Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Er zijn situaties waarin we uw persoonsgegevens moeten geven aan personen en instanties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. U leest hieronder wie dat zijn. Boekt u geld over naar een andere bank? Dan komen uw persoonsgegevens ook daar terecht voor het verwerken van de betalingsopdracht.
 

Onze dienstverleners

Wij werken samen met andere bedrijven die ons helpen met onze dienstverlening zoals bedrijven die internettools en webapplicaties ontwikkelen. Dat betekent dat deze bedrijven persoonsgegevens alleen in opdracht van ABN AMRO verwerken.

Om financieel-economische criminaliteit beter te kunnen bestrijden hebben banken TMNL opgericht. TMNL helpt in opdracht van banken waaronder ABN AMRO met het verbeteren van de opsporing van financiële criminaliteit en terrorismefinanciering. Het gaat hierbij alleen om (zakelijke) betaaltransacties. Op termijn worden mogelijk alle transacties van de deelnemende banken gemonitord door TMNL.  Op de website van TMNL vindt u meer informatie. 

Soms verwerken dienstverleners persoonsgegevens voor eigen doeleinden maar alleen als dat mag van de wet met voldoende privacy waarborgen. Voorbeeld is het bedrijf dat de IBAN-Naam Check regelt.

Voor het gebruiken en aanmaken van een iDEAL profiel werken we samen met Currence. Dit is de eigenaar van iDEAL. Wanneer je een iDEAL profiel aanmaakt zal ABN AMRO de door jouw geselecteerde IBAN-nummers gemaskeerd delen met Currence om op te slaan in je iDEAL profiel waarmee je bij een iDEAL-betaling makkelijker deze rekening kan selecteren. Verder zal ABN AMRO met Currence een uniek identificatienummer delen zodat we het iDEAL profiel aan je bankprofiel kunnen koppelen en kunnen herkennen bij opvolgende transacties en/of autorisatie verzoeken. Dit unieke identificatienummer is anders dan je contractnummer en je IBAN-nummer. De eigen privacyverklaring van Currence is van toepassing indien je een iDEAL profiel hebt aangemaakt.

Soms schakelen we andere partijen in die ook diensten verlenen, zoals advocaten, accountants of deurwaarders. Deze partijen zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens.

Bemiddelaars

Wij werken ook met bemiddelaars. Het kan dus zijn dat u een hypotheek bij ons heeft, maar dat u die heeft afgesloten via een bemiddelaar. Of dat u een verzekering van ABN AMRO Verzekeringen heeft afgesloten via een onder bemiddelaar, zoals Independer. Deze (onder)bemiddelaar verwerkt uw persoonsgegevens en is zelf verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. Kijk op de website van de (onder)bemiddelaar om te lezen hoe zij met persoonsgegevens omgaat.

Bevoegde publieke instanties

Onze toezichthouders, de Belastingdienst, het openbaar ministerie, en andere (overheids)instanties (nationaal en internationaal) kunnen persoonsgegevens van u bij ons opvragen. In de wet staat wanneer wij die moeten geven. Werknemers in de financiële sector zijn gebonden aan het Tuchtrecht Banken. In het kader van een tuchtrechtzaak kan het zijn dat persoonsgegevens verstrekt worden aan de Stichting Tuchtrecht Banken.

Verleners van financiële diensten

Wilt u dat wij uw gegevens aan andere verleners van financiële diensten geven? Bijvoorbeeld aan een bedrijf dat een bepaalde financiële dienst aanbiedt via een app? Dit kan als u eerst uw permissie geeft. Wij zijn dan verplicht uw persoonsgegevens aan deze derden te verstrekken. We zijn niet verantwoordelijk voor hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan. Wanneer u uw gegevens zelf deelt met anderen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van betaalmiddelen van andere partijen, zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door de ontvangers. Dan geldt de privacyverklaring van derden.

Potentiële kopers van- of investeerders in een portefeuille

Wij mogen ook persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen wanneer we overwegen onze juridische positie tegenover u aan een potentiële koper of investeerder over te dragen. Dit doen we bijvoorbeeld als we uw lening willen verkopen en de andere partijen zo beslissingen kunnen nemen over en voor de overdracht. Of als we een bedrijfsonderdeel van ABN AMRO verkopen en andere partijen zo beslissingen kunnen nemen over de overname. Dit is een gerechtvaardigd belang van ABN AMRO Bank en maakt het voor de overnemende partij bijvoorbeeld mogelijk aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. Zodra deze partij als gevolg van deze koop of overname bijvoorbeeld uw contractspartij wordt, dan is deze partij de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij van u verwerkt. Heeft u vragen over hoe deze partij met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u zich richten tot deze partij. Het kan zijn dat we gegevens van u nog moeten bewaren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of voor onderzoek of statistiek. 

Business partners

Soms werken wij samen met andere partijen, bijvoorbeeld in het kader van het aanbieden van extra diensten zoals oplossingen voor duurzaam vastgoed, cyberveiligheid en om mobiel betalen mogelijk te maken. Wij toetsen altijd eerst of het delen van gegevens met business partners is toegestaan. Soms zijn we samen met een business partner verantwoordelijke voor het gebruik van persoonsgegevens (gezamenlijke verantwoordelijken). We maken met deze partijen afspraken over wie welke rol vervult, en hoe wij gezamenlijk uw privacy rechten waarborgen.

Andere banken of entiteiten betrokken bij betalingsverkeer of beleggen

We verstrekken alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan andere banken of partijen in de betaalketen die betrokken zijn bij het verwerken van betalingen. In de betaalketen zijn meerdere partijen betrokken zoals de leverancier van pinautomaten die aanvullende diensten kan aanbieden aan winkels of een betaalplatform van een webshop. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Beleggen

Belegt u via ons? Dan verstrekken we ook uw gegevens aan partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van beleggingen.