzaamheidsindicator

ABN AMRO Bank N.V. ('ABN AMRO') gaat zorgvuldig te werk bij het vaststellen van de Duurzaamheidsindicator. De informatie is echter niet door een accountant gecontroleerd en kan altijd gewijzigd worden. De indicatoren zijn voor een deel gebaseerd op informatie van externe onderzoeksbureaus.

ABN AMRO is niet aansprakelijk voor enige schade die een gevolg is van het (directe of indirecte) gebruik van de indicatoren. De indicatoren op zich zijn niet bedoeld als een aanbeveling voor individuele bedrijven, en evenmin als een aanbod tot het kopen of verkopen van beleggingen. Hierbij moet worden aangetekend dat de indicatoren een opinie op een bepaald moment weergeven, waarbij een aantal verschillende duurzaamheidsaspecten in aanmerking is genomen.

De Duurzaamheidsindicator geeft slechts een indicatie van de duurzaamheid van een bedrijf binnen zijn sector.