Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Over deze privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Iedere keer als u betaalt, geld ontvangt, internetbankiert, onze ABN AMRO app gebruikt, met ons mailt, chat, telefoneert, of een formulier invult en opstuurt bijvoorbeeld bij de aanvraag van een hypotheek of persoonlijke lening, deelt u gegevens met ons. U mag erop vertrouwen dat wij dat op een zorgvuldige manier doen.

 

ABN AMRO Bank N.V. en uw persoonsgegevens

Voor een aantal apps, websites of diensten van de bank kan het zijn dat het gebruik van persoonsgegevens afwijkt van wat wij beschrijven in deze privacyverklaring. U bent bijvoorbeeld sollicitant of een gebruiker van de Tikkie app. In die gevallen vindt u een andere privacyverklaring in de app, op de website of krijgt u aanvullende informatie bij de specifieke (online) dienst. Wij vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent en niet voor verrassingen komt te staan. 

Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld?

Bent u klant van ons of heeft u interesse getoond in een bepaald product door bijvoorbeeld een aanvraag te doen? Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens en geldt deze privacyverklaring voor u. Ook kan het zijn dat u onze website bezoekt of een van onze apps gebruikt. Ook dan gebruiken wij uw persoonsgegevens. 

Daarnaast is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken van personen die niet een overeenkomst met ons hebben. Bijvoorbeeld wanneer wij persoonsgegevens vastleggen - en gebruiken - van contactpersonen bij bedrijven aan wie wij onze diensten verlenen. Van aandeelhouders van deze bedrijven, of van Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van deze bedrijven. We mogen ook gegevens verwerken van personen die bijvoorbeeld borg staan voor onze klanten.

Deze privacyverklaring is online beschikbaar en makkelijk raadpleegbaar. Heeft u een bedrijf dat klant van ons is? En heeft dit bedrijf aandeelhouders, contactpersonen die over uw bedrijf corresponderen of UBO’s? Dan vragen wij u om deze privacyverklaring aan hen verstrekken. Dan kunnen deze personen makkelijk te weten komen hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Om betalingen mogelijk te kunnen maken, verwerken we persoonsgegevens van personen met wie we geen overeenkomst hebben. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van degene aan wie u geld overmaakt en die een bankrekening heeft bij een andere bank.

Bent u een van deze personen? Dan is deze privacyverklaring ook voor u bedoeld.

Onze contactpersoon voor uw vragen over privacy

Wij hebben binnen ons bedrijf een functionaris gegevensbescherming. Deze houdt binnen de organisatie van ABN AMRO toezicht op de toepassing en naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In de privacyverklaring staat dat u zich in een aantal specifieke gevallen kan wenden tot het Privacy Office met vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens is: ABN AMRO Bank N.V.

Op een ander moment nalezen?

U kunt onze privacyverklaring 2024 en  begrippenlijst opslaan op uw telefoon, iPad of computer of als PDF-bestand naar uw emailadres versturen. Wilt u een eerdere versie van ons privacybeleid teruglezen: 

Wijziging van de privacyverklaring

Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten en producten, kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. In dat geval wordt de privacyverklaring aangepast en informeren wij u daarover. Wij vermelden dat op onze website of in de app.

Heeft u een klacht?

Bent u het niet eens met de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de afdeling Klachtenmanagement. U mag ook een klacht indienen bij de  Autoriteit Persoonsgegevens .